Intäktsredovisning för företag med hög tillväxt

Stripe Revenue Recognition effektiviserar periodiserad redovisning så att du snabbt och enkelt kan göra bokslut. Automatisera och konfigurera intäktsrapporter för att göra det lättare att efterleva standarderna IFRS 15 och ASC 606.

Inbyggt i Stripe

Periodiserad redovisning behöver inte vara komplicerat

I takt med att ditt företag växer kan redovisningen av intäkter snabbt bli krånglig och svårhanterad. Vi tog fram en intäktsredovisningslösning i Stripe så att du kan automatisera periodiserad redovisning av dina transaktioner och faktureringar.

Stripe Revenue Recognition hanterar också de mest komplexa scenarion – uppgraderingar, nedgraderingar, proportionella betalningar, återbetalningar och tvister på ett smidigt sätt. Med korrekta data kan du förbereda redovisningsfärdiga balansräkningar och få en omfattande överblick av ditt företag.

Revenue Recognition Dashboard

Detta ingår

Bättre insikter om ditt företags resultat

En enhetlig bild av alla intäkter

Visa alla Stripe-transaktioner och villkor automatiskt och importera data från andra källor än Stripe från Dashboard.

Automatiserad intäktsrapportering och dashboards

Skapa redovisningsrapporter som är klara att användas direkt – inga teknikerresurser krävs.

Anpassningsbar för ditt företag

Skapa och automatisera anpassade regler för att redovisa intäkter i enlighet med företagets specifika bokföringsrutiner.

Revision i realtid

Förbered dig inför revisioner genom att spåra alla belopp till de bakomliggande kunderna och transaktionerna.

En enhetlig bild av alla intäkter

Få en komplett överblick av alla dina intäkter – oavsett hur du tjänade dem. Med Revenue Recognition kan du inkludera de abonnemang, fakturor och betalningstransaktioner som redan sparats i Stripe.

Du kan importera intäkter från andra källor än Stripe, orderhanteringsscheman och servicevillkor för att samla alla dina intäktsdata på en och samma plats. (För närvarande i betaversion.)

Adyen

Bill.com

Braintree

Chase Paymentech

Checkout.com

Dwolla

GoCardless

PayPal

Payrix

QuickBooks

Sage Intacct

Square

Wave

WePay

Worldpay

Zoho

Kortbetalningar

Plånboksbetalningar

Checkbetalningar

Expedieringsscheman

Tjänstevillkor

Stripe Invoicing

Stripe Billing

Stripe Payments

Automatiserad intäktsredovisning och dashboards

Granska detaljerade tabeller, diagram och journalposter som efterlever standarderna ASC 606 och IFRS 15 för att få en ögonblicksbild av ditt företag.

Intäkter i vattenfallsdiagram
Bokförda
Aug 2021
Aug 2022
Redovisade t.o.m.
Aug 2022
Ladda ner
Bokförda
Redovisade
Fr.o.m. AUG 2022
Månad
Totalt
Aug 2021
3 110 775,43 GBP
Sep 2021
2 726 446,44 GBP
Okt 2021
2 672 266,24 GBP
Nov 2021
4 157 751,89 GBP
Dec 2021
4 336 538,51 GBP
Jan 2022
3 775 148,18 GBP
Feb 2022
5 731 307,09 GBP
Mars 2022
4 869 104,68 GBP
April 2022
5 679 296,26 GBP
Maj 2022
7 719 195,63 GBP
Juni 2022
6 522 069,11 GBP
Juli 2022
7 399 431,11 GBP
Aug 2022
10 538 631,01 GBP
Totalt
69 237 961,57 GBP
Aug 2021
Sep 2021
Okt 2021
Nov 2021
Dec 2021
Jan 2022
Feb 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Aug 2022
523 341,58 GBP
618 978,87 GBP
231 516,05 GBP
220 080,03 GBP
207 395,20 GBP
200 663,25 GBP
193 878,83 GBP
189 800,05 GBP
171 356,98 GBP
178 979,55 GBP
157 381,91 GBP
149 559,03 GBP
67 844,11 GBP
522 341,50 GBP
591 390,52 GBP
175 326,93 GBP
176 043,04 GBP
165 312,53 GBP
170 985,39 GBP
158 961,32 GBP
136 486,42 GBP
151 237,31 GBP
140 285,27 GBP
136 231,80 GBP
132 015,97 GBP
553 324,78 GBP
608 867,31 GBP
166 189,11 GBP
158 229,03 GBP
161 618,69 GBP
161 620,07 GBP
138 763,97 GBP
146 579,30 GBP
141 983,19 GBP
135 072,67 GBP
116 300,17 GBP
601 525,98 GBP
806 581,64 GBP
293 914,74 GBP
294 897,00 GBP
289 784,09 GBP
261 994,68 GBP
278 267,99 GBP
252 774,36 GBP
261 217,81 GBP
236 907,52 GBP
721 517,05 GBP
814 787,03 GBP
305 211,74 GBP
300 798,08 GBP
263 926,10 GBP
292 146,74 GBP
276 997,77 GBP
273 853,41 GBP
265 028,25 GBP
708 970,69 GBP
824 378,37 GBP
249 199,88 GBP
217 274,17 GBP
233 608,05 GBP
226 414,19 GBP
226 888,84 GBP
210 615,37 GBP
898 609,19 GBP
1 016 953,11 GBP
388 835,89 GBP
419 539,13 GBP
394 866,15 GBP
407 154,54 GBP
372 077,67 GBP
893 253,86 GBP
925 470,43 GBP
338 868,51 GBP
320 725,37 GBP
314 805,37 GBP
304 507,07 GBP
849 783,64 GBP
1 136 531,00 GBP
388 475,18 GBP
390 759,47 GBP
367 657,20 GBP
1 144 837,06 GBP
1 287 104,07 GBP
581 159,56 GBP
544 214,51 GBP
1 129 501,68 GBP
1 279 174,94 GBP
442 947,27 GBP
1 195 739,37 GBP
1 389 341,78 GBP
1 376 970,43 GBP
523 341,58 GBP
1 141 320,37 GBP
1 376 231,35 GBP
1 605 800,25 GBP
2 077 726,03 GBP
2 341 877,27 GBP
2 849 579,22 GBP
3 260 370,46 GBP
3 353 892,28 GBP
4 320 594,65 GBP
4 716 509,14 GBP
5 351 616,81 GBP
5 826 427,30 GBP
Redovisade
Återstående
3 110 775,43 GBP
0,00 GBP
2 656 618,02 GBP
69 828,43 GBP
2 488 548,29 GBP
183 717,95 GBP
3 577 865,82 GBP
579 886,08 GBP
3 514 266,15 GBP
822 272,36 GBP
2 897 349,57 GBP
877 798,61 GBP
3 898 035,69 GBP
1 833 271,40 GBP
3 097 630,61 GBP
1 771 474,07 GBP
3 133 206,49 GBP
2 546 089,77 GBP
3 557 315,20 GBP
4 161 880,43 GBP
2 851 623,89 GBP
3 670 445,23 GBP
2 585 081,14 GBP
4 814 349,96 GBP
1 376 970,43 GBP
9 161 660,58 GBP
38 745 286,71 GBP
30 492 674,86 GBP

Anpassningsbar för ditt företag

Anpassa och ta fram regler för att hantera olika typer av intäkter i enlighet med dina bokföringsrutiner.

  • Uteslut mellanhandsavgifter
  • Hantera skattebehandling
  • Justera redovisningsscheman
  • Öppna och stäng redovisningsperioder för att göra justeringar i efterhand

Definiera intäktsredovisningsschema för frakt

Tillämpa på

Betalningar som matchar "markleverans"

Behandling

Redovisa 7 dagar efter mottagen betalning

Säkerställ att mellanhandsavgifter behandlas

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "avgifter"

Behandling

Hantera som mellanhandsavgift

Definiera redovisningsschema baserat på expediering av service

Tillämpa på

Produkt-id som matchar "prod_Jqo2bBLbemZkRw"

Behandling

Redovisa på serviceperiodens startdatum

Definiera redovisningsschema vid betalningshändelser

Tillämpa på

Produktbeskrivning som matchar "månadsabonnemang"

Behandling

Redovisa över 30 dagar

Säkerställ att skatter behandlas

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "skatt"

Behandling

Behandla som skatt

Uteslut testtransaktioner

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "test"

Behandling

Uteslut transaktioner

Definiera anpassad behandling av intäkter för stora fakturor

Tillämpa på

Fakturabelopp som överstiger 5 000,00 GBP

Behandling

Redovisa 50 % för betalning och …

Definiera anpassat schema för utvalda kunder

Tillämpa på

Customers with ID matching “cus_JqwbjAKZ8z5MGL”

Behandling

Redovisa över 2 år

Byte från redovisning enligt kontantprincipen till periodiserad redovisning

Tillämpa på

Alla radposter före 1 mars 2021

Behandling

Redovisa vid färdigställande av faktura

Uteslut intäkter från utvalda kundfakturor

Tillämpa på

Kunder med e-postadresser som matchar "test@stripe.com"

Behandling

Uteslut transaktioner

Definiera anpassat schema för fakturor

Tillämpa på

Alla fakturaposter

Behandling

Redovisa över serviceperiod

Uteslut intäkter från destination charges

Tillämpa på

Destination charges

Behandling

Uteslut transaktioner

Omfördela intäkter

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "paket"

Behandling

Redovisa 25 % efter betalning, 75 % över tjänst ...

Definiera flera expedieringar

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "tjänster"

Behandling

Redovisa 40 % efter betalning, 30 % efter 2 dagar …

Kontrollera när intäkter bokförs

Tillämpa på

Alla fakturaposter

Behandling

Redovisa över radpostens serviceperiod

Revision i realtid

Granska dina finanser enkelt och förbered dig inför extern revision. Revenue Recognition gör det till en sömlös process genom att spåra alla redovisade och förutbetalda intäkter till de bakomliggande kunderna och fakturorna.

Granska en detaljerad fördelning av aktivitet per månad
Identifiera vilka kunder som fakturerades
Spåra hur en viss kund betalade
Förstå hur transaktionerna kategoriserades

Rapporter

Gör månadsboksluten mer effektiva

Få åtkomst till och exportera standardrapporter till dina redovisningssystem.

  • Debet- och kredit-loggar
  • Balansräkningar
  • Resultaträkningar
  • Intäkter i vattenfallsdiagram
  • Åldersanalysrapporter för kundfordringar

Priser

Enkel, transparent prissättning

Prova Revenue Recognition gratis i 30 dagar. Revenue Recognition ingår också i Billing Scale-abonnemanget.

0,25 %

av volymen

I volymen ingår både Stripe-transaktioner och transaktioner som importeras från andra källor.

 

För Billing Scale-användare tillkommer inga extra avgifter för Revenue Recognition i volymen för Stripe Billing. För transaktioner som importeras till Stripe eller genereras utanför Stripe Billing tillkommer en separat avgift på 0,25 %.

0,2 %

när dina volymer överstiger 50 000 GBP per månad

Redo att sätta i gång?

Förenkla periodiserad redovisning och efterlevnad av standarderna IFRS 15 och ASC 606 med hjälp av automatisk intäktsrapportering.

Sätt ditt backoffice i första rummet

Väx snabbare och agera med större flexibilitet med hjälp av vår plattform för intäkts- och ekonomiautomatisering.

Fakturera kunder med Stripe

Abonnemang och fakturor för återkommande betalningar.