Targeted Victory använder Stripe Connect för att skapa kampanjdonationer i hela USA

Targeted Victory är en plattform med helomfattande service för digital strategi och marknadsföring som specialiserat sig på politiska, offentliga och företagskampanjer. Företaget bygger sitt varumärke på snabbhet och digital expertis och lägger vikt vid att snabbt nå rätt sponsorer och leverera optimala resultat till sina kunder. Stripe hjälper Targeted Victory att förenkla betalningshantering, kampanjdonationer och redovisning, så att företaget kan tillhandahålla bästa möjliga teknik till sina kunder.

Använda produkter

    Payments
    Connect
Nordamerika
Startup

Utmaning

Targeted Victory behövde en betalleverantör som kunde agera lika snabbt som politiska kampanjer ändrar sig. Företaget ville eliminera långsamma processer som att manuellt redovisa utstående belopp, skicka papperscheckar och genomföra banköverföringar.

Lösning

Targeted Victory bytte från Braintree till Stripe och använder nu Stripe Connect för att automatiskt och mer effektivt distribuera medel till klienter och partner. Med Stripe kan Targeted Victory nu utfärda betalningar nästan i realtid och skicka medel till kunderna så snart de blir tillgängliga. Stripe Connect gör det möjligt för Targeted Victory att programmatiskt dirigera pengar vid tidpunkten för transaktionen, så att donationer automatiskt hamnar exakt där de ska vara – på kandidaternas kampanjkonton.

Med Stripe har Targeted Victory till exempel kunnat dirigera pengar från en donation till många olika klienter eller leverantörer. Detta har gjort det möjligt för kampanjer att på nya sätt automatiskt betala sina leverantörer för tjänsterna. Tidigare behövde leverantörer manuellt skicka fakturor till kampanjerna för sina tjänster. Dessa betalningar är nu automatiserade och kampanjerna och leverantörerna kan få sina betalningar samtidigt. Detta innebär mindre manuell bokföring för Targeted Victory, kampanjer och partnerleverantörer.

Resultat

Med Stripe Connect kan Targeted Victory automatiskt betala snabbt och korrekt. Redan under den första månaden som företaget använde Stripe kunde man minska tidsåtgången för bokföring med 50 %.

Företaget har också implementerat Stripe Elements – färdiga gränssnittskomponenter som skapar säkra och anpassade betalningsformulär som uppfyller kraven på regelefterlevnad. Elements minskade Targeted Victorys PCI-efterlevnadsskyldigheter avsevärt – från en långdragen manuell revision till en färdigifylld blankett som automatiskt genereras av Stripe. Detta hjälpte Targeted Victory att halvera antalet återkrediteringar (chargebacks).

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter