Radar for Fraud Teams: basisinfo over de regels

In dit whitepaper wordt ingegaan op diverse onderwerpen die verband houden met Radar-regels, waaronder meer dan 100 Radar-regels die je kunt gebruiken en beste werkwijzen op het gebied van backtesting, het schrijven van regels en meer.

 1. Inleiding
 2. Het belang van de regelvolgorde en -hiërarchie
 3. Spiekbriefje regeltaal
 4. Veelgebruikte Radar-regels
  1. Regels ter voorkoming van kaarttesten of kaart-cashing
  2. Regels om fraude met SKUs te voorkomen waarvan bekend is dat ze risicovol zijn
  3. Regels om misbruik van proefabonnementen met prepaid-betaalkaarten te voorkomen
  4. Regels om meerdere chargebacks voor één betaalkaart te voorkomen
 5. Drie soorten attributen om regels te maken
  1. Type 1
  2. Type 2
  3. Attributen op basis van frequentie
  4. Attributen op basis van kaartgegevens
  5. Attributen op basis van betaalgegevens
  6. Attributen op basis van klantgegevens
  7. Type 3
 6. Opgeslagen lijsten (bijv. toelatingslijsten, blokkeerlijsten) in je regels gebruiken
 7. Complexe regels met diverse voorwaarden schrijven
 8. Backtesting-regels
  1. Backtesting op het dashboard
  2. Uitvoering van backtesting-analyses op maat
 9. Gangbare fraudevectoren
  1. Testen van kaarten
  2. Waarde-extractie
 10. Je fraude analyseren om optimale regels op te stellen
  1. Fraude-evaluaties
 11. Andere beste werkwijzen
  1. Belang van het gebruik van Stripe.js
 12. Conclusie
  1. Andere opmerkingen

De standaardregels van Stripe maken gebruik van machine-learning om een aanzienlijk percentage van de frauduleuze betalingen te detecteren en blokkeren. Voor bedrijven die meer controle willen over betalingen die moeten worden gecontroleerd, toegestaan of geblokkeerd, zijn regels nuttige tools voor fraudepreventie op maat.

In dit whitepaper wordt ingegaan op diverse onderwerpen die verband houden met Radar-regels, waaronder meer dan 100 Radar-regels die je kunt gebruiken en beste werkwijzen op het gebied van backtesting, het schrijven van regels en meer.

Laten we aan de slag gaan.

Het belang van de regelvolgorde en -hiërarchie

De volgorde waarop regels worden weergegeven op je Radar-pagina doet ertoe. Elke betaling wordt geëvalueerd op basis van de regels die je hebt geformuleerd en op onderstaande volgorde:

 1. Vereist 3DS: regels die 3D Secure-authenticatie vereisen bij gebruik met de Payment Intents-API of Checkout. Los van het resultaat van de toepassing van deze regel, worden erna nog toelatings-, blokkeer- en controleregels geëvalueerd.
 2. Toelatingsregels: regels die toestaan dat een betaling wordt verwerkt. Toelatingsregels moeten zorgvuldig worden toegepast, want ze overschrijven alle andere regels, met uitzondering van 3DS-regels, inclusief de machine-learningmodellen van Stripe. Zij moeten daarom voorzichtig worden gebruikt. Alleen handelaren die meer dan $ 100.000 hebben verwerkt, kunnen toelatingsregels schrijven.
 3. Blokkeerregels: regels die een betaling blokkeren en weigeren. Als een betaling wordt geweigerd, wordt deze niet meer geëvalueerd aan de hand van controleregels.
 4. Controleregels: betalingen die wel worden verwerkt en waarbij het bedrag dus bij de klant in rekening wordt gebracht, maar die worden gesignaleerd zodat je ze nog eens goed onder de loep kunt nemen.

Laten we de volgende regels als voorbeeld nemen om dit in de praktijk toe te passen. Alle betalingen van minder dan $ 10 worden verwerkt. Dit komt doordat de eerste regel de betaling toelaat. Er worden dus verder geen regels meer geëvalueerd. Een betaling van $ 1500 vanuit de VS met een normaal risiconiveau wordt op basis van dezelfde principes ook toegelaten, ondanks de regel dat betalingen boven de $ 1000 geblokkeerd moeten worden. Dit komt door de tweede regel op de lijst, die betalingen vanuit de VS met een normaal risiconiveau toelaat. Zodra een bepaalde regel wordt geactiveerd, worden er geen andere regels meer geëvalueerd.

 • Allow payments less than $10

 • Allow payments within the US and with a risk level of normal

 • Block payments where the risk level is high

 • Block payments greater than $1,000

 • Review payments with a card issued outside the US

Spiekbriefje regeltaal

Regels zijn vergelijkbaar met SQL en er zijn verschillende operators die je kunt gebruiken afhankelijk van het soort gegevens dat je gebruikt om je regel te maken. Hier heb je een spiekbriefje.

Operator
Tekenreeks
Metadata
Land
Numerieke waarde
Beschrijving
Voorbeeld
=
Gelijk aan

:card_country: = 'us'

!=
Niet gelijk aan

:card_funding: != 'prepaid'

<
Kleiner dan

:amount_in_gbp: < 10.00

>
Groter dan

:amount_in_usd: > 500.00

<=
Kleiner dan of gelijk aan

:amount_in_eur:<= 100.00

>=
Groter dan of gelijk aan

:amount_in_cad: >= 10.00

IN
Is in de groep

:card_country: IN ('gb', 'ie')

INCLUDES
Bevat de tekenreeks

:ip_address: INCLUDES '192.168'

Als je expliciet wilt controleren of een attribuut of metadata-attribuut aanwezig is, gebruik dan niet de operator != maar de functie is_missing . Geef voor deze functie het attribuut of de metadatasleutel op dat/die mogelijk ontbreekt. Zo kun je bijvoorbeeld een regel schrijven die alle betalingen oplevert waarvoor je geen toegang hebt tot het e-mailadres van de klant:

 • Review if is_missing(:email_domain:)

Of je kunt een regel schrijven die alle betalingen oplevert waarvoor het e-mailadres van de klant NIET ontbreekt:

 • Review if !(is_missing(:email_domain:))

Veelgebruikte Radar-regels

Dit is een niet-uitputtende lijst van veelgebruikte Radar-regels op basis van verschillende doelen.

Regels ter voorkoming van kaarttesten of kaart-cashing

Block if :total_charges_per_ip​_address_hourly: > 1

Deze regel is handig bij het testen van betaalkaarten. Betalingen worden geblokkeerd als een IP-adres meerdere keren op je account is geautoriseerd.

Block if :blocked_charges_per_ip​_address_hourly: > 1

Als je het testen van betaalkaarten nog strikter wilt voorkomen, gebruik je deze regel in combinatie met :total_charges_per_ip_address_hourly:

Block if :total_charges_per​_card_number_hourly: > 1

Deze regel is handig bij het verzilveren van kaartbetalingen. Betalingen worden geblokkeerd als een kaartnummer in het afgelopen uur meerdere keren op je account is geautoriseerd.

Block if :blocked_charges_per_card​_number_hourly: > 1

Als je het verzilveren van kaartbetalingen nog strikter wilt voorkomen, gebruik je deze regel in combinatie met :total_charges_per_card_number_hourly:

Block if :address_zip_check: != 'pass'

Als je deze regel wilt gebruiken moet je postcodes of ZIP-codes verzamelen in je afrekenformulier. Betalingen worden geblokkeerd als de verstrekker van de betaalkaart de opgegeven postcode of ZIP-code niet kan valideren met hun eigen betaalkaartgegevens.

Block if :cvc_check:: != 'pass'

Als je deze regel wilt gebruiken moet je CVC-codes verzamelen in je afrekenformulier. Betalingen worden geblokkeerd als de verstrekker van de betaalkaart de opgegeven CVC- of CVV-code niet kan valideren met hun eigen betaalkaartgegevens.

Regels om fraude met SKU's te voorkomen waarvan bekend is dat ze risicovol zijn

Deze regel vereist metadata of er moet SKU-informatie worden doorgegeven in de beschrijving van de betaling. Deze betalingen worden wel verwerkt en het bedrag wordt in rekening gebracht bij de klant. Maar ze worden gesignaleerd zodat je ze nog eens goed onder de loep kunt nemen.

Review if ::SKU Category:: IN ('baby formula', 'personal hygiene')

Stel dat je een groentewinkel runt en metadata naar ons hebt gestuurd met de SKU-categorie. Je hebt opgemerkt dat bestellingen met artikelen die zijn getagd met de SKU-categorie 'persoonlijke hygiëne' of 'babyvoeding' riskanter zijn. Met deze regel worden dergelijke bestellingen in de lijst Handmatig controleren op je Stripe-dashboard geplaatst, zodat je ze extra kunt controleren. Let op: tenzij je de bestelling handmatig annuleert, worden ze gewoon verwerkt en krijgt de klant een factuur toegezonden.

Review if :charge_description: = 'Trial class'

Stel dat je twee producten verkoopt ('Proefles' en 'Pakket met 10-lessen') en je stuurt Stripe de productnaam als beschrijving voor de betaling. Met deze regel worden alle bestellingen waarbij de beschrijving exact overeenkomt met 'Proefles' in de lijst Handmatig controleren op je Stripe-dashboard geplaatst, zodat je ze extra kunt controleren. Let op: tenzij je de bestelling handmatig annuleert, worden ze gewoon verwerkt en krijgt de klant een factuur toegezonden."

Regels om misbruik van proefabonnementen met prepaid-betaalkaarten te voorkomen

Block if :card_funding: = 'prepaid' OR :card_funding: = 'unknown'

Stel dat je als winkelier proefversies van producten aanbiedt, zodat mensen die thuis kunnen uitproberen. Je merkt een grote toename aan fraudeurs met prepaidkaarten waarbij de betaling later niet kan worden geïnd. Deze regel blokkeert alle bestellingen die niet zijn betaald met een creditcard of betaalkaart.

Regels om meerdere chargebacks voor één betaalkaart te voorkomen

Block if :prior_fraud_disputes_with​_card_count_all_time: > 0

Deze regel blokkeert transacties van een betaalkaart met een eerdere chargeback.

Block if :prior_fraud_disputes_with​_card_yearly: > 0

Deze regel blokkeert transacties van een betaalkaart met een eerdere chargeback in het afgelopen jaar.

Drie soorten attributen om regels te maken

Type 1

post-autorisatie-attributen: Deze kunnen door iedereen worden gebruikt. Wanneer je voor deze attributen kiest, moet je dubbele punten gebruiken voor en na post-autorisatie-attributen. Voorbeeld::cvc_check:.

Kenmerken
Beschrijving

:address_line1_check:

Een controle door de kaartverstrekker waarbij de eerste regel van het opgegeven factuuradres (meestal een straatnaam en huisnummer) wordt vergeleken met de kaarthoudergegevens die eerder aan de kaartverstrekker zijn opgegeven.

:address_zip_check:

Een controle door de kaartverstrekker waarbij de opgegeven postcode wordt vergeleken met de kaarthoudergegevens die eerder aan de kaartverstrekker zijn opgegeven.

:cvc_check​:

Een controle door de kaartverstrekker waarbij de opgegeven CVC-code (ook wel CVV genoemd) wordt vergeleken met de kaarthoudergegevens die eerder aan de kaartverstrekker zijn opgegeven.
Mogelijke waarden
Beschrijving

pass

De verstrekte gegevens zijn correct.

fail

De verstrekte gegevens zijn niet correct.

unavailable

De kaartverstrekker van de klant zal de opgegeven informatie niet controleren. Niet alle kaartverstrekkers of landen bieden ondersteuning voor adresverificatie.

unchecked

De gegevens zijn verstrekt, maar nog niet gecontroleerd. De kaartverstrekker van de klant zal de opgegeven informatie uiteindelijk wel controleren.

not_provided

De gegevens zijn niet aan Stripe verstrekt.
De waarden zijn hoofdlettergevoelig.

Dit is een voorbeeld van hoe post-autorisatie-attributen worden gebruikt:

 • Block if :address_line1_check: != 'pass' Als deze regel actief is, worden alle betalingen geblokkeerd die niet voldoen aan de eis van de kaartverstrekker dat de eerste regel van het opgegeven factuuradres overeen moet komen met de informatie over de kaarthouder die de verstrekker heeft. Dit betekent dat de betaling wordt geblokkeerd als deze controle niet beschikbaar is (‘unavailable’), als de gegevens niet door de verstrekker zijn gecontroleerd (‘unchecked’) of als de verstrekker de gegevens niet heeft verstrekt (‘not_provided’).

Type 2

standaardattributen: deze kunnen door iedereen worden gebruikt. Je moet dubbele punten gebruiken voor en na standaardattributen, bijvoorbeeld: :card_bin: We hebben onze standaardattributen ingedeeld in vier categorieën:

 • Attributen op basis van frequentie: nuttig om kaarttesten en kaart-cashing te voorkomen
 • Attributen op basis van kaartgegevens
 • Attributen op basis van betaalgegevens
 • Attributen op basis van klantgegevens

Voor sommige attributen moeten de waarden tekenreeksen zijn en voor andere nummers. We geven een voorbeeld van elk attribuut om dit te verduidelijken. Als het attribuut een tekenreeks als :card_bin: vereist, zie je in het voorbeeld dat het nummer tussen ‘ ’ staat. Bijvoorbeeld: :card_bin: = ‘424242’. Als een nummer vereist is, staat het nummer niet tussen ‘ ’, bijvoorbeeld :amount_in_usd: > 250.

Attributen op basis van frequentie

Er zijn vier soorten attributen op basis van frequentie die bijzonder handig zijn om fraude met gestolen betaalkaarten, kaarttesten en kaart-cashing te voorkomen.

 1. Autorisatie: gebaseerd op autorisatie door de verstrekker
 2. Betaling: gebaseerd op betalingen
 3. Weigering: gebaseerd op weigeringen door de verstrekker
 4. Blokkering: gebaseerd op blokkeringen door de machine-learning van Radar.

Er zijn ook attributen die zijn gebaseerd op de uitkomst van de betaling, inclusief autorisaties (op basis van geslaagde autorisaties door de verstrekker), betalingen (op basis van betaalpogingen), weigeringen (op basis van weigeringen door de verstrekker), chargebacks (eerdere transacties die zijn betwist wegens fraude) en blokkeringen (op basis van blokkeringen door de machine-learning van Radar). Uitkomsten worden gecombineerd met een informatie-element over de klant (e-mail, IP-adres, naam of klant-ID) om een attribuut te vormen.

Daarnaast kun je de frequentie van een informatie-element over de klant (e-mail, naam) combineren met het kaart- of IP-adres van een transactie. In andere woorden kunnen frequentieregels twee vormen aannemen:

 1. op basis van de uitkomst van de betaling (bijv. authorized_charges_per_email_hourly, blocked_charges_per_email_hourly) waarbij de uitkomst geslaagde autorisatie, betaalpoging, weigering, chargeback of blokkering is
 2. op basis van verbanden tussen klantinformatie en een betaalkaart of IP (bijv. name_count_for_card_weekly, email_count_for_ip_hourly)

Frequentieregels zijn exclusief de betaling die je op dat moment verwerkt. Zo staat authorized_charges_per_email_hourly bijvoorbeeld voor het aantal eerdere geslaagde betaalpogingen met het e-mailadres in het voorgaande uur. Voor de eerste betaalpoging in een bepaald uur met een e-mailadres heeft authorized_charges_per_email_hourly dus een waarde van 0. Als de eerste poging slaagt, heeft de tweede betaalpoging in datzelfde uur met dat e-mailadres een waarde van 1, enzovoort.

Kenmerk
Beschrijving

:authorized_charges_per​_card_number_all_time:

Het aantal betalingen dat voor deze betaalkaart is geautoriseerd op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:authorized_charges_per​_card_number_weekly:

Het aantal betalingen dat in de afgelopen week voor deze betaalkaart is geautoriseerd op je account. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:authorized_charges_per​_card_number_daily:

Het aantal betalingen op deze kaart dat tijdens de afgelopen dag is geautoriseerd op je account. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:authorized_charges_per​_card_number_hourly:

Het aantal betalingen op deze kaart dat in het afgelopen uur is geautoriseerd op je account. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:authorized_charges_per​_email_all_time:

Het aantal betalingen dat voor dit e-mailadres is geautoriseerd op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:authorized_charges_per​_email_weekly:

Het aantal betalingen voor dit e-mailadres dat in de afgelopen week is geautoriseerd op je account. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:authorized_charges_per​_email_daily:

Het aantal betalingen voor dit e-mailadres dat tijdens de afgelopen dag is geautoriseerd op je account. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:authorized_charges_per​_email_hourly:

Het aantal betalingen voor dit e-mailadres dat in het afgelopen uur is geautoriseerd op je account. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:authorized_charges_per​_ip_address_all_time:

Het aantal betalingen dat voor dit IP-adres is geautoriseerd op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:authorized_charges_per​_ip_address_weekly:

Het aantal betalingen dat in de afgelopen week vanaf dit IP-adres is geautoriseerd op je account. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:authorized_charges_per​_ip_address_daily:

Het aantal betalingen dat tijdens de afgelopen dag vanaf dit IP-adres is geautoriseerd op je account. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:authorized_charges_per​_ip_address_hourly:

Het aantal betalingen dat in het afgelopen uur vanaf dit IP-adres is geautoriseerd op je account. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:auths_per​_customer_daily:

Het aantal keer dat een klant in de afgelopen 24 uur is geautoriseerd op je account. (Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd.)

:auths_per​_customer_hourly:

Het aantal keer dat een klant in het afgelopen uur is geautoriseerd op je account. (Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd.)

:blocks_per​_card_number_daily:

Het aantal keer dat een kaartnummer in de afgelopen 24 uur voor je account is geblokkeerd door de machine-learningmodellen van Stripe. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:blocks_per​_card_number_hourly:

Het aantal keer dat een kaartnummer in het afgelopen uur voor je account is geblokkeerd door de machine-learningmodellen van Stripe. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:blocks_per​_customer_daily:

Het aantal keer dat een klant in de afgelopen 24 uur voor je account is geblokkeerd door de machine-learningmodellen van Stripe. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:blocks_per​_customer_hourly:

Het aantal keer dat een klant in het afgelopen uur voor je account is geblokkeerd door de machine-learningmodellen van Stripe. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:blocks_per​_ip_address_daily:

Het aantal keer dat een IP-adres in de afgelopen 24 uur voor je account is geblokkeerd door de machine-learningmodellen van Stripe. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:blocks_per​_ip_address_hourly:

Het aantal keer dat een IP-adres in het afgelopen uur voor je account is geblokkeerd door de machine-learningmodellen van Stripe. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:charge_attempts_per​_card_number_daily:

Het aantal keer dat er is geprobeerd om in de afgelopen 24 uur geld af te schrijven van een betaalkaart van je account. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:charge_attempts_per​_card_number_hourly:

Het aantal afschrijfpogingen in het afgelopen uur op een betaalkaart van je account. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:charge_attempts_per​_customer_daily:

Het aantal keer dat een klant heeft geprobeerd om in de afgelopen 24 uur geld van je account af te schrijven. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:charge_attempts_per​_customer_hourly:

Het aantal keer dat een klant heeft geprobeerd om in het afgelopen uur geld van je account af te schrijven. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:charge_attempts_per​_ip_address_daily:

Het aantal keer dat een IP-adres heeft geprobeerd om in de afgelopen 24 uur geld van je account af te schrijven. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:charge_attempts_per​_ip_address_hourly:

Het aantal keer dat een IP-adres heeft geprobeerd om in het afgelopen uur geld van je account af te schrijven. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:declines_per​_card_number_daily:

Het aantal keer dat een kaartnummer in de afgelopen 24 uur is geweigerd door de kaartverstrekker voor je account. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:declines_per​_card_number_hourly:

Het aantal keer dat een kaartnummer in het afgelopen uur is geweigerd door de kaartverstrekker voor je account. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:declines_per​_customer_daily:

Het aantal keer dat een klant in de afgelopen 24 uur is geweigerd door de kaartverstrekker voor je account. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:declines_per​_customer_hourly:

Het aantal keer dat een klant in het afgelopen uur is geweigerd door de kaartverstrekker voor je account. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:declines_per​_ip_address_daily:

Het aantal keer dat een IP-adres in de afgelopen 24 uur is geweigerd door de kaartverstrekker voor je account. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:declines_per​_ip_address_hourly:

Het aantal keer dat een IP-adres in het afgelopen uur is geweigerd door de kaartverstrekker voor je account. Dit aantal is exclusief de betaling die nu wordt geëvalueerd (bijvoorbeeld 4).

:declined_charges_per​_email_all_time:

Het aantal betalingen dat voor dit e-mailadres is geweigerd op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:declined_charges_per​_email_weekly:

Het aantal betalingen dat de afgelopen week voor dit e-mailadres is geweigerd op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:declined_charges_per​_email_daily:

Het aantal betalingen dat tijdens de afgelopen dag voor dit e-mailadres is geweigerd op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:declined_charges_per​_email_hourly:

Het aantal betalingen dat in het afgelopen uur voor dit e-mailadres is geweigerd op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:dispute_count_on_ip_all_time:

Het aantal frauduleuze chargebacks dat is gerelateerd aan betalingen van dit IP-adres op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:dispute_count_on_ip_weekly:

Het aantal frauduleuze chargebacks dat is gerelateerd aan betalingen van dit IP-adres op je account in de afgelopen week. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:dispute_count_on_ip_daily:

Het aantal frauduleuze chargebacks dat is gerelateerd aan betalingen van dit IP-adres op je account tijdens de afgelopen dag. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:dispute_count_on_ip_hourly:

Het aantal frauduleuze chargebacks dat is gerelateerd aan betalingen van dit IP-adres op je account in het afgelopen uur. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:email_count_for​_card_all_time:

Het aantal e-mailberichten dat is gerelateerd aan deze betaalkaart via transacties op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:email_count_for​_card_weekly:

Het aantal e-mailberichten dat is gerelateerd aan deze betaalkaart via transacties op je account in de afgelopen week. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:email_count_for​_card_daily:

Het aantal e-mailberichten dat is gerelateerd aan deze betaalkaart via transacties op je account tijdens de afgelopen dag. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:email_count_for​_card_hourly:

Het aantal e-mailberichten dat is gerelateerd aan deze betaalkaart via transacties op je account in het afgelopen uur. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:email_count_for​_ip_all_time:

Het aantal e-mailberichten dat is gerelateerd aan dit IP-adres via transacties op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:email_count_for​_ip_weekly:

Het aantal e-mailberichten dat is gerelateerd aan dit IP-adres via transacties op je account in de afgelopen week. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:email_count_for​_ip_daily:

Het aantal e-mailberichten dat is gerelateerd aan dit IP-adres via transacties op je account tijdens de afgelopen dag. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:email_count_for​_ip_hourly:

Het aantal e-mailberichten dat is gerelateerd aan dit IP-adres betaalkaart via transacties op je account in het afgelopen uur. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:name_count_for​_card_all_time:

Het aantal namen dat is gerelateerd aan deze betaalkaart via transacties op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:name_count_for​_card_weekly:

Het aantal namen dat is gerelateerd aan deze betaalkaart via transacties op je account in de afgelopen week. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:name_count_for​_card_daily:

Het aantal namen dat is gerelateerd aan deze betaalkaart via transacties op je account tijdens de afgelopen dag. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:name_count_for​_card_hourly:

Het aantal namen dat is gerelateerd aan deze betaalkaart via transacties op je account in het afgelopen uur. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25).

:total_charges_per​_card_number_all_time:

Het totale aantal betalingen voor deze betaalkaart op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:total_charges_per​_card_number_weekly:

Het totale aantal betalingen voor deze betaalkaart op je account in de afgelopen week. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:total_charges_per​_card_number_daily:

Het totale aantal betalingen voor deze betaalkaart op je account tijdens de afgelopen dag. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:total_charges_per​_card_number_hourly:

Het totale aantal betalingen voor deze betaalkaart op je account in het afgelopen uur. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:total_charges_per​_email_all_time:

Het totale aantal betalingen voor dit e-mailadres op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:total_charges_per​_email_weekly:

Het totale aantal betalingen voor dit e-mailadres op je account in de afgelopen week. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:total_charges_per​_email_daily:

Het totale aantal betalingen voor dit e-mailadres op je account tijdens de afgelopen dag. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:total_charges_per​_email_hourly:

Het totale aantal betalingen voor dit e-mailadres op je account in het afgelopen uur. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:total_charges_per​_ip_address_all_time:

Het totale aantal betalingen voor dit IP-adres op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:total_charges_per​_ip_address_weekly:

Het totale aantal betalingen voor dit IP-adres op je account in de afgelopen week. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:total_charges_per​_ip_address_daily:

Het totale aantal betalingen voor dit IP-adres op je account tijdens de afgelopen dag. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

:total_charges_per​_ip_address_hourly:

Het totale aantal betalingen voor dit IP-adres op je account in het afgelopen uur. (Opmerking: bovenlimiet is begrensd op <= 25)

Attributen op basis van kaartgegevens

Kenmerk
Beschrijving

:card_bin:

De BIN-code (Bank Identification Number) van de betaalkaart waarmee de betaling wordt uitgevoerd. Dit zijn de eerste 6 cijfers van het kaartnummer (bijvoorbeeld '424242').

:card_brand:

Het merk van de betaalkaart waarmee de betaling wordt uitgevoerd. Ondersteunde waarden zijn: 'amex' (American Express), 'visa' (Visa), 'mc' (Mastercard), 'dscvr' (Discover), 'diners' (Diners Club), 'interac' (Interac), 'jcb' (JCB) en 'cup' (UnionPay).

:card_country:

De code die uit twee letters bestaat en die overeenkomt met het land van uitgifte van de betaalkaart (bijvoorbeeld 'US'). Deze pagina bevat de lijst met landcodes. Gebruik de operator IN om meerdere landen op te geven: IN ('GB', 'DE', 'AE').

:card_fingerprint:

De vingerafdruk van de betaalkaart waarmee de betaling wordt uitgevoerd. Dit is een unieke ID van een bepaald kaartnummer dat je kunt vinden door naar Betalingen te gaan en een betaling in het gedeelte Betaalmethode te controleren (bijvoorbeeld 'VfE3rx3VlaQhS8Lp'). Deze code is hoofdlettergevoelig.

:card_funding:

Hiermee wordt aangegeven of de betaalkaart prepaid is, of dat het om een betaalkaart of creditcard gaat. Ondersteunde waarden zijn: 'credit', 'debit', 'prepaid', 'unknown'.

:card_3d_secure_support:

Het niveau van 3D Secure-ondersteuning voor de betaalkaart waarmee de betaling wordt uitgevoerd. Ondersteunde waarden zijn: 'required', 'recommended', 'optional' en 'not_supported'.

Attributen op basis van betaalgegevens

Kenmerk
Beschrijving

:amount_in_xyz:

Het bedrag van de betaling omgezet naar de valuta die is opgegeven door xyz (bijvoorbeeld amount_in_usd). Als je een van de volgende ondersteunde valuta's opgeeft, berekent Stripe automatisch welk omgezet bedrag je moet gebruiken: aud, brl, cad, chf, dkk, eur, gbp, hkd, inr, jpy, mxn, nok, nzd, ron, sek, sgd of usd. Gebruik geen onderliggende eenheden (gebruik euro en geen centen) (bijvoorbeeld :amount_in_usd: > 250)

:average_usd_amount​_attempted_on_card_all_time:

Het gemiddelde bedrag (in USD) aan gepoogde transacties voor de betaalkaart op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020.

:average_usd_amount​_successful_on_card_all_time:

Het gemiddelde bedrag (in USD) aan transacties die zijn geautoriseerd voor de betaalkaart op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020.

:risk_level:

Het risiconiveau van een betaling, zoals bepaald door Stripe. Ondersteunde waarden zijn: ‘normal’, ‘elevated’, ‘highest’ en ‘not_assessed’.

:risk_score:

De risicoscore van een betaling, zoals bepaald door Stripe (bijvoorbeeld > 50). De waarden liggen tussen 0 (laagste risico) en 100 (hoogste risico). Een score van 65 of hoger komt overeen met het verhoogde risiconiveau ‘elevated’, en een score van 75 of hoger staat voor het hoogste risiconiveau ‘highest’.

:charge_description:

De beschrijving die bij de betaling is verstrekt (bijvoorbeeld ‘Proefles’).

:is_recurring:

Hiermee wordt aangegeven of het gaat om een terugkerende betaling, zoals bij abonnementen. (Dit is een boolean en daarom moet je :is_recurring: gebruiken als dit waar is, en NOT :is_recurring: als dit onwaar is. Let op: != kan niet worden gebruikt.)

:is_off_session:

Hiermee wordt aangegeven wanneer een Stripe Billing-betaling niet wordt geactiveerd door een rechtstreekse handeling van de gebruiker, of wanneer de markering off_session is ingesteld tijdens de bevestiging van de PaymentIntent. (Dit is een boolean en daarom moet je :is_off_session: gebruiken als dit waar is, en NOT :is_off_session: als dit onwaar is. Let op: != kan niet worden gebruikt.)

:digital_wallet:

Het type digitale wallet waarmee de betaalgegevens worden bewaard. Ondersteunde waarden zijn: ‘android_pay’, ‘amex_express_checkout’, ‘apple_pay’, ‘masterpass’, ‘samsung_pay’, ‘unknown’, ’visa_checkout’, ‘none’.

:destination:

Voor gebruikers van Connect die bestemmingsbetalingen maken is dit het bestemmingsaccount waarvoor de betaling wordt gemaakt (bijvoorbeeld‘acct_19KCB9AlaaEw6AgR’). Deze code is hoofdlettergevoelig.

:is_checkout:

Hiermee wordt aangegeven of de betaling via Checkout is verwerkt. Dit kenmerk is alleen van toepassing op betalingen die via de nieuwe versie van Checkout zijn verwerkt, en niet op betalingen via de verouderde versie van Checkout. (Dit is een boolean en daarom moet je :is_checkout: gebruiken als dit waar is, en NOT :is_checkout: als dit onwaar is. Let op: != kan niet worden gebruikt.)

:is_3d_secure​_authenticated:

Hiermee wordt aangegeven of de betaling volledig is geauthenticeerd via 3D Secure-verificatie. Authenticatie is ofwel gebaseerd op risico, of een uitdaging. (Dit is een boolean en daarom moet je :is_3d_secure_authenticated: gebruiken als dit waar is, en NOT :is_3d_secure_authenticated: als dit onwaar is. Let op: != kan niet worden gebruikt.)

:is_3d_secure:

Hiermee wordt aangegeven of de betaling een 3D Secure-bron gebruikt. (Dit is een boolean en daarom moet je :is_3d_secure: gebruiken als dit waar is, en NOT :is_3d_secure: als dit onwaar is. Let op: != kan niet worden gebruikt.)

:has_liability_shift:

Is 'waar' als het frauderisico voor deze betaling is veranderd. (Dit is een boolean en daarom moet je :has_liability_shift: gebruiken als dit waar is, en NOT :has_liability_shift als dit onwaar is. Let op: != kan niet worden gebruikt.)

:prior_fraud_disputes​_with_card_count_all_time:

Het aantal frauduleuze chargebacks op je account die zijn gekoppeld aan de betaalkaart van de huidige betaling. Geldt voor de volledige tijdsperiode. Dit is inclusief informatieverzoeken en terughaalbewerkingen.

:prior_fraud_disputes​_with_card_count_yearly:

Het aantal frauduleuze chargebacks op je account die zijn gekoppeld aan de betaalkaart van de huidige betaling. Geldt voor het afgelopen jaar. Dit is inclusief informatieverzoeken en terughaalbewerkingen.

:seconds_since_card​_first_seen:

Het aantal seconden sinds de betaalkaart van de betaling voor het eerst op je account te zien was. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020.

:seconds_since_first_successful​_auth_on_card:

Het aantal seconden sinds de eerste auth-bewerking voor de betaalkaart van de betaling op je account succesvol werd uitgevoerd. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020.

:total_usd_amount_failed​_on_card_all_time:

Het totale bedrag (in USD) aan mislukte (geblokkeerde of geweigerde) transacties met deze betaalkaart op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020.

:total_usd_amount_successful​_on_card_all_time:

Het totale bedrag (in USD) aan transacties die zijn geautoriseerd voor de betaalkaart op je account. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020.

Attributen op basis van klantgegevens

Kenmerk
Beschrijving

:ip_country:

De code die uit twee letters bestaat en die overeenkomt met de landspecifieke geolocatie van het IP-adres waar de betaling vandaan komt (bijvoorbeeld 'GB'). Deze pagina bevat de lijst met landcodes. Gebruik de operator IN om meerdere landen op te geven: IN ('GB', 'DE', 'AE').

:ip_address:

Het IP-adres van herkomst van de betaling (bijvoorbeeld '192.168.0.1' om een enkel IP-adres op te geven. Als je een groter vangnet wilt instellen, kun je INCLUDES '192.168' gebruiken om alle IP-adressen met dezelfde zes begincijfers op te nemen).

:is_anonymous_ip:

Hiermee wordt aangegeven of het IP-adres van herkomst van de betaling een bekend proxy- of Tor-afsluitknooppunt is. Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt. (Dit is een boolean en daarom moet je :is_anonymous_ip: gebruiken als dit waar is, en NOT :is_anonymous_ip: als dit onwaar is. Let op: != kan niet worden gebruikt.)

:is_my_login_ip:

Hiermee wordt aangegeven of het IP-adres van herkomst van de betaling ooit eerder is gebruikt voor aanmelding bij je Stripe-account. Dit kenmerk kan als proxy worden gebruikt voor “is my IP address.” (Dit is een boolean en daarom moet je :is_my_login_ip: gebruiken als dit waar is, en NOT :is_my_login_ip: als dit onwaar is. Let op: != kan niet worden gebruikt.)

:email:

Het e-mailadres dat bij de betaling is verstrekt (bijvoorbeeld 'gebruiker@voorbeeld.com').

:email_domain:

Het domein van het e-mailadres dat bij de betaling is verstrekt (bijvoorbeeld 'voorbeeld.com').

:is_disposable_email:

Hiermee wordt aangegeven of het e-mailadres dat bij de betaling is verstrekt komt van een bekende provider voor eenmalige e-mailadressen. Stripe houdt een lijst bij met domeinen voor dergelijke e-mailadressen om dit kenmerk aan te bieden. (Dit is een boolean en daarom moet je :is_disposable_email: gebruiken als dit waar is, en NOT is_disposable_email: als dit onwaar is. Let op: != kan niet worden gebruikt.)

:billing_address:

Het volledige factuuradres van de kaarthouder dat is opgegeven (bijvoorbeeld 'Dapperstraat 1, Amsterdam, 1234 AB').

:billing_address_line1:

De eerste regel van het verstrekte factuuradres van de kaarthouder. Meestal een straatnaam en huisnummer (bijvoorbeeld 'Dapperstraat 1').

:billing_address_line2:

De tweede regel van het verstrekte factuuradres van de kaarthouder. Dit is meestal een appartement of wooneenheid (bijvoorbeeld 'Apt 5b').

:billing_address_postal_code:

De postcode of ZIP-code van het verstrekte factuuradres van de kaarthouder (bijvoorbeeld '1234 AB').

:billing_address_city:

De plaats van het verstrekte factuuradres van de kaarthouder (bijvoorbeeld 'Amsterdam').

:billing_address_state:

De Amerikaanse staat van het verstrekte factuuradres van de kaarthouder (bijvoorbeeld 'CA').

:billing_address_country:

De code die uit twee letters bestaat en die overeenkomt met het land van het factuuradres van de kaarthouder (bijvoorbeeld 'US'). Deze pagina bevat de lijst met landcodes. Gebruik de operator IN om meerdere landen op te geven: IN ('US', 'DE', 'AE').

:seconds_since​_email_first_seen:

Het aantal seconden sinds het opgegeven e-mailadres van de betaling voor het eerst op je account te zien was. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020.

:seconds_since​_email_first_seen_on_stripe:

Het aantal seconden sinds het opgegeven e-mailadres van de betaling voor het eerst algemeen op Stripe te zien was. Dit geldt voor betalingen vanaf 2020.

:shipping_address:

Het volledige verzendadres dat is opgegeven (bijvoorbeeld 'Dapperstraat 1, Amsterdam, 1234 AB').

:shipping_address_line1:

De eerste regel van het verstrekte factuuradres. Meestal een straatnaam en huisnummer (bijvoorbeeld 'Dapperstraat 1').

:shipping_address_line2:

De tweede regel van het verstrekte verzendadres van de kaarthouder. Dit is meestal een appartement of wooneenheid (bijvoorbeeld 'Apt 5b').

:shipping_address_postal_code:

De postcode of ZIP-code van het verstrekte verzendadres (bijvoorbeeld '1234 AB').

:shipping_address_city:

De plaats van het verstrekte verzendadres (bijvoorbeeld 'Amsterdam').

:shipping_address_state:

De Amerikaanse staat van het verstrekte verzendadres (bijvoorbeeld 'CA').

:shipping_address_country:

De code die uit twee letters bestaat en die overeenkomt met het land van het opgegeven verzendadres (bijvoorbeeld 'US'). Deze pagina bevat de lijst met landcodes. Gebruik de operator IN om meerdere landen op te geven: IN ('US', 'DE', 'AE').

Dit is een voorbeeld van hoe standaardattributen kunnen worden gebruikt:

 • Block if :card_country: IN ('CA', 'DE', 'AE')

Als deze regel actief is, worden alle betalingen met betaalkaarten die zijn uitgegeven in Canada, Duitsland of de Verenigde Arabische Emiraten geblokkeerd.

Type 3

Metadata-attributen: deze attributen zijn afhankelijk van de metadata die je naar Stripe verstuurt. Bij deze attributen moet je twee dubbele punten gebruiken voor en na standaardattributen. Voorbeeld:::Customer Age::. Metadata-attributen kunnen de vorm aannemen van tekenreeksen of nummers. Wanneer ze worden gebruikt als tekenreeksen zijn attributen hoofdlettergevoelig.

Metadata kunnen worden gebruikt om buitengewoon nuttige regels te maken, bijvoorbeeld om betalingen aan een handmatige controle te onderwerpen als er een bepaalde SKU wordt aangeschaft of om de frictie voor terugkerende klanten te verminderen. Lees dit whitepaper om te zien hoe je meer metadata kunt doorgeven.

Metadata-attributen worden met de volgende opmaak genoteerd:

 • ::[metadata attribute name]:: [operator] [metadata_value]

Stel dat we betalingen met de volgende sleutel-waardegegevens hebben opgeslagen in het metadataveld:

Metadatanaam
Metadatawaarde
Customer age
22
Item ID
5A381D
Category ID
groceries

Er kan een regel worden geschreven om betalingen die voldoen aan de volgende criteria aan een controle te onderwerpen.

 • Review if ::Customer Age:: < 30

Je kunt ook regels schrijven met zowel metadata-attributen als andere in dit document genoemde ondersteunde attributen. Zo kun je een regel schrijven waardoor betalingen alleen aan controle worden onderworpen als de item-ID 5A381D is en het bedrag hoger is dan US $ 1000.

 • Review if ::Item ID:: = '5A381D' and :amount_in_usd: > 1000

Met metadata-attributen kan de operator IN ook worden gecombineerd met meerdere waarden. Zo kun je bijvoorbeeld een regel schrijven waardoor een betaling aan controle worden onderworpen als de categorie-ID “groceries”, “electronics” of “clothing” is.

 • Review if ::Category ID:: IN ('groceries', 'electronics', 'clothing')

De operator INCLUDES kan worden gebruikt met regels voor metadata-attributen en andere tekenreeksattributen die overeen moeten komen met subtekenreeksen. Zo kun je bijvoorbeeld een regel schrijven waardoor betalingen aan controle worden onderworpen als de item-ID de tekenreeks A381 bevat. Onder meer 'A381', '5A381D', 'A381D' en '5A381' voldoen aan die criteria.

 • Review if ::Item ID:: INCLUDES 'A381'

Metadata kunnen ook worden geraadpleegd op klant- en bestemmingsobjecten (als deze worden gebruikt voor een bepaalde betaling). Deze attributen worden met de volgende opmaak genoteerd:

 • ::[customer|destination]:[metadata attribute name]::[operator][metadata_value]:

Stel je hebt een klant met de volgende metadata:

Metadatanaam
Metadatawaarde
Trusted
true

Je kunt een regel schrijven waardoor betalingen altijd worden toegestaan als het metadataveld Trusted van de klant true is.

 • Allow if ::customer:Trusted:: = 'true'

Of als je een bestemming zou hebben met de volgende metadata:

Metadatanaam
Metadatawaarde
Category
new

Je kunt een regel schrijven waardoor een betaling aan controle wordt onderworpen als het metadataveld Category van de bestemming new is.

 • Review if ::destination:Category:: = 'new'

Opgeslagen lijsten (bijv. toelatingslijsten, blokkeerlijsten) in je regels gebruiken

Je kunt in je regels verwijzen naar een groep waarden met behulp van lijsten die je eerder hebt samengesteld (bijv. toelatingslijsten of blokkeerlijsten). Als je probeert een lijst e-mailadressen te blokkeren, moet je een blokkeerlijst maken in plaats van een afzonderlijke regel op te stellen voor elk e-mailadres dat je wilt blokkeren.

Alle lijstaliassen waarnaar in de regels wordt verwezen moeten beginnen met @. Om een regel samen te stellen waarin wordt verwezen naar een lijst, moet je de volgende structuur volgen:

 • {action} [attribute] in [list]

Stel dat je bijvoorbeeld een lijst met kaartlanden hebt die je wilt blokkeren. Je zou dan een regel kunnen schrijven met diverse OR-clausules:

 • Block if :card_country: = 'CA' OR :card_country: = 'DE' OR :card_country: = 'AE'

Je kunt de regel ook schrijven aan de hand van een inline-lijst:

 • Block if :card_country: IN ('CA', 'DE', 'AE')

Je kunt ook een lijst opstellen met kaartlanden die je wilt blokkeren, getiteld card_countries_to_block. Je kunt de landen van je keuze dan toevoegen aan de lijst en in een regel naar die lijst verwijzen:

 • Block if :card_country: in @card_countries_to_block

Een regel die gebruikmaakt van een lijst is niet alleen exacter, maar het is ook eenvoudiger om zo'n lijst te bewerken en er een groot aantal elementen aan toe te voegen.

Opmerking: Handelaren uit de EU moeten bekend zijn met de verordening inzake geoblocking en de daarin opgenomen verboden op het blokkeren van betalingen van klanten die in de EU-lidstaten zijn gevestigd. Meer informatie over deze verordening.

Complexe regels met diverse voorwaarden schrijven

Je kunt complexe voorwaarden creëren door elementaire voorwaarden te combineren met de operators AND, OR en NOT. Je kunt ook gebruikmaken van hun symbolische equivalenten, respectievelijk &&, ||, en !. Net als programmeertalen als C, Python en SQL ondersteunt Stripe de standaard-operator precedence (volgorde van verrichtingen). Zo wordt deze complexe voorwaarde:

 • {condition_X} OR NOT {condition_Y} AND {condition_Z}

bijvoorbeeld geïnterpreteerd als:

 • {condition_X} OR ((NOT {condition_Y}) AND {condition_Z})

Groepering op basis van subvoorwaarden met complexe voorwaarden wordt ook ondersteund als gebruik wordt gemaakt van haakjes. Zo kan het vorige voorbeeld bijvoorbeeld worden gewijzigd zodat de evaluatievolgorde van sub-predicaten expliciet wordt gewijzigd:

 • ({condition_X} OR (NOT {condition_Y})) AND {condition_Z}

 • {condition_X} OR NOT ({condition_Y} AND {condition_Z})

Door op verschillende locaties haakjes te gebruiken, leidt elke van deze complexe voorwaarden tot andere resultaten.

De functie is_missing kan ook worden gebruikt in combinatie met OR of AND:

 • Review if is_missing(:email_domain:) OR :email_domain: IN ('yopmail.net', 'yandex.ru')

Of je kunt de functie is_missing gebruiken voor situaties waarin iets niet ontbreekt. In dit geval worden betalingen geblokkeerd als :ip_country: NIET ontbreekt en het een IP uit de VS of PR betreft.

 • Block if !(is_missing(:ip_country:))AND :ip_country: IN ('US', 'PR')

Backtesting-regels

Bij het analyseren van regels moet altijd een afweging worden gemaakt tussen de preventie van fraude en het blokkeren van legitieme transacties en vals-positieven. Met backtesting kun je regels identificeren die bij je risicovoorkeuren passen of voor het juiste evenwicht zorgen tussen het voorkomen van chargebacks en een groter aantal vals-positieven. Om de effecten van een regel in te schatten, kun je op het Radar-dashboard backtesting uitvoeren op combinaties aan de hand van transactiegegevens van de voorgaande zes maanden en gerichtere analyses uitvoeren om te zien welke resultaten een regel zou hebben gehad als hij recentelijk zou zijn ingevoerd.

Backtesting op het dashboard

De definities van frauduleuze en andere geslaagde betalingen variëren afhankelijk van het soort regel dat je test:

Blokkeerregel

 • Chargeback, vroegtijdige fraudewaarschuwing ontvangen of terugbetaald wegens fraude: geslaagde betalingen die zijn betwist of terugbetaald wegens fraude of geslaagde betalingen die aan controle zijn onderworpen en die zijn betwist of terugbetaald wegens fraude

 • Andere geslaagde betalingen: geslaagde betalingen die niet zijn betwist of terugbetaald wegens fraude of geslaagde betalingen die aan controle zijn onderworpen en niet zijn betwist of terugbetaald wegens fraude -

Mislukte betaalpogingen: geweigerd door verstrekker of geblokkeerd door Radar

Controleregel

 • Chargeback, vroegtijdige fraudewaarschuwing ontvangen of terugbetaald wegens fraude: geslaagde betalingen die zijn betwist of terugbetaald wegens fraude

 • Andere geslaagde betalingen: geslaagde betalingen die niet zijn betwist of terugbetaald wegens fraude

 • Mislukt of al aan controle onderworpen: geweigerd door verstrekker, geblokkeerd door Radar of geslaagde betalingen die aan controle zijn onderworpen (ongeacht chargeback- of terugbetalingsstatus)

Toelatingsregel

 • Geblokkeerd door Stripe of je regels op maat: door Radar geblokkeerde betalingen

 • Chargeback, vroegtijdige fraudewaarschuwing ontvangen of terugbetaald wegens fraude: geslaagde betalingen die zijn betwist of terugbetaald wegens fraude of geslaagde betalingen die aan controle zijn onderworpen en die zijn betwist of terugbetaald wegens fraude

 • Andere geslaagde of door de bank geweigerde betalingen: geweigerd door verstrekker, geslaagde betalingen die niet zijn betwist of terugbetaald wegens fraude of geslaagde betalingen die aan controle zijn onderworpen en niet zijn betwist of terugbetaald wegens fraude

Uitvoering van backtesting-analyses op maat

De backtesting-functie op het Radar-dashboard gebruikt de transacties van de voorgaande zes maanden en bevat informatie over chargebacks, vroegtijdige fraudewaarschuwingen en wegens fraude terugbetaalde betalingen.

Het kan een goed idee zijn om een meer gerichte analyse uit te voeren als je risico loopt te worden opgenomen in het programma voor fraudemonitoring van Visa (uitsluitend gericht op vroegtijdige fraudewaarschuwingen) of als je hebt opgemerkt dat het aantal fraudegevallen voor een specifiek IP-land of soort wallet sterk is gestegen. Om dat te doen kun je een SQL-query in Sigma ontwikkelen of rapporten met betaalgegevens op het dashboard exporteren en analyseren. Bij backtesting op maat kun je flexibele perioden gebruiken (meer dan zes maanden) en meer gerichte analyses uitvoeren (je kunt je bijvoorbeeld uitsluitend richten op chargebacks of vroegtijdige fraudewaarschuwingen). In de voorbeeld-query hieronder wordt een backtest uitgevoerd op vroegtijdige fraudewaarschuwingen van Visa voor transacties van meer dan $ 100 in het hypothetische geval dat je hebt geconstateerd dat je fraudevolume bij hogere bedragen de laatste tijd sterk is gestegen en dat transacties met een verhoogde risicoscore hebben geleid tot een risico dat je in het monitoringprogramma word opgenomen:

Using fields and tables available in Sigma

with base as (
  select
    c.id,
    c.amount,
    c.captured,
    e.created as efw_created
  from charges c
  left join early_fraud_warnings on e.charge_id = c._id
  where card_brand = ‘visa’
  and (c.amount / 100) >= 100
  and c.captured >= dateadd(‘day’, -180, current_date)
)

select 
  count(case when efw_created >= dateadd(‘day’, -60, current_date) then id else null end) as fraud_charge_count,

sum(case when efw_created >= dateadd(‘day’, -60, current_date) then amount else null end) as fraud_amount,

count(case when efw_created is null and captured between dateadd(‘day’, -120, current_date) and dateadd(‘day’, -60, current_date) then id else null end) as false_positive_charge_count,

count(case when efw_created is null and captured between dateadd(‘day’, -120, current_date) and dateadd(‘day’, -60, current_date) then amount else null end) as false_positive_amount

from base

Bij backtesting op betalingen met een vroegtijdige fraudewaarschuwing in de afgelopen 60 dagen krijg je inzicht in de meest recente fraude. Bij backtesting op betalingen uit de voorgaande 60–120 dagen worden fraudepatronen beter zichtbaar.

Gangbare fraudevectoren

De meeste fraudeurs volgen een gangbaar patroon wanneer zij fraude plegen. Eerst valideren ze de gestolen betaalgegevens (bijv. betaalkaarten). Zodra ze hebben bevestigd dat de gegevens werken, gebruiken ze deze om fysieke goederen voor persoonlijk gebruik of wederverkoop (luxegoederen of elektronica), diensten voor persoonlijk gebruik of wederverkoop (maaltijdbezorgdiensten) of producten en diensten die verdere fraude mogelijk maken (bijv. webhostingdiensten, spamberichtdiensten, enz.) aan te schaffen.

Lees verder voor meer informatie over de meest gangbare fraudevectoren en aanbevelingen om Radar-regels te gebruiken bij het bestrijden van fraude.

Testen van kaarten

Bij het testen van kaarten gebruiken fraudeurs scripts of handmatige processen om te testen of gestolen kaartnummers nog steeds actief zijn. In deze fase van fraude draait het nog niet om het verkrijgen van fysieke goederen of diensten, maar wordt nagegaan of de betaalkaarten actief zijn. Bij deze betalingen gaat het meestal om lagere bedragen of autorisaties. Het testen vindt in het algemeen met korte intervallen en een hoge snelheid plaats. Attributen die in dit kader nuttig zijn, zijn groeperings- en snelheidsaspecten als:

 • charge_attempts_per_customer

 • cards_per_email_address

 • cards_per_ip_address

 • charge_attempts_per_ip

Fraudeurs zullen meestal proberen deze te omzeilen door onechte e-mailadressen te verzinnen of verschillende e-mailadressen te gebruiken. Meer gevorderde fraudeurs zullen IP-adressen maskeren of zelfs meerdere apparaten hebben om unieke apparaatgegevens te verschaffen. Het is daarom belangrijk dat je weet wat juist en typisch klantgedrag is. Aan de hand van aspecten als e-maildomein en IP-land, in aanvulling op andere, bredere categorieën, kun je transacties met een hoger risico identificeren. Veel fraudeurs zullen populaire e-maildomeinen van grote providers gebruiken, bijvoorbeeld gmail.com. Je kunt domeinen als gmail.comms of gomail.co tegenkomen, waarmee wordt geprobeerd de identiteit van de fraudeur te verhullen. Het land van de betaalkaart en het land van het IP-adres kunnen ook worden gebruikt om klanten te segmenteren en na te gaan of transacties afkomstig zijn uit gebieden die gangbaar zijn binnen je gebruikersbasis. Transacties buiten deze locaties kun je mogelijk beter controleren of blokkeren.

Een laatste functie waarmee je dit testgedrag tegen kunt gaan is CAPTCHA.

In Stripe Checkout worden automatisch CAPTCHA-uitdagingen gepresenteerd wanneer onze machine-learning een kaarttestaanval detecteert. Om het testen van kaarten tegen te gaan maakt Stripe gebruik van een aantal geautomatiseerde en handmatige controles, waaronder snelheidsbeperking, meldingen en doorlopende evaluaties, en worden kaarttestmodellen getraind om aanvallen automatisch te detecteren. Deze modellen zorgen ervoor dat CAPTCHA-uitdagingen alleen worden getoond als er een kaarttestaanval door bots gaande is. Echte gebruikers zullen zelden een CAPTCHA te zien krijgen. Dankzij deze functie is het testen van kaarten bij bedrijven die Stripe gebruiken met maar liefst 80% afgenomen, met een verwaarloosbaar effect op de conversie.

Het toevoegen van door Stripe beheerde CAPTCHA voor alle Checkout-gebruikers heeft het testen van kaarten met 80% verminderd, met een effect van minder dan 2 basispunten
(0,02%) op de autorisatiepercentages.

Je kunt ook aangepaste regels opstellen, bijvoorbeeld 'Blokkeren indien meer dan 3 keer geweigerd op een bepaald IP-adres' om het aantal kaarttestaanvallen te verminderen.

Waarde-extractie

Gestolen creditcards (nieuw gedrag)

Bij deze fraudevector gebruikt de fraudeur de gevalideerde gestolen betaalkaart op zijn persoonlijke apparaat of een apparaat dat wordt gebruikt om fraude te begaan.

Van deze vector wordt meestal misbruik gemaakt door middel van massale script-aanvallen of op kleinere schaal met meer gerichte fraude-'rings' en -'pockets'. Hoe dan ook kunnen regelattributen die meten hoe nieuw een account is op Stripe, zoals email_first_time_seen_on_stripe, in combinatie met risk_score en andere functies deze nieuwe kaarthouders op afstand houden. Daarnaast kun je met snelheidsbeperkingen voor IP-adressen, e-mails en betaalkaarten handelaren verder beschermen tegen volumeaanvallen waarbij fraudeurs proberen zo snel mogelijk aankopen te doen met gestolen creditcards.

Gestolen creditcards (maskeringsgedrag)

Bij deze fraudevector gebruikt de fraudeur de gevalideerde gestolen kaart op zijn persoonlijke apparaat of een apparaat dat wordt gebruikt om fraude te begaan, of heeft de fraudeur toegang gekregen tot een abonnementsaccount en de in dat account opgeslagen creditcardinformatie.

De fraudeur zal proberen zijn aanwezigheid te maskeren door:

 • dezelfde naam te gebruiken als bij de voorgaande afgeronde transacties;

 • hetzelfde factuuradres te gebruiken als bij de voorgaande afgeronde transacties;

 • een VPN te gebruiken zodat hij de oorspronkelijke kaarthouder lijkt te zijn. Hij kan een VPN gebruiken voor dezelfde stad en soms zelfs hetzelfde blok;

 • alleen één klein detail, zoals het e-mailadres of telefoonnummer, te veranderen;

 • in het geval van fysieke goederen, het bezorgadres te veranderen ten opzichte van dat van eerdere transacties, waarbij de afstand tussen het factuur- en het bezorgadres mogelijk groot is. Dit is een lastig te detecteren signaal.

Het hierboven beschreven maskeringsgedrag maakt het lastig om te bepalen wie de transactie daadwerkelijk uitvoert: de oorspronkelijke kaarthouder of een fraudeur die toegang tot het account heeft gekregen. Hierdoor wordt dit soort fraude vaak niet ontdekt door de handelaar en de oorspronkelijke kaarthouder.

Hier wordt opnieuw dezelfde strategie toegepast: de fraudeur probeert zoveel mogelijk aankopen te doen met de gestolen gegevens. Regels die gebruikmaken van functies om de snelheid te beperken in combinatie met riskscore, cvccheck fails of zip check fails bieden bescherming tegen dit gedrag.

Je fraude analyseren om optimale regels op te stellen

Fraude-evaluaties

Om optimaal effectieve regels op te stellen, moet je een grondig inzicht hebben in de fraudeactiviteit in je account. Het is belangrijk om te weten welke verschillende soorten fraudevectoren aanwezig zijn. Een aantal vragen die je moet stellen:

 • Worden accounts aangemaakt om daarna onmiddellijk frauduleuze aankopen te doen met nieuwe e-mails en nieuwe kaarthoudernamen?

 • Krijgen fraudeurs toegang tot oude accounts en doen zij aankopen voor abnormaal hoge bedragen?

 • Komt fraude meer voor bij specifieke kaartnetwerken of betaalkaarten uit bepaalde landen?

 • Is er sprake van hogesnelheidsfraude, ofwel diverse pogingen met dezelfde betaalkaart of hetzelfde e-mail- of IP-adres gedurende een korte periode?

Als we kijken naar de hogesnelheidsfraude die plaatsvindt in de schermafbeelding hierboven, kunnen regels die gebruikmaken van authorized_charges_per_card_number_hourly of authorized_charges_per_ip_address_hourly mogelijk worden gebruikt om deze fraudevector aan te pakken.

Andere beste werkwijzen

Hier zijn nog een paar aanbevolen werkwijzen om optimale regels te schrijven met Radar.

Afrekenproces
Neem een expliciete verwijzing naar je servicevoorwaarden op in het afrekenproces
In het geval van chargebacks moet je een duidelijk gelabeld screenshot van de servicevoorwaarden verstrekken zoals deze in het afrekenproces worden getoond. Leg duidelijk uit waarom dit zo belangrijk is. Hierdoor verhoog je de kans om het argument te winnen.
Validatie van CVS en postcode
Hiermee kan de kaarthouder worden gecontroleerd door de verstrekker van de betaalkaart. Dit verhoogt de kans op het winnen van chargebacks en zorgt vaak ook voor een beter autorisatiepercentage. Overweeg om mislukte controles te blokkeren.
Verzamel zo veel mogelijk klantgegevens
Als je deze details verzamelt, kan de verstrekker van de betaalkaart jouw case beter beoordelen bij chargebacks. Zo vergroot je de kans dat je het argument zult winnen. Beschouw dit als zorgvuldig handelen.
De Gold-standaard omvat: CVC en postcode, klantnaam, e-mailadres, volledig factuuradres, IP-adres, apparaatgegevens, enz.
Door Stripe.js te implementeren krijgt Radar toegang tot het IP-adres, het apparaat en gedragsgegevens waarmee de fraudedetectie kan worden verbeterd.
Klantinteracties
Betaalkaarten met chargebacks in de categorie “fraudulent” op de blokkeerlijst plaatsen
Als een klant een betaling als frauduleus aanmerkt en een chargeback aanvraagt, gebeurt dat waarschijnlijk ook voor toekomstige betalingen.
Teruggave van verdachte en/of frauduleuze betalingen
70-85% van alle TC40-transacties wordt chargebacks, en een chargeback kan alleen worden voorkomen door een volledige terugbetaling.
Implementeer een eenduidige omschrijving voor op het bankafschrift
Verkleint het aantal niet-herkende chargebacks.

Belang van het gebruik van Stripe.js

 • Neem stripe.js op in het volledige betaaltraject voor maximale signalering van fraude
 • Om het maximale uit Radar te halen zonder gevolgen voor de paginalaadtijd, laad je stripe.js asynchroon op niet-betaalpagina's
 • Het eenvoudigst is om dit naast de Google Analytics-scripttags te plaatsen
 • Volledige stripe.js-bundelgrootte is 29,6 kB (gzip-formaat)
  • In de toekomst zal het mogelijk zijn radar.js los van stripe.js op te nemen

Conclusie

Regels kunnen een buitengewoon nuttig instrument zijn voor fraudebescherming op maat. Door een unieke logica toe te passen op basis van een aantal van de beste werkwijzen die in dit whitepaper worden beschreven, kun je in Radar een configuratie voor fraudepreventie opzetten die aansluit op de behoeften van je bedrijf.

Voor meer informatie over Radar for Fraud Teams kun je hier terecht.

Als je al gebruikmaakt van Radar for Fraud Teams, ga dan naar de pagina Regels op je dashboard om te beginnen met het schrijven van regels.

Andere opmerkingen

Radar voor platforms

Heb je een platform dat gebruikmaakt van Stripe Connect? Dan worden de regels die je opstelt alleen toegepast op betalingen die worden gemaakt op het platformaccount (in Connect-termen zijn dit bestemmings- of namens-betalingen).
Voor betalingen die direct in het gekoppelde account worden gemaakt, gelden de regels van dat account.

Radar voor Terminal

Terminal-betalingen worden niet gescreend door Radar. Als je Terminal gebruikt, kun je daarom regels schrijven op basis van IP-frequentie zonder je zorgen te maken dat fysieke betalingen worden geblokkeerd.

Direct aan de slag? Neem contact op of maak een account.

Maak direct een account om betalingen te kunnen ontvangen. Contracten of bankgegevens zijn niet vereist. Je kunt ook contact met ons opnemen om een aangepast pakket voor je bedrijf samen te stellen.