Så här jobbar vi hos Stripe

Företagsprinciper

Stripes företagsprinciper vägleder hur vi interagerar med varandra och våra användare, och förvandlar våra värderingar och åskådningar till konkreta handlingar. Principerna som förklaras här beskriver de vanliga beteenden som vi fokuserar på, våra grundläggande egenskaper, och vad vi förväntar oss av våra ledare. Alla dessa har sitt ursprung i de fundamentala förväntningar som vi ställer på alla Stripes medarbetare: att de alltid agerar med oantastlig integritet, på ett moget sätt och med respekt gentemot andra.

 1. Introduktion
 2. Hur vi jobbar
 3. Vad vi är
 4. Och ledare
 5. Summa summarum

Hur vi jobbar

Användarna först. Vi har ett tungt ansvar gentemot de företag som byggts upp på Stripe och alla de människor som är beroende av dem. Eftersom vi spelar en avgörande roll för våra användares framgång måste deras behov alltid vara i fokus för allt vi gör.

Agera skyndsamt och fokuserat. Vår preferens att handla snabbt innebär att vi lär oss fortare och gör våra kunder nöjda. Fokusera på det som betyder mest, uppnå framsteg snabbt i början och iterera sedan för att nå bästa resultat.

Var noggrann i ditt hantverk. Att göra saker och ting väl ligger i våra gener på Stripe. Vi värdesätter hantverk för hantverkets skull, och vi har åtagit oss att ta fram produkter som är överraskande bra.

Be om feedback. Vi värdesätter intellektuell ärlighet och tar hjälp av andra medarbetare med relevant expertis för att förbättra våra idéer, utmana oss och fördjupa våra kunskaper i verksamheten.

Leverera enastående resultat. Stripes medarbetare är högpresterande och framgångsinriktade. Vi tar ansvar för våra projekt från början till slut och håller vad vi lovar.

Vad vi är

Nyfikna. I vårt ledarskap har vi ett genuint intresse för människor, idéer och det okända. Vi arbetar hårt för att förstå andras perspektiv och ser hellre att vi får en tankeställare än att få rätt.

Starka. Startup-företag är ofta kaotiska arbetsplatser och våra ambitiösa mål innebär att vi ibland inte lyckas. Vi ser dessa bakslag som en möjlighet att finslipa vår kompetens.

Ödmjuka. Stripes medarbetare är ödmjuka. De är aldrig arroganta eller självbelåtna, och de skapar en inkluderande miljö för alla. Vi är inte låsta till våra nuvarande arbetssätt – många av dem kommer med all säkerhet visa sig vara fel.

Optimistiska. På Stripe har vi inget till övers för cynism. Vi vet att alla problem kan lösas med rätt förståelse, och att framsteg endast uppnås genom fokuserade ansträngningar. Vi tror på långsiktiga mål.

Exotermiska. Stripes medarbetare utsöndrar energi och värme som smittar av sig i teamen och hela företaget. Vi anser att vi gör ett spännande och viktigt jobb, och i samma anda vill vi skapa en utomordentligt välkomnande miljö för alla våra medarbetare.

Och ledare

__ Är besatta av talang.__ Kvaliteten på de Stripe-medarbetare som vi anställer och behåller definierar våra team, så välutvecklade känselspröt för nya talanger kan bli en ledares största konkurrensfördel. Var den som läser och granskar alla kandidater ingående. Säg ifrån om du får känslan att en chef anställer någon som hen anser ”duga”. Lägg ribban lika högt för prestationer! Skapa en kultur där suboptimala anställningar åtgärdas snabbt, viktig talang utvecklas och de som genomgående presterar på topp får utmanande uppgifter.

Höjer ambitionerna. Var medveten om i vilken riktning teamet rör sig och var det kommer att vara nästa år eller om fyra eller tio år, och skapa en övertygande vision för den framtiden. Hjälp ditt team att sätta nya gränser för vad som är möjligt genom att expandera vad som är rimligt.

Leder med tempo och energi. Tempot på Stripe är intensivt – vi har stora ambitioner och signifikanta skyldigheter gentemot våra användare. Se till att hela teamet är med på noterna att nå ambitiösa mål, formulera en plan att nå dem tidigare än väntat och fokusera på att göra resan dit stimulerande, givande och tillfredsställande för dina team.

Fattar beslut och tar ansvar. Det är inte alltid helt klart vem som ska fatta ett beslut. Effektiva ledare tar täten i dessa situationer och fattar antingen beslutet själva eller samarbetar med de nödvändiga teamen för att åstadkomma resultat. De kommunicerar tydligt sina beslut och håller sig själva och sina team ansvariga för resultaten.

Agerar tydligt och i enlighet med företagets strategi. Förvandla kaos till en tydlig och övertygande plan. Håll dig informerad om allt som händer på Stripe och skapa planerna för ditt team så att de stämmer överens med den övergripande strategin.

Löser problem. Insistera på framsteg. Våra ledare måste arbeta med sina team och andra avdelningar på Stripe för att lösa problem snabbt och effektivt – speciellt när det handlar om svårlösta problem.

Summa summarum

Vi fortsätter vår utveckling, men vi vill avslutningsvis också uppmärksamma på att vissa av de vägvisare vi använt för att ta oss dit vi är idag, fortfarande är till hjälp. Även om dessa inte längre ligger i fokus för företages grundläggande principer, tycker vi ändå att du borde se ditt arbete inom ramen för dessa ”klassiska” Stripe-slogans:

 • Vi har inte gått över mållinjen än.
 • Effektivitet ger oss fördelar.
 • Grundjobbet är A och O.
 • Var oense och gör ett åtagande.
 • Bry dig. Verkligen bry dig.
 • Utgå från grundprinciper.
 • Var enträgen men vänlig.

Feedback

Vi gillar principfast tänkande, och rak och ärlig feedback från dig om den här guiden är inget undantag. Vi vill gärna höra dina synpunkter.

Din feedback påverkar inte din ansökan (här finns det inga rätta eller fel svar!) och synpunkterna som du delar med oss kommer inte att ses av rekryteraren eller de som ska intervjua dig.