Twilio om vidareutvecklingen av sin globala plattform för kundengagemang

Med Twilios plattform för kundengagemang kan ledande företag skapa direkta och personliga relationer till alla sina kunder. Plattformen används av 250 000 företag och över 10 miljoner utvecklare för att skapa lösningar för meddelanden om samåkning, videokonferenser med läkare, datadrivna lojalitetskampanjer och mycket mer.

Vi pratade med Eyal Manor, Chief Product and Engineering Officer på Twilio, om utvecklares arbetstakt, vikten av kundkommunikation och den tilltagande betydelsen av förstapartsdata. Stripe är motorn bakom Twilios produkter runt om i världen.

Använda produkter

    Payments
    Sigma
    Radar
Globalt
Storföretag

I vilken riktning kommer Twilio att utvecklas under de närmaste åren?

De flesta känner till Twilio i egenskap av ett kommunikationsföretag som möjliggör nästan alla typer av kommunikation – från video till röst och text – genom sina enkla API:er. Vi har redan hjälpt miljontals utvecklare att bygga plattformar som skickar meddelanden från deras appar, webbplatser eller servrar.

Nästa steg är att hjälpa fler utvecklare och företag runt om i världen, och leverera nya verktyg för att hantera förstapartsdata på vår kunddataplattform (CDP). Det handlar om att hjälpa företag att skapa en smartare kommunikationsplattform och bättre förutsättningar och resultat för utvecklare.

Varför kommer tredjepartsdata att förlora i betydelse?

I hela världen blir regelverken för tredjepartsdata allt strängare avseende integritet och konsumenternas kontroll. Det är en stor förändring för konsumenterna, som får mer inflytande över vad företag gör med deras onlinedata. Dessa regler och bestämmelser bidrar också till att förhållandet mellan konsumenter och företag förändras, och cookies och webbspårningsteknik kommer att bli allt mindre relevanta.

Detta har lett till att nätföretag nu spårar, hanterar och omvandlar data direkt från sina kunder, inte längre från webbläsare, och det är här som vi kommer att se förstapartsdata. Twilio är väl positionerat för att hjälpa dem med detta och samtidigt se till alla regelkrav efterlevs. Våra produkter hjälper företag att hantera en direkt relation till sina kunder, vilket resulterar i tydligare och mer tillförlitliga insikter.

Är det därför du anser att 2022 kommer att bli kunddataplattformens år?

Ja. Över 43 % av företagsledare stöder nu förstapartsdata eftersom det är bättre för kundintegriteten. För bara två år sedan såg det helt annorlunda ut, men under 2022 har vi sett en avsevärd påskyndning av den här utvecklingen på grund av regulatoriska förändringar.

Vad är några andra överraskande eller unika sätt som kunderna använder för sin kundengagemangsstrategi?

Jag försöker träffa kunder och utvecklare så ofta jag kan, och det är häpnadsväckande i vilken utsträckning de kan anpassa Twilio. Ta till exempel Vacasa, en plattform för uthyrning av semesterboende, som använder Twilio för att skapa olika kommunikationsstrategier för gästerna. Med hjälp av våra API:er fick Vacasa bättre förståelse för kundresan på sin webbplats och kunde bygga datauppsättningar som ligger till grund för marknadsföringsbeslut och investeringar. Utifrån detta har de skapat anpassade kommunikationskanaler för att öka konverteringen för bokningar och öka intäkterna.

I vilken utsträckning är din roll fokuserad på att övervaka befintliga produkter jämfört med att förbereda nya versioner eller lanseringar?

Vi har ett fantastiskt produktutbud idag, men vi utvecklar och testar konstant nya idéer. Mitt mål är att innovera med hjälp av ”rapid experimentation”, vilket är precis hur vi lanserade Twilio Frontline, Twilio Flex och nu senast Twilio Engage. Vi är speciellt nöjda med Twilio Engages unika förmåga att förena kundernas egna dataplattformar och omnikanaler i en och samma marknadsföringslösning för att leverera datadrivna, individuella upplevelser. Vi är också stolta över vår skaparanda i hela företaget, vilket är en annan anledning till att vi gör vårt bästa för att se till att Twilios utvecklare kan jobba snabbt och med branschens bästa verktyg.

Hur optimerar ni era team och utvecklare för innovation?

Något jag lärt mig genom åren är att göra saker och ting enkla och att automatisera så mycket som möjligt. När man jobbar på ett företag med infrastruktur på en så stor skala som Twilio blir den principen om så mycket viktigare. Detta är anledningen till att vi mäter kvaliteten på den kod som vi producerar och även hur snabbt koden går till produktion för varje produkt. Jag ser över dessa nyckeltal personligen för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning.

Vilken roll spelar betalningar och e-handel för er övergripande produktstrategi?

När Twilio grundades 2008 använde kunder och utvecklare Twilios infrastruktur och behövde ett sätt att kunna ta emot betalningar utöver det de hade byggt, oavsett om det rörde sig om en app eller webbupplevelse. På den tiden drogs vi med mycket komplexitet och friktion, samtidigt som vi även expanderade till nya länder och regioner i rask takt. För Twilio var det den bästa lösningen att vända sig till Stripe, eftersom vi snabbt och enkelt kunde integrera betalningar med i stort sett alla våra produkter. Det var ett beslut som våra kunder haft stor nytta av.

Tack vare övergången till Stripe har vi även redovisat avsevärda intäktsökningar. Stripe hjälper oss att identifiera problem tidigt och minska antalet nekade betalningar för Twilios kunder och utvecklare.

Vissa företagsledare kan betrakta betalningar som ett kostnadscenter. Varför anser du att de är en fördel för Twilio?

En av anledningarna är global expansion. Alla våra kärnprodukter har redovisat stor tillväxt internationellt. Vi behövde en betallösning som fungerade på lokal nivå och som hade låg latens för Twilios kunder. För det andra så innebär rätt betaltjänstleverantör att vi kan minska antalet nekade betalningar från kortutgivare och maximera intäkterna. Stripe har ökat godkännandefrekvensen för oss med 10 % globalt. Sist men inte minst ger Stripe oss tillgång till kortbetalningsnätverken och gör det enklare för våra kunder och utvecklare att implementera betalningar sömlöst.

Hur tror du att samarbetet med Stripe kan hjälpa er inför den förestående konjunkturnedgången?

Stripe gör det möjligt för oss att koncentrera oss på det som kan driva på tillväxten för Twilio i en konjunkturnedgång. Vi kan fokusera på kunden och behöver inte bekymra oss om det komplicerade arbetet med att hantera betalningsinfrastruktur. Även om jag är optimistisk vad gäller teknik, ekonomin och världen, så försöker vi alltid hitta nya sätt att automatisera och förbättra effektiviteten. Stripe hjälper oss att bygga den bästa möjliga plattformen för kundengagemang.

Hur ser framtiden för samarbetet mellan Twilio och Stripe ut?

Det här är bara början. Twilio och Stripe ligger till grund för så mycket av det vi gör i vår vardag – allt från att beställa mat på din favoritapp, boka ett läkarbesök eller få ett kampanjerbjudande. Vårt samarbete stöder otaliga människor, varje dag.

I takt med att Twilio fortsätter att expandera runt om i världen hjälper Stripe oss att efterleva lokala regelverk och möjliggöra innovation inom områden som valutaväxling, fakturering, försäljning och regional expansion. Tack vare vårt samarbete får våra utvecklare en smidig upplevelse med enorma tidsbesparingar.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter