คู่สัญญาในข้อกำหนดสำหรับผู้บริโภค

ข้อกำหนดสำหรับผู้บริโภค

สำหรับ Link "เรา" หมายถึง:

  • Stripe, Inc. ที่เป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกา หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่พำนักอาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง หรืออเมริกาใต้ ที่ไม่ใช่บราซิล
  • Stripe Brasil Soluções de Pagamento - Instituição de Pagamento Ltda. หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่พำนักอาศัยอยู่ในบราซิล
  • Stripe Payments Europe, Limited ที่เป็นบริษัทจำกัดในไอร์แลนด์ หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

สำหรับ Financial Connections (รวมถึงฟีเจอร์บัญชีการเงินที่ลิงก์กัน) "เรา" หมายถึง

  • Stripe, Inc. ที่เป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกา หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา