กฎหมายที่ใช้บังคับข้อกำหนดสำหรับผู้บริโภค

ข้อกำหนดสำหรับผู้บริโภค

สำหรับ Link หากคุณ:

  • อยู่ในบราซิล กฎหมายของบราซิลจะมีผลบังคับ
  • ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือบราซิล กฎหมายของไอร์แลนด์จะมีผลบังคับ

กับการอ้างสิทธิ์หรือข้อพิพาทระหว่างคุณกับเราที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดฉบับนี้ในแต่ละกรณีข้างต้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย

สำหรับ Financial Connections (เพื่อลิงก์บัญชีการเงินของคุณ) หากคุณพำนักอาศัยนอกสหรัฐอเมริกา กฎหมายที่ใช้บังคับกับการเรียกร้องหรือข้อพิพาทระหว่างคุณกับเราที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดฉบับนี้คือกฎหมายของไอร์แลนด์ โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดกันของกฎหมาย

หากกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอาศัยกำหนดไว้ กฎหมายของประเทศดังกล่าวอาจจะมีผลบังคับใช้กับการเรียกร้องหรือข้อพิพาทระหว่างคุณกับเราที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดสำหรับผู้บริโภค และคุณอาจจะสามารถเริ่มต้นการดำเนินคดีในศาลได้โดยการยื่นฟ้องต่อศาลของประเทศนั้น