Toepasselijk recht Consumentenvoorwaarden

Consumentenvoorwaarden

Voor Link geldt het volgende:

  • als je woonachtig bent in Brazilië, dan is het Braziliaanse recht van toepassing, of
  • als je woonachtig bent buiten de Verenigde Staten of Brazilië, dan is het Ierse recht van toepassing,

in elk van de bovenstaande gevallen, met betrekking tot alle vorderingen of geschillen tussen jou en ons die voortvloeien uit deze Voorwaarden, ongeacht de principes van conflicterend recht.

Voor Financial Connections (om je financiële rekeningen te koppelen) geldt: als je woonachtig bent buiten de Verenigde Staten, dan is de Ierse wet van toepassing op alle vorderingen of geschillen tussen jou en ons die voortvloeien uit deze Voorwaarden, ongeacht de principes van conflicterend recht.

Indien vereist door de wetgeving van het land waar je woont, is de wetgeving van dat land van toepassing op alle vorderingen of geschillen tussen jou en ons die voortvloeien uit de Consumentenvoorwaarden, en kun je mogelijk een gerechtelijke procedure starten in de rechtbanken van dat land.