Chatwork migrerar till Stripe för att öka kundvärdet och skapa tillväxt för företaget

Chatwork, den största inhemska chattplattformen för företag i Japan, har som mål att bli den ledande chattjänsten för små och medelstora företag under 2024. Företagets långsiktiga affärsstrategi fokuserar på att erbjuda företag heltäckande molnbaserade processer. Därför behövde man migrera sin betalningsplattform från befintliga tjänster till Stripe för att säkerställa hållbar tillväxt. Implementering av ändringar i avgifter och planer kan göras inom en enda månad, jämfört med tidigare sex månader. Med hjälp av de automatiseringslösningar för intäkter och finansiering som Stripe erbjuder har Chatwork på ett effektivt sätt byggt om och utvecklat sin betalningsplattform.

Använda produkter

    Payments
    Billing
Asien-Stillahavsområdet
Storföretag

Utmaningar

Chatwork började erbjuda sina tjänster 2011 och har nu blivit den största inhemska chattplattformen för företag i Japan. Plattformen har installerats av mer än 431 000 företag, och hade i slutet av 2023 cirka 6,6 miljoner registrerade användar-id:n och mer än 1,1 miljoner aktiva användare per dag. Utmärkande för tjänsten är att cirka 90 procent av dess användare är medarbetare i små eller medelstora företag med färre än 300 anställda. Chatwork har som mål att bli den ledande chattjänsten för små och medelstora företag och kunna erbjuda en kommunikationsinfrastruktur som ger dessa företag stöd i den digitala omställningen. Sammantaget utgör de mer än 99 procent av alla japanska företag.

Chatwork ville utöka sin användarbas, men hade utmaningar med fakturering och betalningar, vilket utgör grunden för företagets abonnemang. Innan Stripe infördes hanterade man fakturering, funktioner och användare med hjälp av interna verktyg. Enligt Shigetoshi Kasuga, som leder produktutvecklingen som ansvarig för Chatworks Technical Infrastructure Strategy Office, behövde man hämta resurser från utvecklingsteamet för att implementera förändringar av avgifter och planer, och hantera ovanliga situationer, eftersom Chatwork hanterade för mycket av behandlingsarbetet för betalningar internt.

"Det verkliga värde som en SaaS-tjänst erbjuder höjer kvaliteten på själva tjänsten och ökar kundnöjdheten, vilket i sin tur gör att man attraherar fler användare", säger Kasuga. "Tidigare utnyttjades utvecklarresurser – som borde ha använts för att ta fram nya funktioner och förbättra användbarheten – för backend-arbete och system som betalningar och fakturering. Det utgjorde ett betydande hinder för möjligheterna att bygga ut tjänsten och få verksamheten att växa."

Kasuga säger att det framför allt finns tre skäl till att Chatwork valde Stripe som sin betalningsplattform. Stripes prestanda och skalbarhet gör att Chatwork kan integrera med flera andra tjänster och vara mycket skalbara. Med Stripe kan Chatwork hantera prisuppgifter, fakturor, betalningar och fakturering via en enda plattform.

"Det andra skälet är tillförlitlighet. Antalet företag med Chatwork installerat har ökat och det har blivit allt viktigare att erbjuda en stabil tjänst dygnet runt, alla dagar i veckan", säger Kasuga. "Stripe har en komplett svit med utvecklarvänliga funktioner, som API-gränssnitt och datamodeller, och tillhandahåller detaljerade loggar om systemen. Det gör det enkelt att ställa diagnos på problem när de uppstår."

Slutligen gjorde det faktum att Stripe gör det enkelt att migrera och har en flexibel prisstruktur – som inkluderar fasta priser, volymbaserade priser, nivåbaserade priser och användningsbaserade priser – att Chatwork kan anpassa provperioder för avtal, tillämpa specifika rabatter, anpassa kampanjkoder och mycket annat.

Resultat

I juli 2023 migrerade Chatwork sin hantering av abonnemangsfakturering, som hittills hade gjorts manuellt, till Stripe Billing.

"När vi tittade på Chatwork-tjänsten i sin helhet insåg vi att vi kunde få den flexibilitet vi behövde genom att använda en extern, specialiserad tjänst för hantering av fakturering. Genom att behålla funktions- och användarhantering internt och låta Stripe ta hand om all faktureringshantering har det underhåll som vårt företag behöver utföra och vår arbetsbelastning minskat avsevärt", säger Kasuga.

Chatwork märker redan av fördelarna med att ha flyttat över till Stripe. "Vi reviderade vår prisstruktur i juli 2023, något som tidigare skulle ha tagit sex månader. Med hjälp av Stripe var vi klara inom ungefär en månad", säger Kasuga. "Genom att låta Stripe hantera så mycket som möjligt av det betalningsrelaterade arbetet kan vi fokusera vårt utvecklingsarbete på att förbättra vår tjänst. Vi känner att vi har skapat en miljö där vi kan erbjuda våra användare en bättre tjänst."

I takt med att tjänsten skalas upp ökar även betalningsriskerna. Chatwork överväger att börja använda Radar, som förhindrar bedrägliga aktiviteter genom att tillämpa maskininlärning på stora datamängder. De flesta japanska företag är små eller medelstora. Som en del av den kommunikationsinfrastruktur som ger stöd för den digitala omställningen för dessa företag vill Chatwork arbeta med Stripe för att skapa en smidig betalningsplattform som alla kan använda på ett enkelt sätt.

Antal företag med Chatwork installerat

Mer än 431 000, antal registrerade användar-id:n: 6,64 miljoner, aktiva användare per dag: 1,108 miljoner (per slutet av december 2023)

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter