Aurionpro Payments erbjuder affärstransaktioner som är 97 procent snabbare i hela Asien genom en ny betalningsplattform

Aurionpro Payments, med huvudkontor i Singapore, är ett fintech-företag som erbjuder ett brett utbud av tjänster för företag. Företagets molnbaserade betalningsekosystem gör att företag – både köpare och säljare – kan genomföra digitala transaktioner.

Använda produkter

    Payments
    Connect
Asien-Stillahavsområdet
Tillväxtföretag

Utmaning

Det börsnoterade företaget Aurionpro, med huvudkontor i Indien, grundades 1997 och har sedan dess hjälpt företag runt om i världen och i olika branscher att driva på för innovation. Många av Aurionpros kunder använder företagets programvara och avancerade tekniklösningar för att hantera leveranskedjan. När man arbetade med de här kunderna märkte företaget att B2B-transaktioner ofta förlitade sig på en utdragen manuell process för att ta emot betalningar från köparna och betala leverantörerna. Denna process innebar ofta att köpare och leverantörer fick vänta i flera dagar, ibland veckor, på en utbetalning. För företag på båda ändar av transaktionen ledde detta till kassaflödes- och administrationsproblem. 2022 ville Aurionpros Singaporebaserade dotterbolag Aurionpro Payments bygga en plattform för att hantera behovet av bättre och mer effektiva betalningsupplevelser för företag i leveranskedjan och andra sektorer, där liknande B2B-transaktioner förekommer.

Lösning

Aurionpro Payments vände sig till Stripe för att be dem bygga den betalningsplattform de såg framför sig. För företaget var Stripe ett självklart val tack vare deras förmåga att ge stöd för många olika valutor och den flexibla kontohanteringen, även inom ett enda anslutet konto.

Aurionpro Payments använde Stripe Payments och Connect för att skapa en plattform som möjliggör snabba, flexibla betalningar för företag. Med Stripe stödjer Aurionpro-plattformen betalning med företagskort och betalning med ett klick så att köparna kan betala leverantörsfakturor med ett enda klick med hjälp av företagskort. På så sätt blir det lättare att administrera kassaflödet.

Med hjälp av Connect kunde företaget också bygga en plattform som automatiserar processer, inklusive onboarding av nya säljare, hantering av användare, fakturering och avstämning.

Aurionpro Payments hade ett nära samarbete med Stripes professionella tjänster under hela integrationen för att säkerställa en framgångsrik implementering och lansering. Stripes team för professionella tjänster har erfarenhet av teknisk integration samt expertis inom betalningar och finansiella tjänster och kan vägleda partner genom implementeringen. På så sätt kan kunderna snabbare skapa värde och får lösningar som är byggda för uppskalning.

För Aurionpro Payments erbjöd Stripes professionella tjänster avgörande stöd under planeringen och genomförandet av integrationen, och teamet höll i workshops och utbildningstillfällen med fokus på optimering av betalningsflöde, tillgänglighet för medel och transaktionskostnader. Dessutom hjälpte teamet för professionella tjänster till att hantera olika utmaningar som man ställdes inför, till exempel att hitta en lösning för att dynamiskt hantera koder för olika handlarkategorier.

Resultat

Aurionpro Payments tog sin betalningsplattform i drift tre månader efter projektstart, vilket innebar att den lanserades före måldatumet. Med Stripe erbjuder plattformen en snabb och smidig betalningsupplevelse för både köpare och säljare i logistikbranschen. Stöd för transaktioner med företagskort, flera valutor och betalningar med ett klick hjälper säljarna att få betalt snabbare och erbjuder köparna en enkel, flexibel betalningsprocess.

Aurionpro Payments plattform minskar utbetalningstiden för leverantörer från drygt 30 dagar till bara en dag, vilket ger ett förbättrat kassaflöde och hjälper företag att undvika likviditetsbrist. Plattformens automatiserade rapporterings- och avstämningsprocesser sparar också tid och arbete för företagen och gör att de enkelt och när som helst kan se sina fakturor och sin betalningshistorik.

Även om plattformen från början är utformad för att lösa utmaningar för företag inom leveranskedjan planerar Aurionpro Payments att utöka sin räckvidd och vända sig till företag i andra branscher som kan gynnas av en bättre betalningsupplevelse. Företaget planerar också att utnyttja Stripes globala infrastruktur och satsa på nya geografiska områden nästa år, däribland Indien, Hongkong och Förenade Arabemiraten.

Om Aurionpro

Aurionpro Payments, med bas i Singapore, är ett betalningsekosystem där B2B-köpare och -säljare kan göra affärer, med automatiska processer för onboarding, dokumentation och debitering av betalningar.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter