Verklaring elektronische ondertekening Link

 1. Verklaring over elektronische berichten en ondertekening: Wij kunnen je bepaalde mededelingen, bekendmakingen of andere berichten ('Berichten') sturen over onze producten en diensten ('Diensten'). Door gebruik te maken van de Consumentendiensten, stem je in met deze verklaring ('Verklaring'). Met deze Verklaring wordt bevestigd dat (i) je instemt met de elektronische ontvangst van berichten en dat (ii) je instemt met het gebruik van elektronische ondertekening. Als je niet instemt met deze Verklaring of als je je instemming intrekt, kun je mogelijk geen gebruik maken van de Consumentendiensten.
 2. Berichten die op elektronische wijze kunnen worden verstrekt: Deze Verklaring is van toepassing op alle aan jou geadresseerde Berichten over de Diensten. Enkele voorbeelden van Berichten waarop deze Verklaring betrekking heeft, zijn:
  • openbaarmakingsverklaringen of overeenkomsten inzake je gebruik van de Consumentendiensten;
  • op grond van de Amerikaanse federale of nationale of plaatselijke wetgeving vereiste verklaringen;
  • ontvangstbewijzen en transactiegeschiedenis;
  • brieven, mededelingen en meldingen over de Consumentendiensten en wijzigingen in de Consumentendiensten;
  • overzichten en documenten met betrekking tot nationale en plaatselijke belastingen; en
  • andere verstrekte informatie, mededelingen of berichten met betrekking tot (i) je account, (ii) onderhoud aan het account of (iii) beheer en incasso van bedragen.
 3. Manieren waarop Berichten worden verstrekt: Wij kunnen je Berichten verstrekken (i) via e-mail, (ii) door ze toegankelijk te maken op de website, mobiele applicaties of mobiele websites van Stripe, en (iii) door via online of in e-mails verstrekte hyperlinks toegang tot deze berichten geven. Berichten worden online verstrekt. Je kunt ze bekijken met behulp mailsoftware, browsersoftware of software voor het bekijken van pdf's. We kunnen ook gebruikmaken van elektronische ondertekening en kunnen jou om een elektronische ondertekening vragen.
 4. Vereisten voor hardware en software: Om de elektronische Berichten die wij je verstrekken te kunnen raadplegen, lezen en bewaren, moet je beschikken over:
  • een of meerdere geactualiseerde apparaten (zoals een computer, tablet of mobiele telefoon) met internettoegang;
  • een up-to-date, compatibele webbrowser, zoals Chrome (versies hoger dan 49), Internet Explorer 11, de laatste twee versies van Firefox, Safari en Edge, of de laatste twee versies van mobiele Safari voor iOS;
  • een geldig e-mailaccount en toegang tot dat e-mailaccount;
  • een besturingssysteem dat in staat is om gegevens en Berichten van ons in elektronische vorm te ontvangen, te openen en weer te geven via een als tekst opgemaakte e-mail of via toegang tot onze website met een ondersteunde browser, inclusief eventueel noodzakelijke software (zoals Adobe voor het lezen van pdf-documenten);
  • een apparaat waarmee Berichten kunnen worden opgeslagen en afgedrukt, als je Berichten wilt opslaan of afdrukken.
  • Als je een spamfilter gebruikt waarmee e-mails van afzenders die niet in het adresboek van je e-mailprogramma staan worden geblokkeerd of omgeleid, moet je de Stripe-mailaccounts die relevant zijn toevoegen aan het adresboek van je e-mailprogramma.
 5. Hoe je je instemming kunt intrekken: Je kunt de instemming met het ontvangen van elektronische Berichten in het kader van deze Verklaring intrekken door ons een schriftelijk bericht te sturen op het volgende adres: Link │Built by Stripe Attn: Legal Opt Out 354 Oyster Point Blvd. South San Francisco, CA 94080, Verenigde Statenof door een e-mail te sturen naar legal-opt-out@link.com. Je kunt ons alleen een brief of een e-mail sturen om je instemming in te trekken. Na intrekking van je instemming ontvang je geen elektronische Berichten meer. De intrekking van je instemming met het ontvangen van elektronische Berichten wordt van kracht nadat we een redelijke termijn hebben gehad om je intrekking te verwerken.
 6. Een papieren exemplaar aanvragen Op aanvraag kun je papieren exemplaren van van ons afkomstige elektronische Berichten ontvangen. Je kunt om een gratis papieren exemplaar van een Bericht verzoeken door een e-mail te sturen naar support.link.com/contact. Vermeld in je verzoek (i) het Bericht dat je in papieren vorm wenst te ontvangen en (ii) je huidige postadres.
 7. Contactgegevens actueel houden Het is jouw verantwoordelijkheid om je contactgegevens, waaronder je primaire e-mailadres, up-to-date te houden. Je kunt je primaire e-mailadres en andere contactgegevens bijwerken door in te loggen op je Link-account.
 8. Amerikaanse federale wetgeving Je bent je ervan bewust en stemt ermee in dat als je in de VS woont, de Consumentendiensten vallen onder de federale (nationale) Electronic Signatures in Global and National Commerce Act ('E-SIGN Act'), en dat je wilt dat door de toepassing van de E-SIGN Act wordt bevestigd dat je in staat bent om langs elektronische weg met de Consumentendiensten verband houdende transacties te verrichten.