เซสชันประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในหัวข้อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในปี 2023

Christa Davies ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและรองประธานบริหารฝ่ายการเงินสากลของ Aon PLC

เหล่าประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจาก Airbnb, Aon, Masterclass, Midjourney และ Step จะมาร่วมพูดคุยกับเราเพื่อแชร์นวัตกรรมด้านการจัดการกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่การสร้างสายธุรกิจใหม่ๆ ไปจนถึงการเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล มาเรียนรู้วิธีใช้ระบบอัตโนมัติกับงานหลังบ้านเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมๆ กับการลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนรับฟังว่าบุคคลเหล่านี้กำลังทดสอบความสามารถใดของ AI กับทีมต่างๆ

ผู้บรรยาย

Dave Stephenson ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและหัวหน้าฝ่ายประสบการณ์พนักงานของ Airbnb
Horacio Diaz Adda ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Step
Nadia Ali ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Midjourney
Valen Tong ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Masterclass

หากพร้อมเริ่มใช้งานแล้ว

สร้างบัญชีและเริ่มรับการชำระเงินโดยไม่ต้องทำสัญญาหรือระบุรายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร

บริษัททุกขนาดต่างใช้บริการ Stripe

ธุรกิจสตาร์ทอัพและองค์กรที่มุ่งมั่นทุกขนาดต่างวางใจให้ Stripe เป็นผู้ดูแลธุรกิจ