Belastingen wereldwijd: belastingtrends en -wijzigingen in 2023

 1. Inleiding
 2. 1. Nieuwe veelomvattende belastingwetten
 3. 2. Vereenvoudigde vereisten voor belastingaangifte
 4. 3. Wijzigingen in belastingtarieven buiten de VS
 5. 4. Doorlopende regelingen voor transacties
 6. 5. Wijziging in belastbaarheid van diensten op afstand
 7. 6. Nieuwe en uitgebreide wetten voor aanbieders van marktplaatsen
 8. Meer lezen over fiscale compliance
 9. Hoe Stripe je kan helpen omgaan met belastingwijzigingen en mondiale compliance

Belastingwetgeving verandert vaak. In 2022 zijn er meer dan 600 wijzigingen in regels en tarieven voor sales tax doorgevoerd in de VS en nog meer btw-wijzigingen in de EU. Dit is één van de redenen dat het voor ondernemingen lastig en tijdrovend kan zijn om compliant te blijven met de belastingwetgeving.

Ter voorbereiding op 2023 hebben we de veranderingen in wet- en regelgeving geanalyseerd om de zes grootste belastingtrends wereldwijd vast te stellen en wat deze betekenen voor je onderneming. Naast de belangrijkste trends delen we ook een aantal bronnen die je kunnen helpen bij compliance met belastingwetgeving.

1. Nieuwe veelomvattende belastingwetten

Het komt allemaal doordat de economie zich sneller ontwikkelt dan belastingregels van staten. Digitale downloads en streams waren vrijgesteld van sales tax, niet omdat wetgevers vonden dat ze vrijgesteld moesten worden, maar omdat ze niet bestonden op het moment dat de statuten voor sales tax werden vastgesteld.

Carl Davis, Research Director, Institute on Taxation and Economic Policy

Belastingwetten zijn vaak verouderd en lopen achter op technische vooruitgang. Dit geldt met name voor digitale goederen en diensten. Een aantal staten in de VS belasten diensten bijvoorbeeld alleen als er een tastbaar product, zoals een usb-stick of een blauwdruk, is uitgewisseld. In andere staten, zoals Louisiana, zijn diensten vrijwel altijd vrijgesteld van sales tax, op een aantal uitzonderingen na, zoals diensten voor het inrichten van hotelkamers en de verkoop van kaartjes voor pretparken. Canada heeft onlangs speciale regels opgesteld voor buitenlandse ondernemingen die digitale goederen en diensten leveren, waardoor de vereisten voor belastingregistratie zijn uitgebreid.

Hoewel belasting niet de enige inkomstenbron is voor overheden, is het wel een hele belangrijke. De overheid gaat ook door een moeilijke periode als gevolg van stijgende inflatie en de nasleep van de coronacrisis. Veel regio's beginnen zich aan te passen aan de moderne economie door belasting te heffen op producten en diensten die eerder van belasting waren vrijgesteld.

Wat betekent dit voor jou? Ondernemingen die goederen en diensten verkopen waarover eerder nog geen belasting werd geheven, zoals SaaS, moeten zich voorbereiden op wijzigingen van de belastingwetgeving en in de gaten houden hoe deze veranderingen een impact kunnen hebben op plaatsen waar ze belastingplichtig zijn.

2. Vereenvoudigde vereisten voor belastingaangifte

Ondernemingen hebben vaak moeite met de ingewikkelde vereisten voor het indienen van belasting en hebben daarom actie ondernomen. In 2022 werden Colorado en Louisiana aangeklaagd door verkopers die de ingewikkelde verplichtingen voor sales tax een belemmering noemden voor de handel tussen Amerikaanse staten. Hoewel deze rechtszaken nog steeds lopen, kunnen als gevolg ervan veranderingen worden doorgevoerd.

Diane Yetter, oprichtster van het Sales Tax Institute, besprak deze moeilijkheden tijdens een hoorzitting in de Senaat eerder dit jaar. Ze legde uit hoe deze complexe eisen voor belastingaangifte met name aan kleine ondernemingen schade berokkenen, omdat deze vaak niet over de middelen beschikken om hieraan te voldoen. Deze rechtszaken kunnen lokale belastingautoriteiten in de VS stimuleren om het proces te vereenvoudigen, zodat ondernemingen minder middelen nodig hebben om aan hun belastingverplichtingen te voldoen.

Wat betekent dit voor jou? Het bijhouden van wijzigingen in belastingwetten en -tarieven is slechts één onderdeel van compliance. Het proces voor de aangifte en de afdracht van belasting verandert ook. Hoewel verkopers baat zouden hebben bij een eenvoudige aangifte, moeten ondernemingen zich aanpassen aan nieuwe eisen wanneer deze worden aangekondigd.

3. Wijzigingen in belastingtarieven buiten de VS

Overheden verlagen belastingtarieven om zowel de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen als de hoge inflatie aan te pakken. De meeste landen verlagen btw/GST-tarieven op basisbehoeften zoals energie en voedsel, maar Luxemburg verlaagt tijdelijk de algemene btw-tarieven (17%, 14%, 8%) met 1% als onderdeel van een pakket tegen inflatie. De verlaagde btw-tarieven gaan 1 januari 2023 in en blijven tot en met 31 december 2023 van kracht.

Niet alle overheden hanteren dezelfde aanpak. Een aantal landen zijn van plan de algemene belastingtarieven te verhogen om potentiële tekorten in de begroting het hoofd te bieden. Singapore verhoogt bijvoorbeeld voor de eerste keer in 15 jaar het GST-tarief. Het huidige GST-tarief van 7% wordt op 1 januari 2023 verhoogd naar 8% en vervolgens op 1 januari 2024 naar 9%. Zelfs na deze twee tariefverhogingen is het GST-tarief in Singapore lager dan in de buurlanden. Ook in Thailand worden tariefverhogingen verwacht (van 7% naar 10%) en in de Malediven (van 6% naar 8%).

Wat betekent dit voor jou? Ondernemingen moeten bij elke wijziging in de btw-tarieven bekijken wat de impact hiervan is op hun productprijzen, facturen en ERP-systemen, omdat de btw-tarieven op al deze plekken moeten worden aangepast. Met name ondernemingen die van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers gebruikmaken, moeten controleren of ze niet meer btw betalen dan nodig is, aangezien btw die ze over hun aankopen betalen niet kan worden afgetrokken.

4. Doorlopende regelingen voor transacties

Het is gebruikelijk dat ondernemingen maandelijks, elk kwartaal of jaarlijks belastingaangifte doen en belasting afdragen. Overheden hebben het liefst dat ondernemingen alle verkopen vrijwel in real time rapporteren, zodat ze beter kunnen bijhouden hoeveel belasting er verschuldigd is. Hiervoor hebben een aantal Europese belastingautoriteiten iets verzonnen genaamd 'Continuous Transaction Controls' (CTC's). CTC's zijn verschillende manieren waarop ondernemingen verplicht kunnen zijn hun verkoopgegevens in real time (of vrijwel in real time) te rapporteren.

Een voorbeeld van zo'n CTC is een model voor factuurgoedkeuring. Dit model is ontwikkeld voor business-to-business-transacties en hiermee kunnen ondernemingen een factuur registreren bij de overheid. In Spanje, Frankrijk, Italië en België is deze aanpak al verplicht en we verwachten dat meer landen zullen volgen. Deze veranderingen gaan waarschijnlijk niet live vóór 2024.

Op 8 december 2022 maakte de Europese Commissie een uitgebreid hervormingspakket bekend, genaamd 'Btw in het digitale tijdperk' (ViDA). In het voorstel staat dat alle ondernemingen digitale facturen moeten indienen voor b2b-verkopen van goederen of diensten aan klanten in andere EU-lidstaten en binnen twee werkdagen na het uitgeven van de factuur bepaalde factuurgegevens bij de belastingadministratie moeten registreren. EU-lidstaten die rapportagevereisten voor binnenlandse verkooptransacties willen implementeren, moeten ervoor zorgen dat ze aan deze hervormingen voor internationale verkoop voldoen. Lidstaten waarin deze rapportagevereisten voor transacties al van kracht zijn, moeten vóór 2028 zijn afgestemd op de nieuwe EU-norm. 

Wat betekent dit voor jou? Als je in een land bent gevestigd waar het model voor factuurgoedkeuring is geïmplementeerd, zoals Spanje, Frankrijk, Italië of België, moet je ervoor zorgen dat je digitale facturen kunt uitgeven en ontvangen.

5. Wijziging in belastbaarheid van diensten op afstand

Meer dan 90 landen hebben een vorm van een economische nexus-wetgeving die ondernemingen in een ander land verplicht om belasting te berekenen. In landen buiten de VS zijn deze belastingvereisten meestal van toepassing op digitale diensten.

Steeds meer landen breiden de vereisten voor het berekenen van belasting echter uit naar diensten op afstand, zoals boekhouding, juridisch advies, consulting en goederen van geringe waarde. Vanaf 1 januari 2023 volgt Singapore het voorbeeld van Australië en Nieuw-Zeeland en wordt het verplicht voor buitenlandse ondernemingen om GST te bereken en af te dragen op verkopen aan klanten (B2C) met betrekking tot goederen van geringe waarde en niet-digitale diensten zodra ze bepaalde omzetdrempels overschrijden. Noorwegen wil een verplichting voor het berekenen van belasting implementeren voor buitenlandse ondernemingen die diensten op afstand aanbieden aan lokale klanten, maar het is nog niet duidelijk wanneer deze ingaat.

Het belasten van alle diensten op afstand is consistent met het btw-principe dat belasting op de plaats van consumptie moet worden berekend. Door deze wijziging hoeft er geen onderscheid te worden gemaakt tussen 'online' en 'offline' diensten.

Wat betekent dit voor jou? Omdat steeds meer landen belasting heffen op diensten op afstand, zal het aantal ondernemingen met buitenlandse belastingplichten toenemen. Ondernemingen die eerder geen belastingaangifte deden in andere landen, moeten controleren of hun proces voor belastingrapportage up-to-date is met de verplichte belastingwijzigingen.

6. Nieuwe en uitgebreide wetten voor aanbieders van marktplaatsen

Meer landen voeren nieuwe wetten voor aanbieders van marktplaatsen in en breiden hun huidige wetten uit. Missouri is de laatste staat in de VS met een door de staat geregelde sales tax die economische nexus en wetten voor aanbieders van marktplaatsen invoert. In 2022 was Brits-Columbia de laatste Canadese provincie om aansprakelijkheidsregels voor aanbieders van marktplaatsen te implementeren.

Bepaalde landen en staten breiden het bereik van hun wetten voor aanbieders van marktplaatsen ook uit naar andere soorten transacties en branches. Nieuw-Zeeland heeft onlangs een wet doorgevoerd die digitale marktplaatsen verantwoordelijk stelt voor het berekenen en afdragen van GST op diensten die verband houden met accommodatie, het aanbieden van ritten en bezorging van levensmiddelen, die in 2024 van kracht wordt. Het hervormingsvoorstel 'Btw in het digitale tijdperk' in de EU maakt het berekenen van belasting door platforms in de sectoren voor kort accommodatieverhuur en passagiersvervoer verplicht. Deze verplichting is van toepassing op verkopen door niet-geregistreerde verkopers. Btw-geregistreerde ondernemingen die de platformexploitant van hun btw-identificatienummer voorzien, zijn uitgesloten van dit stelsel. De voorgestelde regels voor de platformeconomie worden in 2025 van kracht.

Toen wetgeving voor aanbieders van marktplaatsen voor het eerst werd geïntroduceerd, was deze over het algemeen van toepassing op de verkoop van tastbaar persoonlijk eigendom (in de VS) of de verkoop van digitale diensten (in de EU). Dergelijke wetten voor aanbieders van marktplaatsen verlagen het aantal ondernemingen dat verantwoordelijk is voor het berekenen van belasting, verhogen de effectiviteit van het proces van het berekenen van belasting en verlagen het risico op belastingontduiking in de platformeconomie. Ze maken het voor marktplaatsen echter wel complexer, omdat deze nu verantwoordelijk zijn voor het berekenen van belasting.

Wat betekent dit voor jou? Wijzigingen in de wetten voor aanbieders van marktplaatsen betekenen dat marktplaatsen die in aanmerking komen vanaf 1 januari 2023 sales tax moeten berekenen namens verkopers in alle staten van de VS waar omzetbelasting van toepassing is.

Meer lezen over fiscale compliance

Het kan overweldigend zijn om al deze belastingwijzigingen bij te houden. Daarom hebben we wat bronnen voor je verzameld om je te helpen bij het proces van compliance:

Onthoud: als je ervoor wilt zorgen dat je onderneming compliant blijft met belastingregels, moet je weten waar je belastingplichten hebt. Vervolgens moet je je registreren lokale belastingautoriteiten, de juiste hoeveelheid belasting berekenen en ten slotte alle belasting aangeven en afdragen.

Hoe Stripe je kan helpen omgaan met belastingwijzigingen en mondiale compliance

Het is een complex en tijdrovend proces om de trends en veranderingen op het gebied van belastingwetgeving bij te houden. Stripe Tax maakt compliance met internationale belastingwetgeving eenvoudiger, zodat je je volledig kunt richten op de groei van je onderneming. Met Stripe Tax worden de sales tax, btw en GST automatisch berekend voor zowel fysieke als digitale producten en diensten in alle staten van de VS en meer dan 30 landen. Stripe Tax is volledig geïntegreerd in Stripe, zodat je meteen aan de slag kunt, zonder integratie of plug-ins van derden.

Stripe Tax helpt je bij het volgende:

 • Weten waar je je moet registreren en belasting moet berekenen: Kijk waar je belasting moet berekenen op basis van je Stripe-transacties en activeer na registratie binnen enkele seconden de functie voor het berekenen van belastingen in een nieuw land of nieuwe staat. Eén regel code in je bestaande Stripe-integratie is vaak al voldoende om te starten met het innen van belasting. Of voeg deze functie met één muisklik toe aan Stripe-producten zoals Invoicing, zonder dat je iets hoeft te programmeren.
 • Registreren voor het betalen van belastingen: Stripe Tax biedt links naar websites waar je je kunt registreren zodra je de drempelwaarde voor registratie hebt bereikt.
 • Automatisch belasting innen: Stripe Tax berekent altijd het juiste bedrag, waar of wat je ook verkoopt. Stripe Tax ondersteunt honderden producten en diensten en is up-to-date op het gebied van wijzigingen in belastingregels en -tarieven.
 • De afdracht en aangifte van belasting vereenvoudigen: Stripe biedt gespecificeerde rapportages en belastingoverzichten voor elke locatie waar je aangifte moet doen. Zo kun je heel eenvoudig zelf, of met je boekhouder of een van de partners van Stripe, je belastingaangifte doen en belasting afdragen. Voor automatische belastingaangifte in de VS raden we de AutoFile-oplossing van TaxJar aan. Raadpleeg je belastingadviseur als je wilt weten hoe specifieke vereisten mogelijk van toepassing zijn op je onderneming.

Lees onze documentatie voor meer informatie of registreer je vandaag nog voor Stripe Tax.

Direct aan de slag? Neem contact op of maak een account.

Maak direct een account om betalingen te kunnen ontvangen. Contracten of bankgegevens zijn niet vereist. Je kunt ook contact met ons opnemen om een aangepast pakket voor je onderneming samen te stellen.