Polygon.io synkroniserar sju års data på två veckor med Stripe for Salesforce Platform

Polygon.ioger tillgång till finansmarknadsdata som traditionellt inte varit tillgängliga för utvecklare och företag. Företagets API:er gör det möjligt för utvecklare att integrera finansmarknadsdata i realtid och historiska data i sina program, på webbplatser och handelsplattformar – och ger användarna tillgång till högkvalitativa data i realtid. Med Stripe kan Polygon.io synkronisera sälj- och kunddata från olika processer i Salesforce och kombinera olika tjänster på en enda, övergripande plattform.

Använda produkter

    Billing
    Payments
    Invoicing
Nordamerika
Startup

Utmaning

Polygon.io är en leverantör av finansiella data som erbjuder marknadsdata i realtid och historiska marknadsdata, t.ex. aktiekurser och priser på kryptovaluta, handelsvolymer och nyhetstjänster. Bland företagets kunder finns börsmäklare, investerare och finansinstitut och de använder Polygon.ios data för att fatta välgrundade beslut, utveckla handelsstrategier och få insyn på finansiella marknader. Polygon.ios roll inom finansbranschen är beroende av att deras data är korrekta och finns tillgängliga i rätt tid, då de ligger till grund för de beslut som fattas av börsmäklare, investerare, utvecklare och företag.

Med många olika abonnemangskategorier och ett utbud av andra produkter gör Polygon.io det möjligt för sina användare att anpassa vilka typer av marknadsdata de kan få tillgång till, beroende på vilka behov de har. Det förutsätter en betaltjänstleverantör som kan hantera data för Polygon.ios abonnemang. Utan en sådan leverantör riskerar företaget att drabbas av felaktigheter, förseningar och tekniska fel som påverkar kvaliteten på deras data. Och får direkta återverkningar på kunderna.

Polygon.io arbetade redan med Salesforce för att hantera kundinteraktioner och säljdata, men man behövde en lösning för att synkronisera data från flera tjänster i Salesforce, som skulle säkerställa dataleverans av hög kvalitet utan att det krävdes några tekniker för att underhålla dem. Det här initiativet ledde fram till Polygon.ios samarbete med Stripe Apps och Stripe for Salesforce Platform-appen i juni 2023.

Lösning

Polygon.io använder Stripe som sin enda betalleverantör och har arbetat med Stripe sedan 2016. Polygon.io valde Salesforce Platform-appen för dess förmåga att kommunicera mellan Stripe och Salesforce via en kodsnål eller kodfri integration. Genom att integrera sitt Stripe-konto med Salesforce kan Polygon.io automatiskt mappa Stripe-händelser till Salesforce-händelser och synkronisera data mellan båda plattformarna. Integrationen förstärker affärsanalyser, insikter och automation så att Polygon.ios sälj-, marknadsförings- och kundframgångsteam har enkel åtkomst till korrekta realtidsdata och kan betjäna sina kunder på ett bättre sätt.

Genom att konsolidera kundernas samtalshistorik, begäran om datauppsättningar samt aktuella och historiska abonnemang på en enda plats blir det möjligt för Polygon.ios supportteam att hjälpa kunderna. Det hjälper också säljteamet med uppförsäljning av produkter. Med hundratusentals användare och ett brett utbud av produkterbjudanden ser Polygon.io tusentals timmars användning och den aktiviteten genererar information. Med Stripe kan Polygon.io använda denna information för att göra det möjligt för funktionsöverskridande team att experimentera med paketerbjudanden på olika sätt för att se vilka som är mest attraktiva för kunderna. Och genom att mappa Stripe-händelser till Salesforce-händelser kan Polygon.io spåra och hantera kundhändelser och säljdata på ett smidigt sätt.

När en kund abonnerar på Polygon.ios tjänster spårar Stripe Billing betalningarna och säkerställer att kunderna får rätt åtkomst baserat på deras abonnemang. Stripe Payments och Billing hjälper Polygon.io att behandla betalningar på ett säkert sätt och konfigurerar återkommande betalningar. Polygon.io underhåller också korrekta historiska register samtidigt som de säkerställer att de är enkelt sökbara för analys.

"Bland övriga leverantörer som vi testade hade ingen lösningar som var färdiga för omedelbar användning", säger Jonathan Cho, Developer Advocate hos Polygon.io. "De erbjöd datasynkroniseringar varje månad, dag eller till och med timme, men det var inte möjligt att se till att vårt erbjudande verkligen var i realtid utan den färdiga webhook-funktion som vi kan uppnå med Stripe."

Resultat

En miljon Stripe-händelser med noll dataluckor

Efter bara två månader med Salesforce Platform-appen hämtade Polygon.io in nästan en miljon Stripe-händelser till Salesforce utan några dataluckor. Varje händelse spåras och tilldelas en unik identifierare på båda plattformarna. Eftersom man kan vara säker på att ha kompletta data elimineras operativa hinder och den personalkrävande processen för manuell validering förenklas.

"Tidigare förlitade vi oss på manuell validering när data saknades", säger Cho. "Valideringsprocessen kunde ta en eller två hela dagar, innan allt fungerade igen. Men att arbeta med Stripe gör att jag kan känna mig säker på att allt har redovisats – och det går mycket snabbare att behandla allt."

20 timmar insparade varje månad för teknikteamen

Att arbeta med Stripe går inte bara snabbare och kräver mindre personal – det gör det även möjligt för Polygon.io att bygga webhook-anslutningar med bara en utvecklare och fyra veckors testning och produktionsklar programutveckling. När Polygon.io breddar sina datakategorier sparar teknikerna 20 timmar i månaden genom att använda automationer via Salesforce Flow och kan fokusera på datakvalitet och aggregering, vilket förstärker databredden från olika utbyten. Integration stärker också Polygon.ios framtida användningsfall.

"Vi behöver inte längre oroa oss över synkroniseringsproblem vid insamling av högkvalitativa data eller att vi aggregerar på ett korrekt sätt från olika utbyten. Och jag kunde hantera denna omfattande integration utan något extra utvecklarstöd. Därmed kunde vårt teknikteam fokusera på att rulla ut nya datauppsättningar för våra kunder som direkt bidrog till att få vår verksamhet att växa", säger Cho.

Anpassningsbara lösningar för hundratusentals kunder

I takt med att Polygon.io fortsätter att expandera exponentiellt till olika marknader behöver företaget skalbarhet och flexibilitet. Stripes mångsidiga CLI:er och API:er erbjuder flexibilitet och inspirerar till ständiga finjusteringar av automation och integrationer. Med Stripe kan Polygon.io exempelvis skräddarsy kundernas 30-dagars provperioder utifrån specifika datakategorier, erbjuda förlängningar, skicka automatiska fakturor eller säkerställa att en provperiod avslutas utan att kunden debiteras. Genom att använda Stripe Apps för att stödja arbetsflödet för Polygon.ios supportteam möjliggörs också manuell hantering när så krävs.

"Det finns så mycket man kan göra med Stripe. Dess CLI:er är så flexibla och anpassningsbara och tydligheten hos API:erna ger oss fler idéer om hur vi hela tiden kan förbättra vår automation eller våra integrationer", säger Cho. "Med Stripe kan vi göra praktiskt taget allt vi kan komma på."

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter