Privacy Policy

Voor uw gemak hebben we hieronder een vertaling van deze pagina gegeven. Deze vertaling is alleen voor informatieve doeleinden en de definitieve versie van deze pagina is de Engelse versie.

Laatst bijgewerkt: 24 januari 2023

Dit Privacybeleid bevat belangrijke informatie over je Persoonsgegevens. We raden je aan om dit document zorgvuldig te lezen.

Welkom

Wij leveren financiële infrastructuur voor het internet. Mensen gebruiken onze diensten om hun aankopen mogelijk te maken en bedrijven van elke omvang gebruiken onze technologie en diensten om betalingen te accepteren, betalingen te versturen en hun bedrijven online te beheren. Stripe wil duidelijk zijn over ons gebruik van de Persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd.

Dit Privacybeleid (“Beleid”) beschrijft de “Persoonsgegevens” die wij over jou verzamelen, hoe wij deze gebruiken, hoe wij deze delen, welke rechten en keuzes je hebt, en hoe je contact met ons kunt opnemen met betrekking tot onze privacypraktijken. In dit Beleid worden tevens je rechten als betrokkene uiteengezet, met inbegrip van het recht om bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde manieren waarop wij je Persoonsgegevens gebruiken. In het Privacy Centrum van Stripe vind je meer informatie over onze privacypraktijken.

Stripe”, “wij”, “we”, “onze” of “ons” verwijst naar de Stripe-entiteit die verantwoordelijk is voor de verzameling en het gebruik van Persoonsgegevens op grond van dit Privacybeleid. De verzameling en verwerking verschillen per land. Bezoek het Stripe Privacy Center voor meer informatie over ons privacypraktijken.  

Persoonsgegevens” verwijst naar alle informatie die betrekking heeft op een individu van wie de identiteit is of kan worden vastgesteld en kan informatie omvatten die je aan ons verstrekt en die wij over je verzamelen, zoals wanneer je gebruik maakt van onze Diensten gebruikt (bijvoorbeeld apparaat informatie, IP-adres). 

Diensten” verwijst naar de producten en diensten waarvoor Stripe aangeeft dat ze onder dit Beleid vallen, waaronder mede door Stripe verstrekte apparaten en apps. Onze “Zakelijke Diensten” zijn Diensten die door Stripe worden geleverd aan entiteiten (“Zakelijke Gebruikers”) die direct en indirect Persoonsgegevens van “Eindklanten” aan ons verstrekken in verband met de eigen bedrijfsvoering en activiteiten van die Zakelijke Gebruikers. Onze “Eindgebruikersdiensten” zijn Diensten van Stripe die zij rechtstreeks levert aan individuen (in plaats van entiteiten) voor hun eigen gebruik. 

Sites” verwijst naar Stripe.com en de overige websites, apps en online diensten waarvoor Stripe aangeeft dat ze onder dit Beleid vallen. Sites, Zakelijke Diensten en Eindgebruikersdiensten worden tezamen aangeduid als “Diensten”.

Afhankelijk van de context verwijst “je” naar Eindklant, Eindgebruiker, Vertegenwoordiger of Bezoeker:

 • Wanneer je rechtstreeks gebruikmaakt van een Eindgebruikersdienst voor je persoonlijk gebruik (bijvoorbeeld als je je registreert voor Link of op persoonlijke titel een betaling doet aan Stripe Climate), verwijzen wij naar jou als “Eindgebruiker”.
 • Wanneer je zakendoet, of anderszins transacties afhandelt, met een Zakelijke gebruiker (bijvoorbeeld als je schoenen koopt bij een handelaar die van Stripe Checkout gebruikmaakt voor de verwerking van betalingen) maar niet rechtstreeks met Stripe zakendoet, verwijzen wij naar jou als “Eindklant”.
 • Wanneer je handelt namens een bestaande of potentiële Zakelijke gebruiker (bijvoorbeeld omdat je oprichter van een bedrijf, een account beheert voor een handelaar die een Zakelijke gebruiker is, of ontvangt een creditcard van een Zakelijke Gebruiker met behulp van Stripe Issuing), verwijzen wij naar jou als “Vertegenwoordiger”.
 • Wanneer je een Site bezoekt zonder dat je met een Stripe-account bent ingelogd of anderszins communiceert met Stripe, verwijzen wij naar jou als “Bezoeker” (bijvoorbeeld als je Stripe in een bericht om meer informatie vraagt omdat je overweegt onze producten te gebruiken).

Afhankelijk van de activiteit fungeert Stripe als “verwerkingsverantwoordelijke” en/of “verwerker (of dienstverlener)”. Meer informatie hierover en over de Stripe-entiteit die op grond van dit Beleid verantwoordelijk is, vind je hier.

1. Persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe we deze gebruiken en delen

2. Meer manieren waarop wij Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen

3. Juridische grondslagen voor gegevensverwerking

4. Je rechten en keuzes

5. Beveiliging en gegevensbewaring

6. Internationale gegevensoverdrachten

7. Wijzigingen en aanpassingen

8. Rechtsgebied-specifieke bepalingen

9. Contact opnemen

1. Persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe we deze gebruiken en delen

Onze verzameling en gebruik van Persoonsgegevens verandert afhankelijk van of je handelt als Eindgebruiker, Eindklant, Vertegenwoordiger of Bezoeker en onze verschillende Diensten. Als je bijvoorbeeld de enige eigenaar bent van een bedrijf (d.w.z. eenmanszaak), kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen om je bedrijf in te voeren, maar je kunt ook een Eindklant zijn die goederen heeft gekocht van een andere Zakelijke Gebruiker die de Diensten van Stripe gebruikt voor de verwerking van betalingen en je kunt ook een Eindklant zijn die Link gebruikt om deze aankopen te doen.

"Transactiegegevens" zoals gebruikt in dit Privacybeleid omvatten Persoonsgegevens, en kunnen het volgende omvatten: je naam, e-mailadres, factuuradres, verzendadres, informatie over de betalingsmethode (zoals krediet- of debet kaartnummer, bankrekeninginformatie of door je geselecteerde betaalkaartafbeelding), handelaar en locatie, aankoopbedrag, datum van aankoop, en in sommige gevallen informatie over wat je hebt gekocht en je telefoonnummer en eerdere aankopen.

1.1 Eindgebruikers

Wij leveren Eindgebruikersdiensten waarbij we niet als dienstverlener of verwerker voor bedrijven fungeren, maar in plaats daarvan de Diensten rechtstreeks aan jou leveren voor persoonlijk gebruik (bijvoorbeeld Link). We verstrekken meer informatie over het verzamelen, gebruiken en delen van Persoonsgegevens in ons Privacy Center, met inbegrip van de wettelijke grondslagen die wij hanteren voor het gebruik (de verwerking) van je Persoonsgegevens.

a. Persoonsgegevens die wij over Eindgebruikers verzamelen

 • Link gebruiken of je bankrekening koppelen. Stripe biedt je de mogelijkheid je betaalmethoden bij Stripe op te slaan, zodat je deze kunt gebruiken bij elke handelaar die een Zakelijke gebruiker van ons is (“Link” was voorheen bekend als “Remember Me”). Als je je aanmeldt voor Link, ga je ermee akkoord dat wij je Persoonsgegevens zoals je betaalmethode opslaan, zodat je gemakkelijker aankopen via Link kunt doen bij Zakelijke Gebruikers van onze Zakelijke Diensten gericht op betalingsverwerking (bijvoorbeeld naam, contactgegevens, details van betaalmethode (bijv. kaartnummer, CVC en vervaldatum)). Wanneer je betaalt via Link, verzamelen wij ook Transactiegegevens met betrekking tot je transacties. Meer informatie.
  • Als je je bankrekeninggegevens (inclusief voor gebruik met Link) met ons deelt, verzamelt en verwerkt Stripe periodiek je rekeninggegevens (bijvoorbeeld gegevens over de bankrekeninghouder, rekeningsaldi, rekeningnummer en -details, rekeningtransacties en in bepaalde gevallen ook inloggegevens). Met je afzonderlijke toestemming delen wij deze Persoonsgegevens met door jou gekozen Zakelijke Gebruikers. Je kunt ons vragen te stoppen met het verzamelen en delen van deze gegevens. Meer informatie.
 • Stripe betalen. Als je goederen of diensten rechtstreeks bij Stripe aanschaft, ontvangen wij transactiegegevens. Als je bijvoorbeeld een betaling aan Stripe Climate doet, verzamelen wij contactgegevens, gegevens over de betaalmethode, en gegevens over de transactie. 
  • Wij bieden een identiteitsverificatie dienst die een identiteitsdocument automatisch vergelijkt met je afbeelding (bv. selfie). Je kunt ervoor kiezen om ons toe te staan die verificatie op te slaan voor toekomstig gebruik bij andere handelaren en/of apart toestemming te geven om ons je biometrische gegevens te laten gebruiken om onze verificatietechnologie te verbeteren. Je kunt ons ook vragen je deze diensten niet langer te leveren. Meer informatie.
 • MeerHieronder vind je informatie over aanvullende soorten Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen over Eindgebruikers, met inbegrip van gegevens over je online activiteit en hoe je onze eindgebruikersdiensten gebruikt.

b. Hoe wij Persoonsgegevens van Eindgebruikers gebruiken en delen

 • Diensten. Wij gebruiken je Persoonsgegevens om de Eindgebruikersdienst aan jou te leveren, met inbegrip van beveiliging, sanctiescreening, levering, ondersteuning, aanpassing aan persoonlijke wensen (bijv. taalvoorkeuren en instellingskeuzes) alsook berichten met betrekking tot de Eindgebruikersdienst (bijvoorbeeld om je te informeren over Beleidswijzigingen en onze Diensten). Wij zullen bijvoorbeeld Persoonsgegevens gebruiken om te beoordelen of jouw gebruik van Link om een betaling te doen bij een handelaar door jou is geautoriseerd (en geen bad actor) en waarschijnlijk succesvol wordt geautoriseerd door de betaalmethode die je kiest wanneer je ervoor kiest om aankopen te doen met Link.
 • Onze Zakelijke Gebruikers. Als je je bankrekening koppelt aan Stripe, kun je er ook voor kiezen je financiële account te delen met bepaalde Zakelijke Gebruikers met wie je zakendoet. Die Zakelijke Gebruikers hanteren een eigen privacybeleid waarin wordt beschreven hoe zij de gegevens gebruiken.
 • Transacties. Ten behoeve van betaaltransacties met Link worden Persoonsgegevens van Eindgebruikers gedeeld met anderen om de transacties mogelijk te maken of te “verwerken”. Als je bijvoorbeeld een betaalmethode gebruikt voor de transactie met Stripe of met Link (bijvoorbeeld creditcard, debitcard, achteraf betalen of automatische incasso), ontvangt de derde partij die jou betaalmethode aanbiedt Transactiegegevens waarin je Persoonsgegevens zijn opgenomen. Wanneer je Link gebruikt, ontvangt de handelaar met wie je zakendoet ook transactiegegevens waarin je Persoonsgegevens zijn opgenomen en met je afzonderlijke toestemming, ontvangt de handelaar ook gegevens over je bankrekening. Lees het privacybeleid van je betaalmethode en de handelaren die je kiest om meer te weten te komen over hun verwerking van jou Persoonsgegevens.
 • Fraudeopsporing en verliespreventie. Wij gebruiken de via onze Diensten (bijvoorbeeld Stripe Radar) verzamelde Persoonsgegevens om fraude te kunnen detecteren en financiële verlies te voorkomen voor jou, en om ons, onze Zakelijke Gebruikers en financiële partners tegen fraude te beschermen, inclusief om ongeautoriseerde aankopen op te sporen. Meer informatie. Aan Zakelijke Gebruikers en financiële partners (met inbegrip van kaartuitgevende instanties, betaalmethoden en andere bedrijven die zijn betrokken bij de verwerking van betalingen) die gebruikmaken van onze Zakelijke Diensten gericht op fraudedetectie kunnen wij Persoonsgegevens over jou verstrekken (met inbegrip van je transactiepogingen), zodat de Zakelijke Gebruikers het fraude- of verliesrisico van een transactie kunnen inschatten. Meer informatie over de manier waarop wij technologie kunnen inzetten om het frauderisico van een transactiepoging in te schatten en welk informatie wij met Zakelijke Gebruikers delen, vind je hier.
 • Advertenties. Wij kunnen je Persoonsgegevens gebruiken om te bepalen of je in aanmerking komt voor andere Eindgebruikersdiensten en je die andere diensten aan te bieden of om bestaande Eindgebruikersdiensten te promoten. Indien wettelijk toegestaan (inclusief met jouw opt-in toestemming indien vereist), gebruiken en delen wij Persoonsgegevens van Eindgebruikers met anderen zodat wij onze Eindgebruikersdiensten aan jou kunnen aanbieden, met inbegrip van op je interesses gebaseerde advertenties. Zie ook ons Cookie Policy
  • Wij verkopen of delen geen Persoonsgegevens van Eindgebruikers met derden voor hun marketing- of advertentiedoeleinden, tenzij je ons afzonderlijke toestemming geeft.
 • Meer informatieHieronder vind je informatie over aanvullende manieren waarop wij je Persoonsgegevens kunnen gebruiken en delen.

1.2 Eindklanten

Stripe biedt Zakelijke Diensten aan Zakelijke Gebruikers (bijvoorbeeld betalingsverwerking via in-person of online check-out, of het verwerken van uitbetalingen voor die Zakelijke Gebruikers). Wanneer wij fungeren als dienstverlener (ook bekend als gegevensverwerker) van een Zakelijke Gebruiker, verwerken wij Persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van onze overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker en de legitieme instructies van de Zakelijke Gebruiker (bijvoorbeeld wanneer we een betaling voor een Zakelijke Gebruiker verwerken omdat je een product bij die Gebruiker hebt gekocht) Of zij ons opdracht geven om geld naar jou te sturen.

Zakelijke Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de naleving van de privacy rechten van de Eindklant, met inbegrip van toepasselijke kennisgevingen over de verzameling en het gebruik van gegevens in verband met hun producten en diensten. Als je een Eindklant bent, zie ook het privacybeleid of de privacykennisgeving van de Zakelijke Gebruiker waarmee je zaken wilt doen voor informatie over hun privacypraktijken, -keuzes en -controles van de Zakelijke gebruiker. Wij verstrekken meer informatie over het verzamelen, gebruiken en delen van Persoonsgegevens in ons Privacy Center, met inbegrip van de wettelijke grondslagen die wij hanteren voor het gebruik (de verwerking) van je Persoonsgegevens.

a. Persoonsgegevens die wij over Eindklanten verzamelen

 • Transactiegegevens. Als je in de hoedanigheid van Eindklant een betaling doet aan, restitutie ontvangt van, aankoop doet bij, donatie doet aan of anderszins een transactie verricht bij een Zakelijke gebruiker die via ons Zakelijke Diensten gericht op betalingsverwerking levert, ontvangen wij Transactiegegevens. Wij kunnen ook je transactiehistorie bij de Zakelijke gebruiker ontvangen. Meer informatie. Bovendien kunnen gegevens verkrijgen die in een afrekenformulier zijn ingevoerd, ook als je ervoor kiest het formulier niet te voltooien of de aankoop bij de Zakelijke gebruiker niet voort te zetten. Meer informatie.
 • Identiteits-/verificatiegegevens. Stripe biedt een Dienst gericht op verificatie- en fraudepreventiedienst aan waarmee een Zakelijke gebruiker Persoonsgegevens over jou kan verifiëren, zoals je leeftijd (bij de aanschaf van goederen waarvoor een leeftijdsbeperking geldt) of je toestemming om een betaalmethode te gebruiken. Als onderdeel van deze Diensten wordt je gevraagd Persoonsgegevens met ons te delen voor dit doel (bijvoorbeeld je identiteitsbewijs, je foto en Persoonsgegevens die je invoert of die blijken uit de fysieke betaalmethode (bijvoorbeeld afbeelding van creditcard)). Ter bescherming tegen fraude kunnen we deze gegevens vergelijken met gegevens die wij over jou verzamelen van Zakelijke Gebruikers, financiële partners, zakenpartners, diensten voor identiteitsverificatie, publiek toegankelijke bronnen en andere externe dienstverleners, zodat we kunnen beoordelen of de persoon waarschijnlijk jou is of een persoons die zich voordoet als jou. Meer informatie.
 • Meer. Hieronder vind je informatie over aanvullende soorten Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen, met inbegrip van gegevens jouw online activiteit.

b. Hoe wij persoonsgegevens van Eindklanten gebruiken en delen

Om ons Zakelijke Diensten aan onze Zakelijke Gebruikers te leveren, gebruiken wij Persoonsgegevens van Eindklanten van een Zakelijke Gebruiker met de Zakelijke Gebruiker. Waar toegestaan gebruiken wij ook persoonsgegevens van Eindklanten voor Stripe’s eigen doeleinden om onze Zakelijke Diensten te beveiligen, te verbeteren en te leveren en fraude, verlies en andere schade te voorkomen zoals hieronder beschreven.

 • Betalingen en boekhouding. Wij gebruiken je Transactiegegevens om onze Zakelijke Diensten met betrekking tot betalingen te leveren aan Zakelijke Gebruikers, met inbegrip van de verwerking van online betaaltransacties, om btw te berekenen, om te factureren en om hen te helpen hun omzet te berekenen, hun rekeningen betalen en boekhouding taken uit te voeren. Meer informatie. We kunnen ook Persoonsgegevens gebruiken om onze Zakelijke Diensten te leveren en verbeteren.
  • In geval van een betaaltransactie worden je Persoonsgegevens met een aantal partijen gedeeld in verband met de transactie. Omdat wij als dienstverlener of verwerker fungeren, delen wij Persoonsgegevens om de transactie te faciliteren. Als je bijvoorbeeld een betaalmethode gebruikt voor de transactie (bijvoorbeeld creditcard, debitcard, achteraf betalen of automatische incasso), worden aan de maatschappij van de betaalmethode de Transactiegegevens doorgegeven met daarin je Persoonsgegevens. Zie ook het privacybeleid van de maatschappij die de betaalmethode aanbiedt voor meer informatie over de manier waarop je gegevens worden gebruikt en gedeeld.
  • De handelaar met wie je zakendoet ontvangt ook transactiegegevens waarin je Persoonsgegevens zijn opgenomen. De handelaar kan de Persoonsgegevens bovendien delen met anderen. Zie ook het privacybeleid van de handelaar voor meer informatie.
 • Financiële diensten. Een aantal van onze Zakelijke Gebruikers maakt gebruik van onze Diensten om financiële diensten aan jou te leveren, via Stripe of diens financiële partners. De Zakelijke Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een kaartproduct aanbieden waarmee je goederen en diensten kunt aanschaffen. De kaart kan het Stripe-merk, het merk van de bankpartner en/of de merken van Zakelijke Gebruikers voeren. Behalve eventuele Transactiegegevens die wij kunnen genereren of ontvangen wanneer de kaart voor een aanschaf wordt gebruikt, ontvangen en gebruiken wij ook je Persoonsgegevens om de producten te kunnen leveren en beheren. Zie ook het privacybeleid van de Zakelijke gebruiker en onze bankpartner, indien van toepassing, dat verband houdt met de financiële dienst (waarvan het merk kan worden getoond op de kaart).
 • Identiteits-/verificatiediensten. Wij gebruiken Persoonsgegevens over je identiteit, met inbegrip van gegevens die door jou en onze dienstverleners worden verstrekt, om Diensten gericht op verificatie uit te voeren voor Stripe of voor de Zakelijke Gebruikers met wie je zakendoet, alsook om fraude te verminderen en de beveiliging te verbeteren. Als je een ‘selfie’ verstrekt in combinatie met een foto van je identiteitsbewijs, maken wij gebruik van technologie voor vergelijkings- en berekeningsdoeleinden om te bepalen of de twee foto’s overeenkomen en je kunt worden geverifieerd. Meer informatie.
 • Fraude detectie en verliespreventie. Wij gebruiken de via onze Diensten (bijvoorbeeld Stripe Radar) verzamelde Persoonsgegevens om fraude te kunnen detecteren en verlies te voorkomen voor jou,, en om ons, onze Zakelijke Gebruikers en financiële partners (bijvoorbeeld Stripe Radar). Aan Zakelijke Gebruikers (met inbegrip van kaartuitgevende instanties, betaalmethoden en andere bedrijven die zijn betrokken bij de verwerking van betalingen) die gebruikmaken van onze Zakelijke Diensten gericht op fraudedetectie en bijbehorende verlies kunnen wij Persoonsgegevens over jou verstrekken (met inbegrip van je transactiepogingen), zodat de Zakelijke Gebruikers het frauderisico van een transactie kunnen inschatten. Meer informatie over de manier waarop wij technologie kunnen inzetten om het fraude- en verliesrisico van een transactiepoging in te schatten en welke gegevens wij met Zakelijke Gebruikers kunnen delen over een dergelijk risico, vind je hier en hier.
 • Onze Zakelijke Gebruikers (hun gemachtigde derden). Wij delen Persoonsgegevens van Eindklanten met hun respectieve Zakelijke Gebruikers en met partijen die rechtstreeks door de Zakelijke Gebruikers zijn gemachtigd om Persoonsgegevens te ontvangen. Hieronder valt het delen van Persoonsgegevens van Eindklanten met Zakelijke Gebruikers wanneer een Zakelijke Gebruiker diens Stripe-account voor een externe applicatieleverancier toegankelijk maakt via Stripe Connect. Als de Zakelijke Gebruiker bijvoorbeeld gebruikmaakt van Identity-diensten om de identiteit van een Eindklant te verifiëren, deelt Stripe de door de Eindklant verstrekte gegevens, documenten of foto's met de Zakelijke gebruiker om de identiteit van de Eindklant te kunnen verifiëren. De Zakelijke Gebruikers met wie je zakendoet kunnen je Persoonsgegevens ook delen met door hen gemachtigde derden (bijvoorbeeld andere externe dienstverleners). Bekijk hun privacybeleid voor meer informatie.
 • Advertenties door Zakelijke Gebruikers. Als je een aankoop hebt gestart, delen wij Persoonsgegevens met de desbetreffende Zakelijke gebruiker in verband met onze levering van Diensten. De Zakelijke gebruiker kan je Persoonsgegevens gebruiken om diens producten en diensten aan te bieden en te adverteren, onder de voorwaarden van hun privacybeleid. Zie ook het privacybeleid van de handelaar voor meer informatie, met inbegrip van je rechten om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van je Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door de handelaar. 
  • Wij gebruiken, verkopen of delen Persoonsgegevens van Eindklanten niet voor onze marketing- of advertentiedoeleinden of voor marketing- of advertentiedoeleinden van derden die niet fungeren als Zakelijke gebruiker bij wie je een transactie hebt verricht of proberen te verrichten. 
 • MeerHieronder vind je informatie over aanvullende manieren waarop wij je Persoonsgegevens kunnen gebruiken.

1.3 Vertegenwoordigers

Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonlijke gegevens van Vertegenwoordigers of van Zakelijke Gebruikers (bijvoorbeeld een bedrijfseigenaar) om Zakelijke Diensten te leveren. Wij geven meer informatie over het verzamelen, gebruiken en delen van Persoonsgegevens in ons Privacy Center, inclusief de wettelijke grondslagen die wij hanteren voor het gebruik (de verwerking) van je Persoonsgegevens.

a. Persoonsgegevens die wij over Vertegenwoordigers verzamelen

 • Registratie- en contactgegevens. Als je een Stripe-account registreert voor een Zakelijke gebruiker (met inbegrip van de omzetting in een vennootschap), verzamelen wij je naam en de inloggegevens voor je account. Als je je inschrijft voor een evenement dat door Stripe wordt georganiseerd of waaraan Stripe deelneemt, of als je je inschrijft voor berichten van Stripe, verzamelen wij je registratie- en profielgegevens. Als je een Vertegenwoordiger of een Vertegenwoordigen van een potentiële Zakelijke Gebruiker bent, ontvangen wij je Persoonsgegevens van derden (met inbegrip van gegevensleveranciers) om met jou te kunnen communiceren en je advertenties en aanbiedingen te tonen zoals hieronder en in Deel 2 wordt beschreven. Wij kunnen ook een locatie aan jou koppelen om te beoordelen welke Diensten of informatie voor jouw nuttig kunnen zijn. Meer informatie. 
 • Identificatiegegevens. Als je eigenaar van een Zakelijke gebruiker bent of aandeelhouder, functionaris of bestuurder van een Zakelijke gebruiker wordt geacht te zijn, moet je je contactgegevens, zoals je naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres, aan ons verstrekken zodat wij aan de vereisten van onze financiële partners en de wet kunnen voldoen. Wij zullen rechtstreeks (en via anderen) Persoonsgegevens over jou verzamelen, zoals je eigendomsbelang in de Zakelijke gebruiker, je geboortedatum en de identificatiegegevens bij de overheid van jou en je Zakelijke gebruiker (zoals je BSN, fiscaal nummer of werkgeversnummer). Je kunt er ook voor kiezen bankrekeninggegevens te verstrekken.
 • MeerHieronder vind je informatie over aanvullende soorten Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen, met inbegrip van gegevens over online activiteit.

b. Hoe wij Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers gebruiken en delen

In het algemeen gebruiken wij Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers om de Zakelijke Diensten te leveren aan de desbetreffende Zakelijke Gebruikers en ten behoeve van de doeleinden zoals hieronder beschreven.

 • Zakelijke Diensten. Wij gebruiken en delen Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers met Zakelijke Gebruikers om de Diensten te leveren jij (of de Zakelijke Gebruiker met wie je verbonden bent) heeft aangevraagd. 
  • In sommige gevallen vereist onze Business Service dat wij je Persoonsgegevens aan een overheidsinstantie overleggen (bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijf of het betalen van toepasselijke omzetbelastingen). Voor onze fiscale Business Servicekunnen we je Persoonsgegevens gebruiken voor belastingaangifte namens je desbetreffende Zakelijke Gebruiker. Voor onze Atlas bedrijfsoprichtingsdiensten, kunnen wij je Persoonsgegevens gebruiken om formulieren namens jou in te dienen bij de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) en om documenten te verstrekken aan andere overheidsinstanties (bijvoorbeeld statuten in je staat van oprichting).
  • Wij delen gegevens met partijen die rechtstreeks door een Zakelijke Gebruiker zijn geautoriseerd om Persoonsgegevens te ontvangen (bijvoorbeeld voor de dienstverlening door financiële partners voor het financiële product, of apps of diensten van derden die de Zakelijke Gebruiker gebruikt in combinatie met onze Zakelijke Diensten). Bijvoorbeeld, aanbieders van betaalmethoden (bijv. Visa, WeChat Pay) zullen merchant onboarding informatie vereisen voor de Zakelijke Gebruikers die hun betaalmethoden accepteren, en Stripe zal vereiste onboarding informatie (inclusief Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers) aan die financiële partners verstrekken. In sommige gevallen zullen deze aanbieders van betaalmethoden zich buiten je eigen land bevinden, bijvoorbeeld WCP, AliPay, Block, Klarna Bank AB. Meer informatie.
   • Het gebruik van Persoonsgegevens door een geautoriseerde derde partij van de Zakelijke Gebruiker is onderworpen aan het privacybeleid van de derde partij.
  • Als je een Zakelijke Gebruiker bent en een naam hebt gekozen die Persoonsgegevens bevat (bijv. een eenmanszaak of familienaam in een bedrijfsnaam), zullen wij die informatie delen en gebruiken als elke bedrijfsnaam in verband met het verlenen van onze Diensten (bijv. door deze op te nemen op ontvangstbewijzen en andere beschrijvingen ter identificatie van financiële transacties). 
 • Advertenties. Indien toegestaan door toepasselijke wetgeving, gebruiken en delen wij Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers met anderen, zodat wij Diensten aan jou kunnen aanbieden. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving (inclusief eventuele toestemmingsvereisten), kunnen wij je adverteren via op interesses gebaseerde reclame en e-mails, en trachten de doeltreffendheid van onze advertenties te meten. Zie ook ons Cookie Policy. Wij verkopen en delen geen Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers aan anderen voor hun reclamedoeleinden.
 • MeerHieronder vind je informatie over aanvullende manieren waarop wij je Persoonsgegevens kunnen gebruiken en delen.

1.4 Bezoekers 

Wij verzamelen, gebruiken en delen Persoonsgegevens van Bezoekers (die geen End Gebruikers, End Klanten of Vertegenwoordigers). Wij verstrekken meer informatie over het verzamelen, gebruiken en delen van Persoonsgegevens in ons Privacy Center , met inbegrip van de wettelijke grondslagen die wij hanteren voor het gebruik (de verwerking) van je Persoonsgegevens.

a. Persoonsgegevens die wij over Bezoekers verzamelen

Als je onze Sites bezoekt, ontvangen wij je Persoonsgegevens van jou omdat je de gegevens aan ons verstrekt of door ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Zie ook ons Cookie Policy.

 • Formulieren. Als je een formulier invult op de Site of op de website van een derde waarin onze advertenties zijn geïntegreerd (bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook), verzamelen wij de in het formulier opgenomen gegevens (bijvoorbeeld je contactgegevens en andere informatie over jouw vraag met betrekking tot onze Diensten). We kunnen ook een locatie aan je bezoek koppelen. Meer informatie.
 • MeerHieronder vind je informatie over aanvullende soorten Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen, met inbegrip van gegevens over online activiteit.

b. Hoe wij Persoonsgegevens van Bezoekers gebruiken en delen

 • Personalisatie. Wij gebruiken gegevens die wij via cookies en vergelijkbare technologieën over jou hebben verzameld om je interactie met de content op de Sites te meten, om de relevantie en de navigatie te verbeteren, om je bezoek aan je persoonlijke voorkeuren aan te passen (bijvoorbeeld taal en relevante geografie) en om content over Stripe en onze Diensten op je af te stemmen. Omdat, bijvoorbeeld, niet al onze Diensten in alle regio’s beschikbaar zijn, kunnen wij ons antwoord aanpassen aan je regio.
 • Reclame. Voor zover wettelijk toegestaan, gebruiken en delen wij Persoonsgegevens van Bezoekers met anderen zodat wij reclame kunnen maken voor onze Diensten en deze aan jouw kunnen aanbieden. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van eventuele toestemmingsvereisten), kunnen wij onze Diensten aan je adverteren door middel van op interesses gebaseerde advertenties en e-mails, en proberen de effectiviteit van onze advertenties te meten . Zie ook ons Cookiebeleid. Wij verkopen of delen geen Persoonsgegevens van Bezoekers aan anderen voor hun reclamedoeleinden.
 • Engagement. Wanneer bezoekers zich met onze stripe.com site inlaten, gebruiken we informatie die we verzamelen over en via jouw apparaten om de mogelijkheid te bieden om gesprekken aan te gaan of met chatbots jouw vragen te beantwoorden
 • MeerHieronder vind je informatie over aanvullende manieren waarop wij je Persoonsgegevens kunnen verzamelen, gebruiken en delen.

2. Meer manieren waarop wij Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen

Behalve de hierboven beschreven manieren waarop wij Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen, verwerken wij je Persoonsgegevens ook als volgt.

a. Verzameling van Persoonsgegevens

 • Online activiteit. Afhankelijk van de Dienst die je gebruikt en de mate waarin onze Zakelijke Diensten door de Zakelijke Gebruikers zijn geïmplementeerd, verzamelen wij gegevens over:
  • Apparaten en browsers waarmee onze Sites en de websites, apps en andere online diensten van derden (“Sites van Derden”) zijn bezocht.
  • Gebruiksgegevens die verband houden met de apparaten en browsers en hoe je onze diensten hebt gebruikt, met inbegrip van het IP-adres, de plug-ins, de gebruikte taal, de bestede tijd op Sites en Externe sites, bezochte pagina’s, aangeklikte koppelingen, gebruikte betalingsmethode en de pagina's vanwaar je bent doorgestuurd of doorverwezen naar Sites en Sites van derden. Bijvoorbeeld: aan de hand van activiteitindicatoren, zoals indicatoren over muisactiviteit, om ons te helpen fraude te detecteren. Meer informatie. Zie ook ons Cookie Policy.
 • Communicatie- en interactiegegevens. Wij verzamelen alle gegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via ondersteuningstickets, e-mails of social media. Wanneer je reageert op e-mails of enquêtes van Stripe, verzamelen wij je e-mailadres, naam en eventuele andere gegevens die je vermeldt in je e-mail of reacties. Als je telefonisch contact met ons opneemt, verzamelen wij het telefoonnummer waarmee je Stripe belt alsook andere gegevens die je tijdens het gesprek verstrekt. Wij verzamelen ook je interactiegegevens, zoals je inschrijving voor, deelname aan of raadpleging van Stripe-evenementen en overige interactie met Stripe-personeel.
 • Forums en discussiegroepen. Voor zover je op onze Sites content kunt publiceren, verzamelen wij Persoonsgegevens die je in verband met de publicatie verstrekt.

b. Gebruik van Persoonsgegevens. Naast hierboven beschreven gebruik van Persoonsgegevens, gebruiken wij Persoonsgegevens ook op de volgende manieren:

 • Verbeteren en ontwikkelen van onze Diensten. Wij gebruiken analytische informatie op onze Sites om je gebruik van onze Sites en Diensten te analyseren en om een diagnose van technische problemen te kunnen stellen. Zie ook ons Cookie Policy voor meer informatie over de cookies die via onze Sites kunnen worden geplaatst en de manier waarop je ons gebruik van cookies en analytische informatie van derden kunt beheren. Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens ook via onze verschillende Diensten, ongeacht of je een Eindgebruiker, Eindklant, Vertegenwoordiger of Bezoeker bent, om onze Diensten te verbeteren, nieuwe Diensten te ontwikkelen en om onze Diensten relevanter en nuttiger voor jou te maken. Meer informatie.
 • Berichten. Wij gebruiken de over jou verzamelde contactgegevens om de Diensten uit te voeren, mogelijk ook om je sms-codes te sturen om je te authenticeren. Meer informatie. Als je een Eindgebruiker, Vertegenwoordiger of Bezoeker bent, kunnen wij je berichten sturen via de over jou verzamelde contactgegevens (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, tekstbericht of videovergadering) om je informatie te bieden over onze Diensten en de diensten van onze gelieerde bedrijven, om je uit te nodigen voor onze evenementen of enquêtes of om je anderszins te informeren voor onze marketingdoeleinden, op voorwaarde dat dit in overeenstemming met toepasselijke wetgeving gebeurt, met inbegrip van eventuele toestemmings- of uitschrijvingsvereisten. Als je bijvoorbeeld je contactgegevens naar ons verstuurt of als wij je zakelijke contactgegevens verzamelen door onze deelname aan vakbeurzen of andere evenementen, kunnen we aan de hand van de gegevens na afloop contact met je zoeken met betrekking tot een evenement, informatie sturen die je over onze producten of diensten hebt aangevraagd en informatie sturen in het kader van onze marketingcampagnes.
 • Social media en aanbiedingen. Als je Persoonsgegevens naar ons stuurt om in te gaan op een aanbieding, programma of promotie, gebruiken we de door jou verstuurde Persoonsgegevens om de aanbieding, het programma of de promotie te beheren. We zullende Persoonsgegevens alsook de Persoonsgegevens die je via social media beschikbaar stelt ook gebruiken om je marketinginformatie te brengen, tenzij ons dat niet is toegestaan.
 • Fraudepreventie en beveiliging. Wij verzamelen en gebruiken Persoonsgegevens om de activiteit te detecteren en te beheren van frauduleuze personen en andere kwaadwillende die gebruikmaken van onze Diensten, om onze Zakelijke Diensten gericht op fraudedetectie in te schakelen en om anderszins onze Diensten en transacties te beveiligen tegen ongeoorloofd(e) toegang, gebruik, wijziging of oneigenlijk gebruik van Persoonsgegevens, informatie en tegoeden. In verband met toezicht-, preventie-, detectie- en nalevingsactiviteiten in het kader van fraude en beveiliging voor Stripe en diens Zakelijke Gebruikers ontvangen wij informatie van dienstverleners (met inbegrip van kredietinformatiediensten), derden en de door ons geleverde Diensten. Wij kunnen gegevens van jou en over jou verzamelen van Zakelijke Gebruikers, financiële partijen en in bepaalde gevallen ook derden. Ter bescherming van onze Diensten kunnen wij bijvoorbeeld gegevens van derden ontvangen over IP-adressen die door kwaadwillende zijn gecompromitteerd. Meer informatie. Met behulp van deze Persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, land) kunnen wij identiteiten bevestigen, kredietcontroles uitvoeren voor zover dat door toepasselijke wetgeving wordt toegestaan, en fraude voorkomen. Wij kunnen ook technologie inzetten om het frauderisico vast te stellen van een transactiepoging door een Eindklant of Eindgebruiker bij een Zakelijke gebruiker of financiële partner.
 • Naleving van wettelijke voorschriften. Wij gebruiken Persoonsgegevens om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen met betrekking tot witwasbestrijding (AML), Ken-uw-klant-controles (KYC), terrorismebestrijding, exportcontroles en het verbod om zaken te doen met ongewenste personen of in bepaalde zakelijke gebieden alsook andere wettelijke verplichtingen. Wij stellen alles in het werk om onze Diensten veilig en beveiligd te laten zijn, met naleving van voorschriften, en hiervoor zijn de verzameling en het gebruik van Persoonsgegevens cruciaal. Wij kunnen bijvoorbeeld controleren op patronen in betaaltransacties en andere online signalen om op basis van die inzichten het risico te beperken op fraude, witwassen en andere schadelijke activiteiten voor Stripe, onze Eindgebruikers en hun Eindklanten.
 • Minderjarigen. De Diensten zijn niet bestemd voor minderjarigen, met inbegrip van kinderen jonger dan 13 jaar, en wij vragen dergelijke personen geen Persoonsgegevens te verstrekken via de Diensten. In bepaalde landen kunnen we hogere leeftijdsgrenzen stellen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

c. Delen van Persoonsgegevens. Behalve de hierboven beschreven manieren waarop wij Persoonsgegevens gebruiken, gebruiken wij Persoonsgegevens ook op de volgende manieren:

 • Gelieerde ondernemingen van Stripe. Wij delen Persoonsgegevens met andere gelieerde entiteiten van Stripe. De gegevens worden met die entiteiten gedeeld ten behoeve van de in dit Beleid vermelde doeleinden.
 • Dienstverleners of verwerkers. Om Diensten aan onze Zakelijke Gebruikers en Eindgebruikers te leveren en om Bezoekers, Vertegenwoordigers en Eindgebruikers te informeren, aanbiedingen te doen en advertenties te tonen met betrekking tot onze Diensten, vertrouwen wij op de diensten die anderen ons verschaffen. Dienstverleners leveren verschillende essentiële diensten, zoals hosting (opslag en levering), analytische informatie om de snelheid, nauwkeurigheid en/of beveiliging van onze Diensten te meten, identiteitsverificatie, klantenservice, e-mails en audits. Dergelijke dienstverleners worden door ons gemachtigd om de door ons beschikbaar gestelde Persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken om diensten namens ons te verlenen en om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen. De dienstverleners zijn contractueel ertoe gehouden de beveiliging en vertrouwelijkheid te beschermen van Persoonsgegevens die zij namens ons verwerken. Onze dienstverleners zijn hoofdzakelijk gevestigd in de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en India. Meer informatie.
 • Financiële partners. “Financiële partners” zijn financiële instellingen waarmee we samenwerken om de Diensten aan te bieden (met inbegrip van wervende banken van betaalmethoden, banken en betaaldiensten). Wij delen Persoonsgegevens van onze gebruikers met bepaalde Financiële partners om de Diensten aan de desbetreffende Zakelijke Gebruikers te leveren en om bepaalde Diensten aan te bieden in samenwerking met onze Financiële partners. Wij delen bijvoorbeeld bepaalde Persoonsgegevens van Vertegenwoordigers (zoals aflossingsdata van leningen en contactgegevens) met institutionele beleggers die de kapitaalleningen aanschaffen die wij aan de desbetreffende Zakelijke Gebruikers hebben verstrekt.
 • Anderen, met toestemming. In bepaalde gevallen leveren wij geen diensten maar verwijzen wij je door naar of stellen wij je in staat om in contact te treden met anderen om diensten te verkrijgen (bijvoorbeeld professionele dienstverleners waarmee wij samenwerken om Atlas te leveren). In dergelijke gevallen maken wij de identiteit van de derde bekend, geven we aan welke gegevens met die partij worden gedeeld en vragen we je om toestemming om de gegevens te delen.
 • Zakelijke transacties. Indien wij een transactie (willen) aangaan die van invloed is op de structuur van ons bedrijf, zoals een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, cessie, overplaatsing, verandering van zeggenschap of een andere beschikking van (een deel van) onze bedrijfsvoering, activa of voorraad, kunnen wij Persoonsgegevens met derden delen in verband met deze transactie. Elke andere entiteit die ons of een gedeelte van ons bedrijf overneemt, is gerechtigd je Persoonsgegevens te blijven gebruiken, echter in overeenstemming met de voorwaarden in dit Beleid.
 • Naleving en schadepreventie. Wij delen Persoonsgegevens indien wij dat nodig achten: (i) om te voldoen aan toepasselijke wetgeving; (ii) om te voldoen aan reglementen die door een betaalmaatschappij aan ons zijn opgelegd in verband met het gebruik van een betaalmethode (bijvoorbeeld netwerkregels voor Visa); (iii) om onze contractuele rechten af te dwingen; (iv) om de Diensten, rechten, privacy, veiligheid en eigendommen te beschermen en waarborgen van Stripe, jou of anderen, inclusief tegen andere kwaadwillende of frauduleuze activiteit en beveiligingsincidenten; en (v) om te reageren op gerechtvaardigde verzoeken met betrekking tot rechtszaken van rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, toezichthouders en andere publieke en overheidsinstanties, waaronder ook instanties die buiten je land van verblijf kunnen vallen.

3. Juridische grondslagen voor gegevensverwerking

Ten behoeve van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hanteren wij een aantal juridische grondslagen zodat wij je Persoonsgegevens kunnen verwerken. Meer informatie vind je hier.

a. Contractuele en precontractuele zakelijke relaties. Wij verwerken Persoonsgegevens om zakelijke relaties aan te kunnen gaan met potentiële Zakelijke Gebruikers en Eindgebruikers alsook om de respectieve contractuele verplichtingen met hen na te komen. De activiteiten zijn:

 • het maken en beheren van Stripe-accounts en Stripe-accountreferenties, met inbegrip van de beoordeling van aanvragen om het gebruik van onze Diensten te initiëren of uit te breiden;
 • het maken en beheren van Stripe Checkout-accounts;
 • financiële administratie, audits en facturering; en
 • het verwerken van betalingen, met inbegrip van fraude- en verliespreventie, optimalisatie van geldige transacties, berichtgeving met betrekking tot dergelijke betalingen en verwante klantenservice.

b. Naleving van wettelijke voorschriften. Wij verwerken Persoonsgegevens om de identiteit van onze personen en entiteiten te verifiëren zodat we kunnen voldoen aan verplichtingen inzake fraudetoezicht, -preventie en -detectie, wetgeving verband houdend met de detectie en melding van illegale en ongeoorloofde activiteit, zoals verplichtingen inzake witwasbestrijding (AML) en Ken-uw-klant-controles (KYC) alsook verplichtingen inzake financiële verslaggeving. Wij kunnen bijvoorbeeld zijn gehouden de identiteit van een gebruiker vast te leggen en te verifiëren om wetgeving na te leven gericht op witwasbestrijding en het voorkomen van financiële misdrijven. De verplichtingen worden aan ons opgelegd op grond van de wet en kunnen van ons verlangen dat wij onze naleving rapporteren aan derden en dat wij meewerken aan audits door derden.

c. Gerechtvaardigde belangen. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, vertrouwen wij op onze gerechtvaardigde zakelijke belangen om Persoonsgegevens over jou te verwerken. De onderstaande lijst beschrijft voor welke zakelijke doeleinden wij een gerechtvaardigd belang hebben om je gegevens te verwerken:

 • detecteren, controleren en voorkomen van fraude en ongeautoriseerde betaaltransacties;
 • beperken van financiële derving, vorderingen, aansprakelijkheid of andere schade voor Eindklanten, Eindgebruikers, Zakelijke Gebruikers en Stripe;
 • bepalen of u in aanmerking komt voor en het aanbieden van nieuwe Stripe-producten en -diensten (meer informatie);
 • reageren op aanvragen, versturen van kennisgevingen met betrekking tot de Diensten en het verlenen van klantenservice;
 • promoten, analyseren, wijzigen en verbeteren van onze Diensten, systemen en tools, met inbegrip van de betrouwbaarheid van de Diensten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;
 • beheren, exploiteren en verbeteren van de prestaties van onze Sites en Diensten door meer inzicht te krijgen in hun doeltreffendheid en onze digitale middelen te optimaliseren;
 • analyseren en adverteren van onze Diensten, en gerelateerde verbeteringen;
 • uitvoeren van cumulatieve analyses en ontwikkelen van business intelligence om onze bedrijfsvoering te exploiteren en beschermen, onderbouwde beslissingen te nemen en verslag te doen van de prestaties van ons bedrijf;
 • delen van Persoonsgegevens met externe dienstverleners die diensten namens ons leveren en met zakenpartners die ons helpen onze bedrijfsvoering te exploiteren en verbeteren (meer informatie);
 • faciliteren van netwerk- en informatiebeveiliging binnen heel Stripe en onze Diensten; en
 • delen van Persoonsgegevens met gelieerde ondernemingen.

d. Toestemming. Wij kunnen ons baseren op toestemming om Persoonsgegevens te verzamelen en verwerken verband houdend met de manier waarop wij met je communiceren en om onze Diensten, zoals Link, Financial Connections, Atlas en Identity, te leveren. Wanneer wij gegevens verwerken op basis van je toestemming, heb je het recht je toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatige verwerking op basis van je toestemming voordat je deze introk.

