Link Account Terms

 1. Beskrivning av Link
  1. Link är en tjänst som låter dig spara och hantera dina uppgifter för en snabbare upplevelse ("Link"). Link gör det möjligt att betala snabbare genom att dina uppgifter sparas efter att du godkänt detta och hämtas så att du kan gå igenom kassan snabbare. När du gör ett köp hos ett företag som använder Stripe och erbjuder Link som ett alternativ för att betala snabbare (en "Link-handlare"), får du frågan om du vill spara dina uppgifter eller använda dina uppgifter som sparats i ditt Link-konto för framtida betalningar hos Link-handlare när du är inloggad hos oss i samma webbläsare, app eller på samma enhet.
  2. När du godkänner att vi sparar dina uppgifter registrerar du dig för Link och skapar ett Link-konto ("Link-konto"), och vi kommer att samla in och lagra vissa personuppgifter om dig, bland annat:
   1. Ditt namn, mobiltelefonnummer och din e-postadress ("Kontoinformation"); 
   2. Ditt kreditkort, bankkort, dina bankkontouppgifter och din faktureringsadress ("Betalningsinformation"); 
   3. Din leveransadress ("Leveransinformation"); och
   4. Information kopplad till ditt köp hos en Link-handlare, som exempelvis beställningsdatum, belopp och produktinformation (namn, pris, foton m.m.)("Beställningsinformation"). 
  3. Gemensamt kallas din Kontoinformation, Betalningsinformation och Beställningsinformation "Sparad information”. Alla personuppgifter som samlas in från dig i samband med din användning av Link regleras av Links Integritetspolicy. Så som anges i mer detalj i Links Integritetspolicy kan vi använda dina personuppgifter för att utveckla och analysera våra tjänster, och vi kan dela någon av följande information med våra Link-handlare och Företagsanvändare: (i) det faktum att du har ett Link-konto, (ii) att du genomfört ett köp med Link, eller (iii) den betalningsmetod som användes för ett köp som du gjorde med Link. Företagsanvändare är företag som använder våra produkter och tjänster för affärsändamål i enlighet med Stripes Användaravtal.
  4. När du använder Link på en Link-handlares webbplats kommer vi eller Link-handlaren att använda cookies eller liknande teknik för att länka din webbläsare, app eller enhet till ditt Link-konto och för att känna igen dig när du besöker den Link-handlaren eller en annan Link-handlare med samma webbläsare eller enhet. Du kan sedan göra köp med din Kontoinformation, Betalningsinformation och Leveransinformation hos Link-handlare när du är inloggad hos oss i samma webbläsare, app eller på samma enhet. I sådana fall kommer vi att förse Link-handlaren med din Kontoinformation, Betalningsinformation och/eller din Leveransinformation för att underlätta snabbare betalning i kassan. Om vi inte känner igen dig (till exempel för att du har rensat dina cookies, är utloggad från Link eller använder en annan enhet än den du använde för att komma åt Link senaste gången), kan du få åtkomst till din Sparade information genom att logga in på ditt Link-konto, till exempel genom att ange din e-postadress och en verifieringskod som skickas till dig via sms eller e-post från Link.
 2. Användning av Link: Dina rättigheter och skyldigheter
  1. Du får endast spara Betalningsinformation hos oss som du är behörig att använda.
  2. När du är inloggad på ditt Link-konto och anger eller använder en ny betalningsmetod (till exempel ett annat bank- eller kreditkort eller ett annat bankkonto), godkänner du att Stripe får spara informationen om den nya betalningsmetoden på ditt Link-konto som en del av din Betalningsinformation. Den senaste betalningsmetoden som du använde för att göra en transaktion som slutförs kan bli din standardbetalningsmetod nästa gång du slutför en transaktion på en Link-handlares webbplats. Du kan också ändra din standardbetalningsmetod genom att logga in på ditt Link-konto på app.link.com.
  3. Avgifter för sms och data kan tillkomma för sms som vi skickar till dig eller som du skickar till oss. Om du har några frågor om dina avgifter för sms eller data ska du kontakta din mobiloperatör.
  4. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst ändra eller avsluta Link eller någon av funktionerna eller något av verktygen i tjänsten (efter vårt rimliga gottfinnande). Vi kommer att försöka meddela dig först såvida det inte är orimligt att göra det.
  5. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka någon att använda tjänsten.
 3. Uppdatera eller avsluta ditt Link-konto
  1. Dessa Villkor för Link-konto gäller förutom om och fram tills de avslutas av antingen dig eller oss. Du kan när som helst avsluta dessa Villkor för Link-konto genom att radera ditt Link-konto.
  2. Om du vill radera din Sparade information eller ditt Link-konto, eller inte lägre spara din information med Link, ber vi dig meddela oss om detta genom att gå till <https://support.link.com/how-to-delete-your-saved-payment-information> och skicka oss din e-postadress.
  3. Du kan hantera din Sparade information på ditt Link-konto nästa gång du betalar på en Link-handlares webbplats, eller genom att besöka <https://support.link.com/> för ytterligare anvisningar. Om du uppdaterar din Betalningsinformation ger du ditt medgivande till att Stripe får validera och lagra din Betalningsinformation, inklusive ditt kreditkort.
  4. Om åtkomsten till ditt Link-konto avslutas av dig eller oss kommer via att radera din Sparade information i enlighet med vår Integritetspolicy.
 4. Lägga till eller ta bort en betalningsmetod
  1. Du kan lägga till eller ta bort vissa betalningsmetoder i ditt Link-konto, exempelvis ett kreditkort, bankkort eller amerikanskt bankkonto. Innan du länkar en betalningsmetod ska du läsa igenom och se till att du förstår dina rättigheter och rättsmedel enligt konsumentskyddslagar för olika betalkällor i din jurisdiktion, som t.ex. Electronic Fund Transfer Act (EFTA) och Fair Credit Billing Act (FCBA) i USA.
  2. Håll din Betalningsinformation uppdaterad (t.ex. kreditkortsnummer och giltighetsdatum). Om informationen ändras kan vi uppdatera den med hjälp av information och tredjepartskällor som vi har till vårt förfogande, utan att du behöver göra något. Om du inte vill att vi uppdaterar dina kortuppgifter kan du ta bort din Betalningsinformation från ditt Link-konto.
  3. Om du tar bort en betalningsmetod från ditt Link-konto avbryts eller ändras inga belopp som du fortfarande är skyldig en Link-handlare. I synnerhet gäller att om du tar bort en betalningsmetod från din Sparade information, så blir abonnemang som du kan ha köpt hos en Link-handlare med din Sparade information varken avslutade eller uppsagda. Du måste säga upp dina abonnemang direkt hos Link-handlaren.
  4. Vi kan be dig att ansluta ditt bankkonto till ditt Link-konto för att göra det enklare att betala med ditt bankkonto senare via ditt Link-konto. Ett bankkonto som du väljer att spara i ditt Link-konto kallas "Sparat bankkonto". Genom ditt Link-konto och enligt Villkoren för Financial Connections kan du även välja att tillhandahålla uppgifterna för ditt Sparade bankkonto direkt till en Företagsanvändare, oberoende av om Stripe är inblandat i en senare transaktion. Vi samlar in uppgifter från ditt Sparade bankkonto (och andra konton som finns under samma inloggningsuppgifter för kontot) enligt Villkoren för Financial Connections och Links Integritetspolicy. Vi kan använda uppgifter från ditt Sparade bankkonto för att bland annat verifiera att ditt Sparade bankkonto är giltigt, kontrollera ditt saldo för att säkerställa tillräckligt tillgodohavande för ditt köp, effektivisera dina begärda betalningar och bedöma om du är berättigad till och erbjuda dig Konsumenttjänster som vi eller våra närstående bolag erbjuder.
