ติดต่อเรา

ติดต่อเราและแจ้งสิ่งที่ต้องการให้เราช่วยเหลือ
ฝ่ายขาย

เรายินดีพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการร่วมงานกับคุณ

ความช่วยเหลือและการสนับสนุน

ติดต่อเราและแจ้งสิ่งที่ต้องการให้เราช่วยเหลือ

สื่อและประชาสัมพันธ์

รับข่าวสารของ Stripe รวมถึงข้อมูลของบริษัท และแหล่งข้อมูลสื่อ

เข้าร่วม Discord ของเรา

หากมีคำถามทางเทคนิค คุณจะแชทกับนักพัฒนาในเซิร์ฟเวอร์ Stripe Discord ทางการได้แบบเรียลไทม์

การสื่อสารทั่วไป

For general queries, including partnership opportunities, please contact support for help