การออกแบบขั้นตอนการชำระเงินสำหรับ SCA

การตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุมหรือ SCA ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการชำระเงินออนไลน์ในยุโรป ลองดูผลกระทบที่ข้อบังคับนี้อาจมีต่อขั้นตอนการชำระเงินของคุณและดูข้อมูลว่า Stripe จะช่วยได้อย่างไร

 1. บทแนะนำ
 2. การชำระเงินออนไลน์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
 3. ทำความเข้าใจการยกเว้น
 4. สถานการณ์ทางธุรกิจ
  1. อีคอมเมิร์ซ
  2. บริการร่วมเดินทาง
  3. การระดมทุน
  4. บริการให้เช่ารถยนต์
  5. การเป็นสมาชิกฟิตเนส
  6. ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค

ข้อกำหนดของการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์เต็มที่ในประเทศภายในทวีปยุโรปที่มีสิทธิ์เกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ทำให้ทราบว่าการชำระเงินในทวีปยุโรปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

การชำระเงินด้วยบัตรทางออนไลน์หลายประเภทในยุโรปจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัยเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของ SCA และหากไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์ การชำระเงินหลายประเภทอาจถูกธนาคารของลูกค้าปฏิเสธ ดังนั้นเราจึงออกแบบ API พื้นฐานสำหรับการชำระเงินเพื่อช่วยให้ธุรกิจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้และใช้ประโยชน์จากการยกเว้น SCA ได้อย่างเต็มที่

เราแนะนำให้คุณใช้คู่มือนี้เพื่อทำความเข้าใจว่า SCA ส่งผลให้ขั้นตอนการชำระเงินประเภทต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการชำระเงินของคุณ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SCA

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ให้บริการชำระเงินมากมาย หากคุณสนใจรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ SCA และผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเรา

การชำระเงินออนไลน์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง

การชำระเงินด้วยบัตรแบบเดิมมักจะประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การอนุมัติและการหักยอด การชำระเงินจะได้รับการอนุมัติเมื่อธนาคารหรือบริษัทที่ออกบัตรของลูกค้าตัดสินใจที่จะอนุมัติการชำระเงิน และระบบจะหักยอดการชำระเงินเมื่อมีการเรียกเก็บเงินจากบัตร

SCA ทำให้ต้องมีขั้นตอนที่จำเป็นเพิ่มเติมเข้ามาก่อนที่จะอนุมัติและหักยอด ขั้นตอนนั้นก็คือการตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งจะช่วยปกป้องลูกค้าด้วยการป้องกันการฉ้อโกง ในการตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงิน ลูกค้าจะต้องตอบกลับข้อความแจ้งจากธนาคารและให้ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลนี้อาจเป็นสิ่งที่ลูกค้ารู้ เช่น รหัสผ่าน สิ่งที่ลูกค้าใช้ เช่น โทรศัพท์ หรือสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของลูกค้า เช่น ลายนิ้วมือ

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงินที่ใช้กันมากที่สุดเรียกว่า 3D Secure คุณอาจรู้จัก 3D Secure อยู่แล้วภายใต้ชื่อแบรนด์ เช่น "Visa Secure" หรือ "Mastercard Identity Check" และก็มีเวอร์ชันใหม่ที่ชื่อว่า 3D Secure 2 ซึ่งคาดว่าจะกลายมาเป็นวิธีการมาตรฐานในการตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงิน คุณสามารถดูความแตกต่างระหว่างวิธีการเหล่านี้ได้ในคู่มือ 3D Secure 2 ของเรา โดย API สำหรับการชำระเงิน Stripe Billing และ Stripe Checkoutของเราต่างก็รองรับ 3D Secure 2

ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใด ลูกค้าจะต้องอยู่ในเซสชันเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งหมายความว่าลูกค้าจะต้องใช้เว็บไซต์หรือแอปของคุณอยู่ สำหรับธุรกิจที่เรียกเก็บเงินลูกค้าทันทีแล้วการเพิ่มขั้นตอนนี้อาจทำได้ง่ายกว่า และสำหรับธุรกิจที่เรียกเก็บเงินหลังจากที่ลูกค้าออกจากขั้นตอนการชำระเงินแล้ว (บางครั้งเรียกว่า "นอกเซสชัน") อาจซับซ้อนขึ้น

สถานการณ์ต่างๆ ในคู่มือนี้จะแสดงตัวอย่างให้คุณเห็นความแตกต่างของขั้นตอนทั้งสามนี้ (การตรวจสอบสิทธิ์ การอนุมัติ และการหักยอด) ตามวิธีและกรณีที่คุณเรียกเก็บเงินลูกค้า

AUTHENTICATE

ลูกค้าตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงินออนไลน์แล้ว: ลูกค้าดำเนินการตามข้อความแจ้งจากธนาคารในกระบวนการ 3D Secure และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงิน โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับ 3D Secure จากมุมมองของลูกค้า

คุณต้องดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์เมื่อการชำระเงินไม่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้น หรือเมื่อธนาคารของลูกค้าปฏิเสธคำขอยกเว้น API การชำระเงินใหม่ของเราจะส่งคำขอยกเว้นที่คุณมีสิทธิ์ให้โดยอัตโนมัติก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการชำระเงินง่ายขึ้น และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดกับอัตราการเปลี่ยนเป็นผู้ใช้แบบชำระเงิน

เกร็ดความรู้: การตรวจสอบสิทธิ์จะต้องเกิดขึ้นในขณะที่ลูกค้าอยู่ในเซสชัน หรือใช้งานเว็บไซต์หรือแอปของคุณ เพื่อให้ขั้นตอนนี้ปรากฏขึ้นเมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว

AUTHORIZE

ธุรกิจของคุณขอให้ธนาคารของลูกค้าอนุมัติการชำระเงิน: ธนาคารของลูกค้าเป็นผู้ตัดสินว่าจะอนุมัติหรือปฏิเสธการชำระเงิน หากอนุมัติ จำนวนเงินดังกล่าวจะถูกระงับชั่วคราวและจะได้รับการรับรองไว้ 7 วัน หากคำขออนุมัติถูกปฏิเสธ ธุรกิจของคุณจะต้องหาทางนำลูกค้ากลับเข้าสู่ขั้นตอนในเซสชันเพื่อการตรวจสอบสิทธิ์การชำระเงินใหม่ จากนั้นขออนุมัติการชำระเงินดังกล่าวอีกครั้ง

เกร็ดความรู้: ธนาคารของลูกค้ายังคงปฏิเสธคำขออนุมัติการชำระเงินได้หลังจากตรวจสอบสิทธิ์แล้ว กรณีนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อลูกค้ามีเงินไม่เพียงพอหรือบัตรหมดอายุ

สูงสุด 7 วัน

ระยะเวลาในการอนุมัติไปจนถึงการหักยอดอาจใช้เวลาสูงสุด 7 วัน แต่ธุรกิจส่วนใหญ่จะหักยอดชำระได้ทันทีหลังจากมีการอนุมัติการชำระเงิน

เกร็ดความรู้: ธนาคารของลูกค้าอาจพบว่าสถานะของการชำระเงินเป็น "รอดำเนินการ" หากมีการอนุมัติการชำระเงินแล้วแต่ไม่ได้หักยอด

CAPTURE

ธุรกิจดังกล่าวจะเรียกเก็บเงินจากบัตรของลูกค้า และดำเนินการชำระเงินจนเสร็จสมบูรณ์

ทำความเข้าใจการยกเว้น

มีการชำระเงินบางประเภท เช่น ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ การชำระเงินตามรอบบิลด้วยจำนวนคงที่ การขายทางโทรศัพท์ และธุรกรรมที่ริเริ่มโดยผู้ค้า ที่อาจได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) ธุรกรรมที่ริเริ่มโดยผู้ค้าคือการชำระเงินขณะที่ลูกค้าอยู่นอกเซสชันโดยใช้บัตรที่บันทึกไว้ ตัวอย่างที่พบบ่อยได้แก่ การชำระค่าสมาชิกฟิตเนส หรือค่าสาธารณูปโภค ในการที่จะมีสิทธิ์รับการยกเว้นนี้ ธุรกิจของคุณจะต้องมีข้อตกลงกับลูกค้า และให้ลูกค้าตรวจสอบสิทธิ์บัตรขณะที่บันทึกบัตรหรือในการชำระเงินครั้งแรก คู่มือการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุมของเราจะอธิบาย การยกเว้นเหล่านี้และการยกเว้นอื่นๆไว้โดยละเอียด

ผลิตภัณฑ์และ API สำหรับการชำระเงินที่รองรับ SCA ของ Stripe จะช่วยให้ธุรกิจได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้อย่างเต็มที่ด้วยการขอยกเว้นโดยอัตโนมัติ เมื่อธนาคารของลูกค้าเห็นชอบให้ยกเว้น ลูกค้าจะไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์อีกซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนเป็นผู้ใช้แบบชำระเงิน

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจจะรอพึ่งการยกเว้นเพียงอย่างเดียวไม่ได้ โดยจะต้องออกแบบขั้นตอนการชำระเงินของตนให้มีการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าเมื่อจำเป็น นั่นเป็นเพราะกฎเกี่ยวกับการยกเว้นขึ้นอยู่กับธนาคารของลูกค้า ธนาคารจะประเมินการชำระเงินแต่ละรายการแล้วตัดสินใจว่าจะใช้การยกเว้นได้หรือไม่ ซึ่งแต่ละธนาคารต่างก็ใช้การยกเว้นแตกต่างกันออกไป

สถานการณ์ทางธุรกิจ

เพื่อให้เห็นภาพของผลกระทบและการใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าแบบรัดกุม (SCA) เราจึงได้อธิบายว่าขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์จะเกิดขึ้นในขั้นตอนใดของกระบวนการชำระเงินสำหรับโมเดลธุรกิจแบบต่างๆ

อีคอมเมิร์ซ

การชำระเงินครั้งเดียว ไม่ได้บันทึกบัตรไว้

โดยปกติแล้วธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะเรียกเก็บเงินในขณะที่ลูกค้าอยู่ในเซสชัน และจะไม่บันทึกรายละเอียดของบัตรไว้สำหรับการชำระเงินในอนาคต หากธุรกิจของคุณมีขั้นตอนการชำระเงินที่คล้ายกัน คุณควรจะเพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์ได้โดยง่าย กล่าวคือ คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ด้วย 3D Secure ได้ทันทีหลังจากที่ลูกค้าป้อนรายละเอียดของบัตรและดำเนินการสั่งซื้อ

Stripe จะส่งคำขอสำหรับการยกเว้นที่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าของคุณไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ใดๆ แต่เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งจะให้การยกเว้นแตกต่างกันไป ธุรกิจของคุณจึงต้องออกแบบขั้นตอนการชำระเงินสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าเมื่อจำเป็น

ทำการสั่งซื้อแล้ว: อริสากรอกรายละเอียดของบัตรและข้อมูลสำหรับการจัดส่ง ซึ่งยอดรวมทั้งหมดหลังรวมภาษีอยู่ที่ 29 ดอลลาร์

AUTHENTICATE

ตรวจสอบจำนวนเงิน 29 ดอลลาร์ผ่าน 3D Secure แล้ว: อริสาดำเนินการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure จนเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: Stripe จะส่งคำขอยกเว้นโดยอัตโนมัติ หากธนาคารของอริสาเห็นชอบให้ยกเว้น เธอจะไม่ต้องยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure

AUTHORIZE

อนุมัติเงินจำนวน 29 ดอลลาร์แล้ว

CAPTURE

หักยอดจำนวน 29 ดอลลาร์แล้ว

จัดส่งคำสั่งซื้อแล้ว

คำแนะนำ

เลือกตัวเลือก:

Stripe Checkout

รับขั้นตอนการชำระเงินสำเร็จรูปที่ใช้การเขียนโค้ดสั้นๆ และปรับประสิทธิภาพให้เหมาะสำหรับการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้แบบชำระเงิน

Payments API

สร้างขั้นตอนการชำระเงินแบบไดนามิกและเพิ่มจำนวนการยกเว้นให้สูงสุด

บริการร่วมเดินทาง

การชำระเงินที่หักยอดภายใน 7 วันหลังจากอนุมัติวงเงิน ยอดชำระเงินสุดท้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โดยปกติธุรกิจเรียกรถร่วมเดินทางและมาร์เก็ตเพลสแบบออนดีมานด์อื่นๆ จะหักยอดการชำระเงินภายใน 7 วันหลังจากอนุมัติ และจำนวนเงินสุดท้ายอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากธุรกิจของคุณมีขั้นตอนการชำระเงินที่คล้ายกัน คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ด้วย 3D Secure ได้ทันทีหลังจากที่ลูกค้าเรียกรถเนื่องจากลูกค้าจะยังอยู่ในเซสชัน หากจำนวนสุดท้ายสูงกว่าจำนวนที่ตรวจสอบสิทธิ์ในตอนแรก ลูกค้าจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ใหม่สำหรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นมา แต่ถ้าหากจำนวนสุดท้ายน้อยกว่าจำนวนแรก จะไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ซ้ำอีก

อีกวิธีสำหรับขั้นตอนการชำระเงินแบบนี้ก็คือการตรวจสอบสิทธิ์และอนุมัติให้จำนวนเงินสูงกว่าในตอนที่ลูกค้าเรียกรถครั้งแรก ซึ่งถ้าลูกค้าต้องการให้ทิปเพิ่มในภายหลังและจำนวนรวมยังคงน้อยกว่าจำนวนที่ตรวจสอบสิทธิ์ไว้ ลูกค้าจะไม่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์อีก แต่ข้อเสียของวิธีนี้ก็คือการตรวจสอบสิทธิ์ให้กับจำนวนเงินที่สูงกว่าไว้ล่วงหน้าอาจทำให้ลูกค้าที่มีข้อกังวลเรื่องราคาไม่อยากใช้บริการ

Stripe จะส่งคำขอสำหรับ การยกเว้นที่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าของคุณไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ใดๆ แต่เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งจะให้การยกเว้นแตกต่างกันไป ธุรกิจของคุณจึงต้องออกแบบขั้นตอนการชำระเงินที่ตรวจสอบสิทธิ์ของลูกค้าและนำลูกค้ากลับมาเข้าเซสชันเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ใหม่

เรียกรถโดยสารแล้ว: ศักดาเปิดแอปแล้วเรียกรถโดยสารโดยมัค่าบริการจำนวน 20 ดอลลาร์

AUTHENTICATE

ตรวจสอบจำนวนเงิน 20 ดอลลาร์ผ่าน 3D Secure แล้ว: ศักดาดำเนินการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure จนเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: Stripe จะส่งคำขอยกเว้นโดยอัตโนมัติ หากธนาคารของศักดาเห็นชอบให้ยกเว้น เขาจะไม่ต้องยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure

AUTHORIZE

อนุมัติเงินจำนวน 20 ดอลลาร์แล้ว

ผู้ขับรับและส่งผู้โดยสารแล้ว: ผู้ขับมารับศักดา และพาเขาไปจนถึงที่หมาย

ให้ทิปแล้ว: ศักดาเปิดแอป ให้คะแนนผู้ขับ แล้วให้ทิป 3 ดอลลาร์

ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบจำนวนเงิน 23 ดอลลาร์ (ค่าโดยสาร 20 ดอลลาร์ + ทิป 3 ดอลลาร์) ผ่าน 3D Secure แล้ว: ศักดาดำเนินการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure จนเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: Stripe จะส่งคำขอยกเว้นโดยอัตโนมัติ หากธนาคารของศักดาเห็นชอบให้ยกเว้น เขาจะไม่ต้องยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure

CAPTURE

หักยอดจำนวน 23 ดอลลาร์แล้ว

Note: การหักยอดจำนวน 23 ดอลลาร์จะยกเลิกการอนุมัติการชำระเงินจำนวน 20 ดอลลาร์ที่ทำรายการไปก่อนหน้านี้ด้วย

คำแนะนำ

Payments API

สร้างขั้นตอนการชำระเงินแบบไดนามิกและเพิ่มการยกเว้นให้สูงสุด

การระดมทุน

การชำระเงินที่หักยอดหลังจากอนุมัติเงินแล้วเกิน 7 วัน

โดยปกติแพลตฟอร์มการระดมทุนจะหักยอดชำระเงินหลังจากอนุมัติเงินแล้วเกิน 7 วัน แต่ละแคมเปญจะมีเวลาตามที่กำหนดไว้และจะมีการหักยอดชำระเงินเมื่อแคมเปญระทุนได้ตามยอดที่กำหนด หากธุรกิจของคุณมีขั้นตอนการชำระเงินคล้ายกันนี้ คุณอาจใช้การยืนยันตัวตนด้วย 3D Secure เมื่อลูกค้าระบุจำนวนเงินที่จะสนับสนุนแคมเปญ จากนั้นจึงอนุมัติเงินและหักยอดเมื่อแคมเปญสิ้นสุดลงโดยระดมทุนได้ตามยอดที่กำหนด หากอนุมัติไม่สำเร็จ ธุรกิจของคุณจะต้องให้ลูกค้ากลับมาในเซสชันและตรวจสอบสิทธิ์ใหม่

Stripe จะส่งคำขอสำหรับ การยกเว้นที่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติ แต่เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งจะให้การยกเว้นแตกต่างกันไป ธุรกิจของคุณจึงต้องออกแบบขั้นตอนการชำระเงินสำหรับตรวจสอบสิทธิ์ลูกค้าและนำลูกค้ากลับเข้ามาในเซสชันอีกครั้งเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ใหม่

การชำระเงินที่สำเร็จ

เผยแพร่แคมเปญแล้ว

ระบุจำนวนเงินที่จะบริจาคแล้ว:
ธานีร่วมสนับสนุนแคมเปญ และจะบริจาคเงินจำนวน 40 ดอลลาร์สหรัฐ

AUTHENTICATE

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรผ่าน 3D Secure แล้ว
หลังจากกรอกรายละเอียดของบัตรแล้ว ธานีก็ดำเนินการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure จนเสร็จสมบูรณ์

ผ่านไป 30 วัน

แคมเปญจบลงแล้ว
ระบบเรียกเก็บเงินจากบัตรของธานีเมื่อแคมเปญจบลงโดยระดมทุนได้ตามยอดที่กำหนด

AUTHORIZE

ดำเนินการเพื่ออนุมัติเงินจำนวน 40 ดอลลาร์สหรัฐแล้ว

AUTHENTICATE

ตรวจสอบสิทธิ์เงินจำนวน 40 ดอลลาร์สหรัฐผ่าน 3D Secure แล้ว
ธานีดำเนินการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure จนเสร็จสมบูรณ์

AUTHORIZE

อนุมัติเงินจำนวน 40 ดอลลาร์สหรัฐแล้ว

CAPTURE

หักยอดเงินจำนวน 40 ดอลลาร์สหรัฐแล้ว

การชำระเงินที่ไม่สำเร็จ

เผยแพร่แคมเปญแล้ว

ระบุจำนวนเงินที่จะบริจาคแล้ว:
ธานีร่วมสนับสนุนแคมเปญ และจะบริจาคเงินจำนวน 40 ดอลลาร์สหรัฐ

AUTHENTICATE

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรผ่าน 3D Secure แล้ว
หลังจากกรอกรายละเอียดของบัตรแล้ว ธานีก็ดำเนินการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure จนเสร็จสมบูรณ์

ผ่านไป 30 วัน

แคมเปญจบลงแล้ว
ระบบเรียกเก็บเงินจากบัตรของธานีเมื่อแคมเปญจบลงโดยระดมทุนได้ตามยอดที่กำหนด

AUTHORIZE

ดำเนินการเพื่ออนุมัติเงินจำนวน 40 ดอลลาร์สหรัฐแล้ว

DECLINE

การตรวจสอบสิทธิ์ไม่สำเร็จเนื่องจากบัตรหมดอายุ และจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ซ้ำ

ส่งอีเมลแล้ว
ธานีเปิดอีเมลที่ได้รับจากเว็บไซต์การระดมทุนแล้วคลิกที่ลิงก์

อัปเดตข้อมูลแล้ว
เขากลับไปที่เว็บไซต์การระดมทุนแล้วกรอกรายละเอียดของบัตรใบใหม่

AUTHENTICATE

ตรวจสอบสิทธิ์เงินจำนวน 40 ดอลลาร์สหรัฐผ่าน 3D Secure แล้ว
ธานีดำเนินการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure จนเสร็จสมบูรณ์

AUTHORIZE

อนุมัติเงินจำนวน 40 ดอลลาร์สหรัฐแล้ว

CAPTURE

หักยอดเงินจำนวน 40 ดอลลาร์สหรัฐแล้ว

คำแนะนำ

Payments API

สร้างขั้นตอนการชำระเงินแบบไดนามิกและเพิ่มจำนวนการยกเว้นให้สูงสุด

บริการให้เช่ารถยนต์

การชำระเงินที่หักยอดหลังจากอนุมัติวงเงินแล้วเกิน 7 วัน ยอดชำระเงินสุดท้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โดยทั่วไปบริษัทให้เช่ารถยนต์จะหักยอดการชำระเงินหลังจากที่อนุมัติวงเงินแล้วนานกว่า 7 วัน และยอดการชำระเงินสุดท้ายมักจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับส่วนลด การอัปเกรด หรือบริการเสริมที่เลือกขณะรับรถหรือคืนรถ หากธุรกิจของคุณมีขั้นตอนการชำระเงินที่คล้ายกันนี้ คุณอาจแบ่งการชำระเงินออกเป็นการเรียกเก็บเงินหลายๆ ครั้ง โดยตรวจสอบสิทธิ์บัตรด้วย 3D Secure เมื่อบันทึกบัตร จากนั้นจึงอนุมัติการชำระเงินและหักยอดตามค่าเช่ารถและค่าบริการอื่นๆ ในภายหลัง

Stripe จะส่งคำขอสำหรับการยกเว้นที่มีสิทธิ์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าของคุณไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ แต่เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งจะให้การยกเว้นแตกต่างกันไป ธุรกิจของคุณจึงต้องออกแบบขั้นตอนการชำระเงินที่ตรวจสอบสิทธิ์ของลูกค้าและนำลูกค้ากลับเข้ามาในเซสชันอีกครั้งเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ใหม่

จองรถแล้ว: วิภาดาเช่ารถเพื่อจะขับไปเที่ยวช่วงวันหยุดที่จะถึงนี้

AUTHENTICATE

บัตรได้รับการยืนยันด้วย 3D Secure แล้ว: หลังจากกรอกรายละเอียดบัตรแล้ว วิภาดาก็ดำเนินการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure จนเสร็จสมบูรณ์

รับรถแล้ว

ผ่านไปเกิน 7 วัน

คืนรถแล้ว: วิภาดานำรถมาคืนโดยไม่ได้เติมน้ำมันให้เต็มถัง ทำให้ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 ดอลลาร์

AUTHORIZE

อนุมัติเงินจำนวน 350 ดอลลาร์แล้ว (ค่าจอง)

อนุมัติเงินจำนวน 50 ดอลลาร์แล้ว (ค่าน้ำมัน)

CAPTURE

หักเงินจำนวน 350 ดอลลาร์แล้ว (ค่าจอง)

หักเงินจำนวน 50 ดอลลาร์แล้ว (ค่าน้ำมัน)

คำแนะนำ

Payments API

สร้างขั้นตอนการชำระเงินแบบไดนามิกและเพิ่มจำนวนการยกเว้นให้สูงสุด

การเป็นสมาชิกฟิตเนส

การชำระเงินตามรอบ จำนวนเงินคงที่

โดยปกติการเป็นสมาชิกฟิตเนสจะใช้การชำระเงินตามรอบเป็นจำนวนเงินคงที่ และการเป็นสมาชิกอาจเริ่มด้วยช่วงทดลองใช้ฟรี หากธุรกิจของคุณมีขั้นตอนการชำระเงินที่คล้ายกัน คุณจะต้องใช้การยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure สำหรับการชำระเงินเพื่อเริ่มต้นการสมัครใช้บริการ และ Stripe จะขอการยกเว้นให้กับการชำระเงินรายการถัดๆ ไปโดยอัตโนมัติ ในสถานการณ์เช่นนี้ การชำระเงินอาจได้รับสิทธิ์การยกเว้นเนื่องจากเป็นการชำระเงินตามรอบบิลในอัตราคงที่และธุรกรรมที่ริเริ่มโดยผู้ค้า หากธนาคารของลูกค้าเห็นชอบให้ยกเว้น ลูกค้าของคุณจะไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ในการชำระเงินแต่ละเดือน

ธุรกรรมที่ริเริ่มโดยผู้ค้าคือการชำระเงินด้วยบัตรที่บันทึกไว้เมื่อลูกค้าไม่ได้อยู่ในเซสชัน คุณต้องมีข้อตกลงกับลูกค้าและให้ลูกค้าตรวจสอบสิทธิ์ของบัตรธุรกิจของคุณจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นนี้ โดยอาจดำเนินการขณะที่บันทึกบัตรหรือในการชำระเงินครั้งแรกก็ได้

คุณควรทราบว่าการยกเว้นอาจไม่สำเร็จเสมอไป และอาจต้องตรวจสอบสิทธิ์เมื่อมีการชำระเงินในครั้งถัดๆ ไป โดยธนาคารแต่ละแห่งจะให้การยกเว้นแตกต่างกันไป ดังนั้นธุรกิจของคุณจึงจำเป็นต้องออกแบบขั้นตอนการชำระเงินที่ช่วยนำลูกค้ากลับเข้ามาในเซสชันเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ใหม่

การชำระเงินที่สำเร็จ

เริ่มการเป็นสมาชิกแล้ว:
กฤษณากรอกอีเมลและรายละเอียดของบัตรเพื่อสมัครฟิตเนสแถวบ้านที่คิดค่าบริการ 50 ดอลลาร์ต่อเดือน

AUTHENTICATE

ตรวจสอบจำนวนเงิน 50 ดอลลาร์ผ่าน 3D Secure แล้ว:
กฤษณาดำเนินการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure จนเสร็จสมบูรณ์

AUTHORIZE

อนุมัติเงินจำนวน 50 ดอลลาร์แล้ว

CAPTURE

หักยอดจำนวน 50 ดอลลาร์แล้ว

ผ่านไป 30 วัน

เป็นสมาชิกต่อไป:
กฤษณาไปฟิตเนสและเข้าคลาสออกกำลังกายเป็นประจำ

AUTHORIZE

อนุมัติเงินจำนวน 50 ดอลลาร์แล้ว:
การชำระเงินนี้ไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ เนื่องจากธนาคารของกฤษณาเห็นชอบให้ยกเว้นเนื่องจากเป็นการชำระเงินตามรอบบิลแบบอัตราคงที่และเป็นธุรกรรมที่ริเริ่มโดยผู้ค้า

CAPTURE

หักยอดจำนวน 50 ดอลลาร์แล้ว

การชำระเงินที่ไม่สำเร็จ

เริ่มทดลองใช้บริการ:
กฤษณาสมัครฟิตเนสในละแวกบ้านโดยมีค่าบริการ 50 ดอลลาร์ต่อเดือน เธอกรอกอีเมลและรายละเอียดของบัตรเครดิตไว้ สถานะการเป็นสมาชิกจึงจะเริ่มทันทีหลังจากการทดลองใช้บริการ 7 วัน

AUTHENTICATE

ตรวจสอบจำนวนเงิน 50 ดอลลาร์ผ่าน 3D Secure แล้ว:
กฤษณาดำเนินการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure จนเสร็จสมบูรณ์

ผ่านไป 7 วัน

สิ้นสุดการทดลองใช้บริการ และเริ่มการเป็นสมาชิกแล้ว:
ระบบเรียกเก็บเงินจากบัตรของกฤษณาโดยอัตโนมัติเมื่อการทดลองใช้บริการสิ้นสุดลง

AUTHORIZE

อนุมัติเงินจำนวน 50 ดอลลาร์แล้ว

CAPTURE

หักยอดจำนวน 50 ดอลลาร์แล้ว

ผ่านไป 30 วัน

เป็นสมาชิกต่อไป:
กฤษณาไปฟิตเนสและเข้าคลาสออกกำลังกายเป็นประจำ

AUTHORIZE

ดำเนินการเพื่ออนุมัติเงินจำนวน 50 ดอลลาร์แล้ว

DECLINE

การอนุมัติไม่สำเร็จและต้องตรวจสอบสิทธิ์ใหม่

ส่งอีเมลแล้ว:
กฤษณาเปิดอีเมลขึ้นมาแล้วคลิกที่ลิงก์

อัปเดตข้อมูลแล้ว:
เธอกลับไปที่เว็บไซต์ของฟิตเนสแล้วกรอกรายละเอียดของบัตรใหม่

AUTHENTICATE

อนุมัติเงินจำนวน 50 ดอลลาร์ผ่าน 3D Secure แล้ว:
กฤษณาดำเนินการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure จนเสร็จสมบูรณ์

AUTHORIZE

อนุมัติเงินจำนวน 50 ดอลลาร์แล้ว

CAPTURE

หักยอดจำนวน 50 ดอลลาร์แล้ว

คำแนะนำ

เลือกตัวเลือก:

Stripe Billing

จัดการรายการชำระเงินตามรอบบิลของคุณและใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อปฏิบัติตาม SCA

Payments API

สร้างขั้นตอนการชำระเงินแบบไดนามิกและเพิ่มจำนวนการยกเว้นให้สูงสุด

ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค

เรียกเก็บเงินตามการใช้งาน และชำระเงินตามรอบ

ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคเป็นการชำระเงินตามรอบ ซึ่งจำนวนเงินที่ต้องชำระอาจแตกต่างกันในแต่ละเดือนตามการใช้บริการ หากธุรกิจของคุณมีขั้นตอนการชำระเงินที่คล้ายคลึงกัน ลูกค้าจะต้องทำการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure เมื่อบันทึกบัตร หรือตั้งค่าให้ระบบชำระเงินโดยอัตโนมัติ ซึ่งลูกค้าจะต้องยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure สำหรับการดำเนินการเหล่านี้นอกขั้นตอนการทำธุรกรรม

Stripe จะส่งคำขอยกเว้นโดยอัตโนมัติสำหรับการชำระเงินครั้งถัดๆ ไป ในกรณีนี้ การชำระเงินดังกล่าวอาจได้รับสิทธิ์การยกเว้นเป็นธุรกรรมที่ริเริ่มโดยผู้ค้า หากธนาคารของลูกค้ายอมรับการยกเว้น ลูกค้าของคุณจะไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ในการชำระเงินแต่ละเดือน

คุณควรทราบว่าการยกเว้นอาจไม่สำเร็จเสมอไป และอาจต้องตรวจสอบสิทธิ์เมื่อมีการชำระเงินในครั้งถัดๆ ไป โดยธนาคารแต่ละแห่งจะให้การยกเว้นแตกต่างกันไป ดังนั้นธุรกิจของคุณจึงจำเป็นต้องออกแบบขั้นตอนการชำระเงินที่ช่วยนำลูกค้ากลับเข้ามาในเซสชันเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ใหม่ได้ในคราวที่จำเป็น

การชำระเงินที่มีการยกเว้น

สร้างบัญชีแล้ว:
เดชาย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์ใหม่ และลงทะเบียนชำระบิลค่าสาธารณูปโภครายเดือนแบบอัตโนมัติ

บันทึกบัตรแล้ว:
เดชาเพิ่มบัตรลงในบัญชีของตนเอง

AUTHENTICATE

ยืนยันการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติผ่าน 3D Secure แล้ว:
เดชาดำเนินการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure จนเสร็จสมบูรณ์

ผ่านไป 30 วัน

ได้รับใบเรียกเก็บเงินแล้ว:
เดชาได้รับอีเมลจากผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่แจ้งว่าจะมีเรียกเก็บเงินจำนวน 63 ดอลลาร์เพื่อชำระตามกำหนด

AUTHORIZE

อนุมัติเงินจำนวน 63 ดอลลาร์แล้ว:
ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคอนุมัติการชำระเงินจำนวน 63 ดออลาร์และส่งคำขอยกเว้นเนื่องจากเป็นธุรกรรมที่ริเริ่มโดยผู้ค้า

ธนาคารของเดชาเห็นชอบให้ยกเว้นและอนุมัติการชำระเงิน

CAPTURE

หักยอดจำนวน 63 ดอลลาร์แล้ว

ผ่านไป 30 วัน

ได้รับใบเรียกเก็บเงินแล้ว:
เดชาได้รับอีเมลจากผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่แจ้งว่าจะมีเรียกเก็บเงินจำนวน 91 ดอลลาร์เพื่อชำระตามกำหนด

AUTHORIZE

ดำเนินการอนุมัติเงินจำนวน 91 ดอลลาร์แล้ว:
ผู้ให้บริการสาธารณูปโภคอนุมัติการชำระเงินจำนวน 91 ดออลาร์และส่งคำขอยกเว้นเนื่องจากเป็นธุรกรรมที่ริเริ่มโดยผู้ค้า

DECLINE

การอนุมัติไม่สำเร็จและต้องตรวจสอบสิทธิ์ใหม่

ส่งอีเมลแล้ว:
เดชาได้รับอีเมลจากผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่มีบิลเรียกเก็บเงินจำนวน 91 ดอลลาร์และเขาคลิกที่ลิงก์

AUTHENTICATE

ตรวจสอบเงินจำนวน 91 ดอลลาร์ผ่าน 3D Secure แล้ว:
เดชาดำเนินการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure จนเสร็จสมบูรณ์

AUTHORIZE

อนุมัติเงินจำนวน 91 ดอลลาร์แล้ว

CAPTURE

หักยอดจำนวน 91 ดอลลาร์แล้ว

การชำระเงินที่ไม่มีการยกเว้น

ได้รับใบเรียกเก็บเงินแล้ว:
เดชาได้รับอีเมลจากผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่มีบิลเรียกเก็บเงินจำนวน 63 ดอลลาร์แล้วจึงคลิกที่ลิงก์ในอีเมล

AUTHENTICATE

ตรวจสอบเงินจำนวน 63 ดอลลาร์ผ่าน 3D Secure แล้ว:
เดชาดำเนินการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure จนเสร็จสมบูรณ์

AUTHORIZE

อนุมัติเงินจำนวน 63 ดอลลาร์แล้ว

CAPTURE

หักยอดจำนวน 63 ดอลลาร์แล้ว

ผ่านไป 30 วัน

ได้รับใบเรียกเก็บเงินแล้ว:
เดชาได้รับอีเมลจากผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่มีบิลเรียกเก็บเงินจำนวน 91 ดอลลาร์แล้วจึงคลิกที่ลิงก์ในอีเมล

AUTHENTICATE

ตรวจสอบเงินจำนวน 91 ดอลลาร์ผ่าน 3D Secure แล้ว:
เดชาดำเนินการยืนยันตัวตนแบบ 3D Secure จนเสร็จสมบูรณ์

AUTHORIZE

อนุมัติเงินจำนวน 91 ดอลลาร์แล้ว

CAPTURE

หักยอดจำนวน 91 ดอลลาร์แล้ว

คำแนะนำ

เลือกตัวเลือก:

Stripe Billing

จัดการรายการชำระเงินตามรอบบิลาของคุณและใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อปฏิบัติตาม SCA

Payments API

สร้างขั้นตอนการชำระเงินแบบไดนามิกและเพิ่มจำนวนการยกเว้นให้สูงสุด

หากพร้อมใช้งานแล้ว โปรดติดต่อเราหรือสร้างบัญชี

สร้างบัญชีและเริ่มรับชำระเงินโดยไม่ต้องทำสัญญาหรือระบุรายละเอียดการธนาคาร หรือจะติดต่อเราเพื่อออกแบบแพ็กเกจที่กำหนดเองสำหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะก็ได้เช่นกัน