การเปิดเผยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Link

 1. การเปิดเผยการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็น เราอาจจะส่งการบอกกล่าว การเปิดเผยข้อมูล หรือการสื่อสารแบบอื่นๆ ("การสื่อสาร") เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ("บริการ") ให้คุณ เมื่อคุณใช้บริการสำหรับผู้บริโภค แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการเปิดเผยข้อมูลนี้แล้ว ("การเปิดเผยข้อมูล") การเปิดเผยข้อมูลนี้เป็นการยืนยัน (1) การยินยอมรับการสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ (2) การยินยอมให้ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หากคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับการเปิดเผยข้อมูลนี้หรือหากคุณเพิกถอนความยินยอม คุณอาจจะใช้บริการสำหรับผู้บริโภคไม่ได้
 2. การสื่อสารที่อาจจัดส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมูลนี้มีผลบังคับใช้กับการสื่อสารทั้งหมดเกี่ยวกับบริการที่เราจะส่งให้คุณ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการสื่อสารภายใต้การเปิดเผยข้อมูลนี้
  • คำแถลงหรือข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลที่กำกับดูแลการใช้บริการสำหรับผู้บริโภคของคุณ
  • การเปิดเผยข้อมูลที่กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่นกำหนดไว้
  • ใบเสร็จและประวัติธุรกรรม
  • จดหมาย การบอกกล่าว หรือการเตือนเกี่ยวกับบริการสำหรับผู้บริโภคและการเปลี่ยนแปลงของบริการสำหรับผู้บริโภค
  • คำแถลงและเอกสารเกี่ยวกับภาษีของรัฐบาลกลางหรือของรัฐ และ
  • การเปิดเผยข้อมูล การบอกกล่าว หรือการสื่อสารอื่นๆ เกี่ยวกับ (1) บัญชีของคุณ (2) การบำรุงรักษาบัญชี หรือ (3) การเรียกเก็บหนี้และการเรียกเก็บเงิน
 3. วิธีจัดส่งการสื่อสาร เราอาจจะส่งการสื่อสารให้คุณ (1) ทางอีเมล (2) ทำให้เข้าถึงได้บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ หรือเว็บไซต์เวอร์ชันมือถือของ Stripe (3) ทำให้เข้าถึงได้ผ่านไฮเปอร์ลิงก์ที่ส่งให้ทางออนไลน์หรือในอีเมล เราจะส่งการสื่อสารทางออนไลน์ ซึ่งคุณสามารถเปิดดูได้โดยใช้ซอฟต์แวร์อีเมล ซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ หรือซอฟต์แวร์ดูเอกสาร PDF นอกจากนี้ เรายังอาจจะใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากคุณด้วย
 4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หากต้องการเข้าถึง เรียกดู และจัดเก็บการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราส่งให้คุณ คุณต้องมีสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
  • อุปกรณ์ที่ทันสมัย (เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ) ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
  • เว็บเบราว์เวอร์ชันปัจจุบันที่ใช้ร่วมกันได้ ได้แก่ Chrome (เวอร์ชันใหม่กว่า 49), Internet Explorer 11, Firefox 2 เวอร์ชันล่าสุด, Safari และ Edge หรือ Safari เวอร์ชันมือถือ 2 เวอร์ชันล่าสุดบนระบบปฏิบัติการ iOS
  • บัญชีอีเมลที่ใช้ได้ และสิทธิ์เข้าถึงบัญชีอีเมลดังกล่าว
  • ระบบปฏิบัติการที่สามารถรับ เข้าถึง และแสดงบันทึกข้อมูลและการสื่อสารจากเราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมลแบบข้อความ หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเราโดยใช้เบราว์เซอร์ที่รองรับ รวมทั้งซอฟต์แวร์อื่นใดที่จำเป็น (เช่น Adobe ที่ใช้อ่านเอกสาร PDF)
  • หากคุณต้องการจัดเก็บหรือพิมพ์การสื่อสาร จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บหรือพิมพ์การสื่อสาร
  • หากคุณใช้ตัวกรองสแปมที่ปิดกั้นหรือเปลี่ยนเส้นทางอีเมลจากผู้ส่งที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในสมุดที่อยู่อีเมล คุณต้องเพิ่มบัญชีอีเมลของ Stripe ที่เกี่ยวข้องไปยังสมุดที่อยู่อีเมลด้วย
 5. วิธีเพิกถอนความยินยอม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การเปิดเผยข้อมูลนี้ได้ โดยเขียนจดหมายมาหาเราที่ Link │Built by Stripe Attn: Legal Opt Out 354 Oyster Point Blvd. South San Francisco, CA 94080หรือส่งอีเมลมาหาเราที่ legal-opt-out@link.com คุณจะเพิกถอนความยินยอมได้โดยการติดต่อเราทางจดหมายหรือทางอีเมลเท่านั้น แต่การเพิกถอนความยินยอมจะทำให้คุณไม่สามารถรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกต่อไป และยังยุติการใช้บริการสำหรับผู้บริโภคของคุณด้วย การเพิกถอนความยินยอมรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีผลหลังจากที่เราใช้ระยะเวลาตามสมควรในการดำเนินการตามคำขอเพิกถอน
 6. การขอสำเนากระดาษ คุณขอรับสำเนากระดาษของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จากเราได้ หากต้องการขอรับสำเนากระดาษของการสื่อสารจากเราโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมลที่ support.link.com/contact พร้อมทั้งระบุ (1) การสื่อสารที่คุณต้องการสำเนากระดาษ และ (2) ที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณในปัจจุบัน
 7. การแก้ไขข้อมูลติดต่อ คุณมีหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลติดต่อของคุณเป็นปัจจุบันเสมอ รวมทั้งที่อยู่อีเมลหลักด้วย หากต้องการแก้ไขที่อยู่อีเมลหลักหรือข้อมูลติดต่ออื่นๆ โปรดเข้าสู่ระบบบัญชี Link ของคุณ
 8. กฎหมายของรัฐบาลกลาง คุณรับทราบและตกลงว่า หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา บริการสำหรับผู้บริโภคจะอยู่ภายใต้กฎหมาย Electronic Signatures in Global and National Commerce Act ของรัฐบาลกลาง ("กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์") และคุณตั้งใจให้กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับเพื่อตรวจสอบความสามารถของคุณในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับบริการสำหรับผู้บริโภคผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์