Beleid voor aanvaardbaar gebruik

De Consumentendiensten zijn alleen bedoeld voor niet-commercieel gebruik. Je mag het volgende niet doen en anderen ook niet toestaan dit te doen:

 • inbreuk maken op deze Algemene voorwaarden of een andere overeenkomst tussen jou en ons;
 • een wet, statuut, verordening of regeling overtreden (zoals die voor financiële diensten, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of misleidende reclame);
 • onze Intellectuele eigendomsrechten of die van een derde schenden;
 • zonder onze uitdrukkelijke toestemming meer dan één persoonlijk account voor jezelf maken of beheren door gebruik te maken van een naam die niet van jou is, van een tijdelijk e-mailadres of telefoonnummer, door andere vervalste persoonsgegevens te verstrekken of door een andere methode te gebruiken;
 • foutieve, onnauwkeurige of misleidende informatie verstrekken;
 • weigeren mee te werken aan een onderzoek of je identiteit of andere informatie die je ons verstrekt te bevestigen;
 • proberen om tijdens een geschil een dubbel voordeel te behalen door zowel van ons als van de ontvanger van een betaling, een bank of kaartuitgever voor dezelfde transactie geld te ontvangen of daartoe een poging te doen;
 • de Consumentendiensten zodanig aanwenden dat dit leidt of kan leiden tot:
  • klachten;
  • geschillen, vorderingen, terugboekingen, chargebacks,
  • kosten, boetes, sancties of andere verplichtingen of verliezen voor Stripe, andere klanten, derden of jouzelf;
 • de Consumentendiensten gebruiken op een wijze die ons, Visa, Mastercard, American Express, Discover of enig ander elektronisch netwerk voor de overboeking van bedragen redelijkerwijs doet vermoeden dat sprake is van misbruik van het kaartsysteem of schending van de regels van de kaartvereniging of het kaartnetwerk;
 • bedragen aan ons verschuldigd zijn;
 • jezelf met je creditcard een kasvoorschot geven (of anderen helpen dit te doen);
 • handelingen verrichten die een onredelijk of onevenredig zware belasting vormen voor de websites, software, systemen (waaronder de netwerken en servers die worden gebruikt voor het aanbieden van de diensten van Stripe) die door of namens ons worden geëxploiteerd of de diensten van Stripe;
 • virussen, Trojaanse paarden, vormen van malware, wormen of andere computerprogrammeerelementen faciliteren die gericht zijn op of kunnen leiden tot ontregeling, aantasting, misbruik, nadelige verstoring, heimelijke onderschepping of ontvreemding of tot onbevoegde toegang tot systemen, informatie of Stripe-diensten;
 • gebruikmaken van een anonimiserende proxy; gebruikmaken van zoekrobots, webspiders, andere automatische voorzieningen of handmatige processen om onze websites te volgen of te kopiëren, of gebruikmaken van voorzieningen, software of programmeerelementen om onze bescherming tegen webspiders en zoekrobots te omzeilen;
 • verstoren of onderbreken of proberen te verstoren of onderbreken van de websites, software, systemen (waaronder de netwerken en servers die worden gebruikt voor het aanbieden van de Consumentendiensten) die door of namens ons worden geëxploiteerd, Consumentendiensten of het gebruik door anderen van de Consumentendiensten;
 • handelingen verrichten die ertoe kunnen leiden dat wij geen diensten meer mogen afnemen bij onze internetserviceproviders, betalingsverwerkers of andere leveranciers of dienstverleners;
 • de Consumentendiensten gebruiken om het gedrag van creditcards te testen of om buitensporige of onverklaarbare transacties uit te voeren;
 • onze werknemers, vertegenwoordigers of andere gebruikers lastigvallen en/of bedreigen;
 • de Consumentendiensten gebruiken voor een commercieel of zakelijk doel of voor niet-persoonlijke doeleinden;
 • de Consumentendiensten gebruiken op een manier die een verbod schendt met betrekking tot door instanties opgelegde sancties;
 • door middel van een onderdeel van de Consumentendiensten content, producten of diensten creëren;
 • een onderdeel van de Consumentendiensten (met inbegrip van handelsmerken in de Consumentendiensten) gebruiken of reproduceren, behalve voor zover dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door de wet;
 • technische beperkingen van de Consumentendiensten omzeilen of functies activeren die uitgeschakeld of verboden zijn;
 • de Consumentendiensten decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering of de broncode ervan extraheren; of
 • software, technologie of diensten (inclusief onze software of coderingssoftware) overbrengen naar of verplaatsen uit een land op een manier die wettelijk niet is toegestaan.