Intäktsredovisning för företag med hög tillväxt

Stripe Revenue Recognition effektiviserar periodiserad redovisning så att du snabbt och enkelt kan göra bokslut. Automatisera och konfigurera intäktsrapporter för att göra det lättare att efterleva standarderna IFRS 15 och ASC 606.

Inbyggt i Stripe

Periodiserad redovisning behöver inte vara komplicerat

I takt med att ditt företag växer kan redovisningen av intäkter snabbt bli krånglig och svårhanterad. Vi tog fram en intäktsredovisningslösning i Stripe så att du kan automatisera periodiserad redovisning av dina transaktioner och faktureringar.

Stripe Revenue Recognition hanterar också de mest komplexa scenarion – uppgraderingar, nedgraderingar, proportionella betalningar, återbetalningar och tvister på ett smidigt sätt. Med korrekta data kan du förbereda redovisningsfärdiga balansräkningar och få en omfattande överblick av ditt företag.

Revenue Recognition Dashboard

Detta ingår

Bättre insikter om ditt företags resultat

En enhetlig bild av alla intäkter

Visa alla Stripe-transaktioner och villkor automatiskt och importera data från andra källor än Stripe från Dashboard.

Automatiserad intäktsrapportering och dashboards

Skapa redovisningsrapporter som är klara att användas direkt – inga teknikerresurser krävs.

Anpassningsbar för ditt företag

Skapa och automatisera anpassade regler för att redovisa intäkter i enlighet med företagets specifika bokföringsrutiner.

Revision i realtid

Förbered dig inför revisioner genom att spåra alla belopp till de bakomliggande kunderna och transaktionerna.

En enhetlig bild av alla intäkter

Få en komplett överblick av alla dina intäkter – oavsett hur du tjänade dem. Med Revenue Recognition kan du inkludera de abonnemang, fakturor och betalningstransaktioner som redan sparats i Stripe.

Du kan importera intäkter från andra källor än Stripe, orderhanteringsscheman och servicevillkor för att samla alla dina intäktsdata på en och samma plats. (För närvarande i betaversion.)

Adyen

Bill.com

Braintree

Chase Paymentech

Checkout.com

Dwolla

GoCardless

PayPal

Payrix

QuickBooks

Sage Intacct

Square

Wave

WePay

Worldpay

Zoho

Kortbetalningar

Plånboksbetalningar

Checkbetalningar

Expedieringsscheman

Tjänstevillkor

Stripe Invoicing

Stripe Billing

Stripe Payments

Automatiserad intäktsredovisning och dashboards

Granska detaljerade tabeller, diagram och journalposter som efterlever standarderna ASC 606 och IFRS 15 för att få en ögonblicksbild av ditt företag.

Intäkter i vattenfallsdiagram
Bokförda
Aug 2021
Aug 2022
Redovisade t.o.m.
Aug 2022
Ladda ner
Bokförda
Redovisade
Fr.o.m. AUG 2022
Månad
Totalt
Aug 2021
3 110 775,43 Nkr
Sep 2021
2 726 446,44 Nkr
Okt 2021
2 672 266,24 Nkr
Nov 2021
4 157 751,89 Nkr
Dec 2021
4 336 538,51 Nkr
Jan 2022
3 775 148,18 Nkr
Feb 2022
5 731 307,09 Nkr
Mars 2022
4 869 104,68 Nkr
April 2022
5 679 296,26 Nkr
Maj 2022
7 719 195,63 Nkr
Juni 2022
6 522 069,11 Nkr
Juli 2022
7 399 431,11 Nkr
Aug 2022
10 538 631,01 Nkr
Totalt
69 237 961,57 Nkr
Aug 2021
Sep 2021
Okt 2021
Nov 2021
Dec 2021
Jan 2022
Feb 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Aug 2022
523 341,58 Nkr
618 978,87 Nkr
231 516,05 Nkr
220 080,03 Nkr
207 395,20 Nkr
200 663,25 Nkr
193 878,83 Nkr
189 800,05 Nkr
171 356,98 Nkr
178 979,55 Nkr
157 381,91 Nkr
149 559,03 Nkr
67 844,11 Nkr
522 341,50 Nkr
591 390,52 Nkr
175 326,93 Nkr
176 043,04 Nkr
165 312,53 Nkr
170 985,39 Nkr
158 961,32 Nkr
136 486,42 Nkr
151 237,31 Nkr
140 285,27 Nkr
136 231,80 Nkr
132 015,97 Nkr
553 324,78 Nkr
608 867,31 Nkr
166 189,11 Nkr
158 229,03 Nkr
161 618,69 Nkr
161 620,07 Nkr
138 763,97 Nkr
146 579,30 Nkr
141 983,19 Nkr
135 072,67 Nkr
116 300,17 Nkr
601 525,98 Nkr
806 581,64 Nkr
293 914,74 Nkr
294 897,00 Nkr
289 784,09 Nkr
261 994,68 Nkr
278 267,99 Nkr
252 774,36 Nkr
261 217,81 Nkr
236 907,52 Nkr
721 517,05 Nkr
814 787,03 Nkr
305 211,74 Nkr
300 798,08 Nkr
263 926,10 Nkr
292 146,74 Nkr
276 997,77 Nkr
273 853,41 Nkr
265 028,25 Nkr
708 970,69 Nkr
824 378,37 Nkr
249 199,88 Nkr
217 274,17 Nkr
233 608,05 Nkr
226 414,19 Nkr
226 888,84 Nkr
210 615,37 Nkr
898 609,19 Nkr
1 016 953,11 Nkr
388 835,89 Nkr
419 539,13 Nkr
394 866,15 Nkr
407 154,54 Nkr
372 077,67 Nkr
893 253,86 Nkr
925 470,43 Nkr
338 868,51 Nkr
320 725,37 Nkr
314 805,37 Nkr
304 507,07 Nkr
849 783,64 Nkr
1 136 531,00 Nkr
388 475,18 Nkr
390 759,47 Nkr
367 657,20 Nkr
1 144 837,06 Nkr
1 287 104,07 Nkr
581 159,56 Nkr
544 214,51 Nkr
1 129 501,68 Nkr
1 279 174,94 Nkr
442 947,27 Nkr
1 195 739,37 Nkr
1 389 341,78 Nkr
1 376 970,43 Nkr
523 341,58 Nkr
1 141 320,37 Nkr
1 376 231,35 Nkr
1 605 800,25 Nkr
2 077 726,03 Nkr
2 341 877,27 Nkr
2 849 579,22 Nkr
3 260 370,46 Nkr
3 353 892,28 Nkr
4 320 594,65 Nkr
4 716 509,14 Nkr
5 351 616,81 Nkr
5 826 427,30 Nkr
Redovisade
Återstående
3 110 775,43 Nkr
0,00 Nkr
2 656 618,02 Nkr
69 828,43 Nkr
2 488 548,29 Nkr
183 717,95 Nkr
3 577 865,82 Nkr
579 886,08 Nkr
3 514 266,15 Nkr
822 272,36 Nkr
2 897 349,57 Nkr
877 798,61 Nkr
3 898 035,69 Nkr
1 833 271,40 Nkr
3 097 630,61 Nkr
1 771 474,07 Nkr
3 133 206,49 Nkr
2 546 089,77 Nkr
3 557 315,20 Nkr
4 161 880,43 Nkr
2 851 623,89 Nkr
3 670 445,23 Nkr
2 585 081,14 Nkr
4 814 349,96 Nkr
1 376 970,43 Nkr
9 161 660,58 Nkr
38 745 286,71 Nkr
30 492 674,86 Nkr

Anpassningsbar för ditt företag

Anpassa och ta fram regler för att hantera olika typer av intäkter i enlighet med dina bokföringsrutiner.

  • Uteslut mellanhandsavgifter
  • Hantera skattebehandling
  • Justera redovisningsscheman
  • Öppna och stäng redovisningsperioder för att göra justeringar i efterhand

Definiera intäktsredovisningsschema för frakt

Tillämpa på

Betalningar som matchar "markleverans"

Behandling

Redovisa 7 dagar efter mottagen betalning

Säkerställ att mellanhandsavgifter behandlas

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "avgifter"

Behandling

Hantera som mellanhandsavgift

Definiera redovisningsschema baserat på expediering av service

Tillämpa på

Produkt-id som matchar "prod_Jqo2bBLbemZkRw"

Behandling

Redovisa på serviceperiodens startdatum

Definiera redovisningsschema vid betalningshändelser

Tillämpa på

Produktbeskrivning som matchar "månadsabonnemang"

Behandling

Redovisa över 30 dagar

Säkerställ att skatter behandlas

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "skatt"

Behandling

Behandla som skatt

Uteslut testtransaktioner

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "test"

Behandling

Uteslut transaktioner

Definiera anpassad behandling av intäkter för stora fakturor

Tillämpa på

Fakturabelopp som överstiger 5 000,00 Nkr

Behandling

Redovisa 50 % för betalning och …

Definiera anpassat schema för utvalda kunder

Tillämpa på

Customers with ID matching “cus_JqwbjAKZ8z5MGL”

Behandling

Redovisa över 2 år

Byte från redovisning enligt kontantprincipen till periodiserad redovisning

Tillämpa på

Alla radposter före 1 mars 2021

Behandling

Redovisa vid färdigställande av faktura

Uteslut intäkter från utvalda kundfakturor

Tillämpa på

Kunder med e-postadresser som matchar "test@stripe.com"

Behandling

Uteslut transaktioner

Definiera anpassat schema för fakturor

Tillämpa på

Alla fakturaposter

Behandling

Redovisa över serviceperiod

Uteslut intäkter från destination charges

Tillämpa på

Destination charges

Behandling

Uteslut transaktioner

Omfördela intäkter

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "paket"

Behandling

Redovisa 25 % efter betalning, 75 % över tjänst ...

Definiera flera expedieringar

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "tjänster"

Behandling

Redovisa 40 % efter betalning, 30 % efter 2 dagar …

Kontrollera när intäkter bokförs

Tillämpa på

Alla fakturaposter

Behandling

Redovisa över radpostens serviceperiod

Revision i realtid

Granska dina finanser enkelt och förbered dig inför extern revision. Revenue Recognition gör det till en sömlös process genom att spåra alla redovisade och förutbetalda intäkter till de bakomliggande kunderna och fakturorna.

Granska en detaljerad fördelning av aktivitet per månad
Identifiera vilka kunder som fakturerades
Spåra hur en viss kund betalade
Förstå hur transaktionerna kategoriserades

Rapporter

Gör månadsboksluten mer effektiva

Få åtkomst till och exportera standardrapporter till dina redovisningssystem.

  • Debet- och kredit-loggar
  • Balansräkningar
  • Resultaträkningar
  • Intäkter i vattenfallsdiagram
  • Åldersanalysrapporter för kundfordringar

Priser

Enkel, transparent prissättning

Prova Revenue Recognition gratis i 30 dagar. Revenue Recognition ingår också i Billing Scale-abonnemanget.

0,25 %

av volymen

I volymen ingår både Stripe-transaktioner och transaktioner som importeras från andra källor.

 

För Billing Scale-användare tillkommer inga extra avgifter för Revenue Recognition i volymen för Stripe Billing. För transaktioner som importeras till Stripe eller genereras utanför Stripe Billing tillkommer en separat avgift på 0,25 %.

0,2 %

när dina volymer överstiger 500 000 NOK per månad

Redo att sätta i gång?

Förenkla periodiserad redovisning och efterlevnad av standarderna IFRS 15 och ASC 606 med hjälp av automatisk intäktsrapportering.

Sätt ditt backoffice i första rummet

Väx snabbare och agera med större flexibilitet med hjälp av vår plattform för intäkts- och ekonomiautomatisering.

Fakturera kunder med Stripe

Abonnemang och fakturor för återkommande betalningar.