  5. Varje gång du använder ditt Link-konto för att betala en Link-handlare med ditt Sparade bankkonto ger du Link-handlaren tillstånd att debitera ditt Sparade bankkonto upp till det totala belopp som du godkänner handlaren att debitera ("Godkänt totalbelopp") i enlighet med Medgivande för bankbetalningar med Link. Du ger oss tillstånd att försöka debitera ett belopp på nytt från ditt Sparade bankkonto om din bank nekar den ursprungliga debiteringen. Link-handlaren kan välja att i enlighet med ditt Medgivande för bankbetalningar med Link debitera belopp som är lägre än det Godkända totalbeloppet, som tillsammans inte överstiger det Godkända totalbeloppet. Om ditt Sparade bankkonto är ett amerikanskt bankkonto godkänner du att ditt medgivande i detta avsnitt överensstämmer med NACHA-reglerna (National Automated Clearinghouse Association) och att detta medgivande har samma rättsverkan som om du hade undertecknat ett medgivande på papper med samma villkor.
  6. Om du inte ser något alternativ för att betala med ett bankkonto via ditt Link-konto kan det bero på att Företagsanvändaren inte har tillåtit dessa betalningar eller att Företagsanvändaren eller banken inte är berättigad till bankbetalningar via våra Konsumenttjänster. Om bankkontotransaktionen misslyckas utan ett faktiskt försök att debitera ditt Sparade bankkonto, kan det bero på att vi har fastställt att transaktionen löper hög risk att inte gå igenom (t.ex. om ditt historiska kontosaldo är lägre än transaktionsbeloppet). Detta kan hjälpa dig att undvika att din bank tar ut avgifter för otillräckligt saldo på kontot. Vi rekommenderar att du använder ett annat bankkonto eller en annan betalningsmetod. Om du har frågor kan du kontakta oss. Din användning av ditt bankkonto som betalningsmetod omfattas också av de villkor, förmåner och skydd som är kopplade till ditt personliga bankkonto. Om du använder ditt bankkonto som betalningsmetod och inte har tillräckligt tillgodohavande för att göra ett köp, kan du ådra dig övertrasseringsavgifter, avgifter för otillräckliga medel eller andra avgifter hos din bank.
  7. Om du vid något tillfälle vill återkalla ditt Medgivande för bankbetalningar med Link eller inte längre vill att ditt Sparade bankkonto är en sparad betalningsmetod på ditt Link-konto, måste du ta bort ditt Sparade bankkonto som betalningsmetod från dittLink-konto. Om en betalning med ditt Sparade bankkonto inte initierades via ditt Link-konto utan involverade en anslutning av ditt finanskonto med den Företagsanvändaren som gjordes av Link eller Stripe, kan du läsa i Villkoren för Financial Connections eller den här sidan för att få information om hur du kopplar bort ditt Sparade bankkonto.
 5. Alternativ betalningsmetod
  1. Om din standardbetalningsmetod eller valda betalningsmetod inte är tillgänglig eller om transaktionen inte kan genomföras med den betalningsmetoden (till exempel om ditt Sparade bankkonto inte har tillräckligt tillgodohavande) kan Link-handlaren initiera en transaktion med en annan betalningsmetod som sparats i ditt Link-konto (en "Alternativ betalningsmetod"). I allmänhet kommer Alternativa betalningsmetoder att försökas i följande ordning i tillämpliga fall: (1) Sparat bankkonto, (2) bankkort och (3) kreditkort. I vissa fall används en Alternativ betalningsmetod som är av samma typ (till exempel om din standardbetalningsmetod är ett kort kan det hända att den Alternativa betalningsmetoden också är ett kort).
  2. Vi kommer att identifiera att en Alternativ betalningsmetod är tillämplig innan du slutför köpet (t.ex. om det är ett engångsköp eller vid en abonnemangsbetalning, vid det första abonnemangsköpet). 
  3. Om du inte vill använda en Alternativ betalningsmetod kan du antingen (i) inte ge ditt samtycke till användningen av en Alternativ betalningsmetod eller (ii) hantera dina betalningsmetoder på Link-kontot.
 6. Säkerhet
  1. Vi tar skyddet av din Sparade information på största allvar. Vi har implementerat tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den från oavsiktlig förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller utlämnande. Dessa åtgärder inkluderar standardmetoder och standardteknik inom branschen för att upprätthålla säkerheten, sekretessen och integriteten för dina uppgifter. 
  2. Vi har åtagit oss att tillhandahålla robust säkerhet, men inget system är helt säkert. Vi kan inte garantera att obehöriga tredje parter aldrig kommer att kringgå våra säkerhetsåtgärder eller använda din Sparade information på otillbörligt sätt. Vi uppmuntrar dig att alltid vara vaksam och ta ansvar för att skydda dina personuppgifter, och du är medveten om att du tillhandhåller dem på egen risk. 
  3. Läs mer om vår säkerhet här. Om du har anledning att tro att säkerheten för ditt konto har exponerats ska du omedelbart kontakta oss på support.link.com/contact.
 7. Vilande konton
  1. Om ditt Link-konto förblir inaktivt under en oavbruten period på två år kan vi bedöma kontot som vilande och kan efter eget gottfinnande stänga ditt Link-konto (ett "Vilande konto").
  2. Ett Link-konto bedöms vara ett Vilande konto om du inte har gjort någon av följande Link-kontoaktiviteter under en oavbruten period på två år: 
   1. Gjort en betalning eller ett köp med Link hos en Link-handlare;
   2. Lagt till, uppdaterat eller tagit bort någon av din Sparade information;
   3. Initierat några ändringar av kontoinställningar eller uppdaterat säkerhetsinställningar;
   4. Varit i kontakt med vår kundtjänst om ditt Link-konto, inklusive frågor eller tvister; och
   5. Loggat in på ditt Link-konto och tittat på eller granskat din transaktionshistorik.
  3. Innan vi stänger ett Vilande konto kommer Stripe att meddela dig på den e-postadress som är kopplad till ditt Link-konto. Vi kommer att ge dig en frist på 30 dagar med början från datumet för vårt meddelande att återaktivera ditt Link-konto genom att logga in och göra någon av de Link-kontoaktiviteter som anges ovan.
  4. Om Stripe inte mottar ett svar eller om kontot förblir inaktivt efter att fristen på 30 dagar förfallit, kommer ditt Link-konto att stängas.
 8. Skydd mot obehöriga transaktioner (gäller endast konsumenter i USA)
  1. Du kan visa utdraget för ditt Link-konto med dina Link-kontotransaktioner och viss Beställningsinformation genom att logga in på ditt Link-konto ("Transaktionshistorik för Link").
  2. För att skydda dig mot obehörig aktivitet på ditt Link-konto ska du regelbundet logga in på ditt Link-konto och gå igenom din Transaktionshistorik för Link. Granska transaktionsuppgifterna för att säkerställa att varje transaktion auktoriserades och slutfördes korrekt.
  3. Stripe skyddar dig mot obehöriga transaktioner som initieras med ditt Link-konto. När detta skydd gäller kommer Link att ge dig täckning för hela beloppet för den obehöriga aktiviteten så länge du samarbetar med oss och följer de förfaranden som beskrivs nedan.
  4. Vad är en obehörig transaktion. En "Obehörig transaktion" inträffar när ditt Link-konto används för att göra ett köp med ett bankkort som utfärdats av en amerikansk bank eller ett amerikanskt bankkonto som du inte har godkänt och som inte var till din förmån. Om någon till exempel stjäl eller på bedrägligt sätt får åtkomst till ditt Link-konto och gör ett köp med ditt Link-konto med ett sparat amerikanskt bankkort eller ett amerikanskt sparat bankkonto, har en Obehörig transaktion inträffat.
  5. Vad som inte är en obehörig transaktion. Följande anses INTE utgöra Obehöriga transaktioner:
   1. Om du ger en person behörighet att använda ditt Link-konto (genom att ge hen dina inloggningsuppgifter) och hen överskrider den behörighet du gett hen. Du är ansvarig för transaktioner som görs i denna situation om du inte tidigare har meddelat Stripe att du inte längre godkänner transaktioner av den personen.
   2. Andra obehöriga köp med det Sparade bankkontot, inklusive via Stripes betaltjänster, men som inte initierats med ditt Link-konto. För dessa typer av obehöriga köp ska du kontakta ditt finansinstitut för att rapportera den obehöriga aktiviteten.
  6. Rapportera en Obehörig transaktion.
   1. Om du anser att ditt Link-konto har exponerats ska du omedelbart kontakta vår kundtjänst på support.link.com/contact eller ringa 1-888-820-7551.
   2. Berätta OMEDELBART för oss om du tror att en elektronisk överföring har gjorts utan ditt tillstånd med hjälp av dina inloggningsuppgifter eller på annat sätt. Om du meddelar oss inom 60 dagar efter att vi har tillhandahållit din Transaktionshistorik för Link som visar överföringar som du inte har gjort, kan du vara berättigad till en återbetalning av hela det belopp som betalats för Obehöriga transaktioner.
 9. Lösning av Fel (endast för konsumenter i USA)
  1. Vad är ett Fel? Ett "Fel" innebär följande:
   1. En "Obehörig transaktion" enligt definitionen ovan.
   2. När en transaktion dokumenteras på felaktigt sätt i ditt Link-konto.
   3. Du skickar en betalning och fel belopp debiteras från ditt Link-konto.
   4. Ett felaktigt belopp tillgodoskrivs ditt Link-konto.
   5. En transaktion saknas eller är inte ordentligt identifierad i din Transaktionshistorik för Link.
   6. Vi gör beräkningsfel eller matematiska fel kopplade till ditt Link-konto.
   7. Du begär Transaktionshistorik för Link som Stripe är skyldig att tillhandahålla dig.
   8. Du begär information som rör förhandsgodkända (återkommande) överföringar från ditt Link-konto som Stripe är skyldig att tillhandahålla dig.
   9. Du begär ytterligare information eller ett förtydligande om en överföring från ditt Link-konto, inklusive en begäran som du gör för att fastställa huruvida ett fel har inträffat.
   10. Du gör en förfrågan om statusen för en väntande överföring från ditt Link-konto.
  2. Vad som inte anses utgöra ett Fel. Följande anses INTE utgöra Fel:
   1. Om du ger en person åtkomst till ditt Link-konto (genom att ge den personen dina inloggningsuppgifter) och hen använder ditt Link-konto utan din vetskap eller ditt tillstånd. I ett sådant fall ansvarar du för transaktionen.
   2. Begäranden om kopior av dokumentation eller annan information för skatte- eller andra dokumenteringssyften.
  3. Vid Fel eller om du har frågor om dina elektroniska överföringar
   1. Ring oss på 1-888-820-7551, kontakta oss på support.link.com/contact eller skriv till oss på Link │Skapat av Stripe Stripe, Inc. 354 Oyster Point Blvd. South San Francisco, CA 94080
   2. Meddela oss så snart du kan om du tror att ditt kontoutdrag eller kvitto är felaktigt eller om du behöver mer information om en överföring som finns på kontoutdraget eller kvittot. Vi måste höra från dig senast 60 dagar efter det att problemet eller felet visades på din Transaktionshistorik för Link.
    1. Ange ditt namn och kontonummer.
    2. Beskriv felet eller överföringen som du är osäker på. Förklara så tydligt som möjligt varför du anser att det är ett fel eller varför du behöver mer information.
    3. Ange beloppet för det misstänkta felet i USD.
   3. Om du berättar muntligt kan vi kräva att du skickar oss ditt klagomål eller din fråga i skriftlig form inom 10 arbetsdagar.
   4. Vi kommer att avgöra huruvida ett fel har inträffat inom 10 arbetsdagar från det att vi hört från dig och kommer att korrigera eventuella fel utan fördröjning. 
   5. Vi informerar dig om resultaten efter vår granskning. Om vi anser att inget fel har inträffat skickar vi dig en skriftlig förklaring. Du kan be om kopior av de dokument som vi använde i vår granskning.