MoonClerk skapar en robust betalningsplattform och minskar kundbortfall med över 30 % med Stripe

MoonClerk, som har varit Stripe-kund i nästan 10 år, ger företag en helhetslösning för att ta emot engångsbetalningar och återkommande betalningar online. Deras lilla, men effektiva team använder sig av många Stripe-produkter för att kontinuerligt bredda sitt utbud av tjänster och samtidigt växa globalt. Med hjälp av Stripe har företaget värvat över 5 000 kunder, expanderat till mer än 35 länder och minskat sitt kundbortfall med mer än 30 %.

Använda produkter

  Payments
  Connect
  Billing
  Invoicing
  Radar
Globalt
Startup

Utmaning

Under 2012 började Dodd Caldwell och Ryan Wood leta efter en digital betalningsplattform som kunde fungera som grund för deras nya verksamhet, MoonClerk. Teamet hade en vision om att göra det enklare för småföretag att ta emot och hantera onlinebetalningar, vilket skulle fylla ett stort tomrum för företag som inte hade interna tekniska resurser. Caldwell och Wood ville ha en varumärkeslös produkt (s.k. white-label), men kunde inte ta fram en betalningsplattform från grunden. Kända plattformar som WePay, som de hade använt tidigare, saknade funktioner som grundarna ansåg vara väsentliga. Det kunde t.ex. vara funktioner för fakturering och global täckning eller bedrägeribekämpning. Samtidigt hade Caldwell och Wood inte kapacitet nog att ha olika, separata lösningar där andra plattformar inte kunde hjälpa till.

”Vi är ett litet team och har inte tid att hantera olika produktsystem”, säger Caldwell, medgrundare och CEO för MoonClerk. ”Att ha robusta, pålitliga produkter samlade på en enda betalningsplattform är avgörande för vår tillväxt och lönsamhet.”

Lösning

I slutändan valde MoonClerk att ta hjälp av Stripe för att förverkliga sin vision om att underlätta onlinebetalningar för småföretag. MoonClerk valde att använda flera av Stripes produkter för att erbjuda småföretag en omfattande betalningsplattform som kunde lanseras utan komplicerad teknik:

 • Payments tillhandahåller globala betalningsfunktioner och flexibel integration av betalningsmetoder i syfte att möjliggöra snabb och enkel expansion.
 • Connect gör det snabbt och lätt för utvecklare att skapa och skala upp betalningsupplevelser genom anpassningsbara API:er.
 • Billing ger en snabb kundfakturering med abonnemang och fakturor för ett stabilt intäktsflöde.
 • Invoicing möjliggör global fakturering utan kodning för att spara tid.
 • Radar använder maskininlärning för att förhindra bedrägeri och undvika felaktigt nekade betalningar, allt utan ytterligare inställningar.

MoonClerk gjorde sin Stripe-lösning varumärkeslös för att efterlikna större spelare i samma bransch, dock utan orimliga priser och behov av utvecklare. Bakom kulisserna tillät Stripes omfattande dokumentation och användarvänlighet Ryan Wood, medgrundare och CTO på MoonClerk, att snabbt lägga till nya funktioner och utöka MoonClerks tjänster närhelst Stripe kom ut med nya funktioner.

”Stripe hjälper oss att hålla nere kostnaderna. Vi behöver inte lära oss olika system och rapporteringen har blivit enklare”, säger Wood.

Resultat

Nu, nästan ett helt decennium senare, använder MoonClerk flera olika Stripe-produkter för att låta småföretag i mer än 35 länder snabbt och smidigt skapa betaltjänster som kan bäddas in, länkas och förses med varumärken – utan att man behöver några tekniska färdigheter. Med Payments, Connect, Billing, Invoicing, Radar och andra Stripe-produkter som främjar företagets tillväxt har MoonClerk byggt en unik lösning för att ge småföretag bättre konkurrenskraft i dagens alltmer digitala värld.

Optimerade betalningar minskade kundbortfallet med över 30 %

När transaktioner för återkommande betalningar misslyckas förlorar företag som MoonClerk viktiga intäkter. Istället för att be kunderna att manuellt uppdatera sina uppgifter när sparade kort har löpt ut eller ersatts, möjliggör Stripes direkta anslutning till kortbetalningsnätverken en smidig uppdatering av kortuppgifterna utan avbrott. På så vis kan man undvika kundbortfall och förlorade intäkter.

”Vi fokuserar mer på kundbortfall än på kundtillväxt eftersom bortfallet är särskilt högt hos småföretag”, säger Caldwell. ”Stripes optimerade funktioner för auktorisering, som t.ex. Smart Retries och Adaptive Acceptance, har hjälpt oss att minska kundbortfallet med över 30 %.”

Snabb expansion till mer än 35 länder

Även de minsta företagen som tar hjälp av MoonClerk förstår möjligheterna med en global digital marknadsplats. Stripe är tillgängligt på internationell nivå och erbjuder betalningshantering i över 135 olika valutor. Detta hjälper MoonClerk att på ett säkert och tryggt sätt expandera i sin egen takt, även till tillväxtmarknader som Brasilien och Indien.

”Överallt där Stripe finns, där finns vi”, säger Caldwell. ”När Stripe lägger till nya länder kan vi expandera dit samtidigt som vi fortfarande har förebyggande bedrägerikontroll, optimerad auktorisering och mycket mer.”

En enda, heltäckande betalningsplattform för att kunna växa

Med Stripe får MoonClerk tillgång till alla verktyg som behövs för att hjälpa sina kunder att godkänna betalningar online och runt om i världen. MoonClerk kan fokusera på sin tillväxt och expansion medan Stripe tillhandahåller en betalningsplattform för att godkänna betalningar, minska risken för bedrägeri, hantera abonnemang och mycket annat – allt med minimal teknisk ansträngning.

”Stripe är den enda plattformen som låter oss fokusera på vår egen tillväxt”, tillägger Caldwell.

Vi är ett litet team, och genom att använda Stripes plattform slipper vi byta mellan olika system. Att ha alla Stripes pålitliga produkter samlade på en enda plattform är avgörande för vår tillväxt och lönsamhet.

Dodd Caldwell, Medgrundare och CEO

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter