Professionella tjänster

Vägledning av experter som hjälper dig att nå våra mål

Vårt team för professionella tjänster kombinerar expertis om betalningslösningar och finansiell kompetens för att integrera Stripes teknik i tusentals projekt. Vi hjälper våra kunder att skapa marknadsplatser, lansera abonnemangsbaserade verksamheter, expandera globalt med mera.

Kom igång snabbt

Implementeringstjänster

Integrationskonsulter och -tekniker vägleder dig genom samtliga faser av implementeringen, från strategi och utformning till teknisk utveckling och lansering.

Snabbare lansering

Snabb lansering med Stripe tack vare en handfast upprepningsbaserad metod.

Utforma med tanke på skalbarhet

Vi tar hänsyn till komplexiteten i din verksamhet för att leverera en anpassad och skalbar lösning.

Minimera risk

Bygg en gång och det är klart – undvik problem med teknik och efterlevnad som annars kan orsaka förseningar.

Frigöra större mervärde

Upptäck andra sätt som du kan använda Stripe för att effektivisera teknikstacken.

Anpassad vägledning för integrationen av samtliga komponenter i Stripes lösning

Implementeringen omfattar relevanta djuplodande workshops så att vi får en god inblick i ditt företags behov och kan skapa skräddarsydda vägledningar för integration så att dina team kan arbeta snabbare.

På workshopen tas bland annat följande ämnen upp:

 • Betalningsoptimering
 • Analys och rapportering
 • Bedrägerier och tvister
 • Riskhantering och kundkännedomskrav
 • Datamigration
 • Kundbetalningsupplevelse
 • Penningflöden
 • Strategi för monetarisering av produkter

Optimering och tillväxt

Rådgivning

Våra experter ger vägledning om allt från att stärka den befintliga integrationen till lanseringar av nya affärsmodeller, vilket hjälper dig att bygga vidare på din befintliga Stripe-lösning.

Optimera din Stripe-lösning

Gör lämpliga tekniska justeringar för att maximera mervärde och öka genomslagskraften.

 • Förbättra betalningsresultat.
 • Skapa och implementera upplevelser.
 • Aktivera nya funktioner med hjälp av det senaste Stripe-API:et.

Anpassa verksamheten efter nya behov

Reagera snabbt på finansiella och branschspecifika trender och skapa lösningar som tillgodoser kundernas behov.

 • Expandera internationellt.
 • Bygg en marknadsplats eller appbutik.
 • Lansera en abonnemangsbaserad verksamhet.
 • Länka nätbaserade och fysiska betalningar.

Bygg för framtiden

Program för ledningsstrategi

För samman ledningsteamet för samarbete med Stripe, skapa en vision och en gemensam vägkarta för de mest ambitiösa målen.

Lägga insikter i dagen

Utforska möjligheter genom kundundersökningar, dataanalys, intervjuer med kunder och uppföljning av branschtrender.

Identifiera lösningar

Workshops för idéutveckling och identifiering av nya lösningar samt vidareutveckling av befintliga lösningar som ligger i linje med dina långsiktiga mål.

Leverera resultat

Definiera, anpassa och ställa sig bakom en gemensam vägkarta som ligger till grund för åtgärder och innehåller implementeringsplaner som teamen kan genomföra.

Fallstudier

Snowflake samarbetar med Stripes experter för att lansera marknadsplatsen inom fyra månader

Snowflake är en molndataplattform som möjliggör datalagrings-, bearbetnings- och analysplattformar för företag. Genom Data Cloud-plattformen hanterar Snowflake komplex datalagringsinfrastruktur som gör det möjligt för organisationer att fokusera på att bygga datadrivna lösningar.

Utmaning

Snowflake ville skapa en B2B-marknadsplats för kunderna. Tidsaspekten var A och O för projektet – Snowflake ville vara först på marknaden med lösningen. För att påskynda processen vände man sig till Stripe för att få vägledning om den tekniska strategin från experter och hjälp av specialister på gällande bestämmelser och regelefterlevnad.

Lösning

Snowflake samarbetade med Stripes team för professionella tjänster för att få experthjälp och vägledning genom implementeringen. Stripe ordnade produktworkshops, regelbundna frågestunder och uppföljningar varje vecka för att hjälpa Snowflakes team att hålla kursen och arbeta effektivt. Och arbetet gav resultat: Snowflake lanserade sin marknadsplats – på bara fyra månader.

Produkter

Att samarbeta med Stripes team för professionella tjänster gjorde att vi kunde snabbt skapa unika marknadsplatsupplevelser med förbrukningsbaserade prisalternativ för våra kunder. Vi skapade inte bara en produkt vi är nöjda med och som kunderna finner värde med, utan genom partnerskapet har vi också kunnat verkställa på ett snabbt och effektivt sätt.

Eric Dorf, Produktchef, Monetization

ePages samarbetar med Stripes experter för att konsolidera och omlansera betalningslösningar

ePages är den ledande europeiska leverantören av molnbaserade e-handelslösningar. ePages-plattformen erbjuder integrationer mot mer än 80 teknikpartners, inklusive digitala marknadsplatser, shoppingportaler, betalningsleverantörer och ERP-leverantörer för att kunna leverera förstklassiga lösningar till små och medelstora företag.

Utmaning

ePages ville modernisera och stöpa om betalningsplattformen genom att 10–15 fragmenterade betalningsintegrationer konsolideras till en enda integration med Stripe.

Lösning

ePages inledde ett samarbete med Stripes professionella tjänster för att skapa en integrerad betalningsupplevelse med gemensam varumärkesprofil. Stripe implementerades som standardbetalningsförmedlaren för alla nya handlare på plattformen. Stripe-teamet medverkade vid sprintplanering och översyner och ledde viktiga arbetssessioner. På så sätt har ePages kunnat undanröja alla hinder och ligger i fas med integrationsplanen.

Produkter

Vår erfarenhet av att arbeta med Stripes professionella tjänster var mycket positiv eftersom det underlättade för våra utvecklingsteam att leverera en smidig betalningsintegration på ett snabbt och effektivt sätt. Stripes teknik förbättrar användarupplevelsen i kassan för både handlare och kunder. Kort sagt, ePages kunder har nu en extra konkurrensfördel.

Efe Acunaz, Marknadschef

Stripe Partners

Låt våra partner göra grovgörat (eller sköta kodningen)

Professionella tjänster och Stripe Partners är en oslagbar kombination. Under Stripe-experters ledning kan våra utbildade och certifierade partner komplettera ditt utvecklarteam så att Stripes lösning kan lanseras ännu snabbare.

Är du redo att arbeta med professionella tjänster?

Berätta mer om vad du producerar så att vi kan komma i gång.

Ta del av kundernas berättelser

Läs om hur Stripes plattform har hjälpt miljontals företag.

Maximera mervärdet

Supportplaner underlättar snabb lösning av problem och ger dig insikter som vägledning för verksamheten.