GitHub Sponsors-programmet fördubblar den globala täckningen på bara några månader på Connect

GitHub Sponsors är ett omfattande program som ger programvaruutvecklare möjlighet att ge ekonomiskt stöd till de som designar, bygger och underhåller de open source-projekt som de förlitar sig på – direkt på GitHub.

Använda produkter

    Connect
    Payments
Nordamerika

Utmaning

GitHub ville skapa en enhetlig onboarding-upplevelse som uppfyllde gällande bestämmelser och fanns tillgänglig på olika språk för deras globala community med utvecklare. Efter att ha genomgått onboarding-processen skulle vem som helst på Sponsors-plattformen kunna sponsra en utvecklare som bidrog till projekt med öppen källkod.

Lösning

GitHub valde Stripe Connect eftersom de kunde lansera den nya Sponsors-plattformen snabbt och möjliggöra utbetalningar till utvecklare i hela världen. Tack vare Stripe Dashboard kunde GitHub bygga fullt lokaliserade onboarding-flöden för sina användare oberoende av var i världen de befann sig. Sedan lanseringen har GitHub kunnat lägga till fler länder som tidigare inte hade något stöd för utvecklare genom att utnyttja Connects gränsöverskridande utbetalningar.

Resultat

Med Connect kortades onboarding-processen från en vecka till ett flöde som tar två minuter att genomföra. GitHub Sponsors gick från idéstadiet till fullt funktionell plattform på bara två månader. Efter lanseringen skapade GitHub en väntelista för utvecklare. Enbart i Indien finns sextusen utvecklare på väntelistan. När Stripe fördubblade alternativen för gränsöverskridande utbetalningar under det senaste året har GitHub kunnat implementera i mycket efterfrågade regioner som Brasilien, Indonesien och Indien, vilket stimulerar till fler globala bidrag till öppen källkod.

"Vi kunde expandera till 38 nya regioner förra året nästan helt som ett svar på Stripes globala expansion. På så sätt blev det möjligt att ta in tusentals utvecklare från vår väntelista", säger Emma Gabriel, Director of Product Management hos GitHub Sponsors.

Nyttja kraften i Stripes globala närvaro

Tack vare Stripes globala betalnings- och finansnätverk (GPTN) kan GitHub Sponsors flytta pengar snabbt och säkert från ena sidan av världen till den andra. Det innebär att man kan debitera och göra utbetalningar till utvecklare samtidigt som man hanterar kontosaldon i flera olika valutor på flera olika lokala marknader. Utvecklare som registrerar sig i Polen ser ett polskt betalningsflöde där all information är på polska och alla fält rör sånt som polska utvecklare förväntar sig att få se när de fyller i sina betalningsuppgifter. Vi på Stripe strävar efter att demokratisera tillgången till världens finansinfrastruktur för utvecklare och företag genom att paketera allt i en och samma plattform, och ge organisationer som GitHub möjligheten att flytta kapital både längre och snabbare.

Vet vad du betalar för

Integrerad transaktionsbaserad prissättning utan dolda avgifter

Påbörja din integration

Kom igång med Stripe på så lite som 10 minuter