Öka intäkterna med högre godkännandefrekvens för betalningar

Öka intäkterna och förbättra godkännandefrekvensen med en global plattform som erbjuder direktintegration med branschens infrastruktur, en djup förståelse för vad utfärdarna föredrar och effektiv maskininlärning som optimerar varje transaktion och förbättrar kundupplevelsen.

Prestandadriven infrastruktur

Stripes direktintegrationer med globala kortbetalningsnätverk och utfärdare ger kortare svarstider, högre tillförlitlighet samt åtkomst till de senaste funktionerna och datafälten – som t.ex. svarskoder i råformat – i syfte att optimera antalet godkännanden.

Designad för att ge högre intäkter i kassan

Maximera dina intäkter med verktyg designade för att undvika kundfriktion i kassan, skydda ditt företag mot bedrägeri och minimera antalet nekade betalningar som borde ha godkänts. Våra verktyg för godkännande samverkar smidigt för att förbättra konverteringsgraden.

Maskininlärning i praktiken

Föråldrade betalningsplattformar kan vara beroende av förlegad infrastruktur och flera olika system. Stripes moderna inlösarplattform har designats för att lära sig av miljarder datapunkter och optimera clearing och meddelanden samt göra nya transaktionsförsök i syfte att få största möjliga antal godkännanden.

Inget integrationsarbete krävs

Vår färdiga lösning för godkännandeoptimering fungerar direkt, utan att något integrationsarbete krävs – så att du kan glädjas åt bättre resultat och minskat antal nekade betalningar ända från första början.

Optimerad inlösen

Förbättra godkännandefrekvensen med smart inlösen

Genom att utnyttja vår insyn i unika utfärdarbaserade preferenser och vår tillgång till de senaste nätverksfunktionerna styr Stripe transaktionerna med hjälp av optimal formatering av betalningsdata för största möjliga antal godkännanden. Vår enhetliga API-integration erbjuder:

  • Utfärdaroptimerade autentiseringar tillhandahållna av maskininlärning
  • Fler godkännanden för American Express
  • Realtids- och batchuppdatering av kort
  • Nätverkstokenisering
  • Sparade autentiseringsoptimeringar

Smart återvinning

Återvinn nekade betalningar med maskininlärning

Stripes system för förbehandling utnyttjar optimerade nätverksmeddelanden och kortuppdateringar i realtid för att förebygga nekade betalningar innan de inträffar. Om en betalning nekas använder Stripes Adaptive Acceptance maskininlärning för att identifiera den bästa försöksmeddelande- och clearingkombinationen för att förebygga förlorade intäkter för samtliga kortbetalningar. Stripe Billing kan dessutom minska antalet nekade betalningar vid återkommande debiteringar med upp till 45 % genom att automatiskt försöka igen vid ett senare tillfälle.

Stripes maskininlärningsmodeller väljer de bästa optimeringsinställningarna för att försöka genomföra misslyckade betalningar igen

Redo att läsa mer?

Läs mer om hur Stripe kan hjälpa dig att optimera din godkännandefrekvens med hjälp av funktioner som nätverkstokens, kortuppdaterare, Adaptive Acceptance och Smart Retries. Den här guiden ger en introduktion till hur du hanterar godkännandefrekvenser och hjälper dig förstå hur du kan minska antalet berättigade betalningar som nekas.

Är du redo att sätta i gång?

Kontakta oss eller skapa ett konto.

Återkommande betalningar

Skicka fakturor för engångsbelopp eller regelbundet, hantera abonnemang och minska andelen nekade betalningar med Stripes återvinningsverktyg.

Plattformsbetalningar

Integrera betal- och finanstjänster på din plattform med Stripe. Ta enkelt emot betalningar på din plattform för att öka tillväxten och intäkterna.