ข้อกำหนดสำหรับบัญชี Link

 1. รายละเอียดเกี่ยวกับ Link
  1. Link คือบริการที่ช่วยให้คุณบันทึกและจัดการข้อมูลของตัวเองเพื่อรับประสบการณ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ("Link") รวมทั้งช่วยให้ขั้นตอนการชำระเงินรวดเร็วกว่าเดิมโดยการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการอนุมัติวงเงินของคุณไว้ในระบบ และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อช่วยให้คุณชำระเงินได้เร็วขึ้น เมื่อคุณซื้อสินค้ากับธุรกิจที่ใช้ Stripe และเสนอบริการ Link เป็นตัวเลือกการชำระเงินที่รวดเร็ว ("ผู้ค้าที่ใช้ Link") ระบบจะสอบถามว่าคุณต้องการให้บันทึกข้อมูลของคุณหรือนำข้อมูลของคุณที่บันทึกอยู่ในบัญชี Link มาใช้กับการชำระเงินให้กับผู้ค้าที่ใช้ Link ในครั้งต่อไปหรือไม่เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของเราบนเบราว์เซอร์ แอป หรืออุปกรณ์เดิม
  2. เมื่อคุณอนุญาตให้เราบันทึกข้อมูล คุณกำลังลงทะเบียนสมัครใช้งาน Link และสร้างบัญชี Link ("บัญชี Link") ซึ่งเราจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวจากคุณ เช่น
   1. ชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ ("ข้อมูลบัญชี") 
   2. ข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีธนาคาร และที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ("ข้อมูลการชำระเงิน") 
   3. ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ("ข้อมูลการจัดส่ง") และ 
   4. ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ค้าที่ใช้ Link เช่น วันที่สั่งซื้อ ยอดซื้อ และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (เช่น ชื่อ ราคา รูปภาพ) ("ข้อมูลคำสั่งซื้อ") 

ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการจัดส่ง และข้อมูลคำสั่งซื้อ รวมกันเรียกว่า "ข้อมูลที่บันทึก" ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่เก็บรวบรวมจากคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Link จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Link ทั้งนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อพัฒนาและวิเคราะห์กรบริการของเรา นอกจากนี้ ตามรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Link เรายังอาจแชร์ข้อมูลต่อไปนี้กับผู้ค้าที่ใช้ Link และผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจ (1) ข้อมูลที่แสดงว่าคุณมีบัญชี Link (2) คุณซื้อสินค้าหรือบริการด้วย Link หรือ (3) ประเภทวิธีการชำระเงินที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการโดยใช้ Link ผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจ คือธุรกิจที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจตามStripeข้อตกลงการให้บริการ

 1. เมื่อคุณใช้ Link บนเว็บไซต์ของผู้ค้าที่ใช้ Link เราหรือผู้ค้าที่ใช้ Link จะใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันมาเชื่อมโยงเว็บเบราว์เซอร์ แอป หรืออุปกรณ์ของคุณกับบัญชี Link และจะจดจำคุณได้เมื่อคุณเข้าชมผู้ค้าที่ใช้ Link รายดังกล่าวหรือผู้ค้าที่ใช้ Link รายอื่นด้วยเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์เดิม หลังจากนั้นคุณจะซื้อสินค้าหรือบริการโดยใช้ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการจัดส่งกับผู้ค้าที่ใช้ Link ได้เมื่อเข้าสู่ระบบกับเราด้วยเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์เดิม ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจะมอบข้อมูลบัญชี ข้อมูลการชำระเงิน และ/หรือข้อมูลการจัดส่งของคุณให้กับผู้ค้าที่ใช้ Link เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณชำระเงินได้รวดเร็วขึ้น หากเราจดจำคุณไม่ได้ (เช่น เพราะคุณล้างคุกกี้ คุณออกจากระบบ Link หรือคุณใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์เครื่องเดิมที่คุณใช้งาน Link ครั้งล่าสุด) คุณจะเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกได้โดยการเข้าสู่ระบบของบัญชี Link เช่น กรอกที่อยู่อีเมลและรหัสยืนยันที่ระบบส่งให้คุณทางข้อความ SMS หรืออีเมลจาก Link
  1. การใช้ Link: สิทธิ์และหน้าที่ของคุณ
 2. คุณจะต้องบันทึกข้อมูลการชำระเงินกับเราในส่วนที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้งานเท่านั้น
 3. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบของบัญชี Link และป้อนหรือใช้วิธีการชำระเงินใหม่ (ใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตใบอื่น หรือบัญชีธนาคารอื่น) หมายความว่าคุณอนุญาตให้ Stripe บันทึกข้อมูลของวิธีการชำระเงินใหม่นั้นลงในบัญชี Link เพื่อใช้เป็นข้อมูลการชำระเงินของคุณ วิธีการชำระเงินที่คุณใช้ทำธุรกรรมได้สำเร็จครั้งล่าสุดอาจจะกลายเป็นวิธีการชำระเงินเริ่มต้นในครั้งต่อไปที่คุณทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ของผู้ค้าที่ใช้ Link นอกจากนี้ คณยังเปลี่ยนวิธีการชำระเงินเริ่มต้นได้โดยเข้าสู่ระบบของบัญชี Link บนเว็บไซต์ app.link.com
 4. ข้อความ SMS ที่เราส่งให้คุณหรือคุณส่งให้เราอาจมีค่าบริการข้อความและข้อมูล หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแพ็กเกจข้อความหรือแพ็จเกจข้อมูล โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายหรือเครือข่ายโทรศัพท์
 5. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการ Link หรือฟีเจอร์หรือเครื่องมือใดๆ ใน Link ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (ตามดุลยพินิจที่เราเห็นสมควร) แต่เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบ เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถทำเช่นนั้น
 6. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้บริการแก่บุคคลใดก็ตามได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
  1. การอัปเดตหรือการปิดบัญชี Link
 7. ข้อกำหนดสำหรับบัญชี Link ฉบับนี้มีผลบังคับ เว้นแต่และจนกว่าเราหรือคุณจะยกเลิกข้อกำหนด คุณสามารถยกเลิกข้อกำหนดสำหรับบัญชี Link ฉบับนี้ได้โดยการลบบัญชี Link ของคุณ
 8. หากคุณประสงค์ที่จะลบข้อมูลที่บันทึก บัญชี Link หรือหยุดการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้ Link โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเข้าไปที่<https://support.link.com/how-to-delete-your-saved-payment-information>  และส่งที่อยู่อีเมลของคุณมาให้เรา
 9. คุณสามารถจัดการข้อมูลที่บันทึกได้ในบัญชี Link ครั้งต่อไปที่คุณชำระเงินบนเว็บไซต์ของผู้ค้าที่ใช้ Link หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://support.link.com/> หากคุณอัปเดตข้อมูลการชำระเงิน แสดงว่าคุณอนุญาตให้ Stripe ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บข้อมูลการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณไว้ในระบบ
 10. หากคุณหรือเราเพิกถอนสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงบัญชี Link เราจะลบข้อมูลที่บันทึกไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
  1. การเพิ่มหรือลบวิธีการชำระเงิน
 11. คุณสามารถเพิ่มหรือลบวิธีการชำระเงินในบัญชี Link ได้ เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกา ก่อนจะเชื่อมโยงวิธีการชำระเงิน คุณควรตรวจสอบและศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ์และการเยียวยาของผู้บริโภคสำหรับวิธีการชำระเงินแบบต่างๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณให้เข้าใจ เช่น กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fund Transfer Act หรือ EFTA) และกฎหมายว่าด้วยการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตอย่างเป็นธรรม (Fair Credit Billing Act หรือ FCBA) ในสหรัฐอเมริกา
 12. โปรดปรับปรุงข้อมูลการชำระเงินให้เป็นปัจจุบันเสมอ (เช่น หมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ) หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง เราอาจอัปเดตข้อมูลให้คุณโดยใช้ข้อมูลและแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามที่เรามีอยู่โดยไม่ต้องให้คุณดำเนินการใดๆ หากคุณไม่ประสงค์ให้เราอัปเดตข้อมูลบัตรเครดิต คุณสามารถนำข้อมูลการชำระเงินออกจากบัญชี Link ได้
 13. การลบวิธีการชำระเงินออกจากบัญชี Link ไม่ใช่การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่คุณพึงชำระให้กับผู้ค้าที่ใช้ Link และการลบวิธีการชำระเงินออกจากข้อมูลที่บันทึก ไม่ได้เป็นการเพิกถอนหรือยกเลิกแพ็กเกจการสมัครใช้งานที่คุณเคยซื้อกับผู้ค้าที่ใช้ Link โดยใช้ข้อมูลที่บันทึก คุณต้องยกเลิกแพ็กเกจการสมัครใช้งานกับผู้ค้าที่ใช้ Link รายนั้นโดยตรง
 14. เราอาจขอให้คุณเชื่อมโยงบัญชีธนาคารกับบัญชี Link เพื่อให้คุณชำระเงินด้วยบัญชีธนาคารผ่านบัญชี Link ของคุณได้ง่ายขึ้นในภายหลัง บัญชีธนาคารที่คุณเลือกบันทึกไว้ในบัญชี Link จะเรียกว่า "บัญชีธนาคารที่บันทึก" นอกจากนี้ คุณยังสามารถมอบรายละเอียดบัญชีธนาคารที่บันทึกให้กับผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจได้โดยตรงผ่านบัญชี Link และภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน Financial Connections ไม่ว่า Stripe จะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมในภายหลังหรือไม่ก็ตาม เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัญชีธนาคารที่บันทึก (และบัญชีอื่นๆ ที่ใช้ข้อมูลประจำตัวเดียวกันในการเข้าสู่บัญชี) ตามข้อกำหนดการใช้งาน Financial Connections และนโยบายความเป็นส่วนตัวขอ Link นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลบัญชีธนาคารที่บันทึก และข้อมูลอื่นๆ เพื่อยืนยันว่าบัญชีธนาคารที่บันทึกนั้นถูกต้อง ตรวจสอบยอดคงเหลือของคุณเพื่อยืนยันว่าเพียงพอที่จะชำระเป็นค่าสินค้าหรือบริการที่ซื้อ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการชำระเงินที่คุณขอ รวมทั้งประเมินสิทธิ์ของคุณในการใช้งานบริการสำหรับผู้บริโภคและเสนอบริการสำหรับผู้บริโภคที่เราหรือบริษัทในเครือของเราให้บริการ
 15. แต่ละครั้งที่คุณใช้บัญชี Link ชำระเงินให้แก่ผู้ค้าที่ใช้ Link โดยใช้บัญชีธนาคารที่บันทึก หมายความว่าคุณกำลังอนุญาตให้ผู้ค้าที่ใช้ Link หักเงินจากบัญชีธนาคารที่บันทึกไม่เกินยอดรวมที่คุณอนุมัติให้ผู้ค้ารายนั้นเรียกเก็บ ("ยอดรวมที่อนุมัติ") ตาม การอนุมัติการชำระเงินผ่านธนาคารด้วย Link หากธนาคารปฏิเสธการหักบัญชีในครั้งแรก คุณอนุญาตให้เราลองหักเงินจากบัญชีธนาคารที่บันทึกอีกครั้ง ผู้ค้าที่ใช้ Link อาจเลือกหักเงินจากบัญชีธนาคารที่บันทึกตามการอนุมัติการชำระเงินผ่านธนาคารด้วย Linkเป็นจำนวนน้อยกว่ายอดรวมที่อนุมัติโดยแบ่งย่อยเป็นหลายรายการ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินยอดรวมที่อนุมัติ หากบัญชีธนาคารที่บันทึกเป็นบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกา คุณตกลงว่าการให้อนุญาตในวรรคนี้เป็นไปตามกฎระเบียบการดำเนินงานของสำนักงานหักบัญชีโดยอัตโนมัติแห่งชาติหรือ National Automated Clearinghouse Association (NACHA) และมีผลทางกฎหมายเสมือนการลงลายมือชื่อในคำสั่งแบบกระดาษที่ระบุข้อกำหนดแบบเดียวกัน
 16. หากคุณไม่เห็นตัวเลือกให้ชำระเงินด้วยบัญชีธนาคารผ่านบัญชี Link แสดงว่าอาจเป็นเพราะผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจรายนั้นไม่อนุญาตการชำระเงินรายการเหล่านี้ หรือผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจหรือธนาคารไม่มีสิทธิ์ใช้การชำระเงินผ่านธนาคารผ่านทางบริการสำหรับผู้บริโภคของเรา หากธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารของคุณดำเนินการไม่สำเร็จและไม่มีการพยายามหักเงินจากบัญชีธนาคารที่บันทึก สาเหตุอาจเป็นเพราะเราประเมินว่าธุรกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่สำเร็จ (เช่น หากยอดคงเหลือของบัญชีในอดีตต่ำกว่ายอดของธุรกรรม) วิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกรณีเงินในบัญชีไม่เพียงพอจากคุณ เราแนะนำให้คุณใช้บัญชีธนาคารหรือวิธีการชำระเงินอื่น หรือติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัย นอกจากนี้ การใช้บัญชีธนาคารเป็นวิธีการชำระเงินจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด พร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองที่เกี่ยวกับบัญชีธนาคารส่วนบุคคลด้วย หากคุณใช้บัญชีธนาคารเป็นวิธีการชำระเงินและมีเงินทุนไม่เพียงพอที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ คุณอาจถูกธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเธียมการเบิกเงินเกินบัญชี ค่าธรรมเนียมกรณีเงินทุนไม่เพียงพอ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 17. หากคุณประสงค์จะเพิกถอนการอนุมัติการชำระเงินผ่านธนาคารด้วย Link หรือไม่ต้องการใช้บัญชีธนาคารที่บันทึกเป็นวิธีการชำระเงินที่บันทึกไว้ในบัญชี Link อีกต่อไป คุณต้องลบบัญชีธนาคารที่บันทึกเป็นวิธีการชำระเงินออกจากบัญชี Link หากการชำระเงินด้วยบัญชีธนาคารที่บันทึกไม่ได้เริ่มต้นมาจากบัญชี Link ของคุณ แต่เกี่ยวข้องกับ Link หรือ Stripe ซึ่งเชื่อมโยงบัญชีการเงินของคุณกับผู้ใช้ที่เป็นธุรกิจ โปรดดูวิธียกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีธนาคารที่บันทึกจากข้อกำหนดการใช้งาน Financial Connections หรือหน้านี้
  1. วิธีการชำระเงินสำรอง
 18. หากวิธีการชำระเงินเริ่มต้นหรือที่เลือกไว้ไม่พร้อมใช้งาน หรือวิธีการชำระเงินดังกล่าวทำธุรกรรมไม่สำเร็จ (เช่น บัญชีธนาคารที่บันทึกมีเงินไม่เพียงพอ) ผู้ค้าที่ใช้ Link อาจจะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินอื่นที่คุณบันทึกไว้ในบัญชี Link แทน ("วิธีการชำระเงินสำรอง") โดยทั่วไปแล้ว ระบบจะทำธุรกรรมด้วยวิธีการชำระเงินสำรองตามลำดับต่อไปนี้ (1) บัญชีธนาคารที่บันทึก (2) บัตรเดบิต (3) บัตรเครดิต ในบางกรณี ระบบจะใช้วิธีการชำระเงินสำรองประเภทเดียวกัน (เช่น หากวิธีการชำระเงินเริ่มต้นของคุณคือบัตรเครดิต วิธีการชำระเงินสำรองก็อาจเป็นบัตรได้เช่นเดียวกัน
 19. เราจะแจ้งว่าเราจะใช้วิธีการชำระเงินสำรองก่อนที่คุณจะทำรายการซื้อ (เช่น ระหว่างการชำระเงินแบบครั้งเดียวหรือสำหรับการชำระเงินตามรอบบิลครั้งใดๆ ระหว่างการซื้อแพ็กเกจการสมัครใช้บริการครั้งแรก) 
 20. หากคุณไม่ต้องการให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินสำรอง คุณต้อง (1) ไม่ยินยอมให้เราใช้วิธีการชำระเงินสำรอง (2) จัดการวิธีการชำระเงินในบัญชี Link
  1. การรักษาความปลอดภัย
 21. เราจะปกป้องคุ้มครองข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบอย่างจริงจัง รวมทั้งใช้มาตรการทางเทคนิคและการจัดการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันข้อมูลจากการสูญเสียโดยไม่ตั้งใจ ตลอดจนการเข้าถึง การใช้งาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรการเหล่านี้รวมถึงแนวทางปฏิบัติและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย ความลับ และความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
 22. ถึงแม้ว่าเราจะนำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งมาใช้ แต่ไม่มีระบบไหนที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ เราจึงไม่อาจรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเอาชนะมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราหรือนำข้อมูลที่บันทึกไปใช้ประโยชน์ เราแนะนำให้คุณเฝ้าระวังและรับผิดชอบดูแลการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว โดยตระหนักว่าคุณให้ข้อมูลส่วนตัวโดยแบกรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง
 23. ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของเราได้ที่นี่ หากคุณมีเหตุผลให้เชื่อว่าบัญชี Link ของคุณไม่ปลอดภัย โปรดติดต่อเราทันทีโดยส่งอีเมลมาที่ support.link.com/contact
  1. บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว
 24. หากบัญชี Link ของคุณไม่มีความเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปี เราอาจถือว่าบัญชีดังกล่าวไม่มีความเคลื่อนไหวและปิดบัญชี Link ของคุณตามดุลยพินิจของเรา ("บัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว")
 25. บัญชี Link จะถือว่าเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว หากคุณไม่ได้ทำกิจกรรมต่อไปนี้กับบัญชี Link เลยตลอดระยะเวลา 2 ปี
  1. ชำระเงินหรือซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของผู้ค้าที่ใช้ Link โดยใช้ Link
  2. เพิ่ม อัปเดต หรือลบข้อมูลที่บันทึก
  3. เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีหรืออัปเดตการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัย
  4. ติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเกี่ยวกับบัญชี Link ของคุณ รวมถึงสอบถามข้อมูลหรือโต้แย้งการชำระเงิน และ
  5. เข้าสู่ระบบของบัญชี Link และเรียกดูหรือตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรม
 26. ก่อนจะปิดบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว Stripe จะแจ้งให้คุณทราบโดยส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณผูกไว้กับบัญชี Link และให้เวลาคุณ 30 วันนับจากวันที่เราส่งอีเมลแจ้งฉบับดังกล่าว เพื่อให้คุณเปิดใช้งานบัญชี Link อีกครั้งโดยการเข้าสู่ระบบและทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในรายการข้างต้นกับบัญชี Link
 27. หาก Stripe ไม่ได้รับการตอบกลับหรือบัญชียังคงไม่มีความเคลื่อนไหวหลังพ้นระยะแจ้งการปิดบัญชี 30 วันไปแล้ว เราจะปิดบัญชี Link ของคุณ
  1. การป้องกันธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต (เฉพาะผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
 28. คุณสามารถดูรายการเดินบัญชี Link ที่แสดงรายการธุรกรรมของบัญชี Link และข้อมูลคำสั่งซื้อบางอย่างได้โดยเข้าสู่ระบบของบัญชี Link ("ประวัติธุรกรรม Link")
 29. คุณควรเข้าสู่ระบบของบัญชี Link และตรวจสอบประวัติธุรกรรม Link เป็นประจำเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชี Link นอกจากนี้ยังควรตรวจสอบรายละเอียดธุรกรรมด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมแต่ละรายการได้รับอนุมัติและดำเนินการอย่างถูกต้อง
 30. Stripe จะปกป้องคุณจากธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เริ่มต้นจากบัญชี Link ของคุณ ซึ่งเมื่อนำมาตรการนี้มาใช้ Link จะมอบความคุ้มครองเป็นเงินเต็มจำนวนเท่ากับมูลค่าของธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตราบใดที่คุณให้ความร่วมมือกับเราและปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง
 31. ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตคืออะไร "ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต" เกิดขึ้นเมื่อบัญชี Link ของคุณถูกนำไปซื้อสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารของสหรัฐอเมริกาหรือบัญชีธนาคารของสหรัฐอเมริกา โดยที่คุณไม่ได้ให้อนุญาตหรือไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากธุรกรรมดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากมีคนขโมยหรือได้รับสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Link ของคุณมาโดยการฉ้อโกง และซื้อสินค้าหรือบริการด้วยบัญชี Link ของคุณที่มีข้อมูลบัตรเครดิตของสหรัฐอเมริกาหรือบัญชีธนาคารที่บันทึกของสหรัฐอเมริกาอยู่ หมายความว่าธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้นแล้ว
 32. รายการที่ไม่ถือว่าเป็นธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต รายการต่อไปนี้ไม่ถือเป็นธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
  1. หากคุณอนุญาตให้คนอื่นใช้บัญชี Link (โดยการมอบข้อมูลเข้าสู่ระบบ) แต่บุคคลดังกล่าวทำธุรกรรมเกินกว่าที่คุณอนุญาต คุณต้องรับผิดชอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นี้ เว้นแต่คุณได้แจ้ง Stripe แล้วว่าคุณไม่อนุญาตให้บุคคลดังกล่าวทำธุรกรรมอีกต่อไป
  2. การซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาตอื่นๆ โดยใช้บัญชีธนาคารที่บันทึก รวมถึงรายการที่ดำเนินการผ่านบริการประมวลผลการชำระเงินของ Stripe แต่ไม่ได้เริ่มทำรายการจากบัญชี Link ของคุณ สำหรับธุรกรรมการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาตเหล่านั้น โปรดติดต่อสถาบันการเงินเพื่อรายงานกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
 33. การรายงานธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต
  1. หากคุณเชื่อว่าบัญชี Link ของคุณไม่ปลอดภัย โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Link ทันทีที่ support.link.com/contact หรือโทร 1-888-820-7551
  2. แจ้งเราทันที หากคุณเชื่อว่ามีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณหรือโดยวิธีการอื่นใดโดยที่คุณไม่ได้อนุญาต หากคุณแจ้งให้เราทราบภายใน 60 วันนับจากวันที่เราจัดส่งประวัติธุรกรรม Link ที่แสดงรายการโอนเงินที่คุณไม่ได้เป็นคนดำเนินการ คุณจะมีสิทธิ์ขอคืนเงินเต็มจำนวนเท่ากับมูลค่าของธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้น
   1. การแก้ไขข้อผิดพลาด (เฉพาะผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
 34. ข้อผิดพลาดคืออะไร "ข้อผิดพลาด" หมายถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
  1. ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต ตามคำจำกัดความข้างต้น
  2. เมื่อมีการบันทึกธุรกรรมลงในบัญชี Link อย่างไม่ถูกต้อง
  3. คุณส่งการชำระเงินและระบบหักเงินจากบัญชี Link เป็นจำนวนที่ไม่ถูกต้อง
  4. บัญชี Link ได้รับการลดหนี้เป็นจำนวนที่ไม่ถูกต้อง
  5. ธุรกรรมไม่ปรากฏหรือไม่ได้แสดงอย่างถูกต้องในประวัติธุรกรรม Link
  6. เกิดข้อผิดพลาดด้านการคำนวณหรือทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับบัญชี Link ของคุณ
  7. คุณขอประวัติธุรกรรม Link ที่ Stripe ต้องจัดส่งให้คุณ
  8. คุณขอข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงินแบบอนุมัติล่วงหน้า (ตามแบบแผนล่วงหน้า) จากบัญชี Link ของคุณ ซึ่ง Stripe ต้องจัดส่งให้คุณ
  9. คุณขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำชี้แจงเกี่ยวกับการโอนเงินจากบัญชี Link รวมถึงคำขอที่คุณส่งเข้ามาเพื่อตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่
  10. คุณสอบถามเกี่ยวกับสถานะของการโอนเงินจากบัญชี Link ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
 35. สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด รายการต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นข้อผิดพลาด
  1. หากคุณมอบสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Link ให้คนอื่น (โดยการมอบข้อมูลเข้าสู่ระบบ) แต่บุคคลดังกล่าวใช้บัญชี Link ของคุณโดยที่คุณไม่ทราบหรือไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องรับผิดชอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นี้
  2. การขอเอกสารคู่ฉบับหรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีหรือเก็บบันทึกข้อมูลอื่นๆ
 36. ในกรณีที่เป็นข้อผิดพลาดหรือคำถามเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
  1. โทรหาเราที่หมายเลข 1-888-820-7551, ติดต่อเราที่ support.link.com/contact หรือส่งจดหมายมาหาเราที่ Link │Built by Stripe Stripe, Inc. 354 Oyster Point Blvd. South San Francisco, CA 94080
  2. แจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด หากคุณคิดว่ารายการเดินบัญชีหรือใบเสร็จไม่ถูกต้อง หรือหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการโอนเงินในรายการเดินบัญชีหรือใบเสร็จ เราต้องรับคำร้องจากคุณภายในไม่เกิน 60 วันหลังจากเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดขึ้นในประวัติธุรกรรม Link
   1. แจ้งชื่อและหมายเลขบัญชีของคุณ
   2. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือการโอนเงินที่คุณไม่แน่ใจ และอธิบายให้ชัดเจนที่สุดว่าเพราะเหตุใดคุณจึงเชื่อว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือเพราะเหตุใดคุณจึงต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
   3. แจ้งมูลค่าของรายการที่สงสัยว่าเป็นข้อผิดพลาด โดยระบุหน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐ
  3. หากคุณแจ้งทางวาจา เราอาจกำหนดให้คุณส่งคำร้องหรือคำถามมาให้เราเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 10 วันทำการ
  4. เราจะพิจารณาว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่ภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับแจ้งจากคุณ และจะแก้ไขข้อผิดพลาดโดยเร็ว
  5. เราจะแจ้งผลลัพธ์ให้คุณทราบหลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว หากเราตัดสินใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เราจะส่งคำอธิบายให้คุณเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคุณสามารถขอสำเนาเอกสารใช้ในการตรวจสอบจากเราได้