Kraftfulla verktyg för bedrägeribekämpningsexperter

Med Radar for Fraud Teams kan du anpassa Radar utifrån ditt företags behov. Du får insikter om bedrägeri för misstänkta transaktioner och kan bedöma resultaten i en enhetlig Dashboard.

Radar for Fraud Teams

Anpassa Radars skydd för ditt företag

I Dashboard kan du göra allt från att skriva regler till att granska betalningar – och du slipper skriva kod eller göra omfattande konfigurering innan du börjar. Du kan även enkelt integrera befintliga arbetsflöden med hjälp av webbhookar och aviseringar i realtid.

Välj din risktolerans:

Anpassa din bedrägeribekämpningsstrategi till din affärsmodell. Du kan välja hur strikt du vill tillämpa reglerna för att blockera misstänkta betalningar beroende på ditt företags inställning till risk.

Finjustera skyddet med regler

Skriv regler som använder olika typer av attribut som t.ex. IP-adress, kortinformation, beteendesignaler och metadata. Testa hur en ny regel påverkar ditt företag med hjälp av dina historiska data.

A screenshot of the add rule for allowing payments dashboard

Anpassa 3D Secure för ditt företag

Använd dynamisk 3D Secure för att tillämpa ytterligare autentisering baserat på din kunds riskprofil eller kraven på stark kundautentisering.

Förhindra upprepade fel

Skapa blockerings- och tillåt-listor med hjälp av kortnummer, e-postadresser och IP-adresser.

Vidta åtgärder

Spara tid vid manuella granskningar

Förbättra identifieringen av bedrägerimönster och vidta åtgärder snabbt. Stripes optimerade arbetsflöden sparar värdefull tid när betalningar ska granskas.

Upptäck dolda bedrägerinätverk

Förhindra vanliga bedrägerimönster som carding genom att göra en helhetsbedömning av betalningar istället för att granska dem enskilt. Vi använder enhetens fingeravtryck och identitetsfastställande för att hjälpa dig att ta fast återkommande bedragare.

Fånga sofistikerade bedragare tack vare avancerade insikter i bedrägerimönster

Bedrägliga inköp skiljer sig ofta från legitima köp. Våra insikter i bedrägeri gör det enklare att genomföra manuella granskningar. Du kan till exempel jämföra IP-adressens platsinformation med adressen på kreditkortet, eller hur beteenderelaterad information som tid till betalning ser ut i jämförelse med legitima inköp.

Ligg steget före de senaste bedrägeritrenderna

Läs om globala bedrägeritrender som vi tagit fram efter att ha analyserat flera miljarder betalningsförsök och frågat över 2 500 företagsledare.

GuidesCard_70

Produktresurser

Nätbedrägerier – en lägesrapport

Radar for Fraud Teams är integrerat i Stripe.

Få åtkomst till avancerade bedrägeribekämpningsverktyg för experter som behöver större kontroll och anpassningsbara inställningar direkt i Dashboard.

3D Secure 2

Kompletterande autentisering kan hjälpa till att skilja kunder från bedragare. Läs vår guide om hur den nya versionen av 3D Secure kan minska bedrägeri utan att det påverkar kundupplevelsen negativt.

Ha alltid full koll på hur mycket du betalar

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter.