Stripe Payments skalar upp BASE FOOD till en tillväxt på 90 % på årsbasis

BASE FOOD Inc., ett japanskt företag som gör hälsosamma måltider för stressade personer mitt i karriären, har haft en snabb tillväxt sedan företaget grundades 2016. Efter att ha infört Stripe som betalningslösning för sin webbutik har BASE FOOD fått ett förbättrat kassaflöde och skapat ett stabilt betalningssystem som gör det möjligt för företaget att fortsätta växa på resan från startup-företag till börsnotering.

Använda produkter

    Payments
    Radar
Asien-Stillahavsområdet
Startup

Utmaning

BASE FOOD utvecklar och marknadsför näringsmässigt kompletta livsmedelsprodukter* och ser det som sin uppgift att "skapa innovation inom basvaror och göra det enklare att äta hälsosamt". Sedan starten 2016 har företaget haft en snabb tillväxt och noterades år 2022 på Tokyobörsens Growth Market.

Idag kommer mer än 60 procent av omsättningen från företagets webbutik. Det har medfört att BASE FOOD har lagt mycket energi på digital marknadsföring. För att kunna utnyttja den här utvecklingen bestämde sig företaget under 2018 för att vidareutveckla sina intäktsflöden genom att uppgradera sitt e-handelssystem. I syfte att skala upp sitt uppdaterade system behövde företaget en optimal lösning som uppfyllde betalningskraven. Man satsade på Stripe Payments som betalningsplattform för sin förbättrade webbutik.

Lösning

Stripe-funktioner som snabbinstallation, lättanvända dashboards och skalbarhet var viktiga för BASE FOOD under de tidiga skedena i företagets utveckling.

"Under den perioden hade företaget få anställda och vi kunde inte avsätta särskilda resurser för installation eller hantering av ett betalningssystem", säger Yosuke Yamamoto, Chief Financial Officer hos BASE FOOD. "Tack vare Stripes omfattande dokumentation gick installationen snabbt och Dashboard gör att vi enkelt kan granska våra data. Dessutom användes Stripe av stora globala företag som förlitade sig på betalningsplattformen också när de växt kraftfullt. Med detta i åtanke bestämde vi oss för att det var den optimala lösningen."

BASE FOOD köper in och inventerar lager direkt och behövde därför vara uppmärksamt på långa betalningscykler.

"Den betalningstjänst vi använde tidigare hade en månadscykel. Därför var det en lättnad att gå över till den veckobaserade betalningscykel som Stripe erbjuder", säger Yamamoto. Övergången till en veckobaserad betalningscykel bidrog till ett förbättrat kassaflöde.

Resultat

Sedan Stripe Payments infördes har BASE FOOD sett betydande förbättringar vad gäller andelen genomförda betalningar.

"Det betalningssystem vi tidigare använde fungerade inte alltid och vi fick då mata in försäljningen manuellt. Efter att vi gick över till Stripe har andelen misslyckade betalningar minskat", säger Yamamoto. "Ibland skrivs det om vår produkt i medierna, vilket kan leda till att trafiken ökar med upp till fyrtio gånger och antalet beställningar blir fler. När det inträffar fungerar Stripes system – alltid."

Stripes lösningar har också gjort att man behöver lägga färre timmar av manuellt arbete på att hantera försäljningen. Med Stripes Dashboard kan försäljningsanalysen – som det tidigare tog en hel dag för BASE FOOD-teamet att ta fram – bli klar på halva tiden. Dessutom gör Stripe Radar det möjligt för BASE FOOD-teamet att omedelbart ta itu med bedrägliga transaktioner.

"Obehöriga kreditkortstransaktioner och andra problem kan granskas på Dashboard och vi kan därmed agera direkt. När vi förberedde oss inför börsnoteringen utvärderades vi på om vi hanterade försäljningsdata, leveransdata och beställningsdata på ett strikt sätt – och därmed var det ännu viktigare att använda en tillförlitlig betalningstjänst som Stripe", säger Yamamoto.

Eftersom företaget har planer på att expandera utomlands kommer man att förlita sig på Stripe som en effektiv och stabil betalningsplattform som kan ge stöd för tillväxten.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter