ติดต่อเรา

ติดต่อเราและแจ้งสิ่งที่ต้องการให้เราช่วยเหลือ
ฝ่ายขาย

เรายินดีพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการร่วมงานกับคุณ

ความช่วยเหลือและการสนับสนุน

ติดต่อเราและแจ้งสิ่งที่ต้องการให้เราช่วยเหลือ

สื่อและประชาสัมพันธ์

รับข่าวสารของ Stripe รวมถึงข้อมูลของบริษัท และแหล่งข้อมูลสื่อ

เข้าร่วม Discord ของเรา

หากมีคำถามทางเทคนิค คุณจะแชทกับนักพัฒนาในเซิร์ฟเวอร์ Stripe Discord ทางการได้แบบเรียลไทม์

การสื่อสารทั่วไป

หากต้องการสอบถามข้อมูลทั่วไป รวมถึงโอกาสในการร่วมมือกับเรา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอความช่วยเหลือ