Ingka Centres om att skapa automatiserade coworking-lokaler

Ingka Centres – som ingår i Ingka Group, vilken även omfattar IKEA Retail och Ingka Investments – skapar mötesplatser för människor att knyta kontakter, koppla av, äta, shoppa, leka och spela som är skräddarsydda efter lokalsamhällenas specifika behov. Förra året lanserade man Hej!Workshop i Kungens kurva i Huddinge kommun. Detta kontorshotell på 700 kvadratmeter är ett flexibelt alternativ till den ordinarie arbetsplatsen eller hemmakontoret.

Vi har talat med Vjatjeslav Stepachin, Project Leader på Ingka Centres, om det föränderliga landskapet för coworking-lokaler, hur de stimulerar kreativitet och innovation bland användarna och om arbetet med att skapa en holistisk onlinebetalningsupplevelse med Stripes hjälp.

Använda produkter

    Payments
Europa
Storföretag

Vad ledde till skapandet av Hej!Workshop?

På Ingka Centres insåg vi vilka positiva effekter prisvärda arbetsplatser kan resulterat i, i synnerhet som mötesplatser. Vi insåg också behovet av närhet till lokalsamhällen för att kunna skära ner pendlingstiderna. I kölvattnet av pandemin har arbetsmiljön förändrats – det handlar inte bara om att vara på kontoret, utan numera kan folk arbeta i princip varifrån som helst. Därför sjösatte vi på Ingka Centres ett nytt pilotprojekt för coworking, Hej!Workshop, i samarbete med IKEA för företag.

Vad fokuserar ditt team på för närvarande?

Eftersom vi fortfarande befinner oss i pilotfasen håller vi på att lära oss hur verksamheten bäst ska bedrivas. Som tur är har vi fått lysande stöttning med utformningen av Hej!Workshop från andra organisationer. Vårt huvudfokus ligger på att utforska vilket mervärde vi kan ge kunderna och Ingka Centres, få våra antaganden bekräftade och att skaffa oss så mycket kunskap som möjligt i samband med pilotprojektet.

Hur stöttar Hej!Workshop folk i miljöer med hybrid- eller distansarbete?

Innan pandemin användes coworking-lokaler av digitala infödingar och frilansare, huvudsakligen inom kreativa branscher och tekniksektorer. Nu ser vi att personer i alla åldrar, branscher och kulturer väljer hybrid- och distansmiljön. Det bekräftar vår hypotes att arbetsplatser i högre utsträckning behöver vara decentraliserade och hyperlokala, d.v.s. ligga i grannskapet där människor lever, och inte centraliserade och samlade i stora kontorskomplex långt från de platser där människor faktiskt bor.

Faktum är att vi har skapat en så attraktiv atmosfär att till och med mina kollegor från andra avdelningar hittar ursäkter för att använda dessa lokaler. Eftersom vi är belägna intill det största Ikea-varuhuset i Sverige kommer många av dem till Hej!Workshop för att hålla möten och utnyttja oss som en alternativ lokal för sammanträden.

Hur kan coworking-lokaler stimulera medarbetarnas innovationsförmåga och kreativitet?

Vi ser samarbeten som normalt inte skulle förekomma i traditionella kontorsmiljöer. En formgivare kan till exempel stöta på en revisor som kan tillhandahålla skatterådgivning eller någon som arbetar med marknadsföring kanske delar en kreativ idé med en grundare av ett uppstartföretag. Det är också en lämplig plats för nätverkande genom att människor från olika företag och branscher möter varandra och det slår innovativa gnistor, kreativiteten flödar och nya affärsmöjligheter och lösningar uppstår.

Vi är stolta över att våra lokaler har blivit en plats som stimulerar och inspirerar till innovation och nya idéer samt uppmuntrar till att nya företag grundas i samhället.

Var ser du tillväxtmöjligheter för Hej!Workshop?

Det fina i kråksången med Hej!Workshop är att vårt koncept inte är begränsat till en enskild plats. Det består av tre byggstenar: kontor, skrivbord och mötesrum. Vi kan justera det här formatet för att anpassa det efter olika marknader. Efter hand som distans- och hybridarbete ökar i omfattning ökar också behovet av coworking och vår flexibilitet underlättar fortsatt tillväxt.

Hur möter Hej!Workshop användarnas föränderliga behov i fråga om betalningssystem?

Vi har valt en hög nivå av automatisering för vår verksamhet, vilket är en väg som fortfarande är relativt outforskad på marknaden för flexibla arbetsplatser. Vi har ingen kassadisk och säljer ingenting på plats. Istället köper användarna allt från medlemskap till bokningar av mötesrum online via vår digitala plattform. Vi använder oss av ett smart system som ger kunderna tillträde till lokalerna med hjälp av sina mobiler. Det blir mycket innovation per kvadratmeter!

Vi är glada och stolta över att ha Stripe som vår samarbetspartner. Allt har flutit på helt problemfritt. Vi har fortfarande en kundansvarig på plats, men Stripe hjälper oss att komma närmare vårt mål att skapa en tjänst med fullständig självbetjäning.

Hur har Stripe hjälpt till att stödja Hej!Workshops mål?

Stripe är en fantastisk samarbetspartner när man vill skapa en sömlös kundupplevelse. Tack vare den inbyggda integrationen med Stripe får våra kunder en holistisk webbaserad betallösning i ett och samma fönster, samtidigt som vi erbjuder återkommande betalningar för användare med medlemskap.

På Hej!Workshop är det viktigt att våra kunder kan registrera sig och använda en arbetsplats på samma dag. Det skiljer sig från många av våra konkurrenter, som kräver att man bokar 24 timmar i förväg. Tack vare Stripe och den snabba betalningshanteringen har vi fått denna fördel.

Hur hjälper Stripe Hej!Workshop att bedriva en framgångsrik verksamhet?

Efter att ha genomgått våra interna säkerhetskontroller hjälpte Stripe oss att övervinna utmaningarna kopplade till ekonomi- och betalningshantering, till ett rimligt pris. Det har varit en helt smärtfri process, särskilt som många av våra kunder har abonnemangsmedlemmar. Allt har helt enkelt fungerat som det ska med Stripe, utan att vi har stött på några problem under vårt sju månader långa samarbete. Vissheten att Stripe sköter betalningarna låter vårt team fokusera på att utveckla och expandera verksamheten.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter