En snabbguide till Stripes företagskultur

Att känna att man gör ett meningsfullt jobb beror till stor del på i vilken utsträckning som företagets och dess medarbetares värderingar stämmer överens med dina egna.

Det är ofta svårt att bedöma företagskulturen från utsidan och många företag är inte bra på att beskriva sig själva. (Hur beskriver en fisk vatten?) Det ligger även i deras intresse att säga sådant som låter bra snarare än sanningen.

Detta är något som vi har haft i baktanke när vi har skapat den här guiden till Stripe. Det vårt bästa försök att ge en ärlig beskrivning av vår företagskultur idag. Vi hoppas den hjälper dig att fatta ett beslut om huruvida Stripe är ett ställe där du skulle vilja investera din tid.


Vi har inte gått över mållinjen än

När nya medarbetar börjar hos Stripe, eller något annat startupföretag som börjat bli framgångsrikt, oroar de sig ofta för att det är för sent. Har de stora problemen redan lösts? Finns det fortfarande viktiga beslut att ta eller saker att bygga?

De goda nyheterna: Det är inte för sent. Många av de viktigaste problemen som Stripe någonsin kommer att lösa väntar fortfarande på en lösning. Och du kommer – bara några veckor efter att du börjat på Stripe – få jobba på problem som ingen här har lyckats lösa än. Ibland får du till och med jobba på problem som ingen någonstans har löst än. Det finns många vägar som leder till en banbrytande förändring.

De dåliga nyheterna: Framgång är inget vi tar för givet. De flesta företag som vuxit till Stripes storlek har stagnerat – eller ännu värre. Vi anser att mycket inte funkar idag, och ju framgångsrikare vi är, desto snabbare kommer saker att sluta fungera i framtiden. (Om du någonsin spelat ett tower defense-spel vet du vad vi menar – att expandera ett snabbväxande startupföretag känns ungefär så.)

Agera skyndsamt och med fokus

Våra användare anförtror oss sina pengar, företag och livsuppehällen. Miljontals företag runt om i världen (egenföretagare, startupföretag och koncerner) kan hålla öppet bara om vi gör det. När vi strular till det, är försenade eller jobbar för långsamt får det konsekvenser. Och detta är ett ansvar vi tar på största allvar.

Framgångsrika Stripe-medarbetare tacklar sina arbetsuppgifter med energi och disciplin. Vi bryr oss inte om onödiga personliga möten och våra medarbetare har mycket flexibilitet vad gäller när och var de jobbar, för de vet bäst vad som krävs för att få jobbet gjort. Många har en framgångsrik karriär hos Stripe, och äter ändå middag med familjen eller vännerna nästan varje kväll.

Men att jobba här innebär en del sena kvällar, lite helgarbete och (speciellt om din tjänst har betydande ansvar) att hålla koll på mejlen utanför arbetstiderna. Beroende på din tjänst kan det hända att du måste ha möten med kollegor i San Francisco, Tokyo och Paris. Det är helt enkelt omöjligt att boka ett sådant möte så att det ligger på arbetstid för alla. Vår verksamhet är beroende av den globala ekonomin, så även om våra medarbetare tar semester så gör inte Stripe det.

Du kommer även att jobba med högmotiverade och drivna personer – personer som representerar olika bakgrunder, värderingar och arbetsstilar. Fördelen med detta är att du nästan aldrig behöver störa dig på latmasken i båset bredvid (och inte bara för att vi inte har några bås). Men detta kan även vara stressigt: om du jämför dig själv med andra så kommer du med all säkerhet att hitta någon som arbetar mer energiskt, stannar kvar senare eller är mer framgångsrik.

Vår företagskultur är inte tävlingsinriktad i ordets traditionella mening – att någon måste förlora för att du ska vinna. Dina arbetskamrater kommer inte försöka underminera dig på samma sätt som skulle kunna hända i en miljö där det bara finns plats för en vinnare. Däremot är vi tävlingsinriktade på annat sätt: om du sätter och når ambitiösa mål så kommer du med säkerhet att inspirera någon som du jobbar med att göra samma sak. På Stripe innebär framgång att man kastar sig ut för en slalombacke som egentligen känns lite för brant.

Vi rör oss snabbt, förändras ständigt och har inte mycket regler om det mesta. Vi förväntar oss att våra medarbetare är självständiga – både vad gäller arbetsuppgifter och den egna vidareutvecklingen. Vi tror på prestationshantering och feedback, men vi har inga bestämda karriärvägar eller strikta krav. Men tolka inte denna avsaknad av ledning uppifrån som en avsaknad av intresse: högpresterande medarbetare får erkännande, möjligheter och belöningar. Vi har traditionella sätt att belöna personalen, som t.ex. aktieoptioner och bonusar. Men det som vi gillar allra bäst är att kunna ge högpresterande medarbetare möjlighet att jobba på de mest intressanta problemen som får den största effekten.

Principfast tänkande

Det är viktigt för oss att ha rätt och det krävs ofta att man går tillbaka till grundprinciperna för att nå dit.

Många beteenden kopieras utan eftertanke och upprepas trots att de sedan länge upphört att vara effektiva. Vi gör det till vana att försöka få fram den bästa versionen av ett motargument. När vi får kritik försöker vi hitta sanningen i anklagelsen istället för att resa raggen. Vi bjuder in personer att hålla föredrag på Stripe vars uppfattning många av oss inte delar, och vi välkomnar åsikter som inte nödvändigtvis motsvarar våra egna.

Principfasthet betyder inte att vi inte är öppna för idéer utifrån. Vi intresserar oss för vår omvärld och anser att vi har mycket att lära oss av andra företag, branscher och akademiska områden. Vi söker aktivt inom andra områden efter inspiration och idéer som sätter våra antaganden på prov och som vi kan lära oss av.

Principfast tänkande har många naturliga användningsområden i vår vardag. Exempelvis tycker vi att det traditionella sättet att intervjua kandidater i teknikbranschen inte är optimalt. Vi har gjort betydande investeringar i att förbättra detta, och har bland annat introducerat arbetsexempel, avskaffat kravet att skriva kod på whiteboard, lagt mindre betoning på referenser och aktivt motarbetat omedveten partiskhet. Detta betyder inte att vi nu är nöjda med vår nuvarande process – vi misstänker att många förbättringar återstår att göra.

I principfasthet ingår att vara omdömesgill. Stripes medarbetare reagerar på ett återhållsamt och genomtänkt sätt. Vi deltar i tester och livliga diskussioner med våra kollegor – men vi skriker inte på varandra.

Tillit och förstärkning

Jämfört med resten av världen visar vi för mycket tillit. Det har vi inget problem med.

Vi behandlar varandra med samma ödmjukhet som vi tillämpar i verksamheten. Många företag har en regel som säger ”inga skitstövlar”. Vi tycker man måste gå längre än så. Vi vill jobba med kollegor som har ett samvete och som behandlar varandra väl. Mycket väl. Det spelar ingen roll hur begåvad någon är – vi anställer ingen som är oförskämd.

Att hitta balansen mellan principfasthet och tillit är en konst i sig. Våra mest framgångsrika medarbetare pressar den kollektiva kvaliteten på vårt tänkande och vårt arbete till sitt yttersta. Men oavsett hur oeniga vi är – det viktiga är ändå att vi litar på varandras avsikter.

Global optimering

Stripes medarbetare gör det som är bäst för hela organisationen.

Hos Stripe är vi beroende av samverkan. En bra medarbetare har en utpräglad känsla för ansvar för hela företaget och sätter inte det omedelbara ansvarsområdet först. Här får man inga extra poäng för att man skapar stora team.

”Det är inte mitt jobb” är en inställning vi inte gillar. Istället beundrar, erkänner och belönar vi de personer som visar prov på motsatsen. Var beredd på att regelbundet bidra till projekt i olika delar av företaget. Var beredd på att få höra synpunkter från engagerade kollegor som vet mindre om dina projekt än du. Du kommer inte alltid att hålla med om synpunkterna du får, men du bör alltid ta dem på allvar och med ödmjukhet – de kommer från en smart kollega som precis som du vill att projektet ska bli en succé.

Vi letar inte bara efter de bästa versionerna av idéer från områden utanför Stripe, vi anser även att värdefulla insatser inte får begränsas av interna gränser. En medarbetare på Legal eller User Ops kan bidra till diskussioner om produkter eller samarbeten, och en programvaruutvecklare kan ha något att säga om ett avtal med en kund. Det viktiga är åsiktens kvalitet, inte var den kommer ifrån.

Stripes service

Med verktygen som vi bygger vill vi sporra världen att skapa bättre produkter och tjänster.

Vi försöker se resultatet av vårt arbete ur ett fågelperspektiv och anser att vi måste ta de långsiktiga konsekvenserna av det som vi skapar på största allvar. Vårt mål är inte att bara tjäna mer och mer pengar.

Vi har starka åsikter vad gäller vilka produkter vi skapar, men vi försöker vara neutrala när det handlar om att bestämma vem som får tillgång till resultatet av vårt arbete. Detta betyder att du inte kommer att gilla alla Stripes kunders värderingar och målsättningar. Om du röstade i det senaste presidentvalet i USA så förmedlade vi nästan alla donationer till den andra kandidaten: 2016 använde alla stora valkampanjer Stripe. Vi anser att det är en positiv samhällstjänst att förbättra tillgången till finansinfrastruktur, oavsett kund, förutsatt att organisationen verkar inom lagstiftningen i sin jurisdiktion. Vi är ett mångfaldigt team och våra värderingar som företag är inte bara summan av våra individuella värderingar. Inom våra grundprinciper välkomnar vi personer med många olika värderingar.

Optimism

Pessimister på kort sikt – optimister på lång sikt.

På Stripe tänker vi alltid på vad det är som inte fungerar, vilka problem som väntar runt hörnet och var det finns risker som vi inte upptäckt än. Men en viktig aspekt i Stripes företagskultur är att vi är optimister på lång sikt. Vi anser att framtidens Stripe kommer att vara mycket bättre än vad vi är idag. När vi utvärderar idéer tycker vi det är mer intressant att ställa frågan ”Hur kan det funka” istället för “Varför kommer det inte att funka?”.

Vi är fast övertygade om att vi ännu inte sett internets fulla inverkan på samhället. Och vi anser att ambitiösa, energiska och noga övervägda ansträngningar för vidareutveckling är överraskande effektiva för att förbättra världen vi lever i.


I korthet

Varje år förmedlar Stripe betalningar till ett värde av hundratals miljarder dollar för miljontals företag runt om i världen. 2020 köpte över 85 % av alla amerikaner något från en handlare som använder Stripe. Vi hanterar över 250 miljoner API-begäranden varje dag.

Men vi nöjer oss inte med detta. Endast en bråkdel av världens handel idag sker via internet. Vi vill inte bara öka det globala deltagande i den digitala ekonomin, utan även omformulera hur den ekonomin fungerar. För att uppnå detta mål behöver Stripe fler medarbetare. Vi hoppas att du blir en av dem.

Feedback

Som du säkert märkt gillar vi principfast tänkande, så vi vill gärna höra vad du verkligen tycker om den här guiden. Vi vill gärna höra dina synpunkter

Din feedback påverkar inte din ansökan (det finns inga rätta eller fel svar!) och dina kommentarer kommer inte att ses av din rekryterare eller de som intervjuar dig.

You’re viewing our website for Slovakia, but it looks like you’re in the United States.