Shopify bygger Shopify Balance med Stripe för att ge små företag ett enklare sätt att hantera pengar

Shopify är en e-handelsplattform som används av drygt 1 000 000 företag globalt. Shopify samarbetade redan med Stripe om driften av Shopify Payments-erbjudandet och letade efter ett sätt att bygga vidare på sina erbjudanden. Man vände sig till Stripe för att driva det nya Shopify Balance-erbjudandet som gör att handlare kan starta och driva sin verksamhet samt få den att växa.

Använda produkter

    Issuing
    Treasury
    Terminal
    Payments
    Connect

Utmaning

Utifrån tester, erfarenhet och feedback från sina handlare hade Shopify kommit till insikten att ekonomihanteringsbehoven hos enskilda entreprenörer i färd med att bygga nya e-handelsföretag inte tillgodosågs. Enligt Shopifys undersökningar använder två av fem handlare sina egna privata bankkonton och kort för företagets verksamhet. Detta gjorde det svårt för handlare att hålla isär transaktioner och mäta företagets verkliga ekonomiska hälsa. Shopify ville tillgodose dessa behov på ett bättre sätt genom att ge handlare tillgång till en finansprodukt som kunde hjälpa dem att lansera, driva och expandera sin verksamhet.

Lösning

Shopifys samarbete med Stripe var redan väletablerat – Stripe är sedan flera år motorn bakom Shopify Payments – så det föll sig naturligt att man skulle välja Stripe för att lansera även den nya produkten: Shopify Balance. Shopify Balance ger entreprenörer ett transparent, tillförlitligt och användarvänligt verktyg för hantering av all ekonomi och som är speciellt anpassat för e-handelsföretag. Shopify Balance bygger på Stripe Treasury och ger handlare de funktioner de behöver för att hantera ekonomin på samma plattform som de använder för att driva och expandera verksamheten. Shopify integrerade även funktioner i Stripe Issuing så att handlare enkelt kan skapa, hantera och distribuera virtuella och fysiska kort för att hålla utgifterna under kontroll, minska den administrativa arbetsbördan och snabbt få åtkomst till sina medel – utan dolda avgifter.

Resultat

Shopify satte sin tillit till Stripes arkitektur, API:er och agilitet, vilket undanröjde komplexitet och bidrog till att Shopify snabbt kunde lansera en finansprodukt som ger handlare snabbare tillgång till sina medel, utan årliga kortavgifter, kontoavgifter eller avgifter för minimisaldo. Produkten blev en omedelbar succé: Inom de första fyra månaderna efter lanseringen hade över 100 000 småföretagare i USA öppnat ett Shopify Balance-konto.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter