Omgaan met het btw-aangifteproces in Europa

Kom erachter wanneer en hoe je btw aangeeft in EU-landen, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland.

Tax
Tax

Met Stripe Tax kun je belastingen voor internationale betalingen afhandelen met één integratie. Weet waar je je moet registreren, bereken automatisch belastingen en ontvang rapportages die je nodig hebt om aangifte te doen.

Meer informatie 
 1. Inleiding
 2. Registreren voor btw in Europa
 3. Registreren om btw te innen in de EU
  1. Wanneer moet je je registreren?
  2. Registreren voor een btw-nummer
 4. Registreren om btw te innen in het Verenigd Koninkrijk
  1. Wanneer moet je je registreren?
  2. Registreren voor een btw-nummer
 5. Registreren om btw te innen in Noorwegen
  1. Wanneer moet je je registreren?
  2. Registreren voor een btw-nummer
 6. Registreren om btw te innen in Zwitserland
  1. Wanneer moet je je registreren?
  2. Registreren voor een btw-nummer
 7. Hoe Stripe kan helpen omgaan met registratie en btw-compliance

Omgaan met fiscale compliance kan uitdagend zijn voor alle bedrijven, maar vooral voor Europese bedrijven. In Europa lopen de toepasselijke belastingregels uiteen, afhankelijk van of je in een EU-lidstaat bent gevestigd of niet en of je verkoopt aan een bedrijf of aan een particulier.

Registreren voor btw in Europa

Stel eerst vast waar je belasting over toegevoegde waarde (btw) moet innen. In een volgende stap registreer je je bij de relevante belastingautoriteit. Zodra je je hebt geregistreerd, kun je beginnen met het innen en afdragen van btw. Houd er rekening mee dat deze richtlijnen bedoeld zijn voor rechtstreekse verkopers. Als je uitsluitend op marktplaatsen verkoopt, moet je een fiscaal expert raadplegen om het beste plan van aanpak vast te stellen, aangezien de regels voor verkopers op marktplaatsen kunnen afwijken.

Deze gids behandelt wanneer bedrijven zich moeten registreren voor btw in EU-landen, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland. Houd er rekening mee dat de inhoud van deze gids is geschreven voor bedrijven die verkopen buiten hun thuisland. Tot slot delen we met je hoe Stripe je kan helpen om fiscale compliance blijvend te beheren.

Registreren om btw te innen in de EU

Wanneer moet je je registreren?

Als je een transactie uitvoert die belastbaar is in een EU-land buiten het land waar je bent gevestigd, moet je in het algemeen zijn geregistreerd om btw te innen in dat land, tenzij de transactie is vrijgesteld of de verleggingsregeling ervoor geldt, (die doorgaans geldt in business-to-business-scenario's (B2B), zoals software-as-a-service-aanbiedingen [SaaS]). In de EU gevestigde business-to-consumer-verkopers (B2C) kunnen profiteren van een vereenvoudigd registratieproces, genaamd het éénloketsysteem voor btw (OSS), waarmee ze verschuldigde btw in andere landen dan hun vestigingsland kunnen aangeven.

Vergelijkbare regels gelden voor niet-EU-verkopers. Ze zijn verplicht om al bij de eerste belastbare transactie uitgevoerd in de EU btw te rekenen, tenzij ze zijn vrijgesteld of de verleggingsregeling geldt. Buiten de EU gevestigde bedrijven die digitale diensten aan particulieren verkopen kunnen zich registreren voor de niet-Unieregeling binnen het éénloketsysteem voor btw. Deze regeling geldt niet voor goederen. Buiten de EU gevestigde bedrijven die goederen verkopen binnen de EU moeten zich registreren voor de Unieregeling binnen het éénloketsysteem voor btw.

Verkopers die B2C-goederen verkopen (zoals retailverkoop) die worden geïmporteerd vanuit een buiten de EU gevestigd land en die de waarde van € 150 niet overschrijden, kunnen zich registreren voor de Invoerregeling binnen het éénloketsysteem. Alle vereenvoudigde OSS-regelingen zijn vrijwillig.

Registreren voor een btw-nummer

Hoewel bedrijven zich in individuele landen kunnen registreren om btw te innen, is het efficiënter voor EU-bedrijven die verkopen aan particulieren in meerdere EU-landen om zich te registreren voor de Unieregeling binnen het éénloketsysteem voor btw. Deze regeling is bedoeld om het innen en betalen van btw uitsluitend tussen EU-landen onderling eenvoudiger te maken. Met de Unieregeling binnen het éénloketsysteem voor btw hoef je je niet te registreren in iedere EU-lidstaat waar je goederen of diensten op afstand verkoopt. EU-bedrijven moeten zich registreren voor het éénloketsysteem in de EU-lidstaat waarin ze zijn gevestigd.

Afbeelding van EU-lidstaten die deelnemen aan het éénloketsysteem voor btw

Er is een uitzondering voor EU-bedrijven die zijn gevestigd in één EU-land en die fysieke goederen en digitale producten verkopen aan particulieren in andere EU-landen. Bij dit soort B2C-transacties kunnen bedrijven het btw-tarief van hun eigen land heffen, en niet het tarief dat van toepassing is in het land waarin de klant is gevestigd. Zodra de B2C-omzet hoger is dan € 10.000 moet de verkoper het tarief innen dat in het land van de klant van toepassing is. Als je verkopen onder de drempelwaarde liggen, is een btw-registratie in eigen land voldoende.

Als je bijvoorbeeld bent gevestigd in Oostenrijk en digitale diensten verkoopt aan particulieren in Italië en je totale omzet uit B2C-verkopen van goederen en diensten aan consumenten onder € 10.000 ligt, dan hef je Oostenrijkse btw en niet Italiaanse btw. In dit scenario is een btw-registratie in eigen land het enige wat nodig is. Pas als je B2C-omzet € 10.000 overschrijdt, moet je Italiaanse btw heffen.

Buiten de EU gevestigde bedrijven die diensten verkopen aan particulieren en zich aanmelden voor de niet-Unieregeling binnen het éénloketsysteem voor btw, kunnen kiezen in welk EU-land ze zich registreren. Buiten de EU gevestigde bedrijven die goederen leveren aan in de EU gevestigde bedrijven, moeten zich registreren voor de Unieregeling binnen het éénloketsysteem voor btw in de EU-lidstaat waar het transport van de goederen begint. Als goederen worden getransporteerd vanuit meer dan één land, dan mag de verkoper zelf het land van registratie kiezen.

In de EU gevestigde verkopers moeten zich registreren voor de Invoerregeling binnen het éénloketsysteem in het land waarin ze zijn gevestigd. Buiten de EU gevestigde verkopers die evenmin zijn gevestigd zijn in landen waarmee de EU een overeenkomst heeft afgesloten over wederzijdse bijstand bij invordering van btw, moeten een tussenpartij aanwijzen om gebruik te maken van de Invoerregeling van het éénloketsysteem. Als een verkoper buiten de EU is gevestigd, maar in een land waarmee de EU een overeenkomst heeft afgesloten over wederzijdse bijstand bij invordering van btw en geïmporteerde goederen vanuit dat land verkoopt, staat het de verkoper vrij om een EU-lidstaat te kiezen als land van registratie. In dat geval hoeft er geen tussenpartij te worden aangewezen om gebruik te maken van de Invoerregeling binnen het éénloketsysteem. Als de verkoper echter geïmporteerde goederen uit andere landen verkoopt, is een tussenpartij vereist om de Invoerregeling binnen het éénloketsysteem te gebruiken.

Als je een belastingdrempel in de EU hebt overschreden en je zorgen maakt dat je heffingen en achterstallige belastingen moet betalen, raden we je aan om een fiscaal expert om advies te vragen. Zodra je je registreert, kun je beginnen met het innen van btw. Begin niet met het innen van btw totdat je je op de juiste wijze hebt geregistreerd.

Registreren om btw te innen in het Verenigd Koninkrijk

Wanneer moet je je registreren?

Elk bedrijf dat verkopen wil doen binnen het Verenigd Koninkrijk, moet zich binnen 30 dagen na het uitvoeren van de eerste belastbare transactie in het Verenigd Koninkrijk registreren. Je moet je ook registreren als je aannemelijke redenen hebt om te vermoeden dat je een belastbare transactie zult hebben binnen de volgende 30 dagen.

Een belastbare transactie is een verkoop gedaan in het Verenigd Koninkrijk die niet is vrijgesteld van btw en waar evenmin de verleggingsregeling voor geldt (wat inhoudt dat de klant verantwoordelijk is voor de btw-aangifte). Belastbare transacties omvatten ook transacties waar geen btw voor geldt.

Bijvoorbeeld: als je bent gevestigd in de Verenigde Staten en je digitale diensten verkoopt aan klanten in het Verenigd Koninkrijk, moet je je in het Verenigd Koninkrijk registreren zodra je redelijke gronden hebt om te geloven dat een consument in het Verenigd Koninkrijk je diensten zal kopen. Als een consument in het Verenigd Koninkrijk je digitale diensten daadwerkelijk heeft gekocht, moet je je binnen 30 dagen na de verkoop registreren. Als je echter alleen verkoopt aan bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, hoef je je niet te registreren, omdat voor zulke verkopen de verleggingsregeling geldt en dit geen belastbare transacties zijn voor fiscale doeleinden in het Verenigd Koninkrijk.

Nu de Brexit-overgangsperiode is afgelopen, is de Low-Value Consignment Relief ("verlichtingsregeling voor zendingen met een lage waarde"), een belastingverlichtingsprogramma, ook afgelopen. De drempelwaarde voor imports met lage waarde in het Verenigd Koninkrijk ligt nu op £ 135. De partij die verantwoordelijk is voor het innen van btw op imports met lage waarde hangt af van of de klant een bedrijf of een consument is. Als de verkoop B2C is, moeten de consumenten btw betalen op het verkooppunt. Dat betekent dat het bedrijf verantwoordelijk is voor het rekenen van Britse btw en zich moet registreren om btw te innen.

Als de verkoop van ingevoerde goederen met lage waarde B2B is, hoeft de verkoper geen btw te rekenen zolang de koper een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf is en het zijn Brits btw-registratienummer heeft opgegeven.

Registreren voor een btw-nummer

Sinds de Brexit hanteert het Verenigd Koninkrijk een btw-registratieproces dat losstaat van het éénloketsysteem voor btw in de EU. Bedrijven kunnen zich registreren om btw te innen in het Verenigd Koninkrijk via dit online portaal. Het Verenigd Koninkrijk biedt geen vereenvoudigde registratieprocedures voor verkopers uit het buitenland.

Als je een belastingdrempel in het Verenigd Koninkrijk hebt overschreden en je zorgen maakt dat je heffingen en achterstallige belastingen moet betalen, raden we je aan om een fiscaal expert om advies te vragen. Zodra je je registreert, kun je beginnen met het innen van btw. Begin niet met het innen van btw totdat je je op de juiste wijze hebt geregistreerd.

Registreren om btw te innen in Noorwegen

Wanneer moet je je registreren?

Als je buiten Noorwegen bent gevestigd en verkoopt aan klanten die zijn gevestigd in Noorwegen, moet je je registreren zodra je belastbare verkopen in Noorwegen een drempelwaarde van NOK 50.000 overschrijden binnen een periode van 12 maanden. Dit bedrag is niet inclusief verkopen waarvoor de verleggingsregeling geldt (deze geldt doorgaans voor B2B-verkopen). In deze scenario's is de klant verantwoordelijk voor het aangeven van btw.

Registreren voor een btw-nummer

Bedrijven die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) kunnen zich rechtstreeks registreren bij de Noorse belastingautoriteit. Bedrijven die zijn gevestigd buiten de EER moeten een Noorse btw-vertegenwoordiger aanwijzen tenzij ze de vereenvoudigde registratieprocedure (btw op elektronische handel, of VOEC) gebruiken, die beschikbaar is voor B2C-verkopen van digitale diensten en goederen met een lage waarde (minder danNOK 3000). Buitenlandse bedrijven kunnen zich registreren voor VOEC via dit online portaal.

Als je bijvoorbeeld bent gevestigd in de Verenigde Staten, digitale diensten verkoopt aan Noorse consumenten en de drempelwaarde binnen een periode van 12 maanden overschrijdt (van februari van het afgelopen jaar tot januari van het huidig jaar), dan moet je je registreren in Noorwegen. Als je echter digitale diensten alleen aan Noorse bedrijven verkoopt, dan hoef je je niet te registreren, want voor deze diensten geldt de verleggingsregeling.

Als je een belastingdrempel in Noorwegen hebt overschreden en je zorgen maakt dat je heffingen en achterstallige belastingen moet betalen, raden we je aan om een fiscaal expert om advies te vragen. Zodra je je registreert, kun je beginnen met het innen van btw. Begin niet met het innen van btw totdat je je op de juiste wijze hebt geregistreerd.

Registreren om btw te innen in Zwitserland

Wanneer moet je je registreren?

Als je buiten Zwitserland bent gevestigd en je wereldwijde omzet 100.000 CHF overschrijdt of dit bedrag zal overschrijden in de komende 12 maanden, moet je je voor btw registreren in Zwitserland binnen 30 dagen nadat je de eerste belastbare transactie hebt uitgevoerd. De verplichting om je te registreren geldt niet als:

 • Je alleen verkoopt aan Zwitserse bedrijven (B2B-verkopen) en de verleggingsregeling geldt voor de verkopen in Zwitserland
 • Je alleen van belasting vrijgestelde diensten levert aan klanten in Zwitserland

Zwitserland heeft speciale regels voor het importeren van zendingen met een lage waarde. Met zendingen met een lage waarde worden goederen bedoeld met een waarde (inclusief verzendkosten) van minder dan CHF 65 waarvoor het standaardtarief van 7,7% geldt en voor goederen met een waarde van minder dan CHF 200 waarvoor het verlaagde tarief van 2,5% geldt. Als een verkoper die buiten Zwitserland is gevestigd meer dan 100.000 CHF aan omzet draait uit zendingen met lage waarde, verschuift zijn verkoopplaats naar Zwitserland en moet de verkoper zich registreren voor btw en deze innen en betalen over alle verkopen.

Registreren voor een btw-nummer

Er is geen vereenvoudigd btw-registratieproces voor niet in Zwitserland gevestigden. Niet in Zwitserland gevestigde verkopers moeten een belastingvertegenwoordiger aanwijzen en soms een bankgarantie aanleveren. Het is mogelijk om je online te registreren via deze link. Wanneer je je online registreert, moet je informatie aanleveren over je belastingvertegenwoordiger.

Als je een belastingdrempel in Zwitserland hebt overschreden en je zorgen maakt dat je heffingen en achterstallige belastingen moet betalen, raden we je aan om een fiscaal expert om advies te vragen. Zodra je je registreert, kun je beginnen met het innen van btw. Begin niet met het innen van btw totdat je je op de juiste wijze hebt geregistreerd.

Hoe Stripe kan helpen omgaan met registratie en btw-compliance

Bepalen waar je verplicht bent om omzetbelasting te betalen en waar je je moet registreren is ingewikkeld. Stripe Tax helpt je je verplichtingen in de gaten te houden en waarschuwt je wanneer je een omzetbelastingdrempel overschrijdt, aan de hand van je Stripe-transacties.

Stripe Tax helpt je bij het volgende:

 • Weten waar je je moet registreren en belasting moet berekenen: Kijk waar je belasting moet berekenen op basis van je Stripe-transacties en activeer na registratie binnen enkele seconden de functie voor het berekenen van belastingen in een nieuw land of nieuwe staat. Eén regel code in je bestaande Stripe-integratie is vaak al voldoende om te starten met het innen van belasting. Of voeg deze functie met één muisklik toe aan Stripe-producten zoals Invoicing, zonder dat je iets hoeft te programmeren.
 • Registreren voor het betalen van belastingen: Stripe Tax geeft links naar de website, waar je je kunt registreren zodra je de belastingregistratiedrempel overschrijdt of Taxually, een Stripe-partner, die zich namens jou kan registreren. Daarnaast ondersteunt Stripe Tax meerdere registratietypen, inclusief de Invoerregeling binnen het éénloketsysteem.
 • Automatisch belasting innen: Stripe Tax berekent altijd het juiste bedrag, waar of wat je ook verkoopt. Stripe Tax ondersteunt honderden producten en diensten en is up-to-date op het gebied van wijzigingen in belastingregels en -tarieven.
 • De afdracht en aangifte van belasting vereenvoudigen: Stripe biedt gespecificeerde rapportages en belastingoverzichten voor elke locatie waar je aangifte moet doen. Zo kun je heel eenvoudig zelf, of met je boekhouder of een van de partners van Stripe, je belastingaangifte doen en belasting afdragen. We verzamelen ook de btw-ID van je klant met Checkout.

Stripe biedt een paar verschillende rapporten afhankelijk van je integratie. Stripe Tax heft momenteel echter nog niet belasting en doet geen belastingaangifte namens jou. Voor automatische belastingaangifte in de VS raden we de AutoFile-oplossing van TaxJar aan. Voor Europa raden we je aan om Taxually of Marosa te gebruiken. In Azië-Pacific raden we aan om Taxually te gebruiken.

Lees onze documentatie voor meer informatie of registreer je vandaag nog voor Stripe Tax.

Klaar om aan de slag te gaan?

Maak een account en begin direct met het ontvangen van betalingen. Contracten of bankgegevens zijn niet vereist. Je kunt ook contact met ons opnemen om een pakket op maat voor je onderneming samen te stellen.