Jobber och Stripe hjälper mer än 200 000 företag som arbetar med tjänster i hemmet att spara pengar på betalningsavgifter

Jobber skapades av två programvaruutvecklare som ville automatisera den dagliga verksamheten för ett måleriföretag. Idag används plattformen av mer än 200 000 användare i fler än 50 hemtjänstrelaterade branscher i 60 länder. Med hjälp av plattformen kan de driva sina företag på ett effektivare sätt och erbjuda femstjärnig service i stor skala.

Använda produkter

    Payments
    Billing
    Capital
    Connect
Nordamerika
Tillväxtföretag

Utmaning

Jobbers mål är att hjälpa småföretag att nå framgång. Det handlar om att hjälpa företag som erbjuder tjänster i hemmet – från städföretag till VVS-tekniker – att hantera hela kundlivscykeln, från att ta fram offerter till att schemalägga personal, ge bostadsägare service, fakturera dem när jobbet är klart och ta emot betalningar via Jobber Payments, som drivs av Stripe.

Med Jobber Payments kan många tjänsteleverantörer som fortfarande förlitar sig på papperscheckar eller kontantbetalningar digitalisera sina företag och på ett enklare sätt hantera och granska sin ekonomi. Det är också ett intäktsflöde för Jobber och därför ville plattformen få en bättre förståelse för sina egna underliggande betalningskostnader.

Det var möjligt att analysera kostnadsrelaterade nyckeltal på hög nivå, men den verkliga utmaningen låg i att det var svårt att förstå nätverkskostnaderna – avgifter som förmedlades via Stripe från finansnätverk. Det fanns inget man kunde göra för att påverka avgifterna. Ekonomiteamet ville också identifiera underliggande trender (t.ex. branschförändringar vad gäller interchange-avgifter, nedgraderingar eller höjda avgifter från olika kortvarumärken) som kunde påverka affärsbesluten.

Nätverkskostnaderna var dolda, vilket påverkade teamets möjligheter att anpassa sin betalningsstrategi. "Vi hade inte den detaljnivå vi ville ha och analyserna handlade mer om magkänsla än om fakta", säger Nikhil Gandhi, Finance Manager hos Jobber. "Vi hade översikt på högsta nivå och kunde säga att kostnaden ökade eller minskade med X procent, men vi visste inte vad som låg bakom den förändringen."

Lösning

Tidigare hade Jobber förlitat sig på Stripe Dashboard när man ville granska statistik över användarresultat. I detta ingick tillväxtsiffror per månad och år samt statistik som bruttobetalningsvolymer, genomsnittlig transaktionsstorlek och hur snabbt kundbasen växer. "Om de här siffrorna utvecklades positivt var det fantastiskt. Om så inte var fallet hjälpte Stripe till att driva mer strategiska samtal i vår beslutsprocess när vi pratade med ledningsgruppen", säger Gandhi.

Med den nya insiktsrapporten om nätverkskostnader kunde Jobber få de insikter man behövde för att fatta mer välunderbyggda beslut för egen del och för kundernas räkning. Att övervaka historiska förändringar när det gäller nätverkskostnaderna ger Jobber möjlighet att mäta effekterna av förändringar i nätverkskostnaderna och identifiera sätt att optimera de kostnaderna. Detta leder till en tydligare insyn i kostnader i kärnverksamheten, som handlaravgifter kopplade till kundernas företagskort.

"Rapporten ger oss mer information om nätverkskostnader, som utgör en betydande del av vår betalningsverksamhet. För mig är det viktigt att ha koll på de här kostnaderna, eftersom det innebär att teamet kan ge vår högsta ledning bättre rekommendationer om sådant som lönsamhet per korttyp", säger Gandhi. "Vi kan växa på ett mer tillförlitligt sätt nu när vi har mer information."

Resultat

De onödigt höga kostnaderna sänktes med mer än 90 000 USD tack vare djupare insikt i kostnadsdata

Bättre tillgång till mer tillförlitliga data genom insiktsrapporten om nätverkskostnader har förbättrat teamets förmåga att snabbt hitta tydliga mönster hos viktiga kostnadsdatapunkter, som genomsnittlig transaktionsstorlek, återbetalningar och interchange-avgifter.

"Om jag jämför månadskostnader och lägger märke till något utöver det vanliga kan jag gå tillbaka till antingen ekonomiteamet eller det tekniska teamet för att försöka förstå vad som ligger bakom förändringen", säger Gandhi. "En månad identifierade vi att vi hade onödigt höga kostnader på mer än 90 000 USD. Med insiktsrapporten om nätverkskostnader kunde vi ställa diagnos på varför det inträffade och förhindra att liknande avvikelser uppstår i framtiden."

Med mer korrekta rapporter kan Jobber ändra fokus och satsa på att förbättra andra områden inom verksamheten istället för att manuellt gå igenom kostnadsdata.

Sparar mer än 36 timmar per kvartal för flera team med användarfokuserade rapporteringsverktyg

Jobbers ekonomiteam har sparat många timmar genom att kunna ta fram rapporter och fokusera på olika typer av data utan att behöva ytterligare hjälp från kollegor på teknikavdelningen.

"Om jag ville ladda ner transaktionsinformationen innan vi hade insiktsrapporten om nätverkskostnader behövde jag antingen lära mig ett nytt programmeringsspråk eller få hjälp av någon som kunde det för att generera data åt mig. Och det jobbet fick göras innan jag kunde påbörja min egen analys", säger Gandhi.

Insiktsrapporten om nätverkskostnader tar bort det här hindret för medarbetare som inte är tekniker. Det har gjort att mer än fyra dagars arbetsinsatser per kvartal, fördelat på olika teammedlemmar, nu har ersatts med några få enkla klick.

Jobbers ekonomiteam kan också exportera dessa data som en csv-fil för att dela upp och granska dem på olika sätt. Att ha möjlighet att kunna exportera och ändra data innebär att Jobber kan använda data baserat på behovet i samband med en specifik rapport, ett möte eller ett projekt.

Fatta mer välunderbyggda, kostnadsrelaterade beslut

Med mer kortfattad trendinformation kan Jobber förbereda sig för mer storskaliga ekonomiska planer och behålla en högre grad av säkerhet när dessa planer ska rapporteras till ledningsgruppen. "Nu kan jag gå in i ledningsmöten, visa dem mina prognoser för det framtida resultatet och dela data som ger stöd för de prognoserna", säger Gandhi.

Istället för att exempelvis bara förmedla att nedgraderingarna är fler eller färre än genomsnittet kan teamet visa på nedgraderingstrender som förklarar trendlinjerna och förbättrar framtidsplanerna samt säkerställer att småföretagarna blir mer framgångsrika.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter