Ramp väljer Stripe för att lansera förenklade företagsköp och förbättrad utgiftshantering

Ramp är en plattform för finansautomatisering som hjälper företag att spara tid och pengar med ett stort utbud av verktyg, från kort och utgiftshantering till fakturering och redovisning. Idag är Ramp det snabbast växande företagskortet i USA och förlitar sig på Stripe Issuing för att tillhandahålla sina finansiella tjänster.

Använda produkter

    Issuing
Nordamerika
Tillväxtföretag

Utmaningen

Ramp ville ge företag av alla olika storlekar en bättre kortupplevelse med snabbare och enklare kortutfärdande, förbättrad köpkontroll och förenklad redovisnings- och utgiftshantering. De ville även vara det första företaget att lansera en funktion som gjorde det möjligt för företag att godkänna eller neka köp med ett klick och därmed sänka sina utgifter.

Lösningen

Tack vare Stripe Issuing kan Ramp erbjuda företag ett sätt att snabbt utfärda företagskort med egna logotyper varsomhelst i världen, samtidigt som de får bättre insikt i och kontroll över utgifter och effektiviserade redovisningsprocesser.

Resultat

Stripe Issuing utgör grunden för Ramps integrerade utgiftshantering, fakturabetalning och automatiserade redovisningslösning. Detta har hjälpt företagets kunder att sänka sina kostnader och effektivisera boksluts- och avstämningsprocesserna i slutet av månaden.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter