Complying with Singapore’s Payment Services Act and MAS Notice PS-N01

A guide for Stripe users in Singapore

Bakgrund

Payment Services Act 2019 (PSA) fastställdes av regeringen i Singapore i syfte att vara ett framtidsinriktat och flexibelt ramverk för reglering av betalsystem och betaltjänstleverantörer i Singapore, som Stripe, och ersätter tidigare Payment Systems Oversight Act samt Money-Changing and Remittance Businesses Act. Lagen skapar en säkerhet kring rättsläget och ger skydd för konsumenterna, samtidigt som den stimulerar till innovation och tillväxt för betaltjänster och fintech.

PSA och Notice PS-N01 (Prevention Of Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism – Holders Of Payment Services Licence (Specified Payment Services)) – som utfärdades av Monetary Authority of Singapore (MAS) i enlighet med PSA – inför olika åtgärder för riskhantering för betaltjänster och betaltjänstleverantörer inom olika områden som användarskydd, motverkande av penningtvätt/terrorfinansiering (AML/CFT), driftkompatibilitet och informationsteknik.

Vad innebär det här för Stripe-användarna?

För att uppfylla de AML/CFT-åtgärder som det ställs krav på i PSA och Notice PSN01 genomför Stripe vissa ändringar i onboarding-processen för användare och har infört olika åtgärder som gäller för både nya och befintliga användare:

  • Användningsundersökning
  • Förbättrad verifiering av identitet och
  • Insamling av ytterligare kundkännedomsinformation.

Användningsundersökning

I enlighet med PSA och Notice PS-N01 måste Stripe införa en strategi för kundkännedom i flera steg, där Stripe måste samla in och verifiera kundkännedomsinformation från användarna på olika nivåer.

Kundkännedomsnivån beror bland annat på ändamålet med Stripe-kontot, dvs. vad ditt Stripe-konto främst används till. För att kunna fastställa vilken information som Stripe behöver samla in från dig skickar vi ut en användningsundersökning med ett antal frågor som är utformade för att hjälpa oss att veta mer om ditt Stripe-konto, och mer specifikt, om ditt konto används för att ta emot vissa typer av betalningar som gåvor, om det används för crowdfunding eller för att tillhandahålla finansiella tjänster.

Svaren på de här frågorna hjälper oss att fastställa en lämplig nivå för den information vi behöver samla in från dig och få verifierad.

Förbättrad verifiering av identitet

Bestämmelserna i PSA och Notice PS-N01 ställer krav på att Stripe inför en förbättrad process för verifiering av identitet för vissa användare. För att leva upp till det här kravet kan Stripe be dig att verifiera dig via Singapore MyInfo (med hjälp av din Singpass-app) eller genom att för Stripe visa upp en giltig id-handling och en selfie tagen med en kamera på din dator eller en mobil enhet.

Insamling av ytterligare kundkännedomsinformation

För att följa kraven i PSA och Notice PS-N01 kan Stripe behöva samla in ytterligare information från dig, t.ex. om din nationalitet, uppgifter om ledamöter i din styrelse, etc. Hur omfattande den ytterligare information Stripe behöver samla in är beror bland annat på hur du primärt använder ditt Stripe-konto och vi kommer bara att be om information som vi behöver för att följa gällande lagstiftning.

Sammanfattning

Stripes plattform är utformad för att hjälpa våra användare att hålla sig uppdaterade om nya funktioner och ändringar i regelverket. Vi hoppas att den här vägledningen har hjälpt dig förstå de nya krav som införts genom Payment Services Act (och implementeringsplanen för MAS) och hur Stripe-användare kan följa regelverket. Hör gärna av dig om du har frågor.

Referenser

You’re viewing our website for Ireland, but it looks like you’re in the United States.