Intäktsredovisning för företag med hög tillväxt

Stripe Revenue Recognition effektiviserar periodiserad redovisning så att du snabbt och enkelt kan göra bokslut. Automatisera och konfigurera intäktsrapporter för att göra det lättare att efterleva ASC 606 och IFRS 15.

Inbyggt i Stripe

Periodiserad redovisning behöver inte vara komplicerat

I takt med att ditt företag växer kan redovisningen av intäkter snabbt bli krånglig och svårhanterad. Vi tog fram Revenue Recognition i Stripe så att du automatiskt kan redovisa dina transaktioner och faktureringar.

Revenue Recognition hanterar också de mest komplexa scenarion – uppgraderingar, nedgraderingar, proportionella betalningar, återbetalningar och tvister på ett smidigt sätt. Med korrekta data kan du förbereda redovisningsfärdiga balansräkningar och få en omfattande överblick av ditt företag.

Revenue Recognition Dashboard

Detta ingår

Bättre insikter om ditt företags resultat

En enhetlig bild av alla intäkter

Visa alla Stripe-transaktioner och villkor automatiskt och importera data från andra källor än Stripe från Dashboard.

Automatiserade instrumentpaneler och rapporter

Skapa redovisningsrapporter som är klara att användas direkt – inga teknikerresurser krävs.

Anpassningsbar för ditt företag

Skapa och automatisera anpassade regler för att redovisa intäkter i enlighet med företagets specifika bokföringsrutiner.

Revision i realtid

Förbered dig inför revisioner genom att spåra alla belopp till de bakomliggande kunderna och transaktionerna.

En enhetlig bild av alla intäkter

Få en komplett överblick av alla dina intäkter – oavsett hur du tjänade dem. Med Revenue Recognition kan du inkludera de abonnemang, fakturor och betalningstransaktioner som redan sparats i Stripe.

Du kan importera intäkter från andra källor än Stripe, orderhanteringsscheman och servicevillkor för att samla alla dina intäktsdata på en och samma plats. (För närvarande i betaversion.)

Adyen

Bill.com

Braintree

Chase Paymentech

Checkout.com

Dwolla

GoCardless

PayPal

Payrix

QuickBooks

Sage Intacct

Square

Wave

WePay

Worldpay

Zoho

Kortbetalningar

Plånboksbetalningar

Checkbetalningar

Expedieringsscheman

Tjänstevillkor

Stripe Invoicing

Stripe Billing

Stripe Payments

Automatiserade kontrollpaneler och rapporter

Granska detaljerade tabeller, diagram och journalposter direkt för att få en ögonblicksbild av ditt företag.

Intäkter i vattenfallsdiagram
Bokförda
Aug 2021
Aug 2022
Redovisade t.o.m.
Aug 2022
Ladda ner
Bokförda
Redovisade
Fr.o.m. AUG 2022
Månad
Totalt
Aug 2021
3 110 775,43 MYR
Sep 2021
2 726 446,44 MYR
Okt 2021
2 672 266,24 MYR
Nov 2021
4 157 751,89 MYR
Dec 2021
4 336 538,51 MYR
Jan 2022
3 775 148,18 MYR
Feb 2022
5 731 307,09 MYR
Mars 2022
4 869 104,68 MYR
April 2022
5 679 296,26 MYR
Maj 2022
7 719 195,63 MYR
Juni 2022
6 522 069,11 MYR
Juli 2022
7 399 431,11 MYR
Aug 2022
10 538 631,01 MYR
Totalt
69 237 961,57 MYR
Aug 2021
Sep 2021
Okt 2021
Nov 2021
Dec 2021
Jan 2022
Feb 2022
Mars 2022
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
Juli 2022
Aug 2022
523 341,58 MYR
618 978,87 MYR
231 516,05 MYR
220 080,03 MYR
207 395,20 MYR
200 663,25 MYR
193 878,83 MYR
189 800,05 MYR
171 356,98 MYR
178 979,55 MYR
157 381,91 MYR
149 559,03 MYR
67 844,11 MYR
522 341,50 MYR
591 390,52 MYR
175 326,93 MYR
176 043,04 MYR
165 312,53 MYR
170 985,39 MYR
158 961,32 MYR
136 486,42 MYR
151 237,31 MYR
140 285,27 MYR
136 231,80 MYR
132 015,97 MYR
553 324,78 MYR
608 867,31 MYR
166 189,11 MYR
158 229,03 MYR
161 618,69 MYR
161 620,07 MYR
138 763,97 MYR
146 579,30 MYR
141 983,19 MYR
135 072,67 MYR
116 300,17 MYR
601 525,98 MYR
806 581,64 MYR
293 914,74 MYR
294 897,00 MYR
289 784,09 MYR
261 994,68 MYR
278 267,99 MYR
252 774,36 MYR
261 217,81 MYR
236 907,52 MYR
721 517,05 MYR
814 787,03 MYR
305 211,74 MYR
300 798,08 MYR
263 926,10 MYR
292 146,74 MYR
276 997,77 MYR
273 853,41 MYR
265 028,25 MYR
708 970,69 MYR
824 378,37 MYR
249 199,88 MYR
217 274,17 MYR
233 608,05 MYR
226 414,19 MYR
226 888,84 MYR
210 615,37 MYR
898 609,19 MYR
1 016 953,11 MYR
388 835,89 MYR
419 539,13 MYR
394 866,15 MYR
407 154,54 MYR
372 077,67 MYR
893 253,86 MYR
925 470,43 MYR
338 868,51 MYR
320 725,37 MYR
314 805,37 MYR
304 507,07 MYR
849 783,64 MYR
1 136 531,00 MYR
388 475,18 MYR
390 759,47 MYR
367 657,20 MYR
1 144 837,06 MYR
1 287 104,07 MYR
581 159,56 MYR
544 214,51 MYR
1 129 501,68 MYR
1 279 174,94 MYR
442 947,27 MYR
1 195 739,37 MYR
1 389 341,78 MYR
1 376 970,43 MYR
523 341,58 MYR
1 141 320,37 MYR
1 376 231,35 MYR
1 605 800,25 MYR
2 077 726,03 MYR
2 341 877,27 MYR
2 849 579,22 MYR
3 260 370,46 MYR
3 353 892,28 MYR
4 320 594,65 MYR
4 716 509,14 MYR
5 351 616,81 MYR
5 826 427,30 MYR
Redovisade
Återstående
3 110 775,43 MYR
0,00 MYR
2 656 618,02 MYR
69 828,43 MYR
2 488 548,29 MYR
183 717,95 MYR
3 577 865,82 MYR
579 886,08 MYR
3 514 266,15 MYR
822 272,36 MYR
2 897 349,57 MYR
877 798,61 MYR
3 898 035,69 MYR
1 833 271,40 MYR
3 097 630,61 MYR
1 771 474,07 MYR
3 133 206,49 MYR
2 546 089,77 MYR
3 557 315,20 MYR
4 161 880,43 MYR
2 851 623,89 MYR
3 670 445,23 MYR
2 585 081,14 MYR
4 814 349,96 MYR
1 376 970,43 MYR
9 161 660,58 MYR
38 745 286,71 MYR
30 492 674,86 MYR

Anpassningsbar för ditt företag

Anpassa och ta fram regler för att hantera olika typer av intäkter i enlighet med dina bokföringsrutiner.

  • Uteslut mellanhandsavgifter
  • Hantera skattebehandling
  • Justera redovisningsscheman
  • Öppna och stäng redovisningsperioder för att göra justeringar i efterhand

Definiera intäktsredovisningsschema för frakt

Tillämpa på

Betalningar som matchar "markleverans"

Behandling

Redovisa 7 dagar efter mottagen betalning

Säkerställ att mellanhandsavgifter behandlas

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "avgifter"

Behandling

Hantera som mellanhandsavgift

Definiera redovisningsschema baserat på expediering av service

Tillämpa på

Produkt-id som matchar "prod_Jqo2bBLbemZkRw"

Behandling

Redovisa på serviceperiodens startdatum

Definiera redovisningsschema vid betalningshändelser

Tillämpa på

Produktbeskrivning som matchar "månadsabonnemang"

Behandling

Redovisa över 30 dagar

Säkerställ att skatter behandlas

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "skatt"

Behandling

Behandla som skatt

Uteslut testtransaktioner

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "test"

Behandling

Uteslut transaktioner

Definiera anpassad behandling av intäkter för stora fakturor

Tillämpa på

Fakturabelopp som överstiger 5 000,00 MYR

Behandling

Redovisa 50 % för betalning och …

Definiera anpassat schema för utvalda kunder

Tillämpa på

Customers with ID matching “cus_JqwbjAKZ8z5MGL”

Behandling

Redovisa över 2 år

Byte från kontantmetoden till faktureringsmetoden

Tillämpa på

Alla radposter före 1 mars 2021

Behandling

Redovisa vid färdigställande av faktura

Uteslut intäkter från utvalda kundfakturor

Tillämpa på

Kunder med e-postadresser som matchar "test@stripe.com"

Behandling

Uteslut transaktioner

Definiera anpassat schema för fakturor

Tillämpa på

Alla fakturaposter

Behandling

Redovisa över serviceperiod

Uteslut intäkter från destination charges

Tillämpa på

Destination charges

Behandling

Uteslut transaktioner

Omfördela intäkter

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "paket"

Behandling

Redovisa 25 % efter betalning, 75 % över tjänst ...

Definiera flera expedieringar

Tillämpa på

Fakturaposter som matchar "tjänster"

Behandling

Redovisa 40 % efter betalning, 30 % efter 2 dagar …

Kontrollera när intäkter bokförs

Tillämpa på

Alla fakturaposter

Behandling

Redovisa över radartikelns serviceperiod

Revision i realtid

Granska dina finanser enkelt och förbered dig inför extern revision. Revenue Recognition gör det till en sömlös process genom att spåra alla redovisade och förutbetalda intäkter till de bakomliggande kunderna och fakturorna.

Granska en detaljerad fördelning av aktivitet per månad
Identifiera vilka kunder som fakturerades
Spåra hur en viss kund betalade
Förstå hur transaktionerna kategoriserades

Rapporter

Gör månadsboksluten mer effektiva

Få åtkomst till och exportera standardrapporter till dina redovisningssystem.

  • Debet- och kredit-loggar
  • Balansräkningar
  • Resultaträkningar
  • Intäkter i vattenfallsdiagram
  • Åldersanalysrapporter för kundfordringar

Priser

Enkel, transparent prissättning

Prova Revenue Recognition gratis i 30 dagar. Revenue Recognition ingår också i Billing Scale-abonnemanget.

0,25 % av volymen

Volymerna inkluderar Stripe-transaktioner och transaktioner som har importerats från andra källor

0,2 % när dina volymer överstiger 100 000 MYR per månad

Redo att sätta i gång?

Förenkla din redovisning med automatisk intäktsrapportering.

Lär dig hur det funkar

Information om vad du kan förvänta dig redan från första början.

Fakturera kunder med Stripe

Abonnemang och fakturor för återkommande betalningar.