Stripe-rapporten beskriver hur företag kan öka intäkterna när e-handelsbedrägerier blir vanligare

  • Ett ökat antal bedrägerier ger minskad tillväxt för de flesta företag.
  • Nästan två tredjedelar av alla företagsledare globalt uppger att det blir allt svårare att motverka bedrägerier.
  • Stripes förbättrade modell för förebyggande av bedrägerier blockerar nu bedrägerier för hundratals miljoner USD årligen, vilket frigör resurser för kärnverksamheten.

SAN FRANCISCO – Många aspekter av den globala ekonomin ligger utanför de enskilda företagens kontroll. Det finns inte så mycket de kan göra för att dämpa inflationen, skapa bättre flöden i leveranskedjorna eller stoppa krig. Men de kan optimera sitt sätt att hantera verksamheten – och en ny rapport från Stripe konstaterar att en av de faktorer som hämmar tillväxten mest kan de påverka: e-handelsbedrägerier.

Genom att kombinera data från flera miljarder transaktioner i Stripe-nätverket från 2019–2021 med en undersökning av mer än 2 500 företag i 9 länder identifierar rapporten globala bedrägerimönster i olika regioner och för olika affärsmodeller. Rapporten beskriver den ökade belastning som globala företag drabbas av på grund av e-handelsbedrägerier, de svåra val de måste göra och de åtgärder de kan vidta för att slå tillbaka och skydda sina marginaler. Några av de viktigaste resultaten:

  • Nästan tre fjärdedelar av företagen har avsatt tekniska resurser och fler än hälften har dragit ner på sina expansionsplaner på grund av oro för bedrägerier.
  • Abonnemangsföretag har störst problem med bedrägerier. Sjuttiotvå procent tror att de kommer att förlora mer pengar på grund av bedrägerier under 2022 jämfört med 2021.
  • Bedrägeriernas volym och hur sofistikerade de är varierar stort mellan olika marknader, vilket kräver verktyg som kan anpassas till lokala bedrägerimönster. Antalet bedrägerier är nästan dubbelt så stort i Frankrike jämfört med Tyskland, medan Singapore hade en nivå som var hälften så hög som i Asien/Stillahavsregionen i stort.

”Bedrägeriverksamheten tar inte paus bara för att ekonomin mattas av. Det är viktigt för företagen att maximera värdet för varje dollar genom att avvisa så många bedragare som möjligt utan att blockera bra kunder – och den här rapporten visar hur man kan åstadkomma det”, säger Will Megson, Product Lead för Stripe Radar, Stripes ledande produkt för förebyggande av bedrägerier.

Fler bedrägerier, tuffare beslut

Mer än hälften av de tillfrågade företagen uppgav att bedrägerier är ett växande problem. Denna förändrade riskmiljö har framför allt påverkat företag som erbjuder B2B SaaS-produkter och B2C-abonnemang. De här företagen är mer utsatta för bedrägerier, förklaras det i rapporten, eftersom det är ”mer sannolikt att de är välbekanta varumärken, vilket gör det enklare för bedragare att sälja vidare de stulna varorna eller tjänsterna (t.ex. att köpa ett digitalt abonnemang med ett stulet kreditkort och därefter sälja det till ett lägre pris).”

Företagsledare ställs inför tuffa beslut om hur de ska agera. Ju mer de försöker förebygga bedrägerier, desto större blir sannolikheten för att de blockerar legitima debiteringar. Rapporten identifierar vilken den optimala känsligheten är för en bedrägerimodell beroende på företagets marginaler – ju högre marginaler, desto mindre känslig bör modellen vara. Företag kan också minska bedrägeririsken genom omfattande manuell granskning av flaggade debiteringar, men det kräver att stora personalresurser avsätts – något som tillväxt- och startup-företag inte har råd med.

Förbättringar av verktyg för förebyggande av bedrägerier hjälper företag att maximera intäkterna

Under det senaste året har Stripe gjort stora investeringar i sina verktyg för förebyggande av bedrägerier för att hjälpa företag att maximera resursfördelningen under en period av ekonomisk avmattning. Under 2021 minskade Radar tvistfrekvensen med 40 procent och nya förbättringar i år hjälper företag – däribland 7-Eleven, AdBlock, British Council, Deliveroo och Kickstarter – att spara pengar i hela transaktionsflödet, vilket genererar intäkter och frigör resurser som de kan använda i kärnverksamheten.

Regelbundna uppdateringar av Radars maskininlärningsmodeller blockerar fler bedrägerier samtidigt som fler bra kunder släpps igenom. Stripe räknar med att en stegvis förbättring som genomfördes i maj blockerar bedrägerier för 40 miljoner USD och ger användarna intäkter på ytterligare 70 miljoner USD varje år – utöver de miljarder USD som Radar redan har sparat åt dem.

Adblock, som hjälper drygt 100 miljoner användare att skydda sin integritet och kontrollera sin digitala upplevelse, använder Radar och Stripe Checkout för att påskynda sin globala expansion samtidigt som man skyddar transaktionerna.

”Det finns inte tillräckliga kunskaper om hur svårt det är att få ett företag att expandera digitalt på grund av bedrägerier. Vi har varit måltavla för cardingförsök under många år. Vid ett tillfälle var angreppen så intensiva att vi nästan blev utestängda från kortnätverken, vilket i praktiken skulle ha lett till att vi inte längre kunde bedriva vår verksamhet. Stripe erbjöd oss kontinuerligt skydd som vi kunde finjustera mot cardingangrepp, vilket gjort att vi nästan helt sluppit bedrägeriförluster när vi växt”, säger Matthew Maier, vd för Adblock.

Läs hela rapporten.