Användningsfall

Lansera finansiella tjänster på din plattform

Förbättra din plattform genom att integrera finansiella tjänster, inbegripet konton, kort och utlåning. Företag som Shopify och Housecall Pro erbjuder integrerade finansiella tjänster som är särskilt framtagna för deras kärnanvändare för att locka fler kunder, lägga till nya intäktsströmmar och förbättra kundupplevelsen.

Stå ut från mängden

Utveckla bättre finansiella tjänster för kunderna

Erbjud tjänster som är skräddarsydda efter kundernas behov och ger dem större flexibilitet än traditionella leverantörer. Gör det möjligt för kunderna att tjäna, spara, hantera och flytta pengar utan att de behöver lämna din plattform.

Låt kunderna ta emot betalningar online och i fysisk miljö

Integrera betalningar i din plattform för en enhetlig användarupplevelse, från onboarding till mottagna betalningar och utbetalningar.

Ge företag tillgång till kapital

Ge kvalificerade kunder smidig tillgång till finansiering så att deras verksamhet kan växa.

Låt kunderna spara och spendera sina pengar

Förse dina kunder med alternativa bankkonton som är berättigade till FDIC-försäkring samt har stöd för ACH och banköverföringar.

Utfärda kort för omedelbar åtkomst till medel

Ge företagare, underleverantörer och frilansare snabb åtkomst till sina intäkter via virtuella och fysiska kort.

Få ditt företag att växa

Integrera finansprodukter i ditt tjänsteutbud

Integrerad finans kan främja tillväxt och kundlojalitet, öka användarnas engagemang och dessutom ge nya intäktsflöden utöver abonnemang. Stripes molnbaserade banktjänster är det snabbaste sättet att lägga till dessa funktioner på din plattform.

Skapa en komplett lösning för dina kunder

Uppgradera din programvara med finansiella tjänster så att kunderna kan hantera alla delar av sin verksamhet på din plattform.

Nå ut till och behåll fler kunder

Integrera skräddarsydda finansiella tjänster som svarar mot kundernas behov och får din plattform att stå ut från mängden.

Få ökade intäkter

Lägg nya intäktsströmmar till den befintliga verksamheten och tjäna pengar på betalningar, interchange- och finansieringsavgifter.

Läs mer om molnbaserade banktjänster

Plattformar lanserar nya lösningar för och upplevelser med molnbaserade banktjänster (banking-as-a-service, BaaS) från Stripe och våra bankpartner. Läs vår guide för att lära dig hur integrerad finansiering fungerar och vad du behöver för att komma igång.

GuidesCard_70

Produktresurser

Introduktion till molnbaserade banktjänster

Så fungerar det

Det snabbaste sättet för din plattform att bli ett fintech-företag

Stripe erbjuder det mest effektiva sättet för att integrera finansiella tjänster i din plattform. Vi hanterar grunderna – administrativa efterlevnadskrav, förhandlingar med bankpartner och infrastruktur – så att du kan fokusera på att skapa skräddarsydda upplevelser för dina kunder.

En komplett uppsättning finansiella produkter

Med Stripe kan du utveckla de tjänster du behöver utan att integrera flera tekniska partner – oavsett om det gäller betalningar, lån, finanskonton, kort eller samtliga av dessa tjänster.

Utvecklarvänliga API:er

Vi tillhandahåller intuitiva API:er och integrationsprocesser så att du kan komma i gång utan särskilda investeringar eller resurser, varken när du startar eller driver din verksamhet.

Omfattning och tillförlitlighet

Stripe hjälper miljontals företag med betalningar – inklusive många av världens största och mest kända plattformar – och vi använder samma infrastruktur för att driva våra molnbaserade banktjänster.

Enkel efterlevnad

Vi gör det enkelt för dig att genomföra onboarding och hjälpa kunder och samtidigt hantera relevanta administrativa efterlevnadskrav.

Fallstudier

Shopify använder Stripe för att ge sina handlare större flexibilitet och kontroll

Shopify är ett ledande globalt handelsföretag som tillhandahåller pålitliga verktyg för att starta, expandera, marknadsföra och hantera detaljhandelsföretag i alla storlekar. Med Shopify Balance kan handlare hantera medel, betala fakturor och hålla koll på utgifterna. Det ger dem bättre tillgång till finansprodukter och mer kontroll över verksamheten.

Utmaning

Finansiella tjänster är ett viktigt inslag i driften av ett företag, men många av dagens banktjänster är inte utformade för att möta behoven hos oberoende företagare.

Lösning

Shopify Balance ger Shopify-handlare ett snabbt, enkelt och integrerat sätt att hantera sina medel. Shopify Balance är byggt på Stripe Issuing och Treasury och ger användarna tillgång till viktiga produkter – och allt erbjuds inom Shopify.

Produkter

Tack vare Stripes infrastruktur för betalningar och banktjänster har vi kunnat ge Shopifys handlare tillgång till viktiga finansprodukter som tillgodoser deras behov, som till exempel snabbare tillgång till medel och premier, vilket hjälper dem att expandera sin verksamhet.

Tui Allen, Produktchef för banktjänster, Shopify

Jobber samarbetar med Stripe för att lansera finansiella tjänster

Jobber är ett företag vars programvara hjälper yrkesverksamma inom hushållstjänster att få en mer effektiv daglig verksamhet, med allt från schemaläggning till fakturering.

Utmaning

Jobber ville hjälpa företagen på sin plattform att växa genom att se till att de fick betalt snabbare och hade tillgång till finansiering.

Lösning

Tack vare Stripe kan Jobbers användare ta emot betalningar både online och i fysisk miljö och få betalt inom några timmar istället för flera veckor. Stripe hjälper också Jobbers användare med att hantera flaskhalsar i kassaflödet, t.ex. genom att erbjuda flexibel finansiering och kapital direkt på Jobber-plattformen.

Läs hela fallstudien.

Produkter

Utan Stripe skulle det ha inneburit en stor tidsinvestering och mycket IT-arbete för att erbjuda dessa resurser till våra kunder. Den finansiella infrastruktur som Stripe erbjuder är enormt värdefull för Jobber.

BloomNation uses Stripe to help independent florists achieve 40% annual growth

BloomNation is an online marketplace that enables over 3,500 florists to reach more customers with their bespoke floral designs. It allows anyone to discover and send handcrafted floral arrangements across the US, and also gives independent florists a complete platform to grow their business, including tools for marketing, payments, order management, and more.

Utmaning

Founded in 2011, BloomNation was using Balanced Payments to run its marketplace payments. When that company shut down in 2015, BloomNation needed a replacement to continue powering its rapid rate of growth, and offered a speedy transition to switch over.

Lösning

With Stripe Connect onboarding, BloomNation can seamlessly and instantly approve new florists for payments. With Stripe Capital, BloomNation was able to stand up an embedded lending experience for its customers in days to relieve cash constraints and help them invest in growth.
Read more

Produkter

With Stripe, we get to work with the market leader in payments. It’s great to partner with Stripe on new products and functionality, and Stripe makes it really easy to spin up new merchants and verticals.

Gregg Weisstein, Founder and COO

Persona uses Stripe BaaS to build a financial platform for independent businesses

Persona is a software solution that helps professionals of all types—from fitness and wellness instructors to movers and contractors—seamlessly run their businesses’ finances.

Utmaning

Persona wanted to build a platform that would make it easy for independent business owners and contractors to manage their businesses’ finances. They were looking for a partner to provide the infrastructure that would enable them to create a tailored financial offering and quickly go to market.

Lösning

Stripe’s banking-as-a-service offerings (Stripe Issuing and Treasury) provided Persona with the infrastructure to build an all-in-one financial solution for its customers, with a financial account for storing funds and business cards for expenses.
Read more

Produkter

If we didn’t have Stripe Issuing and Treasury, this entire vision wouldn’t have been realistic or possible. Stripe’s offerings enabled us to build a set of features that we couldn’t have built with anyone else.

Eran Artzi, Cofounder

Professionella tjänster

Lansera inbäddade finansiella tjänster med hjälp av Stripes experter

Våra experter hjälper dig med integrationen av finansiella tjänster utifrån strategier baserade på tusentals framgångsrika projekt.

Är du redo att sätta i gång?

Kontakta oss för att få veta mer om hur din plattform kan integrera finansiella tjänster, locka och behålla fler användare, öka engagemang och lojalitet samt lägga till nya intäktsströmmar.

Lån och korttjänster tillhandahålls av Celtic Bank, medlem i FDIC. Alla lån är föremål för kreditgranskning. Stripe Treasury tillhandahålls i USA av Stripe Payments Company, med medel som hålls hos Stripes bankpartner, medlemmar i FDIC.