Complying with Singapore’s Payment Services Act and MAS Notice PS-N01

A guide for Stripe users in Singapore

Achtergrond

De Payment Services Act 2019 (PSA) is door de regering van Singapore uitgevaardigd als toekomstgericht, flexibel raamwerk voor de regulering van betaalsystemen en betaaldienstverleners, zoals Stripe, in Singapore. Deze wet komt in de plaats van de eerdere Payment Systems Oversight Act en de Money-Changing and Remittance Businesses Act. De wet voorziet in rechtszekerheid en consumentenbescherming en stimuleert tegelijk innovatie en groei van betaaldiensten en FinTech.

Met de PSA en de daaropvolgende Notice PS-N01 (Bestrijding van witwassen en van de financiering van terrorisme – houders van een licentie voor betaaldiensten (gespecificeerde betaaldiensten)), die zijn uitgevaardigd door de MAS (Monetary Authority of Singapore), worden diverse risicobeheermaatregelen voor betaalsystemen en betaaldienstverleners ingevoerd. Deze maatregelen hebben betrekking op uiteenlopende aspecten, zoals bescherming van gebruikers, bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme (AML/CFT), interoperabiliteit en informatietechnologie.

Gevolgen voor gebruikers van Stripe

Met het oog op de naleving van de AML/CFT-maatregelen die in het kader van de PSA en Notice PS-N01 worden opgelegd, voert Stripe wijzigingen door in de onboarding van gebruikers. Ook worden er diverse maatregelen ingevoerd die zowel voor nieuwe als bestaande gebruikers gelden, namelijk:

  • een enquête over gebruik
  • uitgebreide identiteitsverificatie en
  • verzameling van aanvullende ken-je-klant-informatie

Enquête over gebruik

Op grond van de PSA en Notice PS-N01 is Stripe verplicht om een gestaffelde ken-je-klant-procedure te hanteren. Hierbij moet Stripe ken-je-klant-informatie van klanten op uiteenlopende niveaus verzamelen en verifiëren.

Het niveau van de ken-je-klant-procedure varieert en is onder andere afhankelijk van het doeleinde van het Stripe-account, ofwel waarvoor je Stripe-account vooral wordt gebruikt. Om te bepalen welke informatie Stripe van je moet verzamelen, doen we een enquête over het gebruik van je account. We stellen je een paar vragen om meer te weten komen over je Stripe-account. Deze vragen zijn vooral bedoeld om na te gaan of je account wordt gebruikt voor de acceptatie van bepaalde soorten betalingen, zoals donaties, voor crowdfunding of voor het verlenen van financiële diensten.

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen kunnen we bepalen in hoeverre we informatie van je moeten verzamelen en verifiëren.

Uitgebreide identiteitsverificatie

Op basis van de bepalingen van de PSA en Notice PS-N01 is Stripe verplicht om voor sommige gebruikers een uitgebreide identiteitsverificatie uit te voeren. Om aan deze vereiste te voldoen, vraagt Stripe je mogelijk om jezelf te verifiëren via Singapore MyInfo (met je Singpass-app) of door aan Stripe een geldig identiteitsbewijs te verstrekken, plus een foto van jezelf die door Stripe in realtime wordt genomen met de camera op je computer of een mobiel apparaat.

Verzameling van aanvullende ken-je-klant-informatie

Met het oog op de naleving van de PSA en Notice PS-N01 moet Stripe mogelijk aanvullende informatie van je verzamelen, zoals je nationaliteit en gegevens van de directie van je bedrijf. De mate waarin Stripe aanvullende informatie moet verzamelen, is onder andere afhankelijk van het primaire gebruik van je Stripe-account. We vragen je alleen om informatie die we nodig hebben om te voldoen aan de geldende voorschriften.

Conclusie

Het platform van Stripe is bedoeld om onze gebruikers op de hoogte te houden van nieuwe functies of wijzigingen in de wetgeving. We hopen dat deze gids je inzicht heeft gegeven in de nieuwe vereisten van de PSA (Payment Services Act) en het MAS-implementatieplan, en wat gebruikers van Stripe moeten doen om aan de compliancevereisten te voldoen. Heb je een vraag? Laat het ons gerust weten.

Referenties

You’re viewing our website for Bulgaria, but it looks like you’re in the United States.