Links förklaring angående e-signering

 1. Förklaring angående elektronisk kommunikation och elektroniska signaturer: Vi kan komma att skicka vissa meddelanden, förklaringar eller annan kommunikation ("Kommunikationsutskick") till dig angående produkter och tjänster ("Tjänster"). Genom att använda Konsumenttjänsterna samtycker du till denna förklaring ("Förklaring"). Denna Förklaring bekräftar (i) ditt samtycke till att ta emot Kommunikationsutskick elektroniskt och (ii) ditt samtycke till användning av elektroniska signaturer. Om du väljer att inte samtycka till denna Förklaring eller om du återkallar ditt samtycke kan det hända att du inte kan använda Konsumenttjänsterna.
 2. Kommunikationsutskick som kan ske i elektronisk form: Denna Förklaring gäller alla Kommunikationsutskick som sker till dig med avseende på Tjänsterna. Kommunikationsutskick som omfattas av denna Förklaring inkluderar, men är inte begränsade till, följande:
  • Alla förklaringar eller avtal som reglerar din användning av Konsumenttjänsterna.
  • All utlämning av uppgifter som krävs enligt kommunal, regional eller nationell lagstiftning.
  • Inkomster and transaktionshistorik.
  • Brev, meddelande eller varningar som rör Konsumenttjänsterna och eventuella ändringar av dem.
  • Delstatliga och federala skattebesked och skattedokument.
  • Andra förklaringar, meddelanden eller utskick i samband med i) ditt konto, ii) underhåll av konton eller iii) delgivning rörande och inkassering av medel.
 3. Metoder för Kommunikationsutskick: Vi kan göra Kommunikationsutskick till dig i) via e-post, ii) genom att göra dem tillgängliga på Stripes webbplatser, mobilappar eller mobilwebbplatser, eller iii) genom att göra dem tillgängliga via hyperlänkar som tillhandahålls online eller i e-postmeddelanden. Kommunikationsutskick kommer att tillhandahållas online och du kan ta del av dem med hjälp av programvara som e-postklienter, webbläsare eller pdf-läsare. Vi kan också använda elektroniska signaturer och inhämta dem från dig.
 4. Maskin- och programvarukrav: För att få åtkomst till, visa och lagra elektroniska Kommunikationsutskick som vi tillhandahåller dig måste du ha följande:
  • En eller flera uppdaterade enheter (t.ex. dator, surfplatta, mobiltelefon eller liknande) med internetuppkoppling.
  • En aktuell, kompatibel webbläsare, exempelvis Chrome (version 49 eller senare), Internet Explorer 11, de senaste två versionerna av Firefox, Safari och Edge eller de senaste två mobilversionerna av Safari på iOS.
  • Ett giltigt e-postkonto och tillgång till det.
  • Ett operativsystem som kan ta emot, få åtkomst till och visa dokumentation och Kommunikationsutskick från oss i elektronisk form via textformaterade e-postmeddelanden eller åtkomst till vår webbplats via en webbläsare som stöds, inklusive eventuell nödvändig programvara (t.ex. Adobe för att läsa pdf-dokument).
  • En enhet för lagring och utskrift av Kommunikationsutskick om du önskar spara eller skriva ut dem.
  • Om du använder ett skräppostfilter som blockerar eller vidarebefordrar e-postmeddelanden från avsändare som inte är upptagna i din e-postklients adressbok måste du lägga till alla tillämpliga Stripe-e-postkonton i den.
 5. Så här återkallar du ditt samtycke: Du kan återkalla ditt samtycke till elektroniska Kommunikationsutskick enligt denna Förklaring genom att skriva till oss på Link │Skapat av Stripe Attn: Legal Opt Out 354 Oyster Point Blvd. South San Francisco, CA 94080eller genom att kontakta oss via e-post på legal-opt-out@link.com. Du kan endast återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss per post eller via e-post. Återkallandet av ditt samtycke förhindrar alla elektroniska Kommunikationsutskick till dig och kan innebära att din möjlighet att använda Konsumenttjänsterna upphör. Återkallandet av ditt samtycke till elektroniska Kommunikationsutskick träder i kraft efter att vi har haft rimlig tid på oss att behandla det.
 6. Begäran om papperskopior Du kan be att få papperskopior av våra elektroniska Kommunikationsutskick. Om du vill begära papperskopior av Kommunikationsutskick utan kostnad är det bara att kontakta oss via e-post på support.link.com/contact. När du skriver till oss ber vi dig att ange i) vilket eller vilka Kommunikationsutskick som du vill ha i pappersformat och ii) din nuvarande postadress.
 7. Uppdatering av kontaktuppgifter Du ansvarar för att se till att dina kontaktuppgifter, inklusive din primära e-postadress, är aktuella. Du kan uppdatera din primära e-postadressen liksom andra kontaktuppgifter genom att logga in på ditt Link-konto.
 8. Federal lagstiftning Om du är bosatt i USA bekräftar och godkänner du att Konsumenttjänsterna är föremål för den federala lagen om elektroniska signaturer i global och nationell handel (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, "E-signeringslagen" eller "E-SIGN Act") samt att du har för avsikt att E-signeringslagen gäller för att validera din möjlighet att genomföra transaktioner förknippade med Konsumenttjänsterna på elektronisk väg.