Voorwaarden voor Link-accounts

 1. Beschrijving van Link
  1. Link is een dienst waarmee je je gegevens kunt opslaan en beheren voor een versnelde ervaring ('Link'). Link zorgt voor een versneld afrekenproces door je gegevens na autorisatie op te slaan en deze op te halen voor een snellere check-out. Wanneer je een aankoop doet bij een bedrijf dat Stripe gebruikt en Link aanbiedt als versnelde afrekenoptie (een 'Link-verkoper'), wordt aan je gevraagd of je je gegevens wilt opslaan of je gegevens die in je Link-account zijn opgeslagen wilt gebruiken voor toekomstige betalingen bij Link-verkopers wanneer je bij ons bent aangemeld via dezelfde browser, dezelfde app of hetzelfde apparaat.
  2. Wanneer je ons toestemming geeft om je gegevens op te slaan, meld je je aan voor Link en maak je een Link-account ('Link-account'). Wij zullen dan bepaalde persoonlijke gegevens van je verzamelen en opslaan, zoals:
   1. je naam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer ('Accountgegevens'); 
   2. je creditcard, debitcard, bankrekeninggegevens en factuuradres ('Betaalgegevens');
   3. je verzendadres ('Verzendgegevens'); en
   4. informatie met betrekking tot je aankoop bij een Link-verkoper, zoals de besteldatum, het bedrag en productgegevens (zoals naam, prijs, foto's) ('Bestelgegevens').
  3. Samen vormen je Accountgegevens, Betaalgegevens, Verzendgegevens en Bestelgegevens je 'Opgeslagen gegevens'. Alle persoonlijke gegevens die van jou worden verzameld in verband met je gebruik van Link, vallen onder het Link-privacybeleid. Zoals meer gedetailleerd beschreven in het Link-privacybeleid, kunnen wij je persoonlijke gegevens gebruiken om onze diensten te ontwikkelen en te analyseren en kunnen wij het volgende delen met onze Link-verkopers en onze Zakelijke gebruikers: (i) het feit dat je een Link-account hebt, (ii) het feit dat je een aankoop hebt gedaan via Link, of (iii) het type betaalmethode dat je hebt gebruikt voor een aankoop via Link. Zakelijke gebruikers zijn bedrijven die onze producten en diensten gebruiken voor zakelijke doeleinden, met inachtneming van de Stripe-dienstverleningsovereenkomst.
  4. Wanneer je Link gebruikt op de website van een Link-verkoper, gebruiken wij of de Link-verkoper cookies of vergelijkbare technologieën om je webbrowser, app of apparaat te koppelen aan je Link-account en om je te herkennen wanneer je die Link-verkoper of een andere Link-verkoper bezoekt met dezelfde browser of hetzelfde apparaat. Je kunt dan aankopen doen met behulp van je Accountgegevens, Betaalgegevens en Verzendgegevens bij Link-verkopers wanneer je bij ons bent aangemeld via dezelfde browser, dezelfde app of hetzelfde apparaat. In dergelijke gevallen voorzien wij de Link-verkoper van jouw Accountgegevens, Betaalgegevens en/of Verzendgegevens om het afrekenen te versnellen. Als we je niet herkennen (bijvoorbeeld omdat je je cookies hebt gewist, je bent afgemeld bij Link of je een ander apparaat gebruikt dan waarmee je voor het laatst toegang tot Link had), kun je toegang krijgen tot je Opgeslagen gegevens door je aan te melden bij je Link-account, bijvoorbeeld door je e-mailadres en een verificatiecode die je is toegestuurd via een sms-bericht of een e-mail van Link in te voeren.
 2. Gebruik van Link: je rechten en verplichtingen
  1. Je mag alleen Betaalgegevens bij ons opslaan die je bevoegd bent te gebruiken.
  2. Wanneer je bent aangemeld bij je Link-account en een nieuwe betaalmethode (zoals een andere debit-/creditcard of andere bankrekening) invoert of gebruikt, machtig je Stripe om die nieuwe betaalmethodegegevens op te slaan in je Link-account als onderdeel van je Betaalgegevens. De laatste betaalmethode die je hebt gebruikt bij een succesvolle transactie kan de volgende keer dat je een transactie uitvoert op de site van een Link-verkoper je standaardbetaalmethode worden. Je kunt je standaardbetaalmethode ook wijzigen door je aan te melden bij je Link-account op app.link.com.
  3. Er kunnen tarieven voor berichten en data gelden voor de sms-berichten die wij jou sturen of die jij naar ons stuurt. Als je vragen hebt over je sms- of data-abonnement, neem dan contact op met je draadloze of mobiele provider.
  4. Wij behouden ons het recht voor om Link of een van de functies of tools die daarin worden aangeboden te wijzigen of te beëindigen, om welke reden dan ook (naar eigen goeddunken) en op elk gewenst moment. We zullen proberen je eerst op de hoogte te stellen, tenzij dit onredelijk is.
  5. We behouden ons het recht voor om een dienst te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook en op elk gewenst moment.
 3. Je Link-account bijwerken of beëindigen
  1. Deze Voorwaarden voor Link-accounts zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door jou of ons. Jij kunt deze Voorwaarden voor Link-accounts te allen tijde beëindigen door je Link-account te verwijderen.
  2. Als je je Opgeslagen gegevens of Link-account wilt verwijderen of wilt stoppen met het opslaan van gegevens via Link, laat het ons dan weten door naar <https://support.link.com/how-to-delete-your-saved-payment-information> te gaan en je e-mailadres in te voeren.
  3. Je kunt je Opgeslagen gegevens beheren in je Link-account, de volgende keer dat je afrekent op een site van een Link-verkoper of door naar <https://support.link.com/> te gaan voor meer instructies. Als je je Betaalgegevens bijwerkt, machtig je Stripe om je Betaalgegevens, inclusief je creditcard, te valideren en op te slaan.
  4. Als je toegang tot je Link-account door jou of door ons wordt beëindigd, verwijderen wij je opgeslagen gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.
 4. Een betaalmethode toevoegen of verwijderen
  1. Je kunt bepaalde betaalmethoden, zoals een creditcard, debitcard of een Amerikaanse bankrekening, toevoegen aan je Link-account of hieruit verwijderen. Voordat je een betaalmethode koppelt, moet je de rechten en rechtsmiddelen voor consumentenbescherming die beschikbaar zijn voor verschillende betaalbronnen in je rechtsgebied, bijvoorbeeld op grond van de Electronic Fund Transfer Act (EFTA) en Fair Credit Billing Act (FCBA) in de Verenigde Staten, doornemen en begrijpen.
  2. Houd je Betaalgegevens (bijv. creditcardnummer en vervaldatum) actueel. Als deze gegevens wijzigen, kunnen wij deze bijwerken met behulp van informatie en bronnen van derden die voor ons beschikbaar zijn zonder dat jij iets hoeft te doen. Als je niet wilt dat wij jouw kaartgegevens bijwerken, kun je je Betaalgegevens verwijderen uit je Link-account.
  3. Als je een betaalmethode uit je Link-account verwijdert, komen bedragen die je nog verschuldigd bent aan een Link-verkoper niet te vervallen en worden deze niet gewijzigd. Meer in het bijzonder: als je een betaalmethode verwijdert uit je Opgeslagen gegevens, worden eventuele abonnementen die je met behulp van je Opgeslagen gegevens bij een Link-verkoper hebt gekocht, niet beëindigd of opgezegd. Je moet je abonnementen rechtstreeks bij de Link-verkoper opzeggen.
  4. Wij kunnen je vragen om je bankrekening te koppelen aan je Link-account om het gemakkelijker te maken om later met je bankrekening te betalen via je Link-account. Elke bankrekening die je besluit op te slaan in je Link-account wordt een 'Opgeslagen bankrekening' genoemd. Via je Link-account en op grond van de Voorwaarden voor Financial Connections kun je er ook voor kiezen om de gegevens van je Opgeslagen bankrekening rechtstreeks aan een Zakelijke gebruiker te verstrekken, ongeacht of Stripe betrokken is bij een daaropvolgende transactie. Wij verzamelen gegevens van je Opgeslagen bankrekening (en andere rekeningen onder dezelfde accountgegevens) op grond van de Voorwaarden voor Financial Connections en het Link-privacybeleid. Wij kunnen de gegevens van je Opgeslagen bankrekening onder andere gebruiken om te controleren of je Opgeslagen bankrekening geldig is, om te controleren of je saldo toereikend is voor je aankoop, om je aangevraagde betalingen te stroomlijnen en om te beoordelen of je in aanmerking komt voor Consumentendiensten die wij of onze gelieerde onderneming leveren en om je deze diensten aan te bieden.
  5. Elke keer dat je je Link-account gebruikt om een Link-verkoper te betalen met behulp van je Opgeslagen bankrekening, machtig je de Link-verkoper om je Opgeslagen bankrekening te belasten voor maximaal het totale bedrag dat je de verkoper machtigt om in rekening te brengen ('Totaal gemachtigd bedrag') op grond van de Machtiging voor Link-bankbetalingen. Je machtigt ons om een afschrijving van je Opgeslagen bankrekening opnieuw te proberen als je bank de oorspronkelijke afschrijving weigert. Als de Link-verkoper ervoor kiest, mag deze je Opgeslagen bankrekening belasten, op grond van je Machtiging voor Link-bankbetalingen, voor bedragen die lager zijn dan het Totaal gemachtigd bedrag, die in totaal niet hoger zullen zijn dan het Totaal gemachtigd bedrag. Als je Opgeslagen bankrekening een Amerikaanse bankrekening is, stem je ermee in dat je verlening van de machtiging in deze paragraaf voldoet aan de werkingsregels van de National Automated Clearinghouse Association (NACHA) en hetzelfde rechtsgevolg heeft als wanneer je een papieren machtiging met dezelfde voorwaarden zou hebben ondertekend.
  6. Als je geen optie ziet om te betalen met een bankrekening via je Link-account, kan dit zijn omdat de Zakelijke gebruiker deze betalingen niet heeft toegestaan of omdat de Zakelijke gebruiker of bank niet in aanmerking komt voor bankbetalingen via onze Consumentendiensten. Als je bankrekeningtransactie mislukt zonder een daadwerkelijke poging om je Opgeslagen bankrekening te belasten, kan dit zijn omdat we hebben bepaald dat het risico hoog is dat de transactie niet zal worden goedgekeurd (bijvoorbeeld als je historische rekeningsaldo lager is dan het transactiebedrag). Dit kan helpen voorkomen dat je aan je bank een vergoeding moet betalen wegens ontoereikend saldo. We raden je aan een andere bankrekening of betaalmethode te gebruiken of contact met ons op te nemen als je vragen hebt. Het gebruik van je bankrekening als betaalmethode is ook onderhevig aan de voorwaarden, voordelen en bescherming van je persoonlijke bankrekening. Als je je bankrekening gebruikt als betaalmethode en niet voldoende geld hebt om een aankoop te doen, kun je te maken krijgen met kosten voor rood staan of een ontoereikend saldo of andere kosten van je bank.
  7. Als je op enig moment je Machtiging voor Link-bankbetalingen wilt intrekken of als je niet langer wilt dat je Opgeslagen bankrekening als betaalmethode wordt opgeslagen op je Link-account, moet je je Opgeslagen bankrekening als betaalmethode verwijderen uit je Link-account. Als een betaling met je Opgeslagen bankrekening niet vanaf je Link-account is geïnitieerd, maar je financiële rekening hierbij door Link of Stripe is gekoppeld aan die Zakelijke gebruiker, raadpleeg dan de Voorwaarden voor Financial Connections of deze pagina voor informatie over hoe je je Opgeslagen bankrekening kunt ontkoppelen.
 5. Reservebetaalmethode
  1. Als je standaardbetaalmethode of geselecteerde betaalmethode niet beschikbaar is of de transactie via die betaalmethode mislukt (bijvoorbeeld doordat je Opgeslagen bankrekening een ontoereikend saldo heeft), kan de Link-verkoper een transactie initiëren via een andere betaalmethode die in je Link-account is opgeslagen (een 'Reservebetaalmethode'). Over het algemeen worden transacties via Reservebetaalmethoden in de volgende volgorde geprobeerd, indien van toepassing: (1) Opgeslagen bankrekening, (2) debitcard en (3) creditcard. In sommige gevallen wordt een Reservebetaalmethode van hetzelfde type gebruikt (als je standaardbetaalmethode bijvoorbeeld een betaalkaart is, zal de Reservebetaalmethode mogelijk ook een betaalkaart zijn).
  2. We zullen aangeven dat een Reservebetaalmethode wordt gebruikt voordat je de aankoop voltooit (bijvoorbeeld bij een eenmalige betaling of, in het geval van abonnementsbetalingen, bij de eerste abonnementsaankoop).
  3. Als je niet wilt dat een Reservebetaalmethode wordt gebruikt, kun je ofwel (i) geen toestemming geven voor het gebruik van de Reservebetaalmethode of (ii) je betaalmethoden beheren in je Link-account.
 6. Beveiliging
  1. Wij nemen de bescherming van je Opgeslagen gegevens serieus en hebben technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om deze te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen onbevoegd(e) toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Deze maatregelen omvatten in de branche gangbare praktijken en technologie om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van je gegevens te helpen handhaven.
  2. Hoewel we ernaar streven om robuuste beveiliging te bieden, is geen enkel systeem volledig waterdicht. Wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn om onze beveiligingsmaatregelen te omzeilen of misbruik te maken van je Opgeslagen gegevens. We moedigen je aan om waakzaam te blijven en de verantwoordelijkheid te nemen voor het beveiligen van je persoonlijke gegevens, in de wetenschap dat je deze op eigen risico verstrekt.
  3. Meer informatie over onze beveiliging vind je hier. Als je reden hebt om aan te nemen dat de beveiliging van je Link-account is geschonden, neem dan onmiddellijk contact met ons op via support.link.com/contact.
 7. Slapende rekeningen
  1. Als je Link-account gedurende een aaneengesloten periode van twee jaar inactief blijft, kunnen wij het account als slapend beschouwen en je Link-account naar eigen goeddunken sluiten (een 'Slapend account').
  2. Een Link-account wordt beschouwd als een Slapend account als je geen van de volgende Link-account-activiteiten hebt uitgevoerd gedurende een aaneengesloten periode van twee jaar:
   1. een betaling of aankoop doen met behulp van Link bij een Link-verkoper;
   2. je Opgeslagen gegevens toevoegen, bijwerken of verwijderen;
   3. wijzigingen in accountinstellingen initiëren of beveiligingsvoorkeuren bijwerken;
   4. contact opnemen met klantenondersteuning met betrekking tot je Link-account, inclusief vragen of geschillen; en
   5. aanmelden bij je Link-account en door de transactiegeschiedenis bladeren of deze bekijken.
  3. Voorafgaand aan het sluiten van het Slapende account, zal Stripe je hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat is gekoppeld aan je Link-account. Vanaf de datum van onze kennisgeving aan jou, bieden wij je een periode van 30 dagen om je Link-account opnieuw te activeren door je aan te melden en alle hierboven genoemde Link-account-activiteiten uit te voeren.
  4. Als Stripe geen reactie ontvangt of het account inactief blijft na de kennisgevingstermijn van 30 dagen, wordt je Link-account gesloten.
 8. Bescherming tegen Ongeautoriseerde transacties (alleen voor Amerikaanse consumenten)
  1. Je kunt je Link-account-overzicht met je Link-account-transacties en bepaalde Bestelgegevens bekijken door je aan te melden bij je Link-account ('Link-transactiegeschiedenis').
  2. Om jezelf te beschermen tegen ongeautoriseerde activiteiten in je Link-account, moet je je regelmatig aanmelden bij je Link-account en je Link-transactiegeschiedenis bekijken. Je moet transactiegegevens bekijken om er zeker van te zijn dat elke transactie geautoriseerd is en correct is afgerond.
  3. Stripe beschermt je tegen ongeautoriseerde transacties die worden geïnitieerd met je Link-account. Wanneer deze bescherming van toepassing is, dekt Link je voor het volledige bedrag van de ongeautoriseerde activiteit zolang je met ons samenwerkt en de hieronder beschreven procedures volgt.
  4. Wat is een Ongeautoriseerde transactie? Er is sprake van een 'Ongeautoriseerde transactie' als je Link-account wordt gebruikt om een aankoop te doen met een debitcard die is uitgegeven door een Amerikaanse bank of een Amerikaanse bankrekening waarvoor je geen toestemming hebt gegeven en die niet aan jou ten goede is gekomen. Als iemand bijvoorbeeld steelt of op frauduleuze wijze toegang krijgt tot je Link-account en een aankoop doet met behulp van je Link-account met een opgeslagen Amerikaanse debitcard of een Amerikaanse Opgeslagen bankrekening, heeft er een Ongeautoriseerde transactie plaatsgevonden.
  5. Wat wordt niet beschouwd als een Ongeautoriseerde transactie? Het volgende wordt NIET beschouwd als een Ongeautoriseerde transactie:
   1. Als je iemand toestemming geeft om je Link-account te gebruiken (door je aanmeldgegevens te verstrekken) en deze persoon de machtiging die je hebt gegeven overschrijdt. Jij bent zelf verantwoordelijk voor transacties die in deze situatie worden uitgevoerd, tenzij je Stripe eerder hebt laten weten dat je transacties door die persoon niet langer autoriseert.
   2. Andere ongeautoriseerde aankopen met gebruik van de Opgeslagen bankrekening, inclusief via de betalingsverwerkingsdiensten van Stripe, maar die niet zijn geïnitieerd met je Link-account. Neem voor dit soort ongeautoriseerde aankopen contact op met je financiële instelling om de ongeautoriseerde activiteit te melden.
  6. Een ongeautoriseerde transactie melden
   1. Als je denkt dat je Link-account is gecompromitteerd, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenondersteuning van Link op support.link.com/contact of bel +1-888-820-7551.
   2. Laat het ons ONMIDDELLIJK weten als je denkt dat er zonder jouw toestemming een elektronische overboeking is gedaan met jouw aanmeldgegevens of op een andere manier. Als je ons hiervan op de hoogte stelt binnen 60 dagen nadat wij je je Link-transactiegeschiedenis hebben verstrekt met daarop overschrijvingen die je niet hebt gedaan, kun je in aanmerking komen voor terugbetaling van het volledige bedrag dat je hebt betaald voor Ongeautoriseerde transacties.
 9. Foutoplossing (alleen voor Amerikaanse consumenten)
  1. Wat is een Fout. Een 'Fout' betekent het volgende:
   1. Een 'Ongeautoriseerde transactie', zoals hierboven gedefinieerd.
   2. Wanneer een transactie onjuist is geregistreerd in je Link-account.
   3. Je verstuurt een betaling en het onjuiste bedrag wordt van je Link-account afgeschreven.
   4. Er is een onjuist bedrag bijgeschreven op je Link-account.
   5. Er ontbreekt een transactie of een transactie wordt niet goed vermeld in je Link-transactiegeschiedenis.
   6. Wij maken een rekenkundige of wiskundige fout met betrekking tot je Link-account.
   7. Je vraagt de Link-transactiegeschiedenis op die Stripe aan jou moet verstrekken.
   8. Je verzoekt om informatie over vooraf geautoriseerde (terugkerende) overboekingen vanaf je Link-account die Stripe verplicht is aan jou te verstrekken.
   9. Je verzoekt om aanvullende informatie of verduidelijking met betrekking tot een overboeking vanaf je Link-account, waaronder een verzoek dat je doet om vast te stellen of er een fout is opgetreden.
   10. Je informeert naar de status van een lopende overboeking vanaf je Link-account.
  2. Wat wordt niet beschouwd als een Fout? Het volgende wordt NIET beschouwd als een Fout:
   1. Als je iemand toegang geeft tot je Link-account (door je aanmeldgegevens te verstrekken) en deze persoon je Link-account gebruikt zonder jouw medeweten of toestemming. Jij bent zelf verantwoordelijk voor transacties die in deze situatie worden uitgevoerd.
   2. Verzoeken om dubbele documentatie of andere informatie voor belasting- of andere documentatiedoeleinden.
  3. In geval van Fouten of vragen over je elektronische overboekingen
   1. Bel ons op +1-888-820-7551, neem contact met ons op via support.link.com/contact of schrijf naar Link │Built by Stripe Stripe, Inc. 354 Oyster Point Blvd. South San Francisco, CA 94080, Verenigde Staten
   2. Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte als je denkt dat je afschrift of ontvangstbewijs onjuist is of als je meer informatie nodig hebt over een overboeking die op het afschrift of ontvangstbewijs staat vermeld. Wij moeten uiterlijk 60 dagen nadat het probleem of de fout in je Link-transactiegeschiedenis is verschenen, van je horen.
    1. Geef je naam en rekeningnummer door.
    2. Beschrijf de fout of de overboeking waar je twijfels bij hebt, en leg zo duidelijk mogelijk uit waarom je denkt dat het een fout is of waarom je meer informatie nodig hebt.
    3. Geef het bedrag in dollars van de vermoedelijke fout door.
   3. Als je mondeling melding bij ons doet, kunnen we eisen dat je je klacht of vraag binnen 10 werkdagen schriftelijk naar ons opstuurt.
   4. We bepalen binnen 10 werkdagen nadat we van je hebben gehoord of er zich een fout heeft voorgedaan en corrigeren elke fout onmiddellijk.
   5. Nadat we ons onderzoek hebben afgerond, laten we je de resultaten weten. Als we besluiten dat er geen fout is gemaakt, sturen we je een schriftelijke toelichting. Je kunt vragen om kopieën van de documenten die we in ons onderzoek hebben gebruikt.