4. Je rechten en keuzes

Je hebt mogelijk keuzes wat betreft de verzameling, het gebruik en de bekendmaking van je Persoonsgegevens door ons.

a. Uitschrijven voor onze elektronische berichten

Als je geen e-mails met marketinginformatie meer van ons wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via de daartoe bestemde koppeling in dergelijke e-mails of zoals hier beschreven. Wij proberen zo snel als redelijkerwijs mogelijk te voldoen aan je verzoek(en). Als je je uitschrijft voor onze e-mails met marketinginformatie, (i) behouden wij het recht om met jou te communiceren over de diensten die je ontvangt (bijvoorbeeld ondersteuning en belangrijke juridische kennisgevingen) en (ii) kunnen onze Zakelijke Gebruikers je nog steeds berichten sturen en ons instrueren je berichten namens hen te sturen.

b. Je rechten ten aanzien van gegevensbescherming

Afhankelijk van je locatie en met inachtneming van toepasselijke wetgeving heb je mogelijk de volgende rechten zoals hier beschreven ten aanzien van de Persoonsgegevens die wij over jou beheren:

 • het recht om Stripe te laten bevestigen of wij Persoonsgegevens verwerken die betrekking op jou hebben, en als dat zo is, om een kopie van de Persoonsgegevens aan te vragen;
 • het recht om Stripe te verzoeken onnauwkeurige, onvolledige of verouderde Persoonsgegevens te rectificeren of bij te werken;
 • het recht om Stripe te verzoeken je Persoonsgegevens te wissen in bepaalde omstandigheden zoals wettelijk voorzien (meer informatie);
 • het recht om Stripe te verzoeken het gebruik van je Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld omdat Stripe een ander door jou ingediend verzoek beoordeelt (met inbegrip van verzoeken aan Stripe om je Persoonsgegevens bij te werken);
 • het recht om te verzoeken dat wij je Persoonsgegevens naar een ander bedrijf exporteren, voor zover technisch haalbaar;
 • wanneer de verwerking van je Persoonsgegevens is gebaseerd op je eerder verleende toestemming, heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken; en/of
 • wanneer wij je gegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen, heb je ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van je Persoonsgegevens; Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen hebben of indien dit om juridische redenen verplicht is, staken wij de verwerking van je gegevens wanneer je bezwaar aantekent. Meer informatie.
 • Het recht om niet te worden gediscrimineerd wegens de uitoefening van deze rechten; en/of
 • Het recht om in beroep te gaan tegen elke beslissing van Stripe met betrekking tot deze rechten.

Je kunt de aanvullende rechten hebben met betrekking tot jouw Persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving. Zie bijvoorbeeld de sectie Juridische-specifieke bepalingen onder Californië hieronder.

b. Procedure voor uitoefening van je rechten ten aanzien van gegevensbescherming

Zie ook het Privacycentrum van Stripe of neem contact met ons op zoals hieronder beschreven als je je rechten ten aanzien van gegevensbescherming wilt uitoefenen.

5. Beveiliging en gegevensbewaring

Wij spannen ons naar redelijkheid in om een mate van beveiliging te bieden die past bij het risico dat verband houdt met de verwerking van je Persoonsgegevens. Wij treffen organisatorische, technische en administratieve maatregelen ter bescherming van Persoonsgegevens waarop dit Beleid van toepassing is tegen toegang door onbevoegden, vernietiging, verlies, wijziging of misbruik. Helaas kan 100% veiligheid voor geen enkele gegevensoverdracht en geen enkel opslagsysteem worden gegarandeerd.

Om ons te helpen Persoonsgegevens te beschermen, raden wij je aan om, wanneer je een account hebt bij Stripe, een sterk wachtwoord te gebruiken, dat wachtwoord te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en niet dezelfde inloggegevens (bijvoorbeeld je wachtwoord)te gebruiken voor je Stripe-account als voor andere diensten of accounts. Als je vermoedt dat je interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld omdat je denkt dat de beveiliging van je Stripe-account is gecompromitteerd), neem dan onmiddellijk contact met ons op. Meer informatie.

Wij bewaren je Persoonsgegevens zolang wij de Diensten leveren aan jou of onze Zakelijke Gebruikers (voor zover van toepassing) of gedurende een periode waarbinnen wij de Diensten redelijkerwijs verwachten te leveren. Ook als we de levering van Diensten hebben gestaakt aan jou of een Zakelijke gebruiker met wie je zakendoet, en ook als je je Stripe-account sluit of een transactie met een Zakelijke Gebruiker is afgerond, kunnen wij je Persoonsgegevens bewaren:

 • om te voldoen aan onze juridische verplichtingen en wettelijke voorschriften 
 • om toezicht op en opsporing en preventie van fraude mogelijk te maken 
 • om te voldoen aan onze fiscale, boekhoudkundige en financiële rapportageverplichtingen
 • indien vereist door onze contractuele verplichtingen tegenover onze financiële partners ( en indien het bewaren van gegevens verplicht is door de door jou gebruikte betaalmethode. 

Wanneer wij Persoonsgegevens bewaren, doen we dit in overeenstemming met eventuele wettelijk vereiste verjaringstermijnen en bewaarverplichtingen voor administratie. Meer informatie.

6. Internationale gegevensoverdrachten 

Wij zijn een internationaal bedrijf. Wij kunnen je Persoonsgegevens doorgeven naar andere landen dan je eigen land, met inbegrip van de Verenigde Staten. In deze landen kunnen andere voorschriften ten aanzien van gegevensbescherming gelden dan in je eigen land. Wanneer gegevens grensoverschrijdend worden doorgegeven, treffen wij maatregelen om te voldoen aan toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming die voor de doorgifte gelden. In bepaalde situaties zijn wij mogelijk verplicht Persoonsgegevens bekend te maken om te voldoen aan gerechtvaardigde verzoeken van instanties (zoals wetshandhaving of beveiligingsinstanties). Meer informatie.

Als je je in de Europese Economische Ruimte (“EER”), het Verenigd Koninkrijk (“VK”) of Zwitserland bevindt, zie ook dan het Privacycentrum van Stripe voor meer informatie. Voor zover toepasselijke wetgeving een voorziening voor gegevensdoorgifte voorschrijft, maken wij gebruik van een of meer van de volgende: 

 • Doorgifte naar bepaalde landen of ontvangers die volgens de toepasselijke wetgeving een passend beschermingsniveau voor Persoonsgegevens bieden. 
 • Door de Europese Commissie goedgekeurde EU-standaardcontractbepalingen en het door het Information Commissioner's Office uitgegeven UK International Data Transfer Addendum. Je kunt een exemplaar van de desbetreffende modelcontractbepalingen verkrijgen. Meer informatie
 • Of andere wettelijke methoden waarover wij krachtens de toepasselijke wetgeving beschikken. 

 Hoewel Stripe Inc. zelf gecertificeerd blijft onder het EU-VS Privacy Shield en het Zwitserland-Amerikaanse Privacy Shield, doet het momenteel geen beroep op deze kaders voor de overdracht van Persoonsgegevens naar de Verenigde Staten.

7. Wijzigingen en aanpassingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen om nieuwe diensten, wijzigingen in ons privacybeleid of relevante wetgeving weer te geven. De "Laatst bijgewerkt" legenda bovenaan dit Beleid geeft aan wanneer dit Beleid voor het laatst werd herzien. Alle wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat wij het herziene Beleid op de Diensten plaatsen of anderszins kennisgeving van de update doen zoals vereist door de wet.

Wij kunnen je kennisgevingen en meldingen sturen met betrekking tot het Beleid of verzamelde Persoonsgegevens door de kennisgevingen of meldingen te publiceren op onze website en, als je een Eindgebruiker of Vertegenwoordiger bent, door contact met je op te nemen via je Stripe-dashboard, e-mailadres en/of het fysieke adres in je Stripe-account.

8. Rechtsgebied specifieke bepalingen

 • Australië. Als je een Australisch ingezetene bent en ontevreden bent over de manier waarop wij een klacht hebben afgehandeld die je op grond van dit Beleid hebt ingediend, kun je contact opnemen met de Office of the Australian Information Commissioner.
 • Brazilië. Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact opnemen met onze DPO. Braziliaanse ingezetenen op wie de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ("LGPD") van toepassing is, hebben rechten zoals uiteengezet in artikel 18 van de LGPD.
 • Canada. Zoals gebruikt in dit beleid omvat "toepasselijke wetgeving" de federale wet op de bescherming van Persoonsgegevens en elektronische documenten (PIPEDA) en omvat "Persoonsgegevens" "persoonlijke informatie" zoals gedefinieerd in PIPEDA.
 • EER en VK. Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact nemen met onze DPO. Als je een inwoner bent van de EER of als wij Stripe Payments Europe Limited hebben aangewezen als jouw gegevensbeheerder, en je van mening bent dat onze verwerking van jouw gegevens niet in overeenstemming is met de General Data Protection Regulation (GDPR), kunt je jouw vragen of klachten richten aan de Ierse Commissie voor gegevensbescherming. Als je een ingezetene van het VK bent, kun je je met je vragen of zorgen wenden tot het Britse Information Commissioner’s Office. Wanneer Persoonsgegevens worden gebruikt voor gereglementeerde financiële activiteiten in Europa, worden Stripe Payments Europe Limited en lokale, gereglementeerde Stripe-entiteiten (gedefinieerd als entiteiten die een vergunning hebben verkregen of zijn erkend of geregistreerd door een lokale regelgevende instantie) beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie.
 • India. Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw Persoonsgegevens in India, neem dan contact op met onze Nodal Officer en Grievance Officer hier.Meer informatie.
 • Indonesië. Zoals gebruikt in dit Beleid verwijst “toepasselijke wetgeving” naar Wet nr. 11 uit 2008 zoals geamendeerd door Wetnr. 19 uit 2016 inzake Elektronische informatie en transacties, overheidsvoorschrift nr. 71 uit 2019 inzake de Implementatie van elektronische systemen en transacties en Voorschriftnr. 20 uit 2016 van de Minister van Communicatie en Informatica inzake de bescherming van persoonsgegevens in elektronische systemen, en “Persoonsgegevens” verwijst naar “persoonsgegevens” zoals die op grond van dergelijke wetgeving worden gedefinieerd.
 • Japan. Wanneer wij Persoonsgegevens van betrokkenen in Japan doorgeven aan jurisdicties die niet als "adequaat" zijn erkend door de Commissie Bescherming Persoonsgegevens, sluiten wij schriftelijke overeenkomsten met derden buiten Japan. Deze schriftelijke overeenkomsten voorzien in rechten en verplichtingen die gelijkwaardig zijn aan die van de Japanse wet op de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe wij ervoor zorgen dat derden jouw gegevens beschermen en waar jouw gegevens zich bevinden, zie hierboven, of neem contact met ons op zoals hieronder beschreven. Voor een beschrijving van buitenlandse systemen en kaders die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van gelijkwaardige maatregelen door de derde partij, zie hier.
 • Maleisië. Als je vragen of klachten hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze DPO.
 • Zwitserland. Zoals gebruikt in dit beleid, omvat "toepasselijk recht" de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming (FADP), zoals herzien. Om jouw rechten op grond van de FADP uit te oefenen, kan je contact opnemen met onze DPO.
 • Thailand. Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke verplichting of contractueel recht, en je ons geen persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij je mogelijk niet rechtmatig diensten verlenen.
 • Verenigde Staten - Californië. Als je een consument bent die gevestigd is in Californië, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Californische wetgeving (bijv. de "CCPA"). Voor specifieke details, zie hier. Stripe gebruikt cookies, inclusief advertentiecookies, zoals beschreven in ons Cookiebeleid .
  • Jouw rechten en keuzes. Als Californische consument en behoudens bepaalde beperkingen onder de CCPA, heb je keuzes met betrekking tot ons gebruik en de openbaarmaking van jouw persoonlijke gegevens (meer informatie over data subject rights metrics). Naast de bovengenoemde rechten (zie hier), houd rekening met deze andere Californië-specifieke rechten:
   • Uitoefening van het recht om te weten: Je hebt het recht aanvullende informatie te vragen over categorieën van persoonsgegevens die zijn verzameld, verkocht, bekendgemaakt of gedeeld; doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld, verkocht of gedeeld; categorieën van bronnen van persoonsgegevens; en categorieën van derden met wie wij deze persoonsgegevens hebben bekendgemaakt of gedeeld.
   • Uitoefening van het recht op opt-out van een verkoop: Wij verkopen geen "Persoonlijke Informatie" zoals gedefinieerd door de CCPA en hebben dat in de afgelopen 12 maanden ook niet gedaan.
   • Het recht uitoefenen om het gebruik of delen van gevoelige Persoonlijke Informatie te beperken: wij verkopen of delen geen gevoelige Persoonlijke Informatie zoals gedefinieerd door de CCPA en hebben dit de afgelopen 12 maanden ook niet gedaan. Meer informatie over onze verzameling en gebruik van gevoelige Persoonlijke Informatie hier.
   • Recht op opt-out voor het delen van cross-context gedragsreclame. Meer informatiehier enhier.
  • Als je een verzoek wilt indienen om een van de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, neem je contact met ons op via de methoden die worden beschreven in het gedeelte Contact opnemen hieronder. Wij zullen jouw verzoek verifiëren door jou te vragen het te verzenden vanaf het e-mailadres dat aan jouw account is gekoppeld of door jou te vragen informatie te verstrekken die nodig is om jouw identiteit te verifiëren, waaronder naam, adres, transactiegeschiedenis, foto-identificatie en andere informatie die aan jouw account is gekoppeld. 
  • Je kunt schriftelijk of via een volmacht een gemachtigde aanwijzen om namens jou verzoeken in te dienen om jouw rechten onder de CCPA uit te oefenen. Jouw agent kan namens je een verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de methoden die worden beschreven in het gedeelte Contact opnemen hieronder. Wij kunnen je nog steeds vragen om jouw identiteit rechtstreeks te verifiëren en te bevestigen dat je de gemachtigde agent toestemming hebt gegeven om het verzoek in te dienen.
  • Niet volgen en signalen. Meer informatie over hoe wij "do not track" en andere signalen honoreren.

9. Contact opnemen

Neem contact met ons op als je vragen of klachten over dit Beleid hebt. Als je een Eindklant bent (bijvoorbeeld omdat je als individu zakendoet of een transactie verricht bij een Zakelijke gebruiker), raadpleeg dan het privacybeleid of de privacykennisgeving van de Zakelijke gebruiker voor informatie met betrekking tot diens privacypraktijken, -keuzes en -controles of neem rechtstreeks contact op met de Zakelijke gebruiker.