FREE NOW använder Stripe-experter för att implementera sin marknadsplats

FREE NOW ger konsumenterna möjlighet att boka närmaste taxi, privatuthyrda fordon, bildelning eller alternativ för mikromobilitet samt alternativet att köpa biljetter till kollektivtrafik – allt i en enda app. FREE NOW har sitt huvudkontor i Hamburg i Tyskland och finns på 16 marknader och i mer än 170 städer runt om i världen.

Använda produkter

    Connect
    Payments
Europa
Storföretag

Utmaning

FREE NOW letade efter ett sätt att optimera kostnaderna för sin mobilitetsmarknadsplats. En enda kundtransaktion krävde flera godkännanden (t.ex. ett temporärt godkännande i början av resan och ett slutgiltigt godkännande i slutet) och denna komplexa process krävde höga godkännandenivåer för betalningarna för att ge en smidig kundupplevelse. FREE NOW vände sig till Stripe för att kunna erbjuda en flexibel och effektiv lösning för flerpartsbetalningar.

FREE NOW hade som krav att Stripe-integrationen skulle följa målen i tidsplanen och stämma överens med den befintliga arkitekturen, inklusive flera godkännanden per transaktion och kapacitet att ta emot flera former av betalningar, som kort, Apple Pay, Google Pay och lokala betalningsmetoder. Företaget behövde ett sätt att effektivisera hanteringen av flera handlarkonton samtidigt och kunna erbjuda en smidig användarupplevelse samt en förenklad backend.

Lösning

Stripes professionella tjänster hade ett nära samarbete med FREE NOW:s särskilda projektteam för att integrera Stripe i företagets betalningsinfrastruktur för flera parter. Tillsammans byggde de följande lösningar för att hantera komplexa implementeringskrav:

  • Debitering över godkänt belopp: Företaget kan godkänna ett beräknat belopp när en kund beställer en taxiresa och debitera det slutgiltiga beloppet vid ankomst, även om det överstiger det belopp som ursprungligen godkändes.
  • Delade plånböcker: Med Standard Connect kan kunderna smidigt resa mellan olika länder med upplevelsen av att ha ett enda användarkonto som gränssnitt, samtidigt som FREE NOW hanterar 30 konton i backend.
  • Implementering av enkel inloggning: Det här gör det möjligt för FREE NOW att på ett säkert sätt hantera 30 handlarkonton från en enda Dashboard.
  • Stripe-rapportering via API: FREE NOW kan på ett säkert sätt leverera finansiella rapporter via filöverföringsprotokollet SFTP inom hela teamet.

FREE NOW drog också fördel av veckovisa avstämningar och tekniska workshop som Stripe höll. Det hjälpte båda teamen att bygga en följsam och öppen relation. Detta sätt att samarbeta bidrog till att förebygga blockeringar och säkerställde att projektet kunde lanseras i tid.

Resultat

Med hjälp av Stripes professionella tjänster kunde FREE NOW nå sina ursprungliga milstolpar för implementering och lansera enligt tidplanen.

FREE NOW:s lösning är nu implementerad i 10 länder och företaget planerar att expandera med fler betalningsmetoder och affärslinjer.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter