Intäktsredovisning för företag med hög tillväxt

Stripe Revenue Recognition effektiviserar periodiserad redovisning så att du snabbt och enkelt kan göra bokslut. Automatisera och konfigurera intäktsrapporter för att göra det lättare att efterleva ASC 606 och IFRS 15.

Inbyggt i Stripe

Periodiserad redovisning behöver inte vara komplicerat

I takt med att ditt företag växer kan redovisningen av intäkter snabbt bli krånglig och svårhanterad. Vi tog fram Revenue Recognition i Stripe så att du automatiskt kan redovisa dina transaktioner och faktureringar.

Revenue Recognition hanterar också de mest komplexa scenarion – uppgraderingar, nedgraderingar, proportionella betalningar, återbetalningar och tvister på ett smidigt sätt. Med korrekta data kan du förbereda redovisningsfärdiga balansräkningar och få en omfattande överblick av ditt företag.

Revenue Recognition Dashboard

Detta ingår

Bättre insikter om ditt företags resultat

En enhetlig bild av alla intäkter

Visa alla Stripe-transaktioner och villkor automatiskt och importera data från andra källor än Stripe från Dashboard.

Automatiserade instrumentpaneler och rapporter

Skapa redovisningsrapporter som är klara att användas direkt – inga teknikerresurser krävs.

Anpassningsbar för ditt företag

Skapa och automatisera anpassade regler för att redovisa intäkter i enlighet med företagets specifika bokföringsrutiner.

Revision i realtid

Förbered dig inför revisioner genom att spåra alla belopp till de bakomliggande kunderna och transaktionerna.

En enhetlig bild av alla intäkter

Få en komplett överblick av alla dina intäkter – oavsett hur du tjänade dem. Med Revenue Recognition kan du inkludera de abonnemang, fakturor och betalningstransaktioner som redan sparats i Stripe.

Du kan importera intäkter från andra källor än Stripe, orderhanteringsscheman och servicevillkor för att samla alla dina intäktsdata på en och samma plats. (För närvarande i betaversion.)

Adyen

Bill.com

Braintree

Chase Paymentech

Checkout.com

Dwolla

GoCardless

PayPal

Payrix

QuickBooks

Sage Intacct

Square

Wave

WePay

Worldpay

Zoho

Kortbetalningar

Plånboksbetalningar

Checkbetalningar

Expedieringsscheman

Tjänstevillkor

Stripe Invoicing

Stripe Billing

Stripe Payments

Automatiserade kontrollpaneler och rapporter

Granska detaljerade tabeller, diagram och journalposter direkt för att få en ögonblicksbild av ditt företag.

Intäkter i vattenfallsdiagram
Bokförda
Aug 2021
Aug 2022
Redovisade t.o.m.
Aug 2022
Ladda ner
Bokförda
Redovisade
Fr.o.m. AUG 2022
Månad
Totalt
Aug 2021
₹31,10,775.43
Sep 2021
₹27,26,446.44
Okt 2021
₹26,72,266.24
Nov 2021
₹41,57,751.89
Dec 2021
₹43,36,538.51
Jan 2022
₹37,75,148.18
Feb 2022
₹57,31,307.09
Mars 2022
₹48,69,104.68
April 2022
₹56,79,296.26
Maj 2022
₹77,19,195.63
Juni 2022
₹65,22,069.11
Juli 2022
₹73,99,431.11
Aug 2022
₹1,05,38,631.01
Totalt
₹6,92,37,961.57
Aug 2021
Sep 2021
Okt 2021
Nov 2021
Dec 2021
Jan 2022
Feb 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Aug 2022
₹5,23,341.58
₹6,18,978.87
₹2,31,516.05
₹2,20,080.03
₹2,07,395.20
₹2,00,663.25
₹1,93,878.83
₹1,89,800.05
₹1,71,356.98
₹1,78,979.55
₹1,57,381.91
₹1,49,559.03
₹67,844.11
₹5,22,341.50
₹5,91,390.52
₹1,75,326.93
₹1,76,043.04
₹1,65,312.53
₹1,70,985.39
₹1,58,961.32
₹1,36,486.42
₹1,51,237.31
₹1,40,285.27
₹1,36,231.80
₹1,32,015.97
₹5,53,324.78
₹6,08,867.31
₹1,66,189.11
₹1,58,229.03
₹1,61,618.69
₹1,61,620.07
₹1,38,763.97
₹1,46,579.30
₹1,41,983.19
₹1,35,072.67
₹1,16,300.17
₹6,01,525.98
₹8,06,581.64
₹2,93,914.74
₹2,94,897.00
₹2,89,784.09
₹2,61,994.68
₹2,78,267.99
₹2,52,774.36
₹2,61,217.81
₹2,36,907.52
₹7,21,517.05
₹8,14,787.03
₹3,05,211.74
₹3,00,798.08
₹2,63,926.10
₹2,92,146.74
₹2,76,997.77
₹2,73,853.41
₹2,65,028.25
₹7,08,970.69
₹8,24,378.37
₹2,49,199.88
₹2,17,274.17
₹2,33,608.05
₹2,26,414.19
₹2,26,888.84
₹2,10,615.37
₹8,98,609.19
₹10,16,953.11
₹3,88,835.89
₹4,19,539.13
₹3,94,866.15
₹4,07,154.54
₹3,72,077.67
₹8,93,253.86
₹9,25,470.43
₹3,38,868.51
₹3,20,725.37
₹3,14,805.37
₹3,04,507.07
₹8,49,783.64
₹11,36,531.00
₹3,88,475.18
₹3,90,759.47
₹3,67,657.20
₹11,44,837.06
₹12,87,104.07
₹5,81,159.56
₹5,44,214.51
₹11,29,501.68
₹12,79,174.94
₹4,42,947.27
₹11,95,739.37
₹13,89,341.78
₹13,76,970.43
₹5,23,341.58
₹11,41,320.37
₹13,76,231.35
₹16,05,800.25
₹20,77,726.03
₹23,41,877.27
₹28,49,579.22
₹32,60,370.46
₹33,53,892.28
₹43,20,594.65
₹47,16,509.14
₹53,51,616.81
₹58,26,427.30
Redovisade
Återstående
₹31,10,775.43
₹0.00
₹26,56,618.02
₹69,828.43
₹24,88,548.29
₹1,83,717.95
₹35,77,865.82
₹5,79,886.08
₹35,14,266.15
₹8,22,272.36
₹28,97,349.57
₹8,77,798.61
₹38,98,035.69
₹18,33,271.40
₹30,97,630.61
₹17,71,474.07
₹31,33,206.49
₹25,46,089.77
₹35,57,315.20
₹41,61,880.43
₹28,51,623.89
₹36,70,445.23
₹25,85,081.14
₹48,14,349.96
₹13,76,970.43
₹91,61,660.58
₹3,87,45,286.71
₹3,04,92,674.86

Anpassningsbar för ditt företag

Anpassa och ta fram regler för att hantera olika typer av intäkter i enlighet med dina bokföringsrutiner.

  • Uteslut mellanhandsavgifter
  • Hantera skattebehandling
  • Justera redovisningsscheman
  • Öppna och stäng redovisningsperioder för att göra justeringar i efterhand

Definiera intäktsredovisningsschema för frakt

Tillämpa på

Betalningar som matchar "markleverans"

Behandling

Redovisa 7 dagar efter mottagen betalning

Säkerställ att mellanhandsavgifter behandlas

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "avgifter"

Behandling

Hantera som mellanhandsavgift

Definiera redovisningsschema baserat på expediering av service

Tillämpa på

Produkt-id som matchar "prod_Jqo2bBLbemZkRw"

Behandling

Redovisa på serviceperiodens startdatum

Definiera redovisningsschema vid betalningshändelser

Tillämpa på

Produktbeskrivning som matchar "månadsabonnemang"

Behandling

Redovisa över 30 dagar

Säkerställ att skatter behandlas

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "skatt"

Behandling

Behandla som skatt

Uteslut testtransaktioner

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "test"

Behandling

Uteslut transaktioner

Definiera anpassad behandling av intäkter för stora fakturor

Tillämpa på

Fakturabelopp som överstiger ₹5,000.00

Behandling

Redovisa 50 % för betalning och …

Definiera anpassat schema för utvalda kunder

Tillämpa på

Customers with ID matching “cus_JqwbjAKZ8z5MGL”

Behandling

Redovisa över 2 år

Byte från kontantmetoden till faktureringsmetoden

Tillämpa på

Alla radposter före 1 mars 2021

Behandling

Redovisa vid färdigställande av faktura

Uteslut intäkter från utvalda kundfakturor

Tillämpa på

Kunder med e-postadresser som matchar "test@stripe.com"

Behandling

Uteslut transaktioner

Definiera anpassat schema för fakturor

Tillämpa på

Alla fakturaposter

Behandling

Redovisa över serviceperiod

Uteslut intäkter från destination charges

Tillämpa på

Destination charges

Behandling

Uteslut transaktioner

Omfördela intäkter

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "paket"

Behandling

Redovisa 25 % efter betalning, 75 % över tjänst ...

Definiera flera expedieringar

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "tjänster"

Behandling

Redovisa 40 % efter betalning, 30 % efter 2 dagar …

Kontrollera när intäkter bokförs

Tillämpa på

Alla fakturaposter

Behandling

Redovisa över radartikelns serviceperiod

Revision i realtid

Granska dina finanser enkelt och förbered dig inför extern revision. Revenue Recognition gör det till en sömlös process genom att spåra alla redovisade och förutbetalda intäkter till de bakomliggande kunderna och fakturorna.

Granska en detaljerad fördelning av aktivitet per månad
Identifiera vilka kunder som fakturerades
Spåra hur en viss kund betalade
Förstå hur transaktionerna kategoriserades

Rapporter

Gör månadsboksluten mer effektiva

Få åtkomst till och exportera standardrapporter till dina redovisningssystem.

  • Debet- och kredit-loggar
  • Balansräkningar
  • Resultaträkningar
  • Intäkter i vattenfallsdiagram
  • Åldersanalysrapporter för kundfordringar

Priser

Enkel, transparent prissättning

Prova Revenue Recognition gratis i 30 dagar. Revenue Recognition ingår också i Billing Scale-abonnemanget.

0,25 % av volymen

Volymerna inkluderar Stripe-transaktioner och transaktioner som har importerats från andra källor

0,2 % när dina volymer överstiger 100 000 USD per månad

Redo att sätta i gång?

Förenkla din redovisning med automatisk intäktsrapportering.

Lär dig hur det funkar

Information om vad du kan förvänta dig redan från första början.

Fakturera kunder med Stripe

Abonnemang och fakturor för återkommande betalningar.