G Adventures lanserar en skalbar betalningsplattform som uppfyller regelkraven med Constanci och Stripe

G Adventures har varit en pionjär inom community-turism och en världsledande innovatör inom hållbara äventyrsresor sedan 1990. Företagets strategi för resor tar små grupper och självständiga resenärer till mindre kända platser och till destinationens hjärta, vilket erbjuder en sällsynt möjlighet att komma i kontakt med naturen och lokala kulturer samtidigt som man också bidrar till lokalsamhället.

Constanci, en leverantör av en SaaS-abonnemangslösning för fakturerings- och intäktshantering, samarbetar med Stripe för att göra det möjligt för kunder att snabbt introducera nya produkter och prismodeller och tillhandahålla enhetliga data för datadrivet beslutsfattande.

Använda produkter

    Payments
    Connect
    Elements
Nordamerika

Utmaning

G Adventures är en pionjär inom community-turism och driver cirka 600 noggrant utformade små äventyrsresor i grupp som direkt gynnar samhällena på de olika resmålen. Under 30 år har företaget växt och är idag ett av de största äventyrsreseföretagen i världen. När pandemin slog till under 2020 genomgick G Adventures och andra företag inom den globala turismindustrin en stor omvälvning. Resandet minskade runt om i världen och många resor ställdes in eller ändrades, och även när länderna sakta med säkert öppnades upp igen för resor var osäkerheten fortsatt hög.

G Adventures såg ett behov av att implementera en affärsmodell och processförändringar för att ge kunderna flexibilitet kring förändrade resealternativ, för att de skulle kunna få krediter och boka om när de var redo. Företaget behövde också en viss grad av intern agilitet i verksamheten för att kunna fortsätta anpassa sig till de förändrade behoven och reglerna i den internationella turistindustrin.

Med resor till mer än 100 olika länder behövde G Adventures dessutom en skalbar, flexibel betalningsinfrastruktur som efterlevde regelkraven för att kunna behålla sin globala närvaro och få den att växa. Företaget hade kommit att förlita sig för mycket på kreditkort istället för att erbjuda de lokala betalningsmetoder som deras kunder runt om i världen föredrar. Ytterligare en utmaning var att 50 procent av företagets onlinetransaktioner i Europa misslyckades eftersom de inte uppfyllde kraven i andra betaltjänstdirektivet, PSD2.

G Adventures behövde agera snabbt. Den årliga cyberrean närmade sig snabbt och man behövde implementera de här förändringarna i god tid innan det som normalt sett är ett av årets största försäljningsevenemang.

Lösning

Stripe introducerade G Adventures för Constanci, en leverantör av en SaaS-abonnemangslösning för fakturerings- och intäktshantering och en Stripe-partner sedan 2020. Constancis expertteam skaffade sig snabbt en djupgående förståelse för G Adventures affärsmål och utmaningar och började skapa en hållbar lösning som skulle kunna växa i takt med företaget. Constanci var medvetna om hur viktig cyberrean var för kundens årliga intäkter och försökte därför påskynda implementerignsstrategin och korta ned tidsplanen.

Constanci hjälpte G Adventures att implementera och driftsätta en flexibel betalningsinfrastruktur som uppfyller regelkraven, där Stripes betalningsplattform integreras med G Adventures interna system. G Adventures byggde också sina egna Payment Links med hjälp av Stripe Elements. Genom Stripes API kunde G Adventures bifoga metadata till betalningar, vilket blev avgörande för att utveckla en lösning som fullt ut kunde integreras med företagets alla backoffice-system och som var kopplad direkt till redovisningen. Detta gjorde avstämningen mer effektiv och ändamålsenlig och minskade antalet kundproblem, vilket skapade förutsättningar för en smidig debitering av betalningar och intäktsverksamhet.

Resultat

Efter implementeringen såg G Adventures en omedelbar ökning av godkännandefrekvensen. Nu när G Adventures uppfyller kraven i det andra betaltjänstdirektivet och har minskat sin PCI-risk är det bara 0,3 procent av transaktionerna i Europa som inte kan genomföras – en minskning från 50 procent. Och av alla transaktioner totalt är det färre än 2 procent som nekas på grund av något annat än otillräckliga medel. Eftersom köpupplevelsen blivit smidigare har G Adventures sett en betydande minskning av antalet samtal till företagets callcenter, vilket gör att kostnaderna kan minskas och den operativa effektiviteten ökar.

Constanci bidrog också till att G Adventures implementeringstid halverades, vilket inte bara gjorde att företaget snabbt kunde minska antalet misslyckade transaktioner, utan också såg till att den nya flexibla och friktionsfria betalningsplattformen var redo i tid för den populära cyberrean.

Att integrera med Stripe har gjort att G Adventures kan minimera kostnaderna för programvaruutveckling, minska transaktionskostnaderna och operativa översynskostnader samt öka kassaflödet inom verksamheten. G Adventures planerar att fortsätta arbeta med Constanci och Stripe nu när företaget fokuserar på att skala upp på olika internationella marknader.

Constanci lyssnar på och förstår din verksamhet och i vilket sammanhang dina mål finns, vilket ger stöd och vägledning på hög nivå. Och Stripe är klassledande – de gör allt enklare. Vi har bara skrapat på ytan av vad vi kan göra med Stripe och Constanci och när vi fortsätter att expandera internationellt kommer det att vara en enorm fördel för oss.

Les Liddell, VP of Global Technology, G Adventures

Om partnern

Constancihjälper snabbt växande företag och världens största bolag att skapa affärsmodeller för återkommande intäkter och skala upp dem globalt. Företagets lösningar förenklar och snabbar upp fakturerings- och intäktsverksamhet på Stripe- och Salesforce-plattformarna.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter