Privacy Policy

Untuk kemudahan anda, kami telah menyediakan terjemahan halaman ini. Terjemahan ini hanya untuk tujuan maklumat sahaja, dan versi muktamad laman ini adalah versi Bahasa Inggeris.

Kemas kini terakhir: [24 Januari], 2023

Lihat di sini untuk Ringkasan Kemas Kini kami

Dasar Privasi ini termasuk maklumat penting tentang data peribadi anda dan kami menggalakkan anda membacanya dengan teliti.

Selamat datang

Kami membekalkan “infrastruktur kewangan untuk internet”. Pengguna kami menggunakan perkhidmatan kami untuk melengkapkan pembelian manakala perniagaan dalam semua saiz menggunakan teknologi dan perkhidmatan kami untuk menerima bayaran, menghantar bayaran dan mengurus perniagaan mereka dalam talian. Stripe ingin menerangkan penggunaan Data Peribadi yang diamanahkan kepada kami.

Dasar Privasi ini (“Dasar”) menerangkan "Data Peribadi" yang kami kumpulkan tentang anda, cara kami menggunakannya, cara kami berkongsinya, hak dan pilihan anda dan cara anda boleh menghubungi kami tentang amalan privasi kami. Dasar ini juga menggariskan hak anda sebagai subjek data, termasuk hak untuk menghalang atau mengehadkan pemprosesan dan penggunaan Data Peribadi anda oleh kami. Sila layari Pusat Privasi Stripe untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang amalan privasi kami.

Stripe”, “kami”, “milik kami” atau “kita” bermaksud entiti Stripe yang bertanggungjawab untuk pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi di bawah Dasar Privasi ini. Ia berbeza bergantung pada negara anda. Ketahui lebih lanjut.

"Data Peribadi" bermaksud sebarang maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti, termasuk maklumat yang anda bekalkan kepada kami dan maklumat yang kami kumpul, semasa anda menggunakan Perkhidmatan kami (cth maklumat peranti, alamat IP).

Perkhidmatan” bermaksud produk dan perkhidmatan yang Stripe nyatakan dilindungi oleh Dasar ini. Ia mungkin termasuk peranti dan aplikasi yang disediakan oleh Stripe. “Perkhidmatan perniagaan” kami ialah Perkhidmatan yang dibekalkan oleh Stripe kepada entiti (“Pengguna Perniagaan”) yang secara langsung dan tidak langsung membekalkan kami Data Peribadi “Pelanggan Akhir” berkaitan dengan perniagaan dan aktiviti Pengguna Perniagaan itu sendiri. 

Perkhidmatan Pengguna Akhir” kami ialah Perkhidmatan yang diberikan oleh Stripe kepada individu (bukan entiti) secara langsung untuk kegunaan sendiri. 

Laman” bermaksud Stripe.com dan laman web, aplikasi dan perkhidmatan dalam talian lain yang dilindungi oleh Dasar ini (seperti mana yang dinyatakan oleh Stripe). Secara kolektif, kami merujuk kepada Laman, Perkhidmatan Perniagaan dan Perkhidmatan Pengguna Akhir sebagai “Perkhidmatan”.

Bergantung pada konteks, “anda” bermaksud Pelanggan Akhir, Pengguna Akhir, Wakil atau Pelawat:

 • Apabila anda terus menggunakan Perkhidmatan Pengguna Akhir untuk kegunaan peribadi anda (seperti apabila anda mendaftar untuk Pautan, atau membuat bayaran kepada Stripe Climate dalam kapasiti peribadi anda), kami merujuk anda sebagai “PelangganAkhir.”
 • Apabila anda menjalankan perniagaan dengan, atau sebaliknya berurus niaga dengan, Pengguna Perniagaan (contohnya apabila anda membeli sepasang kasut daripada pedagang yang menggunakan Stripe untuk pemprosesan pembayaran) tetapi tidak menjalankan perniagaan secara langsung dengan Stripe, kami merujuk anda sebagai “PelangganAkhir.
 • Apabila anda bertindak bagi pihak Pengguna Perniagaan sedia ada atau berpotensi (cth, anda ialah pengasas syarikat, mentadbir akaun bagi pedagang yang merupakan Pengguna Perniagaan, atau menerima kad kredit pekerja daripada Pengguna Perniagaan yang menggunakan Stripe Issuing), kami merujuk anda sebagai “Wakil.”
 • Apabila anda melawati Laman tanpa log masuk ke akaun Stripe atau sebaliknya berkomunikasi dengan Stripe, kami merujuk anda sebagai “Pelawat.”(cth. anda menghantar mesej kepada Stripe meminta maklumat lanjut kerana anda sedang mempertimbangkan untuk menjadi pengguna produk kami).

Bergantung pada aktiviti, Stripe bertindak sebagai “pengawal data” dan/atau “pemproses data (atau pembekal perkhidmatan)”. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang peranan Stripe sebagai “pengawal data” dan/atau “pemproses data (atau pembekal perkhidmatan)” dan entiti Stripe yang bertanggungjawab di bawah Dasar ini, lihat sini. 

1. Data Peribadi Yang Kami Kumpul Dan Cara Kami Menggunakan dan Berkongsi Data Peribadi

2. Pelbagai Cara Kami Mengumpul, Menggunakan dan Berkongsi Data Peribadi

3. Asas Undang-undang untuk Memproses Data

4. Hak dan Pilihan Anda

5. Keselamatan dan Penyimpanan

6. Pemindahan Data Antarabangsa

7. Kemas Kini dan Pemberitahuan

8. Peruntukan Khusus Bidang Kuasa

9. Hubungi Kami

1. Data Peribadi Yang Kami Kumpul Dan Cara Kami Menggunakan dan Berkongsi Data Peribadi

Pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi kami bergantung pada sama ada anda bertindak sebagai Pengguna Akhir, Pelanggan Akhir, Wakil atau Pelawat dan Perkhidmatan kami yang berbeza. Sebagai contohnya, jika anda adalah pemilik tunggal perniagaan (iaitu, pemilikan tunggal), kami mungkin mengumpulkan Data Peribadi untuk “onboard” perniagaan anda. Anda juga mungkin merupakan Pelanggan Akhir yang membeli barangan daripada Pengguna Perniagaan lain yang menggunakan Perkhidmatan Stripe untuk pemprosesan bayaran dan anda juga mungkin merupakan Pengguna Akhir yang menggunakan Pautan untuk membuat pembelian tersebut.

Data Transaksi” seperti mana dirujuk dalam Dasar Privasi ini termasuk Data Peribadi, dan mungkin termasuk nama anda, alamat e-mel, alamat bil, alamat penghantaran, maklumat kaedah bayaran (seperti nombor kad kredit atau debit, maklumat akaun bank atau gambar kad bayaran yang anda pilih), pedagang dan lokasi, jumlah pembelian, tarikh pembelian, dan dalam beberapa kes, sesetengah maklumat tentang benda yang telah anda beli, nombor telefon anda dan pembelian anda yang lalu.

1.1 Pengguna Akhir

Kami membekalkan Perkhidmatan Pengguna Akhir di mana kami tidak bertindak sebagai pembekal perkhidmatan atau pemproses Perniagaan tetapi sebaliknya membekalkan Perkhidmatan secara langsung kepada anda untuk kegunaan peribadi anda (cth. Pengguna Pautan). Kami menyediakan maklumat lanjut tentang pengumpulan, penggunaan dan perkongsian Data Peribadi di Pusat Privasi kami, termasuk asas undang-undang yang kami bergantung pada untuk menggunakan (memproses) Data Peribadi anda.

a. Data Peribadi Yang Kami Kumpul Tentang Pengguna Akhir

 • Menggunakan Pautan atau Menyambung ke Akaun Bank anda. Stripe menawarkan anda peluang untuk menyimpan kaedah pembayaran anda dengan Stripe supaya anda boleh menggunakannya dengan mudah apabila berurusan dengan pedagang yang merupakan Pengguna Perniagaan kami (“Pautan”, yang dahulunya dikenali sebagai “Ingat Saya”). Apabila anda memilih untuk ikut serta dalam Pautan, anda bersetuju untuk membenarkan kami menyimpan Data Peribadi anda seperti kaedah pembayaran anda supaya anda boleh membuat pembelian dengan lebih mudah melalui Pautan dengan Pengguna Perniagaan yang menggunakan Perkhidmatan Perniagaan bagi pemprosesan pembayaran (cth. nama, maklumat hubungan, butir-butir kaedah bayaran (cth. nombor kad, cvc dan tarikh tamat tempoh)). Apabila anda memilih untuk membayar melalui Pautan, kami juga akan mengumpul Data Transaksi yang berkaitan dengan transaksi anda. Ketahui lebih lanjut.
  • Jika anda memilih untuk berkongsi maklumat akaun bank (termasuk untuk kegunaan dalam Pautan) dengan kami, Stripe akan mengumpul dan memproses maklumat akaun bank anda secara berkala (cth maklumat pemilik akaun, baki akaun, nombor akaun dan butiran, transaksi akaun dan dalam beberapa kes, kelayakan). Dengan kebenaran anda yang berasingan, kami akan berkongsi Data Peribadi anda dengan Pengguna Perniagaan yang anda pilih. Anda boleh meminta kami untuk berhenti mengumpul dan berkongsi maklumat tersebut. Ketahui lebih lanjut.
 • Membayar Stripe. Kami menerima dan mengumpul Data Transaksi jika anda membeli barangan atau menerima perkhidmatan secara langsung daripada Stripe. Sebagai contoh, apabila anda membuat bayaran kepada Stripe Climate, kami akan mengumpul maklumat hubungan, maklumat kaedah pembayaran dan maklumat tentang transaksi tersebut.
  • Kami membekalkan perkhidmatan pengesahan identiti yang mengautomasikan pembandingan dokumen identiti dengan gambar anda (cth. swafoto). Anda boleh memilih untuk ikut serta untuk membolehkan kami menyimpan pengesahan tersebut bagi kegunaan masa depan untuk pelbagai pedagang lain dan/atau secara berasingan membenarkan kami menggunakan data biometrik anda untuk menambah baik teknologi pengesahan kami. Anda juga boleh meminta kami berhenti membekalkan perkhidmatan ini kepada anda. Ketahui lebih lanjut.
 • Lain-lain. Sila lihat di bawah untuk mendapatkan maklumat tentang jenis Data Peribadi tambahan Pengguna Akhir yang mungkin kami kumpul, termasuk aktiviti dalam talian anda dan bagaimana anda menggunakan Perkhidmatan Pengguna Akhir kami.

b. Cara Kami Menggunakan dan Berkongsi Data Peribadi Pengguna Akhir

 • Perkhidmatan. Kami menggunakan Data Peribadi anda untuk membekalkan Perkhidmatan Pengguna Akhir kepada anda, termasuk keselamatan, saringan sekatan, penyampaian, sokongan, pemperibadian (cth. pilihan bahasa dan pilihan tetapan) dan mesej yang berkaitan dengan Perkhidmatan Pengguna Akhir (cth memaklumkan kemas kini Dasar dan maklumat mengenai Perkhidmatan kami). Sebagai contoh, kami akan menggunakan Data Peribadi untuk menilai sama ada anda (dan bukannya pelaku niat jahat) yang membenarkan penggunaan Pautan untuk membuat bayaran kepada pedagang dan penggunaan Pautan  tersebut berkemungkinan tinggi berjaya dibenarkan oleh kaedah pembayaran yang anda pilih untuk digunakan apabila anda memilih untuk membuat pembelian melalui Pautan.
 • Pengguna Perniagaan Kami. Apabila anda memilih untuk menyambungkan akaun kewangan anda dengan Stripe, anda juga boleh memilih untuk berkongsi maklumat akaun dengan Pengguna Perniagaan tertentu yang anda berurusan dengan dalam perniagaan. Pengguna Perniagaan tersebut akan mempunyai dasar privasi mereka sendiri yang menerangkan cara mereka menggunakan maklumat tersebut.
 • Transaksi. Untuk transaksi pembayaran melalui Pautan, Data Peribadi Pengguna Akhir dikongsi dengan orang lain untuk membolehkan atau “memproses” transaksi tersebut. Contohnya, apabila anda memilih untuk menggunakan suatu kaedah pembayaran untuk transaksi melalui Stripe atau Pautan (cth kad kredit, kad debit, beli sekarang bayar kemudian atau debit terus), pembekal kaedah pembayaran pihak ketiga itu akan menerima Data Transaksi yang termasuk Data Peribadi anda. Apabila anda menggunakan Pautan, pedagang yang anda pilih untuk berurusan dengan juga akan menerima Data Transaksi yang termasuk Data Peribadi anda dan dengan kebenaran anda yang berasingan, maklumat akaun bank anda. Sila semak dasar privasi kaedah pembayaran anda dan pedagang yang anda pilih untuk mengetahui lebih tentang cara mereka memproses Data Peribadi anda.
 • Pengesanan Penipuan dan Pencegahan Kerugian. Kami menggunakan Data Peribadi anda yang dikumpulkan melalui pelbagai Perkhidmatan kami (cth Stripe Radar) untuk mengesan penipuan dan mencegah kerugian kewangan bagi pihak anda, kami dan Pengguna Perniagaan kami dan rakan kongsi kewangan kami, termasuk untuk mengesan pembelian tanpa kebenaran. Ketahui lebih lanjut. Kami boleh berkongsi Data Peribadi anda (termasuk percubaan transaksi anda) dengan Pengguna Perniagaan dan rakan kongsi kewangan (termasuk pengeluar kad, kaedah pembayaran dan orang lain yang terlibat dalam aktiviti pemprosesan pembayaran) yang menggunakan Perkhidmatan Perniagaan penipuan kami supaya mereka boleh menilai risiko penipuan atau kerugian yang berkaitan dengan transaksi. Anda boleh ketahui lebih lanjut tentang cara kami boleh menggunakan teknologi untuk menilai risiko penipuan yang berkaitan dengan percubaan transaksi dan maklumat yang kami berkongsi dengan Pengguna Perniagaan di sini.
 • Pengiklanan. Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menilai kelayakan anda dan menawarkan Perkhidmatan Pengguna Akhir yang lain kepada anda atau mengiklankan Perkhidmatan Pengguna Akhir yang sedia ada. Jika dibenarkan oleh undang-undang (termasuk dengan kebenaran ikut serta anda yang mana diperlukan), kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Pengguna Akhir dengan orang lain supaya kami boleh memasarkan Perkhidmatan Pengguna Akhir kami kepada anda, termasuk melalui pengiklanan berasaskan minat. LihatDasar Kuki kami. 
  • Kami tidak menjual atau berkongsi Data Peribadi Pengguna Akhir dengan pihak ketiga untuk pemasaran atau pengiklanan produk tanpa kebenaran anda yang berasingan.
 • Lain-lain. Sila lihat di bawah untuk mendapatkan maklumat tentang pelbagai cara lain yang kami boleh menggunakan dan berkongsi Data Peribadi anda.

1.2 Pelanggan Akhir

Stripe menawarkan Perkhidmatan Perniagaan kepada Pengguna Perniagaan kami (cth. pemprosesan pembayaran secara peribadi atau melalui fungsi daftar keluar dalam talian, atau memproses bayaran bagi pihak Pengguna Perniagaan tersebut). Apabila kami bertindak sebagai pembekal perkhidmatan (juga dikenali sebagai pemproses data) Pengguna Perniagaan, kami akan memproses Data Peribadi menurut syarat perjanjian kami dengan Pengguna Perniagaan dan arahan sah Pengguna Perniagaan (contohnya, apabila kami memproses pembayaran bagi pihak Pengguna Perniagaan kerana anda membeli produk daripada mereka) atau mereka mengarahkan kami menghantar dana kepada anda.

Pengguna Perniagaan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa hak privasi Pelanggan Akhir mereka dihormati, termasuk memastikan pendedahan yang sesuai tentang pengumpulan dan penggunaan data yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan mereka. Jika anda merupakan seorang Pelanggan Akhir, sila rujuk dasar privasi atau notis Pengguna Perniagaan yang anda pilih untuk berurusan dengan untuk mendapatkan maklumat mengenai amalan,  pilihan dan kawalan privasi mereka. Kami menyediakan maklumat lanjut tentang pengumpulan, penggunaan dan perkongsian Data Peribadi di Pusat Privasi kami, termasuk asas undang-undang yang kami bergantung pada untuk menggunakan (memproses) Data Peribadi anda.

a. Data Peribadi Yang Kami Kumpul Tentang Pelanggan Akhir

 • Data Transaksi. Jika anda seorang Pelanggan Akhir, apabila anda membuat bayaran kepada, mendapatkan bayaran balik daripada, memulakan pembelian, membuat derma atau sebaliknya berurus niaga dengan Pengguna Perniagaan yang menggunakan kami untuk membekalkan Perkhidmatan Perniagaan yang memproses pembayaran, kami akan menerima Data Transaksi. Kami juga mungkin mengumpul sejarah transaksi anda dengan Pengguna Perniagaan. Ketahui lebih lanjut. Selanjutnya, kami mungkin memperolehi maklumat yang ditaip ke dalam borang daftar keluar, walaupun anda memilih untuk tidak melengkapkan borang tersebut atau membeli daripada Pengguna Perniagaan. Ketahui lebih lanjut.
 • Maklumat Identiti/Pengesahan. Stripe membekalkan Perkhidmatan pengesahan dan pencegahan penipuan yang membolehkan Pengguna Perniagaan mengesahkan Data Peribadi anda, seperti umur anda (semasa membeli barangan terhad umur) atau kebenaran anda untuk menggunakan suatu kaedah pembayaran. Sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan ini, anda akan diminta untuk berkongsi Data Peribadi dengan kami untuk tujuan ini (cth.ID kerajaan anda, imej anda (swafoto), dan Data Peribadi yang anda masukkan atau yang jelas daripada kaedah pembayaran fizikal (cth. imej kad kredit)). Untuk melindungi anda daripada penipuan, kami mungkin membandingkan maklumat ini dengan maklumat anda yang kami kumpulkan daripada Pengguna Perniagaan, rakan kongsi kewangan, rakan kongsi perniagaan, perkhidmatan pengesahan identiti, sumber yang tersedia secara umum, dan pembekal perkhidmatan dan sumber pihak ketiga yang lain supaya kami boleh menilai sama ada orang tersebut berkemungkinan adalah anda atau seseorang yang menyamar sebagai anda. Ketahui lebih lanjut.
 • Lain-lain. Sila lihat di bawah untuk mendapatkan maklumat tentang jenis Data Peribadi tambahan yang mungkin kami kumpulkan, termasuk aktiviti dalam talian anda. 

b. Cara Kami Menggunakan dan Berkongsi Data Peribadi Pelanggan Akhir

Untuk membekalkan Perkhidmatan Perniagaan kami kepada Pengguna Perniagaan kami, kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Pelanggan Akhir Pengguna Perniagaan dengan Pengguna Perniagaan. Di mana dibenarkan, kami juga menggunakan Data Peribadi Pelanggan Akhir untuk tujuan Stripe sendiri bagi mengukuhkan, menambah baik dan membekalkan Perkhidmatan Perniagaan dan mencegah penipuan, kerugian dan kemudaratan lain seperti dijelaskan di bawah. 

 • Pembayaran dan Perakaunan. Kami mengguna Data Transaksi anda untuk membekalkan Perkhidmatan Perniagaan kami yang berkaitan dengan Pembayaran kepada Pengguna Perniagaan, termasuk untuk memproses transaksi pembayaran dalam talian, mengira cukai jualan yang berkenaan, untuk invois dan bil, dan untuk membantu mereka mengira hasil mereka, membayar bil mereka dan melaksanakan tugasan perakaunan. Ketahui lebih lanjut. Kami juga boleh mengguna Data Peribadi untuk membekalkan dan menambah baik Perkhidmatan Perniagaan kami.
  • Untuk transaksi pembayaran, Data Peribadi anda dikongsi dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan transaksi anda. Oleh sebab kami bertindak sebagai pembekal perkhidmatan atau pemproses, kami berkongsi Data Peribadi untuk membolehkan transaksi. Contohnya, apabila anda memilih untuk menggunakan suatu kaedah pembayaran untuk transaksi (cth kad kredit, kad debit, beli sekarang bayar kemudian atau debit terus), kaedah pembayaran anda akan menerima Data Transaksi yang termasuk Data Peribadi anda. Sila semak dasar privasi kaedah pembayaran anda untuk ketahui lebih lanjut tentang cara mereka menggunakan dan berkongsi maklumat ini.
  • Pedagang yang anda pilih untuk berurusan dengan juga akan menerima Data Transaksi yang termasuk Data Peribadi anda dan pedagang tersebut boleh berkongsi Data Peribadi tersebut dengan orang lain. Sila semak dasar privasi pedagang anda untuk ketahui lebih lanjut.
 • Perkhidmatan Kewangan. Sesetengah Pengguna Perniagaan kami menggunakan Perkhidmatan kami untuk menawarkan perkhidmatan kewangan kepada anda, melalui Stripe atau rakan kongsi kewangannya. Contohnya, mereka mungkin membekalkan produk kad yang membolehkan anda membeli barangan dan perkhidmatan. Kad ini mungkin membawa jenama Stripe, jenama rakan kongsi bank dan/atau jenama Pengguna Perniagaan. Sebagai tambahan kepada sebarang Data Transaksi yang mungkin kami hasil atau kumpul apabila kad ini digunakan untuk pembelian, kami juga akan menerima dan menggunakan Data Peribadi anda untuk membekalkan dan mengurus produk ini. Sila lihat juga dasar privasi Pengguna Perniagaan dan rakan kongsi bank kami, jika berkenaan, yang dikaitkan dengan perkhidmatan kewangan (yang jenamanya mungkin ditunjukkan pada kad).
 • Perkhidmatan Identiti/Pengesahan. Kami menggunakan Data Peribadi tentang identiti anda, termasuk maklumat yang anda bekalkan dan yang dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan kami, untuk melaksanakan Perkhidmatan pengesahan bagi Stripe atau Pengguna Perniagaan yang anda berurusan dengan dan untuk mengurangkan penipuan dan mengukuhkan keselamatan. Jika anda memberikan “swafoto” bersama-sama dengan imej dokumen identiti anda, kami akan menggunakan teknologi untuk membandingkan dan menganalisa sama ada ia sepadan dan anda boleh disahkan. Ketahui lebih lanjut.
 • Pengesanan Penipuan dan Pencegahan Kerugian. Kami menggunakan Data Peribadi anda yang dikumpulkan melalui pelbagai Perkhidmatan kami (cth. Stripe Radar) untuk mengesan dan mencegah kerugian bagi pihak anda, kami, Pengguna Perniagaan kami dan rakan kongsi kewangan kami. Kami boleh berkongsi Data Peribadi anda (termasuk percubaan transaksi anda) dengan Pengguna Perniagaan (termasuk pengeluar kad, kaedah pembayaran dan orang lain yang terlibat dalam aktiviti pemprosesan pembayaran) yang menggunakan Perkhidmatan Perniagaan penipuan kami supaya mereka boleh menilai risiko penipuan atau kerugian yang berkaitan dengan transaksi. Anda boleh ketahui lebih lanjut tentang cara kami menggunakan teknologi untuk menilai risiko penipuan dan kerugian yang berkaitan dengan percubaan transaksi dan maklumat yang kami mungkin kongsi dengan Pengguna Perniagaan tentang risiko tersebut di sini dan di sini.
 • Pengguna Perniagaan Kami (Pihak Ketiga Mereka yang Dibenarkan). Kami berkongsi Data Peribadi Pelanggan Akhir dengan Pengguna Perniagaan masing-masing dan dengan pihak yang diberi kuasa secara langsung oleh Pengguna Perniagaan tersebut untuk menerima Data Peribadi. Ini termasuk perkongsian Data Peribadi Pelanggan Akhir dengan Pengguna Perniagaan apabila Pengguna Perniagaan membenarkan pembekalaplikasi pihak ketiga untuk mengakses akaun Stripe dengan menggunakan Stripe Connect. Contohnya, apabila Pengguna Perniagaan menggunakan Perkhidmatan Identiti untuk mengesahkan identiti Pelanggan Akhir, Stripe berkongsi dengan Pengguna Perniagaan maklumat, dokumen atau foto yang diberikan oleh Pelanggan Akhir untuk mengesahkan identiti mereka. Pengguna Perniagaan yang anda pilih untuk berurusan dengan boleh berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga yang dibenarkan oleh mereka (cth. pembekal perkhidmatan pihak ketiga lain). Sila semak dasar privasi mereka untuk ketahui lebih lanjut.
 • Pengiklanan oleh Pengguna Perniagaan. Jika anda telah memulakan proses pembelian, kami berkongsi Data Peribadi dengan Pengguna Perniagaan yang berkenaan, sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan kami dan Pengguna Perniagaan itu boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk memasarkan dan mengiklankan produk atau perkhidmatan mereka, tertakluk kepada terma dasar privasi mereka. Sila semak dasar privasi pedagang anda untuk ketahui lebih lanjut, termasuk hak anda untuk menghentikan penggunaan Data Peribadi anda untuk tujuan pemasaran. 
  • Kami tidak menggunakan, menjual atau berkongsi Data Peribadi Pelanggan Akhir untuk pemasaran atau pengiklanan kami, atau untuk pemasaran dan pengiklanan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan Pengguna Perniagaan yang anda telah berurusan dengan atau cuba untuk berurus niaga dengan. Kami tidak menjual data Pelanggan Akhir.
 • Lain-lain. Sila lihat di bawah untuk mendapatkan maklumat tentang pelbagai cara lain yang kami boleh menggunakan dan berkongsi Data Peribadi anda.

1.3 Wakil

Untuk membekalkan Perkhidmatan Perniagaan, kami mengumpul, menggunakan dan berkongsi Maklumat Peribadi daripada Wakil Pengguna Perniagaan kami (cth. pemilik perniagaan). Kami menyediakan maklumat lanjut tentang pengumpulan, penggunaan dan perkongsian Data Peribadi di Pusat Privasi kami, termasuk asas undang-undang yang kami bergantung pada untuk menggunakan (memproses) Data Peribadi anda.

a. Data Peribadi Yang Kami Kumpul Mengenai Wakil

 • Maklumat Pendaftaran dan Hubungan. Jika anda mendaftar akaun Stripe bagi Pengguna Perniagaan (termasuk untuk tujuan pemerbadanan Perniagaan), kami mengumpul nama dan maklumat kelayakan log masuk akaun anda. Kami mengumpul maklumat pendaftaran dan profil anda jika anda mendaftar untuk sesuatu acara yang dianjurkan atau dihadiri oleh Stripe atau jika anda mendaftar untuk perhubungan dengan Stripe. Jika anda merupakan seorang Wakil atau Wakil Pengguna Perniagaan yang berpotensi, kami mengumpul Data Peribadi anda daripada pihak ketiga (termasuk pembekal data) untuk mengiklankan, memasarkan dan berkomunikasi dengan anda seperti yang diterangkan lebih lanjut di bawah dan dalam Bahagian 2. Kami juga mungkin mengaitkan sesuatu lokasi dengan anda untuk menilai Perkhidmatan atau maklumat yang mungkin berguna kepada anda. Ketahui lebih lanjut.
 • Maklumat Pengenalan. Jika anda seorang pemilik Pengguna Perniagaan atau anda dijangka menjadi pemegang saham, pegawai atau pengarah Pengguna Perniagaan, kami memerlukan anda untuk membekalkan maklumat hubungan anda, seperti nama, alamat pos, nombor telefon dan alamat e-mel untuk memenuhi keperluan rakan kongsi kewangan dan peraturan kami. Kami akan secara langsung (dan melalui cara lain) mengumpul Data Peribadi anda, seperti pemilikan kepentingan dalam Pengguna Perniagaan, tarikh lahir anda dan pengecam kerajaan yang dikaitkan dengan anda dan Pengguna Perniagaan anda (seperti nombor keselamatan sosial anda, nombor cukai atau Nombor Pengenalan Majikan). Anda juga boleh memilih untuk membekalkan maklumat akaun bank.
 • Lain-lain. Sila lihat di bawah untuk mendapatkan maklumat tentang jenis Data Peribadi tambahan yang mungkin kami kumpulkan, termasuk aktiviti dalam talian. 

b. Cara Kami Menggunakan dan Berkongsi Data Peribadi Wakil

Kami biasanya menggunakan Data Peribadi Wakil untuk membekalkan Perkhidmatan Perniagaan kepada Pengguna Perniagaan yang berkaitan, serta untuk tujuan yang diterangkan di bawah.

 • Perkhidmatan perniagaan. Kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Wakil dengan Pengguna Perniagaan untuk membekalkan Perkhidmatan yang anda (atau Pengguna Perniagaan yang berkaitan dengan anda) minta. 
  • Dalam sesetengah kes, Perkhidmatan Perniagaan kami mewajibkan kami menyerahkan Data Peribadi anda kepada entiti kerajaan (cth. untuk tujuan memperbadankan perniagaan, atau membayar cukai jualan yang berkenaan). Bagi Perkhidmatan Perniagaan cukai kami, kami boleh menggunakan Data Peribadi anda untuk memfailkan cukai bagi pihak Pengguna Perniagaan yang berkaitan dengan anda. Untuk perkhidmatan pemerbadanan perniagaan Atlas kami, kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menyerahkan borang kepada IRS bagi pihak anda dan untuk memfailkan dokumen dengan pihak berkuasa kerajaan lain (cth artikel pemerbadanan di negeri pemerbadanan anda).
  • Kami berkongsi data dengan pihak yang diberi kuasa secara langsung oleh Pengguna Perniagaan untuk menerima Data Peribadi (cth. rakan kongsi kewangan yang membekalkanproduk kewangan, atau aplikasi pihak ketiga atau perkhidmatan yang digunakan oleh Pengguna Perniagaan sempena penggunaan Perkhidmatan Perniagaan kami). Sebagai contoh, pembekal kaedah pembayaran (contohnya, Visa, WeChat Pay) akan memerlukan maklumat “onboarding” pedagang bagi Pengguna Perniagaan yang menerima kaedah pembayaran mereka, dan Stripe akan membekalkan maklumat “onboarding” yang diperlukan (termasuk Data Peribadi Wakil) kepada rakan kongsi kewangan tersebut. Dalam sesetengah kes, pembekal kaedah pembayaran ini akan terletak di luar negara asal anda contohnya WCP, AliPay, Blok, Klarna Bank AB. Ketahui lebih lanjut. 
  • Penggunaan Data Peribadi oleh pihak ketiga yang dibenarkan oleh Pengguna Perniagaan adalah tertakluk kepada dasar privasi pihak ketiga tersebut.
  • Jika anda adalah Pengguna Perniagaan dan telah memilih nama yang termasuk Data Peribadi (cth pemilikan tunggal atau nama keluarga yang termasuk dalam suatu nama syarikat), kami akan berkongsi dan menggunakan maklumat tersebut sebagai mana-mana nama syarikat yang berkaitan dengan pembekalan Perkhidmatan kami (cth termasuk dalam resit dan deskripsi lain yang mengenal pasti transaksi kewangan).  
 • Pengiklanan. Di mana dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Wakil dengan orang lain supaya kami boleh mengiklankan dan memasarkan produk dan Perkhidmatan kami kepada anda. Tertakluk kepada undang-undang yang terpakai (termasuk sebarang keperluan persetujuan), kami boleh mengiklankan produk dan Perkhidmatan kami kepada anda melalui pengiklanan berasaskan minat dan e-mel, dan bertujuan untuk menilai keberkesanan iklan kami. Lihat Dasar Kuki kami. Kami tidak menjual atau berkongsi Data Peribadi Wakil kepada pihak lain untuk tujuan periklanan mereka.
 • Lain-lain. Sila lihat di bawah untuk mendapatkan maklumat tentang pelbagai cara lain yang kami boleh mengumpul, menggunakan dan berkongsi Data Peribadi anda.

1.4 Pelawat

Kami mengumpul, menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Pelawat (yang bukan Pengguna Akhir, Pelanggan Akhir atau Wakil). Kami menyediakan maklumat lanjut tentang pengumpulan, penggunaan dan perkongsian Data Peribadi di Pusat Privasi kami, termasuk asas undang-undang yang kami bergantung pada untuk menggunakan (memproses) Data Peribadi anda.

a. Data Peribadi Pelawat Yang Kami Kumpul

Apabila anda melawati Laman kami, kami akan mengumpul Data Peribadi anda sama ada daripada anda yang memberikannya kepada kami atau melalui penggunaan kuki dan teknologi serupa kami. Lihat Dasar Kuki kami. 

 • Borang. Apabila anda memilih untuk mengisi borang di Laman atau di laman web pihak ketiga yang memaparkan iklan kami (cth LinkedIn atau Facebook), kami akan mengumpulkan maklumat yang disertakan dalam borang (contohnya, maklumat hubungan anda dan maklumat lain tentang soalan anda yang berkaitan dengan Perkhidmatan kami). Kami juga mungkin mengaitkan sesuatu lokasi dengan lawatan anda. Ketahui lebih lanjut.
 • Lain-lain. Sila lihat di bawahuntuk mendapatkan maklumat tentang jenis Data Peribadi tambahan yang mungkin kami kumpul, termasuk aktiviti dalam talian.

b. Cara Kami Menggunakan dan Berkongsi Data Peribadi Pelawat

 • Pemperibadian. Kami menggunakan maklumat tentang anda yang kami kumpulkan daripada kuki dan teknologi serupa untuk mengukur interaksi dengan kandungan di Laman, untuk menambah baik perkaitan dan navigasi, untuk memperibadikan pengalaman anda (cth bahasa dan geografi yang berkaitan) dan untuk menyesuaikan kandungan tentang Stripe dan Perkhidmatan kami kepada anda. Contohnya, disebabkan bukan semua Perkhidmatan kami tersedia di semua rantau, jadi kami mungkin akan menyesuaikan jawapan kami untuk rantau anda.
 • Pengiklanan.Seperti mana yang dibenarkan oleh undang-undang, kami menggunakan dan berkongsi Data Peribadi Pelawat dengan orang lain supaya kami boleh mengiklankan dan memasarkan Perkhidmatan kami kepada anda. Tertakluk kepada undang-undang yang terpakai (termasuk sebarang keperluan persetujuan), kami mungkin mengiklankan Perkhidmatan kami kepada anda melalui pengiklanan berasaskan minat dan e-mel, dan bertujuan untuk menilai keberkesanan iklan kami. Lihat juga Dasar Kuki kami. Kami tidak menjual atau berkongsi Data Peribadi Pelawat kepada orang lain untuk tujuan pengiklanan mereka.
 • Penglibatan. Apabila pelawat mengunjungi dan berinteraksi dengan laman web stripe.com kami, kami akan menggunakan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda dan melalui peranti anda untuk membolehkan anda untuk terlibat dalam perbualan atau berinteraksi dengan chatbot untuk menjawab soalan anda.
 • Lain-lain. Sila lihat di bawah untuk mendapatkan maklumat tentang pelbagai cara lain yang kami boleh mengumpul, menggunakan dan berkongsi Data Peribadi anda.

2. Pelbagai Cara Kami Mengumpul, Menggunakan dan Berkongsi Data Peribadi

Selain daripada pelbagai cara kami mengumpul, menggunakan dan berkongsi Data Peribadi yang diterangkan di atas, kami juga memproses Data Peribadi anda seperti berikut.

a. Pengumpulan Data Peribadi.

 • Aktiviti Dalam Talian. Bergantung pada Perkhidmatan yang anda gunakan dan pelaksanaan Perkhidmatan Perniagaan kami oleh Pengguna Perniagaan, kami akan mengumpul maklumat tentang:
  • Peranti dan penyemak imbas di seluruh Laman kami dan laman web pihak ketiga, aplikasi dan perkhidmatan dalam talian lain (“Laman Pihak Ketiga”),
  • Data penggunaan yang dikaitkan dengan peranti dan penyemak imbas tersebut dan bagaimana anda menggunakan Perkhidmatan kami, termasuk alamat IP, pemalam, bahasa yang digunakan, masa yang diluangkan di Laman dan Laman Pihak Ketiga, halaman yang dikunjungi, pautan yang diklik, kaedah bayaran yang digunakan dan halaman yang membawa atau merujuk anda ke Laman dan Laman Pihak Ketiga. Contohnya, penunjuk aktiviti, seperti penunjuk aktiviti tetikus, membantu kami mengesan penipuan. Ketahui lebih lanjut. Sila lihat juga Dasar Kuki kami.
 • Maklumat Komunikasi dan Penglibatan. Kami akan mengumpul sebarang maklumat yang anda pilih untuk dibekalkan kepada kami, contohnya, melalui tiket sokongan, e-mel atau media sosial.Apabila anda membalas e-mel atau menjawab soal selidik Stripe, kami mengumpul alamat e-mel anda, nama dan apa-apa maklumat lain yang anda pilih untuk disertakan dalam kandungan e-mel atau respons anda. Jika anda menghubungi kami melalui telefon, kami akan mengumpulkan nombor telefon yang anda guna untuk menghubungi Stripe, serta maklumat lain yang mungkin dibekalkan semasa panggilan. Kami juga akan mengumpul data penglibatan anda seperti pendaftaran anda untuk, kehadiran atau tontonan acara Stripe dan interaksi lain dengan kakitangan Stripe.
 • Forum dan Kumpulan Perbincangan. Di mana Laman kami membenarkan anda menyiarkan kandungan, kami akan mengumpul Data Peribadi yang dibekalkan bagi siaran tersebut.

 

b. Penggunaan Data Peribadi. Selain daripada penggunaan Data Peribadi yang seperti mana diterangkan di atas , kami menggunakan Data Peribadi dengan cara yang berikut:

 • Menambah baik dan Memperkembangkan Perkhidmatan kami. Kami menggunakan analitis di Laman kami untuk membantu kami menganalisis penggunaan Laman dan Perkhidmatan kami dan menjalankan diagnosis untuk isu teknikal. Untuk ketahui lebih lanjut tentang kuki yang mungkin disampaikan melalui Laman kami dan cara anda boleh mengawal penggunaan kuki dan analitis pihak ketiga kami, sila lihat Dasar Kuki kami. Kami juga mengumpul dan memproses Data Peribadi melalui Perkhidmatan kami yang berbeza, sama ada anda Pengguna Akhir, Pelanggan Akhir, Wakil atau Pelawat, untuk menambah baik Perkhidmatan kami, memperkembangkan dan menawarkan Perkhidmatan baharu dan menyokong usaha kami untuk memastikan Perkhidmatan kami lebih relevan dan lebih berguna kepada anda. Ketahui lebih lanjut.
 • Komunikasi. Kami akan menggunakan maklumat hubungan yang kami ada tentang anda untuk membekalkan Perkhidmatan, yang mungkin termasuk menghantar kod melalui SMS untuk mengesahkan identiti anda. Ketahui lebih lanjut. Jika anda merupakan Pengguna Akhir, Wakil atau Pelawat, kami mungkin berkomunikasi dengan anda menggunakan maklumat hubungan yang kami ada tentang anda (cth menggunakan e-mel, telefon, mesej teks atau persidangan video) untuk memberikan maklumat tentang Perkhidmatan kami dan perkhidmatan ahli gabungan kami, menjemput anda untuk mengambil bahagian dalam acara atau soal selidik kami, atau berkomunikasi dengan anda untuk tujuan pemasaran kami, dengan syarat kami berbuat demikian menurut undang-undang yang terpakai, termasuk sebarang persetujuan atau keperluan menarik diri. Sebagai contoh, apabila anda membekalkan maklumat hubungan anda kepada kami atau apabila kami mengumpul maklumat hubungan perniagaan anda melalui penyertaan kami di pameran dagangan atau acara lain, kami mungkin menggunakan maklumat tersebut untuk membuat susulan dengan anda mengenai sesuatu acara, menghantar maklumat yang anda minta mengenai produk dan perkhidmatan kami dan menyertakan anda dalam kempen maklumat pemasaran kami.
 • Media Sosial dan Promosi. Jika anda memilih untuk membekalkan Data Peribadi kepada kami untuk menyertai tawaran, program atau promosi, kami akan menggunakan Data Peribadi yang anda bekalkan untuk mentadbir tawaran, program atau promosi. Kami juga akan menggunakan Data Peribadi dan Data Peribadi anda yang sedia ada di media sosial untuk memasarkan produk dan perkhidmatan kami kepada anda melainkan kami tidak dibenarkan berbuat demikian.
 • Pencegahan Penipuan dan Peningkatan Keselamatan Data. Kami mengumpul dan menggunakan Data Peribadi untuk membantu kami mengesan dan mengurus aktiviti penipuan dan pelaku berniat jahat lain dalam pelbagai Perkhidmatan kami, untuk membolehkan Perkhidmatan Perniagaan pengesanan penipuan kami, dan sebaliknya berusaha untuk melindungi Perkhidmatan dan transaksi kami daripada akses, penggunaan, pengubahsuaian yang tidak dibenarkan atau penyelewengan Data Peribadi, maklumat dan dana.Berhubung dengan aktiviti pemantauan, pencegahan, pengesanan dan pematuhan yang berkaitan dengan penipuan and keselamatan bagi pihak Stripe dan Pengguna Perniagaannya, kami mengumpul maklumat daripada pembekal perkhidmatan (termasuk biro kredit), pihak ketiga dan Perkhidmatan yang kami sediakan. Kami mungkin mengumpul maklumat daripada anda, dan tentang anda, daripada Pengguna Perniagaan, pihak kewangan dan dalam beberapa kes pihak ketiga. Contohnya, untuk melindungi Perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpul maklumat daripada pihak ketiga tentang alamat IP yang telah dikompromikan oleh pelaku berniat jahat. Ketahui lebih lanjut. Data Peribadi ini (cth, nama, alamat, nombor telefon, negara) membantu kami mengesahkan identiti, menjalankan semakan kredit tertakluk kepada undang-undang yang terpakai dan mencegah penipuan. Kami juga boleh menggunakan teknologi untuk menilai risiko penipuan yang berkaitan dengan percubaan transaksi oleh Pelanggan Akhir atau Pengguna Akhir dengan Pengguna Perniagaan atau rakan kongsi kewangan.
 • Pematuhan dengan Kewajipan Undang-undang. Kami menggunakan Data Peribadi untuk memenuhi kewajipan kontrak dan undang-undang kami yang berkaitan dengan pencegahan pengubahan wang haram, undang-undang Kenali Pelanggan Anda (Know-Your-Customer [KYC]), antikeganasan, kawalan eksport dan larangan menjalankan perniagaan dengan orang yang dilarang atau dalam bidang perniagaan tertentu, dan kewajipan undang-undang lain. Ketahui lebih lanjut. Kami berusaha untuk memastikan Perkhidmatan kami selamat, terjamin dan patuh, dan pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi adalah penting untuk usaha ini. Sebagai contoh, kami mungkin memantau corak transaksi pembayaran dan isyarat dalam talian lain dan menggunakan pemahaman tersebut untuk mengurangkan risiko penipuan, pengubahan wang haram dan aktiviti lain yang berbahaya kepada Stripe, Pengguna Akhir kami dan Pelanggan Akhir mereka.
 • Kanak-kanak Bawah Umur. Perkhidmatan tidak ditujukan kepada kanak-kanak bawah umur, termasuk kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, dan kami meminta mereka tidak memberikan Data Peribadi melalui Perkhidmatan. Di sesetengah negara, kami mungkin mengenakan had umur yang lebih tinggi seperti yang dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan. 

c. Perkongsian Data Peribadi. Selain daripada cara yang diterangkan di atas, kami berkongsi Data Peribadi dengan cara yang berikut:

 • Rakan Gabungan Stripe. Kami berkongsi Data Peribadi dengan entiti gabungan Stripe yang lain. Apabila kami berkongsi dengan entiti ini, ia adalah untuk tujuan yang dikenal pasti dalam Dasar ini.
 • Pembekal Perkhidmatan atau Pemproses. Kami akan bergantung kepada orang lain untuk membekalkan perkhidmatan kepada kami supaya dapat memberikan perkhidmatan kepada Pengguna Perniagaan dan Pengguna Akhir kami serta untuk berkomunikasi, memasarkan dan mengiklankan Perkhidmatan kami kepada Pelawat, Wakil dan Pengguna Akhir. Pembekal perkhidmatan membekalkan pelbagai perkhidmatan kritikal, seperti pengehosan (penyimpanan dan penghantaran), analitis untuk menilai kelajuan, ketepatan dan/atau keselamatan Perkhidmatan kami, pengesahan identiti, perkhidmatan pelanggan, e-mel dan pengauditan. Kami membenarkan pembekal perkhidmatan tersebut untuk menggunakan atau mendedahkan Data Peribadi yang kami sediakan untuk melaksanakan perkhidmatan bagi pihak kami dan untuk mematuhi keperluan undang-undang yang berkenaan. Kami menghendaki pembekal perkhidmatan sedemikian untuk komited secara kontrak bagi melindungi keselamatan dan kerahsiaan Data Peribadi yang diproses bagi pihak kami. Pembekal perkhidmatan kami kebanyakannya terletak di Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan India. Ketahui lebih lanjut.
 • Rakan Kongsi Kewangan. “Rakan Kongsi Kewangan” ialah institusi kewangan yang bekerjasama dengan kami untuk menawarkan Perkhidmatan (termasuk pemeroleh kaedah pembayaran, bank dan pembekal bayaran). Kami berkongsi Data Peribadi dengan Rakan Kongsi Kewangan tertentu untuk membekalkan Perkhidmatan kepada Pengguna Perniagaan yang berkaitan dan untuk menawarkan Perkhidmatan tertentu secara perkongsian dengan Rakan Kongsi Kewangan kami. Sebagai contoh, kami berkongsi Data Peribadi Wakil tertentu (cth, data pembayaran balik pinjaman dan maklumat hubungan) dengan pelabur institusi yang membeli atau memberi kredit yang dijamin oleh pinjaman Modal yang telah kami berikan kepada Pengguna Perniagaan yang berkaitan.
 • Orang lain dengan Persetujuan. Dalam sesetengah kes, kami mungkin tidak membekalkan perkhidmatan, tetapi sebaliknya merujuk anda kepada, atau membolehkan anda melibatkan diri dengan, orang lain untuk mendapatkan perkhidmatan (cth firma perkhidmatan profesional yang kami bekerjasama untuk menyampaikan Atlas). Dalam kes ini, kami akan mendedahkan identiti pihak ketiga dan maklumat yang akan dikongsi dengan mereka, dan meminta persetujuan anda untuk berkongsi maklumat tersebut.
 • Transaksi Korporat. Sekiranya kami memasuki, atau berhasrat untuk memasuki, transaksi yang mengubah struktur perniagaan kami, seperti penyusunan semula, penggabungan, penjualan, usaha sama, penyerahan hak, pindahan, perubahan kawalan atau pelupusan lain semua atau mana-mana bahagian perniagaan, aset atau saham kami, kami boleh berkongsi Data Peribadi dengan pihak ketiga berkaitan dengan transaksi tersebut. Mana-mana entiti lain yang membeli kami atau sebahagian daripada perniagaan kami akan mempunyai hak untuk terus menggunakan Data Peribadi anda, tapi tertakluk kepada terma Dasar ini.
 • Pematuhan dan Pencegahan Undang-undangan. Kami berkongsi Data Peribadi seperti yang kami percaya perlu: (i) untuk mematuhi undang-undang yang terpakai, (ii) untuk mematuhi peraturan yang dikenakan oleh satu pembekal kaedah pembayaran berkaitan dengan penggunaan kaedah pembayaran tersebut (cth peraturan rangkaian untuk Visa); (iii) untuk menguatkuasakan hak kontrak kami; (iv) untuk melindungi Perkhidmatan, hak, privasi, keselamatan dan harta Stripe, anda atau orang lain, termasuk terhadap aktiviti berniat jahat atau penipuan dan insiden keselamatan yang lain; dan (v) untuk menjawab permintaan proses undang-undang yang sah dari mahkamah, agensi penguatkuasaan undang-undang, agensi kawal selia, dan pihak berkuasa awam dan kerajaan yang lain, yang mungkin termasuk pihak berkuasa di luar negara kediaman anda.

3. Asas Undang-undang untuk Memproses Data

Untuk tujuan Peraturan Perlindungan Data Am, kami bergantung pada beberapa asas undang-undang untuk membolehkan kami memproses Data Peribadi anda. Untuk maklumat lanjut, lihat di sini.

a. Hubungan Perniagaan Kontrak dan pra-Kontrak. Kami memproses Data Peribadi untuk tujuan menjalin hubungan perniagaan dengan bakal Pengguna Perniagaan dan Pengguna Akhir dan untuk melaksanakan kewajipan kontrak masing-masing yang kami ada dengan mereka. Aktiviti termasuk:

 • Penciptaan dan pengurusan akaun Stripe dan bukti kelayakan akaun Stripe, termasuk penilaian aplikasi untuk memulakan atau mengembangkan penggunaan Perkhidmatan kami;
 • Penciptaan dan pengurusan akaun Stripe Checkout;
 • Aktiviti perakaunan, pengauditan dan pengebilan; dan
 • Pemprosesan pembayaran, termasuk pengesanan penipuan, pencegahan kerugian, mengoptimumkan transaksi yang sah, komunikasi mengenai pembayaran tersebut dan perkhidmatan pelanggan yang berkaitan.

b. Pematuhan Undang-undang. Kami memproses Data Peribadi untuk mengesahkan identiti individu dan entiti kami untuk mematuhi kewajipan pemantauan, pencegahan dan pengesanan penipuan, undang-undang yang berkaitan dengan pengenalpastian dan pelaporan aktiviti menyalahi undang-undang dan tidak sah, seperti Pencegahan Pengubahan Wang Haram (Anti-Money Laundering, “AML”)  dan kewajipan Kenali-Pelanggan-Anda (Know-Your-Customer, “KYC”), dan kewajipan pelaporan kewangan. Sebagai contoh, kami mungkin dikehendaki merekodkan dan mengesahkan identiti Pengguna bagi tujuan pematuhan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah pengubahan wang haram dan jenayah kewangan. Kewajipan ini dikenakan ke atas kami oleh pengendalian undang-undang dan mungkin memerlukan kami melaporkan pematuhan kami kepada pihak ketiga, dan menyerahkan kepada audit pengesahan pihak ketiga.

c. Kepentingan yang Sah. Jika dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, kami bergantung pada kepentingan perniagaan kami yang sah untuk memproses Data Peribadi tentang anda. Senarai berikut menetapkan tujuan perniagaan di mana kami mempunyai kepentingan yang sah untuk memproses data anda:

 • Mengesan, memantau dan mencegah penipuan dan transaksi pembayaran yang tidak dibenarkan;
 • Mengurangkan kerugian kewangan, tuntutan, liabiliti atau bahaya lain kepada Pelanggan Akhir, Pengguna Akhir, Pengguna Perniagaan dan Stripe;
 • Menentukan kelayakan untuk dan menawarkan produk dan perkhidmatan Stripe baharu Ketahui lebih lanjut
 • Menjawab pertanyaan, menghantar notis Perkhidmatan dan menyediakan sokongan pelanggan;
 • Mempromosikan, menganalisis, mengubah suai dan menambah baik Perkhidmatan, sistem dan alatan kami, serta membangunkan produk dan perkhidmatan baharu, termasuk kebolehpercayaan Perkhidmatan;
 • Mengurus, mengendali dan meningkatkan prestasi Laman dan Perkhidmatan kami dengan memahami keberkesanannya dan mengoptimumkan aset digital kami;
 • Menganalisis dan mengiklankan Perkhidmatan kami, dan penambahbaikan yang berkenaan;
 • Menjalankan analisis agregat dan membangunkan risikan perniagaan yang membolehkan kami mengendalikan, melindungi, membuat keputusan termaklum dan melaporkan prestasi perniagaan kami;
 • Kongsi Data Peribadi dengan pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang membekalkan perkhidmatan bagi pihak kami dan rakan kongsi perniagaan yang membantu kami mengendalikan dan meningkatkan perniagaan kami Ketahui lebih lanjut;
 • Mengaktifkan keselamatan rangkaian dan maklumat di seluruh Stripe dan Perkhidmatan kami; dan
 • Kongsi Data Peribadi dalam kalangan syarikat atau entiti gabungan kami.

d. Persetujuan. Kami mungkin bergantung pada persetujuan anda untuk mengumpul dan memproses Data Peribadi kerana ia berkaitan dengan cara kami berkomunikasi dengan anda dan untuk membekalkan Perkhidmatan kami seperti Pautan, Hubungan Kewangan, Atlas dan Identiti. Apabila kami memproses data berdasarkan persetujuan anda, anda berhak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa tanpa menjejaskan kesahihan pemprosesan berdasarkan persetujuan tersebut sebelum persetujuan ditarik balik.

4. Hak dan Pilihan Anda

Anda boleh membuat pilihan berkaitan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Data Peribadi anda:

a. Memilih untuk tidak menerima komunikasi elektronik daripada kami

Jika anda tidak lagi mahu menerima e-mel berkaitan pemasaran daripada kami, anda boleh memilih melalui pautan untuk menghalang atau mengehadkan langganan yang disertakan dalam e-mel tersebut atau seperti yang diterangkan di sini. Kami akan cuba mematuhi permintaan anda sebaik sahaja boleh berbuat demikian dalam tempoh yang munasabah. Sila ambil perhatian bahawa jika anda memilih untuk tidak menerima e-mel berkaitan pemasaran daripada kami, (i) kami mengekalkan hak untuk berkomunikasi dengan anda mengenai perkhidmatan yang anda terima (cth. sokongan dan notis undang-undang penting) dan (ii) Pengguna Perniagaan kami masih boleh menghantar mesej kepada anda dan/atau mengarahkan kami untuk menghantar mesej kepada anda bagi pihak mereka.

b. Hak perlindungan data anda

Bergantung pada lokasi anda dan tertakluk kepada undang-undang yang terpakai, anda mungkin mempunyai hak berikut yang diterangkan di sini berkenaan dengan Data Peribadi yang kami kawal tentang anda:

 • Hak untuk meminta pengesahan sama ada Stripe memproses Data Peribadi yang berkaitan dengan anda, dan jika ya, untuk meminta salinan Data Peribadi tersebut;
 • Hak untuk meminta Stripe membetulkan atau mengemas kini Data Peribadi anda yang tidak tepat, tidak lengkap atau lapuk;
 • Hak untuk meminta Stripe memadamkan Data Peribadi anda dalam keadaan tertentu yang diperuntukkan oleh undang-undang. Ketahui lebih lanjut;
 • Hak untuk meminta Stripe menyekat penggunaan Data Peribadi anda dalam keadaan tertentu, seperti ketika Stripe mempertimbangkan permintaan lain yang telah anda serahkan (termasuk permintaan agar Stripe membuat kemas kini pada Data Peribadi anda);
 • Hak untuk meminta kami memindahkan Data Peribadi anda yang kami pegang kepada syarikat lain, jika boleh dilaksanakan secara teknikal;
 • Di mana pemprosesan Data Peribadi anda adalah berdasarkan persetujuan yang anda berikan sebelum ini, anda mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran anda pada bila-bila masa;
 • Apabila kami memproses maklumat anda berdasarkan kepentingan sah kami, anda juga mungkin berhak untuk menghalang atau mengehadkan pemprosesan Data Peribadi anda. Melainkan kami mempunyai alasan sah yang kukuh atau di mana ia diperlukan atas sebab undang-undang, kami akan berhenti memproses atau memproses secara had maklumat yang anda halangkan atau hadkan. Ketahui lebih lanjut.
 • Hak untuk tidak tertakluk kepada diskriminasi kerana melaksanakan hak-hak ini; dan/atau
 • Hak untuk merayu apa-apa keputusan yang dibuat oleh Stripe yang berkaitan dengan hak-hak ini.

Anda mungkin mempunyai hak tambahan mengenai Data Peribadi anda di bawah undang-undang yang terpakai. Contohnya, lihat seksyen peruntukan khusus di bawah bidang kuasa California di bawah.

c. Proses untuk melaksanakan hak perlindungan data anda

Untuk melaksanakan hak perlindungan data anda, sila lihat juga Pusat Privasi Stripe atau hubungi kami seperti yang dihuraikan di bawah.

5. Keselamatan dan Penyimpanan

Kami mengambil usaha yang munasabah untuk menyediakan tahap keselamatan yang sewajarnya dengan risiko yang berkaitan dengan pemprosesan Data Peribadi anda. Kami mengekalkan langkah-langkah organisasi, teknikal dan pentadbiran yang dirancang untuk melindungi Data Peribadi yang terangkum dalam Dasar ini terhadap akses, kemusnahan, kehilangan, pengubahan atau penyalahgunaan yang tidak dibenarkan. Sesungguhnya, tiada sistem penghantaran atau storan data boleh dijamin 100% selamat.

Untuk membantu kami melindungi Data Peribadi, jika anda mempunyai akaun dengan Stripe, kami menggalakkan anda untuk menggunakan kata laluan yang kukuh, melindungi kata laluan tersebut daripada penggunaan yang tidak dibenarkan dan tidak menggunakan maklumat log masuk (cth kata laluan) yang sama dengan perkhidmatan atau akaun lain. Jika anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa interaksi anda dengan kami tidak lagi selamat (cth, anda berpendapat bahawa keselamatan akaun Stripe anda telah terjejas), sila hubungi kami dengan segera. Ketahui lebih lanjut.

Kami menyimpan Data Peribadi anda selagi kami membekalkan Perkhidmatan kepada anda atau Pengguna Perniagaan kami (sebagaimana yang berkenaan) atau untuk tempoh yang kami jangkakan secara munasabah bagi membekalkan Perkhidmatan. Walaupun selepas kami berhenti membekalkan Perkhidmatan secara langsung kepada anda atau Pengguna Perniagaan yang anda menjalankan perniagaan dengan, dan walaupun anda menutup akaun Stripe anda atau melengkapkan suatu transaksi dengan Pengguna Perniagaan, kami mungkin menyimpan Data Peribadi anda:

 • Untuk mematuhi undang-undang dan kewajipan kawal selia kami;
 • Untuk membolehkan aktiviti pemantauan dan pengesanan penipuan dan pencegahan kerugian;
 • Untuk mematuhi kewajipan pelaporan cukai, perakaunan dan kewangan kami;
 • Di mana kami dikehendaki oleh komitmen kontrak kami kepada rakan kongsi kewangan kami untuk menyimpan data, dan di mana penyimpanan data dimandatkan oleh pembekal kaedah pembayaran yang anda gunakan.

Dalam kes di mana kami menyimpan Data Peribadi, kami berbuat demikian mengikut sebarang tempoh had dan kewajipan penyimpanan rekod yang dikenakan oleh undang-undang yang terpakai. Ketahui lebih lanjut.

6. Pemindahan Data Antarabangsa

Kami adalah perniagaan global. Kami boleh memindahkan Data Peribadi anda ke negara selain negara anda sendiri, termasuk ke Amerika Syarikat. Negara-negara ini mungkin mempunyai peraturan perlindungan data yang berbeza daripada negara anda. Apabila memindahkan data merentasi sempadan, kami mengambil langkah-langkah untuk mematuhi undang-undang perlindungan data terpakai yang berkaitan dengan pemindahan tersebut. Dalam situasi tertentu, kami mungkin dikehendaki mendedahkan Data Peribadi sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah daripada pegawai (seperti penguat kuasa undang-undang atau pihak berkuasa keselamatan). Ketahui lebih lanjut.

Jika anda berada di Kawasan Ekonomi Eropah (European Economic Area [“EEA”]), United Kingdom (“UK”) atau Switzerland, sila lihat Pusat Privasi Stripeuntuk maklumat lanjut. Jika undang-undang yang terpakai memerlukan mekanisme pemindahan data, kami menerima pakai satu atau lebih daripada yang berikut:

 • Pemindahan kepada negara-negara tertentu atau penerima yang diiktiraf sebagai mempunyai tahap perlindungan yang mencukupi untuk Data Peribadi di bawah undang-undang yang terpakai;
 • Klausa Kontrak Standard EU yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah dan Adendum Pemindahan Data Antarabangsa UK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pesuruhjaya Maklumat. Anda boleh mendapatkan salinan Klausa Kontrak Standard yang berkaitan. Ketahui lebih lanjut.
 • Atau kaedah undang-undang lain yang sedia ada untuk kami di bawah undang-undang yang berkenaan.

 Walaupun Stripe Inc. kekal diperakui kendiri di bawah Perisai Privasi EU-AS dan Perisai Privasi Swiss-AS, ia pada masa ini tidak bergantung pada rangka kerja ini untuk pemindahan Data Peribadi ke AS.

7. Kemas Kini dan Pemberitahuan

Kami mungkin mengemas kini Dasar ini dari semasa ke semasa berdasarkan perkhidmatan baharu, perubahan dalam amalan privasi kami atau undang-undang yang berkaitan. Petunjuk “Kemas kini terakhir” di bahagian atas Dasar ini menunjukkan kali terakhir Dasar ini dikemas kini. Sebarang perubahan adalah berkesan apabila kami menyiarkan Dasar yang terkini di laman web kami atau apabila kami memberikan notis kemas kini seperti mana yang diperlukan oleh undang-undang, yang mana masa yang datang kemudian.

Kami mungkin memberi anda pendedahan dan makluman tentang Dasar atau Data Peribadi yang dikumpulkan dengan menyiarkannya di laman web kami dan, jika anda ialah Pengguna Akhir atau Wakil, dengan menghubungi anda melalui Papan Pemuka Stripe anda, alamat e-mel dan/atau alamat fizikal yang disenaraikan dalam akaun Stripe anda.

8. Peruntukan Khusus Bidang Kuasa

 • Australia. Jika anda seorang pemastautin Australia, dan anda tidak berpuas hati dengan pengendalian kami terhadap mana-mana aduan yang anda bangkitkan di bawah Dasar ini, anda boleh menghubungi Pejabat Pesuruhjaya Maklumat Australia.
 • Brazil. Untuk melaksanakan hak anda, anda boleh hubungi DPO kami. Pemastautin Brazil yang tertakluk kepada pemakaian Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”) mempunyai hak yang dinyatakan di bawah Artikel 18 LGPD.
 • Canada. Seperti yang dinyatakan dalam Dasar ini, “undang-undang yang terpakai” termasuk Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan Dokumen Elektronik Persekutuan (Federal Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA)) dan “Data Peribadi” termasuk “maklumat peribadi” seperti yang ditentukan di bawah PIPEDA.
 • EEA dan UK. Untuk melaksanakan hak anda, anda boleh hubungi DPO kami. Jika anda seorang pemastautin EEA atau jika kami telah mengenal pasti Stripe Payments Europe Limited sebagai pengawal data anda, dan anda percaya pemprosesan maklumat anda tidak selaras dengan Peraturan Perlindungan Data Am (General Data Protection Regulation [GDPR]), anda boleh mengajukan soalan atau aduan anda kepada Suruhanjaya Perlindungan Data Ireland. Jika anda seorang pemastautin UK, anda boleh mengajukan soalan atau kebimbangan anda kepada Pejabat Pesuruhjaya Maklumat UK. Apabila Data Peribadi digunakan untuk aktiviti kewangan terkawal di Eropah, Stripe Payments Europe Limited dan entiti terkawal tempatan Stripe (ditakrifkan sebagai mereka yang dilesenkan, diberi kuasa atau didaftarkan oleh Pihak Berkuasa Kawal Selia Tempatan) dianggap sebagai pengawal bersama. Ketahui lebih lanjut.
 • India. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau aduan tentang pemprosesan Data Peribadi anda di India, sila menghubungi Pegawai Nodal dan Rungutan di sini. Ketahui lebih lanjut.
 • Indonesia. Seperti yang dinyatakan dalam Dasar ini, “undang-undang yang terpakai” termasuk Undang-undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang dipinda oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2016 berkenaan Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Kerajaan No. 71 Tahun 2019 berkenaan Pelaksanaan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Menteri Peraturan Komunikasi dan Informatik No. 20 Tahun 2016 berkenaan Perlindungan Data Peribadi dalam Sistem Elektronik dan “Data Peribadi” termasuk “data peribadi” seperti yang ditakrifkan di bawah undang-undang tersebut.
 • Jepun. Apabila kami memindahkan Data Peribadi subjek data di Jepun kepada bidang kuasa yang tidak diiktiraf sebagai “mencukupi” oleh Suruhanjaya Perlindungan Maklumat Peribadi, kami membuat perjanjian bertulis dengan mana-mana pihak ketiga yang terletak di luar Jepun. Perjanjian bertulis ini memberikan hak dan kewajipan yang setara dengan yang diperuntukkan di bawah Akta Jepun Mengenai Perlindungan Maklumat Peribadi. Untuk maklumat lanjut tentang cara kami memastikan pihak ketiga melindungi data anda dan di mana data anda berada, sila lihat di atas, atau hubungi kami seperti yang diterangkan di bawah. Untuk penerangan mengenai sistem dan rangka kerja asing yang boleh menjejaskan pelaksanaan langkah-langkah yang setara oleh pihak ketiga, lihat di sini.
 • Malaysia. Jika anda ada apa-apa soalan atau aduan tentang dasar ini, sila hubungi DPO kami.
 • Switzerland. Seperti yang dinyatakan dalam Dasar ini, “undang-undang yang terpakai” termasuk Akta Persekutuan Switzerland mengenai Perlindungan Data (Swiss Federal Act on Data Protection (FADP)) seperti disemak semula. Untuk melaksanakan hak anda di bawah FADP, sila hubungi DPO kami.
 • Thailand. Penduduk Thailand mungkin mempunyai hak tambahan di bawah undang-undang yang terpakai. Jika kami memproses Data Peribadi anda kerana kewajipan undang-undang atau hak kontrak, dan anda tidak membekalkan kami Maklumat Peribadi, kami mungkin tidak dapat membekalkan perkhidmatan kepada anda secara sah.
 • Amerika Syarikat - California. Jika anda merupakan seorang pengguna yang berada di California, kami memproses maklumat peribadi anda mengikut Akta Privasi Pengguna California (California Consumer Privacy Act [“CCPA”]). Untuk maklumat spesifik, sila lihat di sini. Stripe menggunakan kuki, termasuk kuki pengiklanan, seperti yang diterangkan dalam Dasar Kuki kami.
  • Hak dan Pilihan Anda. Sebagai pengguna California dan tertakluk kepada had tertentu di bawah CCPA, anda mempunyai pilihan berkenaan penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda (ketahui lebih tentang metrik hak subjek data). Selain daripada hak-hak seperti diterangkan di atas (lihat di sini), sila ambil perhatian atas hak-hak tambahan ini yang khusus kepada California:
   • Menggunakan hak untuk mengetahui: Anda mempunyai hak untuk meminta maklumat tambahan tentang kategori maklumat peribadi mereka yang dikumpulkan, dijual, didedahkan atau dikongsi; tujuan maklumat peribadi ini dikumpulkan, dijual atau dikongsi; kategori sumber maklumat peribadi; dan kategori pihak ketiga yang kami mendedahkan atau berkongsi maklumat peribadi ini.
   • Melaksanakan hak untuk memilih tidak menyertai jualan: Kami tidak menjual “Data Peribadi” seperti yang ditakrifkan oleh CCPA dan tidak melakukannya dalam tempoh 12 bulan yang lalu.
   • Melaksanakan hak untuk mengehadkan penggunaan atau perkongsian Maklumat Peribadi sensitif: Kami tidak menjual atau berkongsi Maklumat Peribadi sensitif seperti yang ditakrifkan oleh CCPA dan tidak melakukannya dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Ketahui lebih lanjut tentang pengumpulan dan penggunaan Maklumat Peribadi sensitif kami di sini.
   • Hak untuk memilih tidak berkongsi pengiklanan bertingkah laku merentas konteks. Ketahui lebih lanjut di sini dan di sini.
  • Untuk menyerahkan permintaan untuk melaksanakan mana-mana hak yang dinyatakan di atas, sila hubungi kami dengan menggunakan kaedah yang diterangkan dalam seksyen Hubungi Kami di bawah. Kami akan mengesahkan permintaan anda dengan meminta anda menghantarnya daripada alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda atau menghendaki anda membekalkan maklumat yang diperlukan untuk mengesahkan identiti anda, termasuk nama, alamat, sejarah transaksi, pengenalan foto, dan maklumat lain yang berkaitan dengan akaun anda. 
  • Anda boleh menetapkan, secara bertulis atau melalui surat kuasa wakil, ejen yang diberi kuasa untuk membuat permintaan bagi pihak anda untuk melaksanakan hak anda di bawah CCPA. Ejen yang diberi kuasa boleh mengemukakan permintaan bagi pihak anda dengan menghubungi kami menggunakan kaedah yang diterangkan dalam bahagian Hubungi Kami di bawah. Kami mungkin masih memerlukan anda untuk mengesahkan terus identiti anda dan mengesahkan bahawa anda memberikan kebenaran kepada ejen yang diberi kuasa untuk menyerahkan permintaan tersebut.
  • Jangan Jejak dan isyarat. Ketahui lebih lanjut tentang bagaimana kita menghormati “jangan jejak” dan isyarat lain.

9. Hubungi Kami

Jika anda ada apa-apa soalan atau aduan tentang Dasar ini, sila hubungi Kami. Jika anda merupakan seorang Pelanggan Akhir (iaitu individu yang menjalankan perniagaan atau berurus niaga dengan Pengguna Perniagaan), sila rujuk dasar privasi atau notis Pengguna Perniagaan untuk mendapatkan maklumat mengenai amalan, pilihan dan kawalan privasi Pengguna Perniagaan, atau hubungi terus Pengguna Perniagaan.