Tangos samarbete med Stripe öppnar upp för försäljningsledda strategier för företagskunder

Tango är ett startupföretag som erbjuder en molnbaserad mjukvarutjänst som gör det enkelt att skapa instruktionsmanualer på några sekunder. Aktivera Tango, gå igenom processen du vill dokumentera och låt sedan Tango göra grovjobbet genom att automatiskt ta snygga skärmbilder och hålla fast stegen under processens gång. Tango erbjuder tre olika abonnemangsplaner: Starter, Pro och Enterprise.

Använda produkter

    Billing
    Invoicing
    Revenue Recognition
    Payments
Nordamerika
Startup

Utmaning

Tango lanserade sin produkt i september 2021. Den var till en början gratis, men Tango insåg snart att marknaden var redo för en betalprodukt snabbare än förväntat. Tango behövde en lösning för abonnemangsfakturering som man snabbt kunde integrera, som kunde växa med företaget och som erbjöd funktioner för intäkts- och ekonomirapporter som skulle ligga till grund för deras produkt- och försäljningsledda lanseringsstrategier.

Lösning

Tango beslöt sig för Stripe Invoicing, Billing och Revenue Recognition på grund av den snabba och enkla integrationen, flexibiliteten och uppskalningsmöjligheterna inför företagets stundande tillväxt. Stripe gav Tango inte bara en enkel självbetjäningsupplevelse för deras Pro-användare med månads- och årsabonnemang, utan skapade även förutsättningarna för Tango att ställa in siktet högre och betjäna företagskunder.

Bättre konvertering med kostnadsfria provperioder och Invoicing

Tango använde flera olika Billing-funktioner för att förbättra konverteringsgraden för både produktledda och försäljningsledda åtgärder. Kostnadsfria provperioder var ett effektivt sätt att låta kunderna uppleva produkten och dess värde, men att samla in kreditkortsuppgifter var ett tids- och kostnadskrävande åtagande.

”Vi vill att kunderna upplever värdet i vår produkt, men sen glömmer de att säga upp innan provperioden slutar. Detta leder till många supportärenden för att avsluta abonnemang och få återbetalningar, vilket blir dyrt i längden och påverkar negativt vår statistik för ofrivilligt kundbortfall”, säger Dan Giovacchini, en av Tangos grundare.

Genom att selektivt erbjuda kostnadsfria provperioder utan en betalningsmetod kunde Tango nå sitt mål att konvertera potentiella kunder genom att låta dem uppleva värdet som produkten erbjuder, utan att behöva ta itu med återbetalningar eller manuellt ändra statistiken för kundbortfall.

Vid försäljningsledda åtgärder sparade Tango tid och manuellt arbete genom att skicka offerter till kunder med avslutade förhandlingar och sedan med hjälp av Stripe omvandla offerterna till abonnemang.

”Vi har kunder inom alla branscher och storleksordningar, och de har alla olika krav på fakturering. Med Stripe Billing kan vi hantera kunder genom att automatiskt skapa återkommande fakturor för abonnemang. Stripe Invoicing ger oss möjlighet att erbjuda våra tjänster till kunder med unika behov för en individuellt anpassad period, och vi kan göra detta i samma system”, säger Giovacchini.

Administration av förhandlade kontrakt, beställningar och ändringar

För sina större kunder med kontrakt och beställningar som förhandlats fram av företagets säljare kunde Tango enkelt automatisera ändringar, upp- och nedgraderingar av kontrakt i takt med att relationen till kunden mognade och kunderna utökade sin användning av Tango.

”Vissa kunder vill ändra antalet användare vid ett senare tillfälle, och med Stripe Billing kan vi enkelt schemalägga det. Genom att använda ändringar och abonnemangsscheman, istället för att ställa in en påminnelse eller notera det separat har vi automatiserat processen, vilket sparar tid och gör en process som tidigare var kaotisk mycket smidigare”, säger Giovacchini.

Tango kunde även dra nytta av flexibel prissättning för att förbättra kassaflödet genom att erbjuda prisstrukturer som uppmuntrar kunder att binda sig för en längre tid eller säkrar förnyelse av större avtal redan från starten.

Automatiserad intäktsredovisning och snabbare bokslut med Revenue Recognition

I egenskap av ett växande startup-företag fokuserade Tango på att bygga en mjukvaruarkitektur för ekonomiprocesser som var utformad för effektivitet och korrekthet. När fel inträffade, exempelvis när en faktura innehöll fel period, kunde Tango använda Revenue Recognition för att utesluta vissa fakturor, importera data och konfigurera regler för att åtgärda fel. Tack vare detta kunde Tango göra bokslut med data som återspeglade verksamheten korrekt.

Resultat

Effektivitet och automatisering är viktigt för snabbväxande startup-företag som Tango. Man använde Stripe Billing för att konsolidera både den produktledda och försäljningsledda kundförvärvskanalen, och genom att implementera en enda faktureringslösning kunde man drastiskt öka intäkterna.

”Om vi skulle ha byggt våra egna flexibla faktureringsprocesser hade det inneburit en enorm kostnad, och vi kan inte avvara våra utvecklare. Med Stripe kunde vi snabbt expandera uppåt på marknaden och tillgodose behoven hos företagskunder som har komplexa försäljningsprocesser”, säger Giovacchini.

Revenue Recognition kan importera data från andra bokförings- och redovisningssystem, vilket har sparat arbetstid till ett värde av tusentals dollar för Tango.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter