Konsumentvillkor tillämplig lagstiftning

Konsumentvillkor

För Link, om du befinner dig:

  • i Brasilien gäller brasiliansk lagstiftning, eller
  • utanför USA eller Brasilien gäller irländsk lagstiftning,

i vart och ett av fallen ovan med avseende på alla eventuella anspråk eller tvister mellan dig och oss som uppstår genom dessa Villkor, oberoende av principerna av lagval.

För Financial Connections (för att länka till dina finanskonton), om du befinner dig utanför USA gäller irländsk lagstiftning för alla anspråk eller tvister mellan dig och oss som uppstår genom dessa Villkor, oberoende av principerna om lagval.

Om så krävs enligt lagstiftningen i det land där du är bosatt, kan lagarna i det landet reglera alla anspråk eller tvister mellan dig och oss som uppstår till följd av Konsumentvillkoren, och du kan ha möjlighet att inleda ett rättsligt förfarande inom domstolarna i det landet.