CoinPanel förhindrar bedrägerier och ökar antalet användare till 130 000 på 6 månader med Stripe

CoinPanel, en plattform för handel på kryptobörser, ger kunderna möjlighet att visa sina kryptoinvesteringar och ställa in köp- och säljoptioner för sina positioner och på så sätt minska risken.

Använda produkter

    Payments
    Billing
    Invoicing
    Tax
    Radar
Europa
Startup

Utmaning

CoinPanel är ett företag baserat i Sverige som är inriktat på s.k. smart kryptovalutahandel. Företagets huvudkontor ligger i Uppsala och man har numera kunder över hela världen som betalar en fast månads- eller årsavgift för tjänsten. För att kunna skala upp verksamheten behövde CoinPanel en snabb och tillförlitlig metod för att ta betalt från tusentals kunder utan att belasta användarna med en massa omständliga och onödiga steg. En annan viktig aspekt av betalningshanteringen var att kunna bekämpa bedrägerier (som användning av stulna kreditkort).

Lösning

Efter att noggrant skärskådat andra lösningar vände sig CoinPanel till Stripe för de funktioner och den tillförlitlighet man var ute efter. ”För oss var valet enkelt: Stripe representerar vedertagen praxis i branschen – det är ett välkänt företag med gott renommé som har en plattform med alla nödvändiga funktioner och som tar ut rimliga avgifter. Dessutom går integrationen snabbt”, förklarar Alex Westin, vd på CoinPanel.

CoinPanel kunde smärtfritt lansera abonnemang för tusentals kunder där den övervägande delen av integrationen smidigt sköttes av en erfaren backendutvecklare och en erfaren frontendutvecklare i en sprint. Tack vare Stripes moderna infrastruktur kunde de enkelt testa implementeringen och lägga till nya kreditkort i efterhand.

Nu har CoinPanel tillgång till kundinsikter, analyser av aktuella resultat och kan ta fram prognoser för framtida resultat tack vare statistik från Billing och Payments i Stripe Dashboard. Med Stripe Radar har CoinPanel även kunnat spara avsevärd tid som annars skulle ha gått åt till att manuellt reda ut potentiella bedrägeritransaktioner.

”Vi är så nöjda över att vi valde Stripe, i synnerhet med tanke på redovisningen av global moms och omsättningsskatt. Det hade i stort sett varit omöjligt att beräkna dessa förpliktelser manuellt utan att behöva rekrytera administrativ personal i stort antal eftersom vi är verksamma i över 150 länder.” – Aran Hawker, medgrundare av CoinPanel

Resultat

Efter implementeringen av Stripe har CoinPanel inte haft ett enda supportärende från kunder som rör betalningar eller förnyande av abonnemang. Vidare har CoinPanel tack vare Stripe Radar effektivt kunnat undvika problem med bedrägeritransaktioner – andelen falska positiva fall har gått ner till 0,00 % – och därför valt att inte ha något eget internt riskteam.

Redan efter sex månader hade CoinPanel kommit upp i över 130 000 användare. Stripes smidiga betalningsprocess fortsätter att ge resultat i form av högre konverteringsgrad, mindre kundbortfall och stabila abonnemangssiffror, vilket i sin tur ger värdefulla återkommande intäkter. Stripes robusta skydd mot bedrägerier och allmänna tillförlitlighet har snabbat upp CoinPanels globala tillväxt.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter