Verwijder CO₂ met je omzet

Met Stripe Climate kun je eenvoudig een stukje van je omzet doneren aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën om CO₂ te verwijderen. Voeg je bij een groep ambitieuze ondernemingen die klimaatverandering willen aanpakken.

Schrijf je eenvoudig in

Doneer een stukje van de omzet van je onderneming aan technologieën voor permanente CO₂-verwijdering. Gewoon, vanaf je Dashboard van Stripe.

Steun CO₂-verwijdering

We besteden 100% van je bijdrage aan het verwijderen van CO₂. Projecten voor CO₂-verwijdering worden ingekocht en gescreend door Frontier, het interne team van wetenschappelijke en commerciële experts van Stripe.

Stripe Climate-badge

Laat je klanten zien dat je duurzaam onderneemt met een Stripe Climate-badge. Deze wordt automatisch getoond bij betalingen en op facturen. Je kunt de badge ook downloaden en overal eenvoudig gebruiken.

Nu wereldwijd beschikbaar

Een wereldwijde gezamenlijke aanpak is noodzakelijk om meer CO₂ te kunnen verwijderen. Stripe Climate is beschikbaar voor Stripe-gebruikers over de hele wereld.

Early adopters

Doe mee met andere duurzame bedrijven

Een groeiende groep early adopters maakt de weg vrij voor CO₂-verwijdering.

Steun CO₂-verwijdering

CO₂-verwijdering is noodzakelijk om klimaatverandering te beperken

Om de meest dramatische gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, moeten we de wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau. Dat komt overeen met het terugbrengen van de jaarlijkse wereldwijde CO₂-uitstoot van 40 gigaton per jaar in 2018 tot klimaatneutraal in 2050.

Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we wereldwijd niet alleen de nieuwe CO₂-uitstoot radicaal verminderen maar ook CO₂ verwijderen die zich al in de atmosfeer bevindt.

Trend om temperatuurstijging wereldwijd te beperken tot ~1,5 °C
Beperk de temperatuurstijging wereldwijd tot:
Historische uitstoot Trend voor ~2 °C Trend voor ~1,5 °C Huidige trend
CO₂-verwijdering die nodig is om wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot ~1,5 °C.
Historische uitstoot via Global Carbon Project,1 'Huidige trend' toont SSP4-6.0,2,3 verwijderingstrends aangepast op basis van CICERO.4 De gemodelleerde scenario’s houden rekening met andere broeikasgassen waarvan de uitstoot ook moet worden verminderd, maar omwille van de eenvoud wordt in deze grafiek alleen CO₂ weergegeven.

CO₂-verwijdering loopt nog ver achter

Bestaande technologieën voor CO₂-verwijdering zoals herbebossing en CO₂-opslag in de bodem zijn belangrijk, maar alleen deze technologieën zullen niet toereikend zijn gezien de omvang van het probleem. Nieuwe technologieën moeten verder worden ontwikkeld, zodat die uiterlijk in 2050 grote hoeveelheden CO₂ kunnen verwijderen tegen lage kosten.

Op dit moment hebben technologieën om CO₂ te verwijderen last van een kip-of-eiprobleem. Het zijn nieuwe technologieën en ze zijn dus nog vrij duur. Daardoor trekken ze maar een kleine groep gebruikers. Maar zonder bredere toepassing kan de productie niet worden vergroot en goedkoper worden gemaakt.

Early adopters kunnen het verschil maken voor CO₂-verwijdering

Snelle kopers van nieuwe technologieën voor CO₂-verwijdering kunnen helpen om de kosten te verlagen en volumes te verhogen. Uit verschillende technologische leercurven is gebleken dat bij productie en schaalvergroting de kosten sterk worden verminderd. Dit fenomeen zien we bijvoorbeeld ook bij DNA-sequencing, zonnepanelen en de capaciteit van harde schijven in computers.

De eerste aankopen van Stripe waren hierop gebaseerd. Ook lag dit aan de basis van de lancering van Frontier, een vroegtijdige marktverbintenis om CO₂-verwijdering te kopen. Hiermee willen we een sterk signaal afgeven aan onderzoekers, ondernemers en investeerders dat er een groeiende markt is voor deze technologieën. We geloven erin dat we de branche in de juiste richting kunnen wijzen en het portfolio van oplossingen dat de wereld nodig heeft kunnen uitbreiden om de ergste effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

Illustratieve weergave van de leercurven van het Santa Fe Institute.5

Het vinden en beoordelen van projecten

Onze projecten en wetenschappers

Stripe Climate werkt met Frontier, het interne team van wetenschappelijke en commerciële experts van Stripe op het gebied van technologieën voor CO₂-verwijdering, om permanente CO₂-verwijdering te kopen. Frontier wordt geadviseerd door een groep topwetenschappers uit allerlei disciplines om de meest veelbelovende technologieën voor CO₂-verwijdering te beoordelen. Hieronder vind je onze groeiende selectie van projecten. Lees ook over de criteria die we hanteren en bekijk alle aanvragen voor projecten.

Doelcriteria

Kijk waar we op letten bij het evalueren van projecten.

Projectaanvragen

Bekijk onze aanvragen voor opensourceprojecten.

Onze projecten

Projecten najaar 2022

Arbor ontwikkelt een modulaire, compacte benadering voor de verwijdering en opslag van biomassa: een proces om CO₂ te verwijderen door biomassa-afval om te zetten in producten als elektriciteit en de CO₂ permanent onder de grond op te slaan. De technologie combineert een vergasser die flexibel kan werken met verschillende soorten biomassa, met een geavanceerde turbine die de elektrische efficiëntie maximaliseert. Het modulaire systeem van Arbor kan snel worden geïmplementeerd en dankzij het ontwerp tegen lage kosten worden vervaardigd.

Bio-energie met CO₂-afvang en -opslag

Arca vangt CO₂ af uit de atmosfeer en mineraliseert het in gesteente. Het bedrijf werkt samen met producenten van essentiële metalen om mijnafval om te zetten in een enorme koolstofput. Dankzij autonome rovers versnelt deze aanpak de mineralisatie van koolstof, een natuurlijk proces om CO₂ permanent op te slaan als nieuwe carbonaten. Door een systeem te ontwikkelen dat direct op de locatie van de mijn werkt, worden de kosten en emissies vermeden die samenhangen met het vervoer van materiaal naar verwerkingsfaciliteiten.

Verspreiding van vergruisd gesteente

Captura benut de oceaan voor schaalbare CO₂-verwijdering door ontwerp van een elektrochemisch proces om een zuur en base van zeewater te scheiden. Het zuur wordt gebruikt om de CO₂ te verwijderen die aanwezig is in zeewater, die vervolgens wordt geïnjecteerd voor permanente geologische opslag. De base wordt gebruikt om het resterende water te zuiveren en veilig terug te storten in de oceaan. De oceaan slaat vervolgens nog meer CO₂ op uit de atmosfeer. Captura ontwikkelt geoptimaliseerde membranen om de elektrische efficiëntie te verbeteren en de verwijderingskosten te verminderen.

Directe CO₂-afvang uit de oceaan

Carbon To Stone ontwikkelt een nieuwe vorm van directe CO₂-afvang uit de lucht, waarbij door een reactie met alkalische afvalmaterialen een oplosmiddel wordt geregenereerd dat CO₂ bindt. Door conventionele methoden voor regeneratie van oplosmiddelen met behulp van warmte of drukverschillen te vervangen door directe mineralisatie van goedkoop alkalisch afval, zoals staalslakken, kan het team de benodigde energie, en dus de kosten, aanzienlijk verminderen. De CO₂ wordt duurzaam opgeslagen als vaste carbonaten die kunnen worden gebruikt voor alternatieve cementsoorten.

Directe CO₂-afvang uit de lucht

Cella breidt de opties voor de veilige opslag van CO₂ via mineralisatie uit. De onderneming versnelt het natuurlijke proces dat CO₂ omzet in een vaste minerale vorm door het samen met zilt water en geothermisch pekelafval te injecteren in vulkanische rotsformaties. Dit gebeurt met een methode met lagere kosten en minimale impact op het milieu. De technologie van Cella integreert koolstofarme geothermische warmte en kan met allerlei afvangmethoden worden gecombineerd.

Opslag - Geologische mineralisatie

CREW bouwt gespecialiseerde reactoren voor versnelde natuurlijke verwering. Het systeem werkt met containers en creëert optimale condities om de verwering van alkalische mineralen te versnellen. Nadat het overgebleven water is geloosd, wordt de CO₂ uit het afvalwater veilig en permanent opgeslagen in de oceaan als waterstofcarbonaationen. Met het systeem van CREW kan de verwijderde CO₂ eenvoudiger worden gemeten. Het systeem reageert met CO₂ uit allerlei bronnen, waaronder directe CO₂-afvang uit de lucht en biomassasystemen, zodat de schaal kan worden gemaximaliseerd.

Verspreiding van vergruisd gesteente

Inplanet versnelt de natuurlijke verwering van mineralen om CO₂ permanent op te slaan en tropische bodems te regenereren. Het bedrijf werkt samen met landbouwers om veilige silicaatsteenpoeders toe te passen onder warmere en vochtigere omstandigheden, zodat de verwering, en dus de CO₂-opname, wordt versneld. Het team ontwikkelt monitoringstations om gegevens uit openbare veldproeven te verzamelen om meer inzicht te krijgen in variaties in de verwering in verschillende tropische bodems en verschillende weersomstandigheden in Brazilië.

Verspreiding van vergruisd gesteente

Kodama en het Yale Carbon Containment Lab passen een proof-of-concept-methode toe om afval van houtachtige biomassa op te slaan door het te verbranden in ondergrondse anoxische kamers om afbraak te voorkomen. Het team gaat testen uitvoeren om te bepalen hoe de omstandigheden in de kamers en verstoringen boven de grond van invloed zijn op de duurzaamheid en het risico van omkering.

Verbranding van biomassa

Nitricity onderzoekt het potentieel van de integratie van CO₂-verwijdering in een innovatief proces voor de geëlektrificeerde productie van schone meststoffen. Dit proces combineert koolstofneutrale stikstofverbindingen, fosfaaterts en CO₂-producerende nitrofosfaten voor de meststoffenindustrie en de duurzame opslag van CO₂ als kalksteen. Deze nieuwe methode zou een goedkope manier kunnen zijn om stromen verdunde CO₂ op te slaan, met als positief neveneffect dat de meststoffenindustrie koolstofvrij wordt gemaakt.

Opslag - Mineralisatie aan de oppervlakte

Projecten in lente 2022

AspiraDAC bouwt een modulair, op zonne-energie gebaseerd systeem voor directe afvang in de lucht waarbij de energietoevoer is geïntegreerd in de modules. Het absorptiemateriaal van het metaal-organische raamwerk heeft geen hoge temperaturen nodig en de materiaalkosten zijn laag. Door hun modulaire aanpak kunnen zij experimenteren met een meer verspreide schaalvergroting.

Directe CO₂-afvang uit de lucht

Via minerale verwering worden al op natuurlijke wijze gigatonnen CO₂ opgenomen. Lithos versnelt dit proces door basalt op akkers te verspreiden en zo de opgeloste anorganische koolstof in de bodem te verhogen. De technologie maakt gebruik van nieuwe bodemmodellen en machine-learning om CO₂-verwijdering te maximaliseren en de gewasgroei te stimuleren. Het team doet op grote schaal onderzoek naar empirische verificatie, riviernetwerken en plantweefsel om de metingen van CO₂-afvang en de impact op het ecosysteem te verbeteren.

Verspreiding van vergruisd gesteente

Travertine werkt aan nieuwe chemische producten om CO₂ te verwijderen. Met behulp van elektrochemie produceert Travertine zwavelzuur om de verwering van ultramafische mijnresiduen te versnellen. Zo komen reactieve elementen vrij die koolstofdioxide uit de lucht omzetten in carbonaatmineralen die stabiel zijn op geologische tijdschalen. Met dit proces kan mijnafval worden gebruikt voor zowel CO₂-verwijdering als voor grondstoffen voor andere technologieën bij de schone-energietransitie, zoals batterijen.

Verspreiding van vergruisd gesteente

RepAir gebruikt schone elektriciteit om CO₂ uit de lucht af te vangen met behulp van een nieuwe elektrochemische cel. Het bedrijf werkt samen met Carbfix om CO₂ in de grond te injecteren en daar te mineraliseren. Deze afvang door RepAir is aantoonbaar energie-efficiënt en wordt steeds verder ontwikkeld. Deze aanpak heeft de potentie om CO₂-verwijdering mogelijk te maken op een voordelige manier die het elektriciteitsnet zo min mogelijk belast.

Directe CO₂-afvang uit de lucht

Dit project, een samenwerkingsverband van Calcite van 8 Rivers en Origen, versnelt het natuurlijke proces van koolstofmineralisering door zeer reactieve gebluste kalk in contact te laten komen met omgevingslucht om CO₂ af te vangen. De resulterende carbonaten worden gecalcineerd om een geconcentreerde CO₂-stroom voor geologische opslag te creëren. Dit proces wordt vervolgens doorlopend herhaald. De goedkope materialen en de snelle doorlooptijd maken dit tot een veelbelovende aanpak voor betaalbare afvang op schaal.

Directe CO₂-afvang uit de lucht

Living Carbon wil algen ontwikkelen om snel sporopollenine te produceren, een zeer duurzaam biopolymeer dat vervolgens kan worden gedroogd, geoogst en opgeslagen. Het eerste onderzoek heeft tot doel om beter inzicht te krijgen in de duurzaamheid van sporopollenine en welke algenstam optimaal is om deze snel te produceren. Het toepassen van synthetische biologische hulpmiddelen om natuurlijke systemen te ontwikkelen voor een betere en duurzame koolstofafvang kan in potentie een voordelige en schaalbare manier van CO₂-verwijdering zijn.

Synthetische biologie

Technische beoordelaars

Brentan Alexander, PhD

Tuatara Advisory
Tech-to-market

Stephanie Arcusa, PhD

Arizona State University
Governance

Habib Azarabadi, PhD

Arizona State University
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Damian Brady, PhD

Darling Marine Center University of Maine
Oceanen

Robert Brown, PhD

Iowa State University
Biohoutskool

Holly Jean Buck, PhD

University at Buffalo
Governance

Liam Bullock, PhD

Geosciences Barcelona
Geochemie

Wil Burns, PhD

Northwestern University
Governance

Micaela Taborga Claure, PhD

Repsol
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Struan Coleman

Darling Marine Center University of Maine
Oceanen

Niall Mac Dowell, PhD

Imperial College London
Biomassa/bio-energie

Anna Dubowik

Negative Emissions Platform
Governance

Petrissa Eckle, PhD

ETH Zurich
Energiesystemen

Erika Foster, PhD

Point Blue Conservation Science
Ecologie en ecosystemen

Matteo Gazzani, PhD

Utrecht University Copernicus Institute of Sustainable Development
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Lauren Gifford, PhD

University of Arizona’s School of Geography, Development & Environment
Governance

Sophie Gill

University of Oxford, afdeling aardwetenschappen
Oceanen

Emily Grubert, PhD

University of Notre Dame
Governance

Steve Hamburg, PhD

Environmental Defense Fund
Ecologie en ecosystemen

Booz Allen Hamilton

Energy Technology Team
Biomassa / Directe CO₂-afvang uit de lucht

Jens Hartmann, PhD

Universität Hamburg
Geochemie

Anna-Maria Hubert, PhD

University of Calgary Faculty of Law
Governance

Lennart Joos, PhD

Out of the Blue
Oceanen

Marc von Keitz, PhD

Grantham Foundation for the Protection of the Environment
Oceanen / Biomassa

Yayuan Liu, PhD

Johns Hopkins University
Elektrochemie

Matthew Long, PhD

National Center for Atmospheric Research
Oceanen

Susana García López, PhD

Heriot-Watt University
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Kate Maher, PhD

Stanford Woods Institute for the Environment
Geochemie

John Marano, PhD

JM Energy Consulting
Tech-to-market

Dan Maxbauer, PhD

Carleton College
Geochemie

Alexander Muroyama, PhD

Paul Scherrer Institut
Elektrochemie

Sara Nawaz, PhD

University of Oxford
Governance

Rebecca Neumann, PhD

University of Washington
Biohoutskool / Geochemie

NexantECA

Energy Technology Team
Biomassa / Directe CO₂-afvang uit de lucht

Daniel Nothaft, PhD

University of Pennsylvania
Mineralisatie

Simon Pang, PhD

Lawrence Livermore National Laboratory
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Teagen Quilichini, PhD

Canadian National Research Council
Biologie

Zach Quinlan

Scripps Institution of Oceanography
Oceanen

Mim Rahimi, PhD

University of Houston
Elektrochemie

Vikram Rao, PhD

Research Triangle Energy Consortium
Mineralisatie

Paul Reginato, PhD

Innovative Genomics Institute at UC Berkeley
Biotechnologie

Debra Reinhart, PhD

University of Central Florida
Afvalbeheer

Phil Renforth, PhD

Heriot-Watt University
Mineralisatie

Sarah Saltzer, PhD

Stanford Center for Carbon Storage
Geologische opslag

Saran Sohi, PhD

University of Edinburgh
Biohoutskool

Mijndert van der Spek, PhD

Heriot-Watt University
Directe CO₂-afvang uit de lucht

Max Tuttman

The AdHoc Group
Tech-to-market

Shannon Valley, PhD

Woods Hole Oceanographic Institution
Oceanen

Jayme Walenta, PhD

University of Texas, Austin
Governance

Frances Wang

ClimateWorks Foundation
Governance

Fabiano Ximenes, PhD

New South Wales Department of Primary Industries
Biomassa/bio-energie

FAQ's

Vragen en antwoorden over Stripe Climate.